Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Obwieszczenie- zawiadomienie o przedłużeniu terminu wydania decyzji środowiskowej na podstawie wniosku złożonego przez firmę firmę Green Capital S.A. z o. o. z siedzibą przy ul. Słowackiego nr 59 w Aleksandrowie Kujawskim dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW i powierzchnią zabudowy do 2,3 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 77 w miejscowości Anielino, gm. Dobra. 2023-05-31 14:54
dokument Obwieszczenie -zawiadomienie o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów, zgłoszenia żądań, złożenia wyjaśnień oraz przeglądania akt sprawy w związku z prowadzonym postępowaniem, dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW i powierzchnią zabudowy do 2,3 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 77 w miejscowości Anielino, gm. Dobra, złożonym przez firmę Green Capital S.A. z o. o. z siedzibą przy ul. Słowackiego nr 59 w Aleksandrowie Kujawskim. 2023-05-31 14:54
dokument Obwieszczenie -zawiadomienie o przedłużeniu terminu wydania decyzji środowiskowej na podstawie wniosku złożonego przez firmę EE Tucze Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Łostowickiej 29 w Gdańsku, reprezentowanej przez pełnomocnika p. Rafała Odrobińskiego w sprawie wydania decyzji środowiskowej pn. ,,Farma fotowoltaiczna Tucze na nieruchomościach obejmującej działki oznaczone w ewidencji gruntów nr 276/1, 353/5, 358, 359, 360, 361, 363, 364/1 w obrębie Tucze. 2023-05-31 14:54
dokument Obwieszczenie -zawiadomienie o przedłużeniu terminu wydania decyzji na podstawie wniosku złożonego przez firmę PVE 168 Sp. z.o.o., z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 4/10 w Bydgoszczy, w sprawie wydania decyzji środowiskowej na realizację przedsięwzięcia, polegającego na ,,Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 368 w miejscowości Dobropole, gmina Dobra. 2023-05-31 14:54
dokument Obwieszczenie - Zawiadomienie o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów, zgłoszenia żądań, złożenia wyjaśnień oraz przeglądania akt sprawy w związku z prowadzonym postępowaniem, dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 368 w miejscowości Dobropole, gmina Dobra? złożonym przez firmę PVE 168 Sp. z.o.o., z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 4/10 w Bydgoszczy. 2023-05-31 14:54
dokument Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostaczanej z urządzeń wodociągowych miejscowości Tucze i Bienice na terenie gminy Dobra 2023-05-31 14:54
dokument Obwieszczenie Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Gryficach z dnia 07 grudnia 2020 r. znak: SZ.ZUZ.1.4210.185.9.2020.FKT o wydaniu w dniu 07 grudnia 2020 r. decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. na wykonanie przejść projektowanym gazociągiem pod rzeką Sąpolna, Dobra, Ukleja w ramach zadania 'Gazyfikacja miejscowości Kulice, Wierzbięcin, Słajsino, Jarchlino, Łosośnica, Radzim, Troszyszno, Błądkowo' 2023-05-31 14:54
dokument Obwieszczenie zawiadomienie Burmistrza Dobrej 1. opinii Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 01.12.2020 r., która wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Dobrej, w dniu 04.122020 r., znak: SZ.ZZŚ.3.4360.1.184.2020.KK, dotycząca braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia planowanego przez firmę PVE 168 Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 4/10, 85-236 Bydgoszcz, polegającego na ,,Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 368 w miejscowości Dobropole, gmina Dobra oraz określająca warunki realizacji przedsięwzięcia chroniące środowisko gruntowo ? wodne. 2. podtrzymaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 16.10.2020 r., która wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Dobrej, w dniu 19.10.2020 r., znak:WST-K.4220.332.2020.AP, na podstawie pisma z dnia 04.12.2020 r. znak: WST-K.4220.332.2020.AP.2, które wpłynęło w dniu 07.12.2020 r. dotycząca braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia planowanego przez firmę PVE 168 Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 4/10, 85-236 Bydgoszcz, polegającego na ,,Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 368 w miejscowości Dobropole, gmina Dobra?, wraz ze wskazaniem określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków i wymagań o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit b ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn.zm.). 2023-05-31 14:54
dokument Obwieszczenie- zawiadomienie Burmistrza Dobrej o opinii Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarządu Zlewni w Gryficach z dnia 30.11.2020 r., która wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Dobrej, w dniu 04.12.2020 r., znak:SZ.ZZŚ.1.4360.186.2020.KK, dotycząca braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia oraz określająca warunki realizacji przedsięwzięcia chroniące warunki gruntowo-wodne, planowanego przez firmę Green Capital S.A. z o. o. z siedzibą przy ul. Słowackiego w Aleksandrowie Kujawskim, reprezentowaną przez p. Sylwię Kupc, w sprawie wydania decyzji środowiskowej polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW i powierzchnią zabudowy do 2,3 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 77 w miejscowości Anielino, gm. Dobra 2023-05-31 14:54
dokument Komunikat nr 2/2020 w sprawie stwierdzenia przydatności wody do spożycia w wodociągu Dobropole, gm. Dobra 2023-05-31 14:54
dokument Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie 'Farmy fotowoltaicznej Tucze' na nieruchomościach obejmującej działki oznaczone w ewidencji gruntów nr 276/1, 353/5, 358, 359, 360, 361, 363, 364/1 w obrębie Tucze 2023-05-31 14:54
dokument Zawiadomienie Burmistrza Dobrej z dnia 19.11.2020 r. o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na 'Wydobywaniu kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego 'Dobra Nowogardzka Północ I' na terenie dz. nr 352 obręb Bienice, gm. Dobra' 2023-05-31 14:54
dokument Obwieszczenie Burmistrza Dobrej o 1. wpłynięciu uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia, polegającego na ,,Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 368 w miejscowości Dobropole, gmina Dobra? złożonym przez firmę PVE 168 Sp. z.o.o., z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 4/10 w Bydgoszczy, które wpłynęło Urzędu Miejskiego w Dobrej w dniu 12.11.2020 r. 2. przesłaniu pismem Burmistrza Dobrej z dnia 17.11.2020 r. znak:OŚiGW.6220.2.16.2020 r. uzupełnienia karty informacyjnej ww. przedsięwzięcia do Zarządu Zlewni w Gryficach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z prośbą o ponowną opinię dotyczącą obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie oddziaływać na środowisko, zgodnie z wezwaniem z dnia 15.101.2020 r. znak:SZ.ZZŚ.1.4360.1.184.2020.KK. 2023-05-31 14:54
dokument Obwieszczenie Burmistrza Dobrej o 1. wpłynięciu uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia, polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW i powierzchnią zabudowy do 2,3 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 77 w miejscowości Anielino, gm. Dobra, złożonym przez Green Capital S.A. z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim, przy ul. Słowackiego 59, reprezentowaną przez p. Sylwię Kupc, które wpłynęło Urzędu Miejskiego w Dobrej w dniach 6-10.11.2020 r. 2. przesłaniu pismem Burmistrza Dobrej z dnia 16.11.2020 r. znak:OŚiGW.6220.5.17.2020 r. uzupełnienia karty informacyjnej ww. przedsięwzięcia do Zarządu Zlewni w Gryficach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z prośbą o ponowną opinię dotyczącą obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie oddziaływać na środowisko, zgodnie z wezwaniem z dnia 19.101.2020 r. znak:SZ.ZZŚ.1.4360.1.186.2020.KK. 2023-05-31 14:55
dokument Informacja o poziomach odzysku i recyklingu odpadów komunalnych w 2019 r. 2023-05-31 14:55
dokument Obwieszczenie o wydaniu postanowienia Burmistrza Dobrej z dnia 05.11.2020 r. znak:OŚiGW.6220.3.21.2020.AW określającego konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pn.,,Farma fotowoltaiczna Tucze" na nieruchomościach obejmującej działki oznaczone w ewidencji gruntów nr 276/1, 353/5, 358, 359, 360, 361, 363, 364/1 w obrębie Tucze oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko. 2023-05-31 14:55
dokument Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Gryficach z dnia 28.10.2020 r. znak:SZ.ZUZ.1.4210.185.3.2020.FKT 2023-05-31 14:55
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Gryficach z dnia 28.10.2020 r. znak:SZ.ZUZ.1.4210.185.2.2020.FKT 2023-05-31 14:55
dokument Obwieszczenie Burmistrza Dobrej o 1. opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 22.10.2020 r., która wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Dobrej, w dniu 28.10.2020 r., znak: WST-K.4220.334.2020.MCD, stwierdzająca potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia planowanego przez firmę EE Tucze Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Łostowickiej 29 w Gdańsku, reprezentowanej przez pełnomocnika p. Rafała Odrobińskiego w sprawie wydania decyzji środowiskowej pn. ,,Farma fotowoltaiczna Tucze" na nieruchomościach obejmującej działki oznaczone w ewidencji gruntów nr 276/1, 353/5, 358, 359, 360, 361, 363, 364/1 w obrębie Tucze, ze względu na oddziaływanie na obszar Natura 2000 pn. ,,Ostoja Ińska" (kod PLB 320008) oraz określająca zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko z uwzględnieniem oddziaływania na obszar Natura 2000. 2. wyjaśnieniach Pełnomocnika Inwestora w zakresie wskazanym w piśmie z dnia 15.10.2020 r. znak: OŚiGW.6220.3.15.2020.AW, które wpłynęło do Urzędu Miejskiego w Dobrej w dniu 30.10.2020 r. 2023-05-31 14:55
dokument Obwieszczenie Burmistrza Dobrej o 1. wezwaniu inwestora (pismem z dnia 02.11.2020 r. znak: OŚiGW.6220.5.14.2020.AW, na podstawie pisma Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 19.10.2020 r., które wpłynęło do Urzędu Miejskiego w Dobrej w dniu 19.10.2020 r.) do pisemnego złożenia wyjaśnień i uzupełnień przedłożonej karty informacyjnej przedsięwzięcia, polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW i powierzchnią zabudowy do 2,3 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 77 w miejscowości Anielino, gm. Dobra, 2. opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 21.10.2020 r., która wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Dobrej, w dniu 22.10.2020 r., znak: WST-K.4220.336.2020.AW, dotycząca braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia planowanego przez firmę Green Capital S.A. z o. o. z siedzibą przy ul. Słowackiego w Aleksandrowie Kujawskim, polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW i powierzchnią zabudowy do 2,3 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 77 w miejscowości Anielino, gm. Dobra wraz ze wskazaniem określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków i wymagań o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit b ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 2023-05-31 14:55
dokument Obwieszczenie Burmistrza Dobrej o 1. wezwaniu inwestora pismem z dnia 02.11.2020 r. znak: OŚiGW.6220.2.13.2020.AW, na podstawie pisma Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 15.10.2020 r., które wpłynęło do Urzędu Miejskiego w Dobrej w dniu 19.10.2020 r.) do pisemnego złożenia wyjaśnień i uzupełnień przedłożonej karty informacyjnej przedsięwzięcia, polegającego na ,,Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 368 w miejscowości Dobropole, gmina Dobra?, 2. opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 16.10.2020 r., która wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Dobrej, w dniu 19.10.2020 r., znak: WST-K.4220.332.2020.AP, dotycząca braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia planowanego przez firmę PVE 168 Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 4/10, 85-236 Bydgoszcz, polegającego na ,,Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 368 w miejscowości Dobropole, gmina Dobra?, wraz ze wskazaniem określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków i wymagań o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit b ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn.zm.). 2023-05-31 14:55
dokument Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzenia wodociągowego Wojtaszyce i Wrześno, gm. Dobra 2023-05-31 14:56
dokument Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzenia wodociągowego Bienice, gm. Dobra 2023-05-31 14:56
dokument Obwieszczenie Burmistrza Dobrej o wezwaniu inwestora pismem Burmistrza Dobrej z dnia 15.10.2020 r., znak: OŚiGW.6220.3.15.2020.AW, dotyczącego wykazania powiązań technologicznych dla trzech zamierzeń budowlanych w związku ze złożeniem wniosku o wydanie decyzji środowiskowej pn. ,,Farma fotowoltaiczna Tucze? na nieruchomościach obejmującej działki oznaczone w ewidencji gruntów nr 276/1, 353/5, 358, 359, 360, 361, 363, 364/1 w obrębie Tucze. 2023-05-31 14:56
dokument Obwieszczenie Burmistrza Dobrej o opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z dnia 13.10.2020 r., która wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Dobrej, w dniu 13.10.2020 r., znak: ZNS.9022.2.1.15.2020., stwierdzająca potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia planowanego przez firmę EE Tucze Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Łostowickiej 29 w Gdańsku, reprezentowaną przez pełnomocnika p. Rafała Odrobińskiego w sprawie wydania decyzji środowiskowej pn. ,,Farma fotowoltaiczna Tucze? na nieruchomościach obejmującej działki oznaczone w ewidencji gruntów nr 276/1, 353/5, 358, 359, 360, 361, 363, 364/1 w obrębie Tucze. 2023-05-31 14:56
dokument Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzenia wodociągowego Wojtaszyce i Wrześno, gm. Dobra 2023-05-31 14:56
dokument Obwieszczenie Burmistrza Dobrej stron postępowania o opinii sanitarnej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie z dnia 09.10.2020 r., która wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Dobrej, w dniu 09.10.2020 r., znak: ZNS.9022.2.1.14.2020, dotycząca braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia planowanego przez firmę Green Capital S.A. z o. o. z siedzibą przy ul. Słowackiego w Aleksandrowie Kujawskim, polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW i powierzchnią zabudowy do 2,3 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 77 w miejscowości Anielino, gm. Dobra. 2023-05-31 14:56
dokument Obwieszczenie -zawiadomienie o o przedłużeniu terminu wydania decyzji środowiskowej na podstawie wniosku złożonego przez firmę Green Capital S.A. z o. o. z siedzibą przy ul. Słowackiego w Aleksandrowie Kujawskim w sprawie wydania decyzji środowiskowej polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW i powierzchnią zabudowy do 2,3 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 77 w miejscowości Anielino, gm. Dobra. 2023-05-31 14:56
dokument Obwieszczenie zawiadomienie o o przedłużeniu terminu wydania decyzji środowiskowej na podstawie wniosku złożonego przez firmę EE Tucze Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Łostowickiej 29 w Gdańsku, reprezentowanej przez pełnomocnika p. Rafała Odrobińskiego w sprawie wydania decyzji środowiskowej pn. ,,Farma fotowoltaiczna Tucze? na nieruchomościach obejmującej działki oznaczone w ewidencji gruntów nr 276/1, 353/5, 358, 359, 360, 361, 363, 364/1 w obrębie Tucze. 2023-05-31 14:56
dokument Obwieszczenie Burmistrza Dobrej o opinii Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 07.10.2020 r., która wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Dobrej, w dniu 09.10.2020 r., znak: SZ.ZZŚ.3.4360.205.2020.LA, dotycząca braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia planowanego przez firmę EE Tucze Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Łostowickiej 29 w Gdańsku, reprezentowaną przez pełnomocnika p. Rafała Odrobińskiego w sprawie wydania decyzji środowiskowej pn. ,,Farma fotowoltaiczna Tucze? na nieruchomościach obejmującej działki oznaczone w ewidencji gruntów nr 276/1, 353/5, 358, 359, 360, 361, 363, 364/1 w obrębie Tucze. 2023-05-31 14:56
dokument OBWIESZCZENIE -ZAWIADOMIENIE o przedłużeniu terminu wydania decyzji środowiskowej na podstawie wniosku złożonego przez firmę PVE 168 Sp. z.o.o., z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 4/10 w Bydgoszczy, w sprawie wydania decyzji środowiskowej na realizację przedsięwzięcia, polegającego na ,,Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 368 w miejscowości Dobropole, gmina Dobra?. 2023-05-31 14:57
dokument Obwieszczenie Burmistrza Dobrej o opinii sanitarnej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie z dnia 08.10.2020 r., która wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Dobrej, w dniu 08.10.2020 r., znak: ZNS.9022.2.1.13.2020, dotycząca braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia planowanego przez firmę PVE 168 Sp. z.o.o., z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 4/10 w Bydgoszczy, polegającego na ,,Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 368 w miejscowości Dobropole, gmina Dobra?. 2023-05-31 14:57
dokument Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzenia wodociągowego Krzemienna, gm. Dobra 2023-05-31 14:57
dokument Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzenia wodociągowego Błądkowo, gm. Dobra 2023-05-31 14:57
dokument Obwieszczenie zawiadomienie stron postępowania o zwróceniu się do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie, Wydziału Spraw Terenowych w Koszalinie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Gryficach w przedmiocie wyrażenia opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW i powierzchnią zabudowy do 2,3 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 77 w miejscowości Anielino, gm. Dobra. 2023-05-31 14:57
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania na wniosek z dnia 23.09.2020 r., który wpłynął do Urzędu Miejskiego w Dobrej w dniu 24.09.2020 r., firmy Green Capital S.A. z o. o. z siedzibą przy ul. Słowackiego w Aleksandrowie Kujawskim w sprawie wydania decyzji środowiskowej polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW i powierzchnią zabudowy do 2,3 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 77 w miejscowości Anielino, gm. Dobra. 2023-05-31 14:57
dokument Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku złożonym przez Green capital S.A. z siedzibą przy ul. Słowackiego 59 w Aleksandrowie Kujawskim o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW i powierzchnią zabudowy do 2,3 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 77 w miejscowości Anielino, gm. Dobra. 2023-05-31 14:57
dokument Obwieszczenie- zawiadomienie stron postępowania o zwróceniu się do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie, Wydziału Spraw Terenowych w Koszalinie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Gryficach w przedmiocie wyrażenia opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pn. Farma fotowoltaiczna Tucze" na nieruchomościach obejmującej działki oznaczone w ewidencji gruntów nr 276/1, 353/5, 358, 359, 360, 361, 363, 364/1 w obrębie Tucze. 2023-05-31 14:57
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania na wniosek z dnia 26.08.2020 r., który wpłynął do Urzędu Miejskiego w Dobrej w dniu 01.09.2020 r., (uzupełniony w dniu 28.09.2020 r.), firmy EE Tucze Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Łostowickiej 29 w Gdańsku, reprezentowanej przez pełnomocnika p. Rafała Odrobińskiego w sprawie wydania decyzji środowiskowej pn. ,,Farma fotowoltaiczna Tucze" na nieruchomościach obejmującej działki oznaczone w ewidencji gruntów nr 276/1, 353/5, 358, 359, 360, 361, 363, 364/1 w obrębie Tucze. 2023-05-31 14:57
dokument Obwieszczenie Burmistrza Dobrej w sprawie zasięgnięcia opinii Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie, Wydziału Spraw Terenowych w Koszalinie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Gryficach w przedmiocie wyrażenia opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko p.n. ,,Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 368 w miejscowości Dobropole, gmina Dobra" 2023-05-31 14:57
dokument Obwieszczenie Burmistrza Dobrej o wszczęciu postępowania na wniosek z dnia 19.08.2020 r., który wpłynął do Urzędu Miejskiego w Dobrej w dniu 28.08.2020 r., (uzupełniony w dniu 23.09.2020 r.), firmy PVE 168 Sp. z.o.o., z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 4/10 w Bydgoszczy, w sprawie wydania decyzji środowiskowej na realizację przedsięwzięcia, polegającego na ,,Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 368 w miejscowości Dobropole, gmina Dobra". 2023-05-31 14:57
dokument Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie w sprawie przedłużenia terminu podjęcia działań naprawczych celem obniżenia stężenia amonowego jonu w wodzie przeznaczonej do spożycia z wodociągu Dobropole. 2023-05-31 14:57
dokument Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzenia wodociągowego Krzemienna i Błądkowo, gm. Dobra 2023-05-31 15:00
dokument Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzenia wodociągowego Tucze, gm. Dobra 2023-05-31 15:00
dokument Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku złożonym przez EE Tucze Sp. z o. o z siedzibą przy ul. Łostowickiej 29 w Gdańsku, reprezentowanej przez Rafała Odrobińskiego - pełnomocnika o wydanie decyzji środowiskowej pod nazwą:,,Farma fotowoltaiczna Tucze" na nieruchomościach obejmujących działki oznaczone w ewidencji gruntów nr 276/1, 353/5, 358, 359, 360, 361, 363, 364/1 w obrębie Tucze. 2023-05-31 15:00
dokument Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku złozonym przez firmę PVE 168 Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej nr 4/10, w Bydgoszyczy o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczą na działce o nr ew. 368 obręb Dobropole, gm.Dobra" 2023-05-31 15:00
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Gryficach o wydaniu decyzji pozwolenia wodnoprawnego z dnia 19.08.2020 r. dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Dobrej 2023-05-31 15:00
dokument Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzeń wodociągowych na terenie gminy Dobra 2023-05-31 15:01
katalog Postępowanie dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: 'Wydobywaniu kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego 'Dobra Nowogardzka Północ 1' na terenie dz. nr 352 obręb Bienice, gm. Dobra' - KATALOG -
dokument Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Dobrej w sprawie o wydanie pozwoleni wodnoprawnego na usługę wodną tj. wprowadzanie oczyszczonych ścieków technologicznych (wód popłucznych) ze stacji uzdatnianai wody w miejscowości Bienice do ziemi poprzez urządzenie wodne (studnię chłonną) na działce o nr 77/20 obręb Bienice. gm. Dobra, powiat łobeski, województwo zachodniopomorskie 2023-05-31 15:01
dokument Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie w sprawie warunkowego dopuszczenia do spożycia wody z wodociągu Dobropole 2023-05-31 15:01
dokument Poradnik dla rolników dotyczący wymagań weterynaryjnych przy prowadzeniu uboju na użytek własny 2023-05-31 15:01
dokument Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzenia wodociągowego Dobropole, gm. Dobra 2023-05-31 15:01
dokument Obweszczenie o przekazaniu podania mieszkańców budynków mieszkalnych przy ul. Piłsudskiego w Dobrej w sprawie wykonania prac pielęgnacyjnych drzew rosnących w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 144 Nowogard Chociwel do organu właściwego 2023-05-31 15:01
dokument Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urzadzenia wodociągowego Krzemienna, gm.Dobra 2023-05-31 15:01
dokument Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Dobra za 2019 r. 2023-05-31 15:01
dokument Rozprządzenie Nr 7/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego 2023-05-31 15:01
dokument Informacja o adresach punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych 2023-05-31 15:01
dokument Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzeń wodociągowych na terenie miejscowości Błądkowo, Krzemienna, Bienice, Dobropole, Zapłocie, Grzęzno, Grzęzienko 2023-05-31 15:02
dokument Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzenia wodociągowego Dobropole, gm. Dobra 2023-05-31 15:02
dokument Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzenia wodociągowego Dobra, gm. Dobra 2023-05-31 15:02
dokument Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzenia wodociągowego Wojtaszyce, gm. Dobra 2023-05-31 15:02
dokument Rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego nr 5/2020 z dnia 19.02.2020 r. w sprawie odstrzału sanitarnego 2023-05-31 15:02
dokument Obszarowa ocena jakości wody do spożycia oraz szacowanie ryzyka zdrowotnego dla Gminy Dobra za rok 2019 2023-05-31 15:03
dokument Obwieszczenie Burmistrza Dobrej o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzenia lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa, należacych do osób fizycznych 2023-05-31 15:03
dokument Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzeń wodociągowych na terenie gminy Dobra z miejscowości Wojtaszyce i Wrześno, gm. Dobra 2023-05-31 15:03
dokument Projekt Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobra w 2020 r. 2023-05-31 15:03
dokument Konsultacje społeczne dotyczące projektu Progamu opiki nad zwirzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnosci zwierząt na terenie gminy Dobra w 2020 r. 2023-05-31 15:03
dokument Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzeń wodociągowych w m. Wojtaszyce i Wrześno, na terenie gminy Dobra 2023-05-31 15:03
dokument Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzenia wodociągowego Krzemienna, gm. Dobra 2023-05-31 15:03
dokument Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzenia wodociągowego Dobra i Błądkowo 2023-05-31 15:03
dokument ZAWIADOMIENIE O WYDANIU DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA POLEGAJĄCEGO NA: ,,Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 158 (obręb 0001) w miejscowości Błądkowo, gm. Dobra." 2023-05-31 15:03
dokument Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzenia wodociągowego Wojtaszyce 2023-05-31 15:03
dokument Orzeczenie o jakośco wody produkowanej i dostarczanej z urządzenia wodociągowego Dobropole, gm. Dobra 2023-05-31 15:04
dokument Komunikat nr 12/2019 w sprawie stwierdzenia przydatności wody do spożycia w wodociągu Bienice, gm. Dobra 2023-05-31 15:04
dokument Komunikat nr 11/2019 w sprawie stwierdzenia przydatności wody do spożycia w wodociągu Błądkowo, gm. Dobra 2023-05-31 15:04
dokument Zawiadomienie Burmistrza Dobrej o o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów, zgłoszenia żądań, złożenia wyjaśnień oraz przeglądania akt sprawy w związku z prowadzonym postępowaniem, dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:,Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 158 (obręb 0001) w miejscowości Błądkowo, gm. Dobra." 2023-05-31 15:04
dokument Zawiadomienie Burmistrza Dobrej opinii Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska z dnia 26.11.2019 r., która wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Dobrej w dniu 27.11.2019 r., znak:WST-K.4220.228.2019.WS.3, dotycząca braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko z jednoczesnym określeniem warunków realizacji przedsięwzięcia planowanego przez firmę Elektrownię PV 46 Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Puławskiej 2, w Warszawie, reprezentowaną przez pełnomocnika ? Izę Michałek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 158 (obręb 0001) w miejscowości Błądkowo, gm. Dobra.? 2023-05-31 15:04
dokument Zawiadomienie Burmistrza Dobrej o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na ,, Budowie farmy fotowoltaicznej PV Anielino I o mocy wytwórczej do 1 MW na działce o nr ewidencyjnym 100 obręb Anielino, (gmina Dobra, pow. łobeski) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, magazynem energii, stacją ładowania". 2023-05-31 15:04
dokument Zawiadomienie- Burmistrz Dobrej zawiadamia strony postępowania o: 1. Wpłynięciu uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia polegającego na: ,, Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 158 (obręb 0001) w miejscowości Błądkowo, gm. Dobra, złożonym w dniu 22.11.2019 r. przez Elektrownię PV 46 Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Puławskiej 2 w Warszawie, reprezentowaną przez p. Izę Michałek, 2. Wystąpieniu pismem z dnia 22.11.2019 r. znak: OŚiGW.6220.3.16.2019.AW do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie, Wydziału Spraw Terenowych w Koszalinie, z prośbą o ponowną opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko. 3. Wpłynięciu pisma z dnia 05.11.2019 r.Znak:PS-ZNS-407.1/3/56/2019 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie, zawierającego rekomendację dla odstąpienia od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia. 2023-05-31 15:04
dokument Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzeń wodociągowych na terenie gminy Dobra 2023-05-31 15:04
dokument Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na:,,Budowie farmy fotowoltaicznej PV Anielino II o mocy wytwórczej do 1 MW na części działki o nr ewidencyjnym 103 obręb 0005 Anielino, (gmina Dobra, pow. łobeski) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, magazynem energii, stacją ładowania oraz przyłączem? z dnia 22.11.2019 r. znak:OŚiGW.6220.2.11.2019.AW dla firmy Greenprojekt 10 Sp. zo.o. z siedzibą przy ul. Górników z ,,Danuty" 25/60 w Jaworznie 2023-05-31 15:04
dokument Zawiadomienie Burmistrza Dobrej o opinii Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 31.10.2019 r., która wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Dobrej, w dniu 06.11.2019 r., znak:SZ.RZŚ.436.1.490.2019.AZ, dotycząca braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko z jednoczesnym określeniem warunków realizacji przedsięwzięcia planowanego przez firmę Elektrownię PV 46 Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Puławskiej 2, w Warszawie, reprezentowaną przez pełnomocnika Izę Michałek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 158 (obręb 0001) w miejscowości Błądkowo, gm. Dobra. 2023-05-31 15:04
dokument Wezwanie do pnownego złożenia wyjaśnień i uzupełnień do przedłożonej karty informacyjnej przedsięwzięcia, polegającego na: ,,Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew.158 (obręb 0001) w miejscowości Błądkowo, gmina Dobra. 2023-05-31 15:05
dokument Zawiadomienie Burmistrza Dobrej o 1. wpłynięciu uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie Elektrowni Słonecznej Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 158 (obręb 0001) w miejscowości Błądkowo, gm. Dobra, złożonym w dniu 23.10.2019 r. przez Elektrownię PV 46 Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Puławskiej 2 w Warszawie, reprezentowaną przez p. Izę Michałek, 2. Wystąpieniu pismem z dnia 23.10.2019 r. znak: OŚiGW.6220.3.9.2019.AW do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie, Wydziału Spraw Terenowych w Koszalinie, z prośbą o ponowną opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko. 3. Wystąpieniu pismem z dnia 23.10.2019 r. znak: OŚiGW.6220.3.10.2019.AW do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie, z prośbą o ponowną opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko lub podtrzymanie dotychczasowej opinii z dnia 20.09.2019 r. znakPS-ZNS-407/26/43/2019 4. Wystąpieniu pismem z dnia 23.10.2019 r. znak: OŚiGW.6220.3.11.2019.AW do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Szczecinie, z prośbą o ponowną opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko 2023-05-31 15:05
dokument Zawiadomienie o zakończeniu postępowania oraz możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów, zgłoszenia żądań, złożenia wyjaśnień oraz przeglądania akt sprawy w związku z prowadzonym postępowaniem, dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:,,Budowie farmy fotowoltaicznej PV Anielino II o mocy wytwórczej do 1 MW na części działki o nr ewidencyjnym 103 obręb 0005 Anielino, (gmina Dobra, pow. łobeski) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, magazynem energii, stacją ładowania oraz przyłączem?. 2023-05-31 15:05
dokument Zawiadomienie Burmistrza Dobrej o zakończeniu postępowania oraz o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów, zgłoszenia żądań, złożenia wyjaśnień oraz przeglądania akt sprawy w związku z prowadzonym postępowaniem, dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:,,Budowie farmy fotowoltaicznej PV Anielino I o mocy wytwórczej do 1 MW na działce o nr ewidencyjnym 100 obręb Anielino, (gmina Dobra, pow. łobeski) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, magazynem energii, stacją ładowania?. 2023-05-31 15:05
dokument Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzeń wodociągowych w miejscowości Krzemienna 2023-05-31 15:06
dokument Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie o warunkowym dopuszczeniu wody do spożycia z wodociągu Błądkowo 2023-05-31 15:06
dokument Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie o warunkowym dopuszczeniu wody do spożycia z wodociągu Bienice 2023-05-31 15:06
dokument Zawiadomienie Burmistrza Dobrej stron postępowania o wpłynięciu pisma Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie, Wydziału Spraw Terenowych w Koszalinie, z dnia 08.10.2019 r., które wpłynęło do Urzędu Miejskiego w Dobrej w dniu 09.10.2019 r., znak: WST-K.4220.207.2019.WS.2 o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia planowanego przez firmę Greenprojekt 10 Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Górników z ,,Danuty 25/60 w Jaworznie, polegającego na: ,,Budowie farmy fotowoltaicznej PV Anielino II o mocy wytwórczej do 1 MW na działce o nr ewidencyjnym 103 obręb 005 Anielino, (gmina Dobra, pow. łobeski) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, magazynem energii, stacją ładowania oraz przyłączem). 2023-05-31 15:06
dokument Zawiadomienie Burmistrza Dobrej o wpłynięciu pisma Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie, Wydziału Spraw Terenowych w Koszalinie, z dnia 08.10.2019 r., które wpłynęło do Urzędu Miejskiego w Dobrej w dniu 09.10.2019 r., znak: WST-K.4220.15.2019.WS.5 dotyczącego braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia planowanego przez firmę Greenprojekt 10 Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Górników z ,,Danuty 25/60 w Jaworznie, polegającego na: ,,Budowie farmy fotowoltaicznej PV Anielino I o mocy wytwórczej do 1 MW na działce o nr ewidencyjnym 100 obręb Anielino, (gmina Dobra, pow. łobeski) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, magazynem energii, stacją ładowania). 2023-05-31 15:06
dokument Orzeczenie Państwowego i Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzenia wodociągowego Krzemienna, gm. Dobra 2023-05-31 15:06
dokument Wezwanie firmy Elektrownia PV 46 Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Puławskiej 2 w Warszawie do pisemnego złożenia wyjaśnień i uzupełnień do przedłożonej karty informacyjnej przedsięwzięcia, polegającego na: ,,Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew.158 (obręb 0001) w miejscowości Błądkowo, gmina Dobra? 2023-05-31 15:06
dokument Wezwanie firmy Elektrownia PV 46 Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Puławskiej 2 w Warszawie, reprezentowanej przez p. Izę Michałek, do pisemnego złożenia wyjaśnień i uzupełnień do przedłożonej karty informacyjnej przedsięwzięcia, polegającego na: ,,Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew.158 (obręb 0001) w miejscowości Błądkowo, gmina Dobra". 2023-05-31 15:06
dokument Zawiadomienie Burmistrza Dobrej o opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie z dnia 19.09.2019 r., która wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Dobrej, w dniu 20.09.2019 r., znak: PS-ZNS-407/26/43/2019, dotyczącej braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia planowanego przez firmę Elektrownię PV 46 Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Puławskiej 2, w Warszawie, reprezentowaną przez pełnomocnika p. Izę Michałek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 158 (obręb 0001) w miejscowości Błądkowo, gm. Dobra". 2023-05-31 15:06
dokument ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA DOBREJ o 1. Wszczęciu postępowania na wniosek z dnia 04.09.2019 r., który wpłynął do Urzędu Miejskiego w Dobrej, w dniu 06.09.2019 r., firmy Elektrownia PV 46 Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Puławskiej 2, w Warszawie, reprezentowanej przez pełnomocnika Izę Michałek o wydanie decyzji środowiskowej na realizację przedsięwzięcia polegającego na:,,Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 158 (obręb 0001) w miejscowości Błądkowo, gm. Dobra.;2. Wystąpieniu pismem z dnia 13.09.2019 r. znak: OŚiGW.6220.3.3.2019.AW do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie, Wydziału Spraw Terenowych w Koszalinie, z prośbą o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko; 3. Wystąpieniu pismem z dnia 13.09.2019 r. znak: OŚiGW.6220.3.4.2019.AW do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie, z prośbą o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko. ;4. Wystąpieniu pismem z dnia 13.09.2019 r. znak: OŚiGW.6220.3.5.2019.AW do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Szczecinie, z prośbą o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko. 2023-05-31 15:06
dokument Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku z dnia 04.09.2019 r., który wpłynął do Urzędu Miejskiego w Dobrej w dniu 06.09.2019 r. złożonym przez przez Elektrownię PV 46 Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Puławskiej 2, w Warszawie, reprezentowaną przez pełnomocnika Izę Michałek o wydanie decyzji środowiskowej na realizację przedsięwzięcia polegającego na:,,Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 158 (obręb 0001) w miejscowości Błądkowo, gm. Dobra." 2023-05-31 15:06
dokument Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzenia wodociągowego Tucze 2023-05-31 15:07
dokument Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzenia wodociągowego Bienice 2023-05-31 15:07
dokument Opinia Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Łobzie z dnia 21.08.2019 r., które wpłynęło do Urzędu Miejskiego w Dobrej w dniu 22.08.2019 r., znakPS-ZNS-407/20/35/2019 o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia planowanego przez firmę Greenprojekt 10 Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Górników z ,,Danuty" 25/60 w Jaworznie, polegającego na: ,,Budowie farmy fotowoltaicznej PV Anielino II o mocy wytwórczej do 1 MW na działce o nr ewidencyjnym 103 obręb 005 Anielino, (gmina Dobra, pow. łobeski) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, magazynem energii, stacją ładowania oraz przyłączem". 2023-05-31 15:07
dokument Opinia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Szczecinie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia z jednoczesnym określeniem warunków realizacji przedsięwzięcia planowanego przez firmę Greenprojekt 10 Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Górników z ,,Danuty" 25/60 w Jaworznie, polegającego na: ,,Budowie farmy fotowoltaicznej PV Anielino II o mocy wytwórczej do 1 MW na działce o nr ewidencyjnym 103 obręb 005 Anielino, (gmina Dobra, pow. łobeski) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, magazynem energii, stacją ładowania oraz przyłączem". 2023-05-31 15:07
dokument ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA DOBREJ o: 1. wpłynięciu pisma Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Łobzie z dnia 21.08.2019 r., które wpłynęło do Urzędu Miejskiego w Dobrej w dniu 22.08.2019 r., znakPS-ZNS-407/20/35/2019 o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia planowanego przez firmę Greenprojekt 10 Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Górników z ,,Danuty 25/60 w Jaworznie, polegającego na: ,,Budowie farmy fotowoltaicznej PV Anielino II o mocy wytwórczej do 1 MW na działce o nr ewidencyjnym 103 obręb 005 Anielino, (gmina Dobra, pow. łobeski) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, magazynem energii, stacją ładowania oraz przyłączem. 2. wpłynięciu pisma Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 20.08.2019 r., które wpłynęło do Urzędu Miejskiego w Dobrej w dniu 22.08.2019 r. znak: SZ.RZŚ.436.1.421.2019.AZ o braku konieczności przeprowadzenia oceny z jednoczesnym określeniem warunków realizacji przedsięwzięcia planowanego przez firmę Greenprojekt 10 Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Górników z ,,Danuty 25/60 w Jaworznie, polegającego na: ,,Budowie farmy fotowoltaicznej PV Anielino II o mocy wytwórczej do 1 MW na działce o nr ewidencyjnym 103 obręb 005 Anielino, (gmina Dobra, pow. łobeski) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, magazynem energii, stacją ładowania oraz przyłączem". 2023-05-31 15:07
dokument Zawiadomienie Burmistrza Dobrej 1. o wpłynięciu pisma Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Łobzie z dnia 24.07.2019 r., które wpłynęło do Urzędu Miejskiego w Dobrej w dniu 24.07.2019 r., znakPS-ZNS-407.1/2/29/2019 o podtrzymaniu opinii sanitarnej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie z dnia 23.01.2019 r., która wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Dobrej, w dniu 24.01.2019 r., znak:PS-ZNS-407/1/1/2019, dotyczącej braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia planowanego przez firmę Greenprojekt 10 Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Górników z ,,Danuty 25/60 w Jaworznie, polegającego na: ,,Budowie farmy fotowoltaicznej PV Anielino I o mocy wytwórczej do 1 MW na działce o nr ewidencyjnym 100 obręb Anielino, (gmina Dobra, pow. łobeski) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, magazynem energii, stacją ładowania. 2. wpłynięciu pisma Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 26.07.2019 r., które wpłynęło do Urzędu Miejskiego w Dobrej w dniu 01.08.2019 r. znak: RZŚ.436.1.20.2019.AZ z informacją o podtrzymaniu opinii z dnia 25 stycznia 2019 r. znak:SZ.RZŚ.436.1.20.2019.AZ. 2023-05-31 15:07
dokument Zawiadomienie Burmistrza Dobrej o wszczęciu postępowania na wniosek z dnia 05.08.2019 r., który wpłynął do Urzędu Miejskiego w Dobrej w dniu 06.08.2019 r. firmy Greenprojekt 10 Sp. z o. o z siedzibą przy ul. Górników z ,,Danuty" 25/60 w Jaworznie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie farmy fotowoltaicznej PV Anielino II o mocy wytwórczej do 1 MW na części działki o nr ewidencyjnym 103 obręb 0005 Anielino, (gmina Dobra, pow. łobeski) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, magazynem energii, stacją ładowania oraz przyłączem". 2023-05-31 15:07
dokument Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku firmy Greenprojekt 10 Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Górników z ,,Danuty" 25/60 w Jaworznie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na:,,Budowie farmy fotowoltaicznej PV Anielino (gmina Dobra, pow. łobeski) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, magazynem energii, stacji ładowania oraz przyłączem" 2023-05-31 15:10
dokument Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzeń wodociągowych na terenie gminy Dobra, będących źródłem zaopatrzenia mieszkańców Miejscowości Tucze 2023-05-31 15:10
dokument Komunikat nr 54/2019 w sprawie stwierdzenia przydatności wody do spożycia w wodociągu Dobra 2023-05-31 15:10
dokument Postanowienie o wznowieniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:,,Budowie farmy fotowoltaicznej PV Anielino (gmina Dobra, pow. łobeski) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, magazynem energii, stacją ładowania". 2023-05-31 15:10
dokument Zawiadomienie Burmistrza Dobrej o wydaniu postanowienia o wznowieniu postępowania w przedmiocie uzyskania deczyji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Budoiwe farmy fotowoltaicznej PV Anielino I o mocy wytwórczej do !MW na dizałce o nr ew. nr 100 obręb ANIELINO wraz z niezbędną infrastrukturą techniczn, magazynem energii, stacją ładowania" oraz o wystąpieniu o opinię do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowego Powiatowego Inspektora sanitarnego w Łobzie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Szczecinie 2023-05-31 15:10
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na podstawie wniosku firmy Joni Mink Van Ansem Spółka Jawna, Żdżary 1, 72-100 Goleniów, na realizację przedsięwzięcia polegającego na 'Zmiana sposobu użytkowania fermy norek na terenie dz. nr 87 i 88 obręb Wojtaszyce, gm. Dobra polegającej na zwiększeniu obsady z 59 DJP na 269 DJP' 2023-05-31 15:10
dokument Decyzja o warunkowym dopuszczeniu do spożycia wody z wodociągu Dobra 2023-05-31 15:10
dokument Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzeń wodociągowych na terenie miejscowoci Tucze 2023-05-31 15:10
dokument Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzeń wodociągowych na terenie gminy Dobra 2023-05-31 15:10
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na podstawie wniosku firmy Green Park V Sp. z o.o., Oddział w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Słowackiego 59, 87-700 Aleksandrów Kujawski, na realizację przedsięwzięcia polegającego na 'Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW i powierzchnią zabudowy do 2,5 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 77 w miejscowości Anielino, gm. Dobra' 2023-05-31 15:10
dokument Obwieszczenie o rozprawie administracyjnej otwartej dla społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na 'Zmianie sposobu użytkowania fermy norek na terenie dz. nr 87 i 88 obręb Wojtaszyce, gm. Dobra polegającej na zwiększeniu obsady z 59 DJP na 269 DJP' 2023-05-31 15:10
dokument Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Dobra za 2018 r. 2023-05-31 15:11
dokument Informacja o poziomach odzysku i recyklingu odpadów komunalnych w 2018 r. 2023-05-31 15:11
dokument Obwieszczenie o ponownym udziale społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na 'Zmianie sposobu użytkowania fermy norek na terenie dz. nr 87 i 88 obręb Wojtaszyce, gm. Dobra polegającej na zwiększeniu obsady z 59 DJP na 269 DJP' 2023-05-31 15:11
dokument Obwieszczenie o przedłużeniu terminu w sprawie wydania decyzji środowiskowej na podstawie wniosku firmy Green Park V Sp. z o.o., Oddział w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Słowackiego 59, 87-700 Aleksandrów Kujawski, dla przedsięwzięcia polegającego na 'Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW i powierzchnią zabudowy do 2,5 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 77 w miejscowości Anielino, gm. Dobra' 2023-05-31 15:11
dokument Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie dotycząca Europejskiego Tygodnia Szczepień 2023-05-31 15:11
dokument Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stargardzie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 2023-05-31 15:11
dokument Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stargardzie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 2023-05-31 15:11
dokument Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzenia wodociągowego Błądkowo, gm. Dobra 2023-05-31 15:11
dokument Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzenia wodociągowego Tucze, gm. Dobra 2023-05-31 15:11
dokument Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzenia wodociągowego Dobropole, gm. Dobra 2023-05-31 15:11
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej na podstawie wniosku firmy Green Park V Sp. z o.o., Oddział w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Słowackiego 59, 87-700 Aleksandrów Kujawski, dla przedsięwzięcia polegającego na 'Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW i powierzchnią zabudowy do 2,5 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 77 w miejscowości Anielino, gm. Dobra' 2023-05-31 15:12
dokument Obszarowa ocena jakości wody do spożycia oraz szacowanie ryzyka zdrowotnego dla Gminy Dobra za rok 2018 2023-05-31 15:12
dokument Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stargardzie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 2023-05-31 15:12
dokument Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stargardzie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 2023-05-31 15:12
dokument Orzecznie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzenia wodociągowego Dobra 2023-05-31 15:12
dokument Obwieszczenie o przedłużeniu terminu wydania decyzji środowiskowej na podstawie wniosku firmy Green Park V Sp. z o.o., Oddział w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Słowackiego 59, 87-700 Aleksandrów Kujawski, dla przedsięwzięcia polegającego na 'Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW i powierzchnią zabudowy do 2,5 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 77 w miejscowości Anielino, gm. Dobra' 2023-05-31 15:12
dokument Obwieszczenie o wydaniu postanowiania określającego brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przez firmę Green Park V Sp. z o.o., Oddział w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Słowackiego 59, 87-700 Aleksandrów Kujawski, dla przedsięwzięcia polegającego na 'Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW i powierzchnią zabudowy do 2,5 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 77 w miejscowości Anielino, gm. Dobra' 2023-05-31 15:12
dokument Okresowa ocena jakości wody przydatnej do spożycia przez ludzi z wodociągów publicznych na terenie Miasta i Gminy Dobra za IV kwartał 2018 r. 2023-05-31 15:12
dokument Zawiadomienie Burmistrza Dobrej 1. o wydaniu w dniu 12.02.2019 r. postanowienia (znak:OŚiGW.6220.1.10.2019.AW) o zawieszeniu postępowania administracyjnego w przedmiocie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:,,Budowie farmy fotowoltaicznej PV Anielino I o mocy wytwórczej do 1 MW na działce o nr ewidencyjnym 100 obręb Anielino, (gmina Dobra, pow. łobeski) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, magazynem energii, stacją ładowania", 2. o wezwaniu w dniu 12.02.2019 r. Inwestora tj. firmy Greenprojekt 10 Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Górników z ,,Danuty" 25/60 w Jaworznie, do wystąpienia do Sądu Rejonowego w Łobzie o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym Józefie Dubickim, celem ustalenia uprawnionych do udziału w postępowaniu w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedmiotowego przedsięwzięcia. 2023-05-31 15:13
dokument Postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania w przedmiocie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie farmy fotowoltaicznej PV Anielino I o mocy wytwórczej do 1 MW na działce o nr ewidencyjnym 100 obręb Anielino, (gmina Dobra, pow. łobeski) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, magazynem energii, stacją ładowania" 2023-05-31 15:13
dokument Zawiadomienie Burmistrza Dobrej o opinii Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 25.01.2019 r., która wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Dobrej, w dniu 28.01.2019 r., znak:SZ.RZŚ.436.1.20.2019.AZ, dotycząca braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określająca warunki realizacji przedsięwzięcia planowanego przez firmę Greenprojekt 10 Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Górników z ,,Danuty" 25/60 w Jaworznie, polegającego na: ,,Budowie farmy fotowoltaicznej PV Anielino I o mocy wytwórczej do 1 MW na działce o nr ewidencyjnym 100 obręb Anielino, (gmina Dobra, pow. łobeski) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, magazynem energii, stacją ładowania". 2023-05-31 15:13
dokument Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzenia wodociągowego Krzemienna 2023-05-31 15:13
dokument Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzeń wodociągowych na terenie gminy Dobra 2023-05-31 15:13
dokument Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzenia wodociągowego Błądkowo 2023-05-31 15:13
dokument Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzenia wodociągowego Bienice 2023-05-31 15:13
dokument Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzenia wodociągowego Tucze 2023-05-31 15:13
dokument Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzenia wodociągowego Wojtaszyce 2023-05-31 15:13
dokument Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzenia wodociągowego Dobra, ul. Wojska Polskiego 23 2023-05-31 15:13
dokument OGŁOSZENIE BURMISTRZA DOBREJ W SPRAWIE KONSULTACJI PROJEKTU PROGRAMU OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY DOBRA W 2019 R. 2023-05-31 15:14
dokument Pismo wzywające Inwestora, tj. firmę Greenprojekt Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Górników z ,,Danuty" 25/60 w Jaworznie do pisemnego złożenia wyjaśnień i uzupełnień do przedłożonej karty informacyjnej przedsięwzięcia, polegającego na: ,,Budowie farmy fotowoltaicznej PV Anielino I o mocy wytwórczej do 1 MW na działce o nr ewidencyjnym 100 obręb Anielino, (gmina Dobra, pow. łobeski) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, magazynem energii, stacją ładowania" 2023-05-31 15:14
dokument Obwieszczenie o ponownym wezwaniu inwestora - firmy Green Park V Sp. z o.o., Oddział w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Słowackiego 59, 87-700 Aleksandrów Kujawski, do pisemnego złożenia wyjaśnień i uzupełnień do przedłożonej karty informacyjnej przedsięwzięcia polegającego na 'Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW i powierzchnią zabudowy do 2,5 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 77 w miejscowości Anielino, gm. Dobra' 2023-05-31 15:14
dokument Zawiadomienie Burmistrza Dobrej o opinii sanitarnej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie z dnia 23.01.2019 r., która wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Dobrej, w dniu 24.01.2019 r., znak: PS-ZNS-407/1/1/2019, dotycząca braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia planowanego przez firmę Greenprojekt 10 Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Górników z ,,Danuty 25/60 w Jaworznie, polegającego na: ,,Budowie farmy fotowoltaicznej PV Anielino I o mocy wytwórczej do 1 MW na działce o nr ewidencyjnym 100 obręb Anielino, (gmina Dobra, pow. łobeski) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, magazynem energii, stacją ładowania". 2023-05-31 15:14
dokument Zawiadomienie Burmistrza Dobrej o wszczęciu postępowania na wniosek z dnia 28.12.2018 r., który wpłynął do Urzędu Miejskiego w Dobrej, w dniu 31.12.2018 r., (uzupełniony w dniu 15.01.2019 r.) firmy Greenprojekt 10 Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Górników z ,,Danuty" 25/60 w Jaworznie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie farmy fotowoltaicznej PV Anielino I o mocy wytwórczej do 1 MW na działce o nr ewidencyjnym 100 obręb Anielino, (gmina Dobra, pow. łobeski) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, magazynem energii, stacją ładowania". 2023-05-31 15:14
dokument Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych złożonym w dniu 31.12.2018 r. wniosku firmy Greenprojekt 10 Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Górników z ,,Danuty" nr 25/60 w Jaworznie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie farmy fotowoltaicznej PV Anielino I o mocy wytwórczej do 1 MW na działce o nr ew.: 100 obręb Anielino, (gmina Dobra, pow. łobeski) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, magazynem energii, stacją ładowania". 2023-05-31 15:14
dokument Obwieszczenie o wezwaniu inwestora - firmy Green Park V Sp. z o.o., Oddział w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Słowackiego 59, 87-700 Aleksandrów Kujawski, do pisemnego złożenia wyjaśnień i uzupełnień do przedłożonej karty informacyjnej przedsięwzięcia polegającego na 'Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW i powierzchnią zabudowy do 2,5 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 77 w miejscowości Anielino, gm. Dobra' 2023-05-31 15:15
dokument Obwieszczenie o zwróceniu się do RDOŚ w Szczecinie, Wydział Spraw Terenowych w Koszalinie, PPIS w Łobzie oraz PGW Wody Polskie RZGW w Szczecinei o wyrażenie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwięcia na środowisko na wniosek firmy Green Park V Sp. z o.o., Oddział w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Słowackiego 59, 87-700 Aleksandrów Kujawski, w sprawie wydania decyzji środowiskowej na realizację przedsięwzięcia, polegającego na 'Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW i powierzchnią zabudowy do 2,5 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 77 w miejscowości Anielino, gm. Dobra' 2023-05-31 15:15
dokument Obwieszczenie o udziale społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na 'Zmianie sposobu użytkowania fermy norek na terenie dz. nr 87 i 88 obręb Wojtaszyce, gm. Dobra polegającej na zwiększeniu obsady z 59 DJP na 269 DJP' 2023-05-31 15:15
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek firmy Green Park V Sp. z o.o., Oddział w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Słowackiego 59, 87-700 Aleksandrów Kujawski, w sprawie wydania decyzji środowiskowej na realizację przedsięwzięcia, polegającego na 'Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW i powierzchnią zabudowy do 2,5 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 77 w miejscowości Anielino, gm. Dobra' 2023-05-31 15:15
dokument Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych wniosku Green Park V Sp. z o.o. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: 'Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW i powierzchnią zabudowy do 2,5 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 77 w miejscowości Anielino, gm. Dobra' 2023-05-31 15:15
dokument Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych wniosku Województwa Zachodniopomorskiego z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin, w imieniu którego postępiowanie prowadzi Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, z siedzibą przy ul. Szczecińskiej 31, 75-122 Koszalin, reprezentowanym przez p. Ryszarda Kowalskiego, Pracownię Projektową Dróg i Mostów DIM z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Sosnowej 6f, 71-468 Szczecin o wydanie decyzji o środwiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na ,,Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 144 w miejscowości Dobropole, na odcinku od km 21+845 do 22+720" Gmina Dobra, powiat łobeski, województwo zachodniopomorskie 2023-05-31 15:15
dokument Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzenia wodociągowego Dobropole, gm. Dobra 2023-05-31 15:15
dokument Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzenia wodociągowego Dobropole 2023-05-31 15:15
dokument Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzenia wodociągowego Błądkowo 2023-05-31 15:15
dokument Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie z dnia 12.09.2018 r. w sprawie przydatności do spożycia wody z wodociągu Bienice 2023-05-31 15:15
dokument Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzenia wodociągowego Tucze 2023-05-31 15:15
dokument Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzenia wodociągowego Dobra 2023-05-31 15:16
dokument Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzenia wodociągowego Wojtaszyce 2023-05-31 15:16
dokument Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzenia wodociągowego Krzemienna 2023-05-31 15:16
dokument Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzenia wodociągowego Dobropole 2023-05-31 15:16
katalog TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW DLA GMINY DOBRA - KATALOG -
dokument Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku złożonym przez Joni Mink Van Ansem Spółka Jawna, Żdżary 1, 72-100 Goleniów, reprezentowanym przez pełnomocnika p. Agnieszkę Lipniacką-Piaskowską, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: 'Zmianie sposobu użytkowania fermy norek na terenie dz. nr 87 i 88 obręb Wojtaszyce, gm. Dobra polegającej na zwiększeniu obsady z 59 DJP na 269 DJP' 2023-05-31 15:16
dokument Okresowa ocena Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągów publicznych zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Dobra (za I kwartał 2018 r.) 2023-05-31 15:16
dokument Orzeczenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzenia wodociągowego Dobra 2023-05-31 15:17
dokument ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2017 NA TERENIE GMINY DOBRA 2023-05-31 15:17
dokument Orzeczenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzenia wodociągowego Bienice, Błądkowo, Wojtaszyce, Krzemienna, Dobropole, Tucze 2023-05-31 15:17
dokument Projekt Programu Ochrony środowiska dla Gminy Dobra na lata 2018 - 20121 z perspektywą do 2025 " 2023-05-31 15:17
dokument Obwieszczenie Burmistrza Dobrej z dnia 25.05.2018 r. znak OŚiGW.602.1.2018.AW o podaniu do publicznej wiadomości informacji o opracowaniu projektu ,,Programu ochrony środowiska dla Gminy Dobra na lata 2018-2021 z perspektywą do 2025" i opiniach dotyczących braku konieczności przeprowadzemnia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego dokumentu. 2023-05-31 15:17
dokument Informacja o poziomach odzysku i recyklingu odpadów komunalnych w 2017 roku 2023-05-31 15:17
dokument Obszarowa ocena jakości wody do spożycia oraz szacowanie ryzyka zdrowotnego dla Gminy Dobra za rok 2017 2023-05-31 15:17
dokument Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzenia wodociągowego Dobra 2023-05-31 15:18
dokument Informacja Burmistrza Dobrej o możliwości uczestnictwa w planowanej przez Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego realizacji zadania pn.,,Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków - etap III" 2023-05-31 15:18
dokument Informacja PPIS w Łobzie o jakości wody przeznaczonej do spożycia w Dobropolu w zakresie wartości jonu amonowego 2023-05-31 15:18
dokument Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągów publicznych zlokalizowanych na terenie Gminy Dobra-IV kwartał 2017 r. 2023-05-31 15:18
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa o możliwości zapoznania się z dokumentacją w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.,,Budowa fermy drobiu w Jenikowie", polegającego na budowie infrastruktury nowego zakładu (fermy brojlerów kurzych) i jego wyposażenie w niezbędne instalacje na działakch nr 233/1 i 233/2 obręb Jenikowo (Gmina Maszewo) 2023-05-31 15:18
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.,,Budowa fermy drobiu w Jenikowie" polegającego na budowie infrastruktury nowego zakładu (fermy brojlerów kurzych) i jego wyposażenie w niezbędne instalacje na działkach nr 233/1 i 233/2 obręb Jenikowo Gmina Maszewo 2023-05-31 15:18
dokument Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora w Łobzie z dnia 19.12.2017 r. w sprawie wodociągu Dobropole 2023-05-31 15:18
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przesięwzięcia polegajcego na:,,Przebudowie drogi powiatowej nr 4332Z Tucze-Dobropole w km od 0+000-3+616" 2023-05-31 15:18
dokument Obwieszczenie-zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Przebudowie drogi powiatowej nr 4332Z Tucze-Dobropole w km 0+000-3+616" 2023-05-31 15:18
dokument Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągów publicznych zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Dobra za III kwartał 2017 r. 2023-05-31 15:18
dokument Obwieszczenie-zawiadomienie o wydaniu postanowienia Burmistrza Dobrej z dnia 23.10.2017 r. znak:OŚiGW.6220.01.18.2017.AW o odstąpieniu od nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Przebudowie drogi powiatowej nr 4332Z Tucze-Dobropole w km od 0+000-3+616" 2023-05-31 15:19
dokument Obwieszczenie- zawiadomienie o wydaniu opinii przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie o nie stwierdzeniu konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środwisko dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Przebudowie drogi powiatowej nr 4332Z Tucze-Dobropole w km 0+000-3+616" 2023-05-31 15:19
dokument Obwieszczenie -zawiadomienie stron o wpłynięciu do Urzędu Miejskiego w Dobrej w dniu 29.09.2017 r. uzupełnienia karty informacyjnej, złożonej przez pełnomocnika Zarządu Dróg Powiatowych w Łobzie- p. Edytę Dombrowską - Pracownię Projektową i Nadzory EBE, z siedzibą w Białogardzie, dla przedsięwzięcia polegającego na :,,Przebudowie drogi powiatowej nr 4332Z Tucze - Dobropole w km 0+000-3+616" oraz przesłaniu uzupełnienia karty informacyjnej do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie, Wydziału Spraw Terenowych w Koszalinie, pismem z dnia 29.09.2017 r. znak: OŚiGW.6220.01.12.2017.AW, celem uzyskania opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko. 2023-05-31 15:19
dokument Informacja o wydaniu decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie o warunkowym dopuszczeniu do spożycia wody z wodociągu Dobropole 2023-05-31 15:19
dokument Informacja o wydaniu decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie o warunkowym dopuszczeniu do spożycia wody z wodociągu Dobra 2023-05-31 15:19
dokument Wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie do pisemnego złożenia wyjaśnień i uzupełnień Inwestora -Zarządu Dróg Powiatowych w Łobzie do przedłożonej karty informacyjnej przedsięwzięcia polegającego na ,,Przebudowie drogi powiatowej nr 4332Z Tucze-Dobropole w km 0+000-3+616" 2023-05-31 15:19
dokument Opinia Sanitarna dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Przebudowie drogi powiatowej nr 4332ZTucze-Dobropole w km 0+000-3+616" 2023-05-31 15:19
dokument Obwieszczenie-zawiadomienie stron postępowania o wpłynięciu do Urzędu Miejskiego w Dobrej opinii Sanitarnej z dnia 06.09.2017 r., znak:PS-ZNS-407/6/18/AP/2017 oraz o wezwaniu Inwestora do pisemnego złożenia wyjaśnień i uzupełnień do przedłozonej karty informacyjnej przedsięwzięcia, polegającego na:,,Przebudowie drogi powiatowej nr 4332Z Tucze-Dobropole w km 0+000-3+616" 2023-05-31 15:20
dokument Obwieszczenie Burmistrza Dobrej o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na ,,Przebudowie drogi powiatowej nr 4332Z Tucze-Dobropole w km 0+000-3+616", złożonym przez Zarząd Dróg Powiatowych w Łobzie w dniu 14.08.2017 r., uzupełnionym w dniu 24.08.2017 r., reprezentowanym przez p. Edytę Dombrowską-Pracownię Projektową i Nadzory EBE, z siedzibą w Białogardzie, przy ul. Kochanowskiego 10/5, 78-200 Białogard 2023-05-31 15:20
dokument Infromacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku złożonym przez Zarząd Dróg Powiatowych w Łobzie, reprezentowanym przez pełnomocnika p. Edytę Dombrowską- Pracownię Projektową i Nadzory EBE z siedzibą w Białogardzie, przy ul. Kochanowskiego 10/5, 78-200 Białogard w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na:,,Przebudowie drogi powiatowej nr 4332 Z Tucze-Dobropole w km 0+000-3+616" 2023-05-31 15:20
dokument Informacja dotycząca zmian w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody dotyczących usuwania drzew po 17.06.2017 r. 2023-05-31 15:20
dokument ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2016 NA TERENIE GMINY DOBRA 2023-05-31 15:20
dokument Informacja o poziomach odzysku i recyklingu odpadów komunalnych w 2016 roku 2023-05-31 15:20
dokument Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągów publicznych zlokalizowanych na terenie gminy Dobra-IV kwartał 2016 2023-05-31 15:20
dokument Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągów publicznych zlokalizowanych na terenie gminy Dobra-III kwartał 2016 2023-05-31 15:20
dokument Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągów publicznych zlokalizowanych na terenie gminy Dobra-II kwartał 2016 2023-05-31 15:20
dokument Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągów publicznych zlokalizowanych na terenie gminy Dobra-I kwartał 2016 2023-05-31 15:20
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:,,Budowie 3 zbiorników z parafiną wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na potrzeby rozbudowy instalacji technologicznej zakładu produkcji świec, realizowanych na terenie działek nr 18/1, 19/3 19/4 i 20 obręb Błądkowo". 2023-05-31 15:21
dokument Obwieszczenie- zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji środwiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie 3 zbiorników z parafiną wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na potrzeby rozbudowy instalacji technologicznej zakładu produkcji świec, realizowanych na terenie działek nr 18/1, 19/3, 19/4 i 20 obręb Błądkowo?. 2023-05-31 15:21
dokument Obwieszczenie o wydaniu postanowienia określającego brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, polegającego na ,,Budowie 3 zbiorników z parafiną wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na potrzeby rozbudowy instalacji technologicznej zakładu produkcji świec, realizowanych na terenie działek nr 18/1, 19/3, 19/4 i 20 obręb Błądkowo". 2023-05-31 15:21
dokument Obwieszczenie -zawiadomienie o przekazaniu petycji Mieszkańców miejscowości Krzemienna z dnia 19.08.2016 r. dotyczącej podjęcia interwencji w sprawie złej jakości wody dostarczanej z sieci wodociągowej bezpośrednio do spożycia przez ludzi, do organu właściciwego w przedmiotwej sprawie, tj. Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 23, 72-210 Dobra, celem podjęcia stosownych działań będących w kompetencji Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej, jako przedsiębiorcy odpowiedzialnym za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Dobra 2023-05-31 15:21
dokument Pismo Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie w sprawie konsultacji społecznych przy opracowywaniu projektu rozporządzenia w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód zlewni rzeki Regi wraz z projektem prognozy oddziaływania tego dokumentu na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 2023-05-31 15:21
dokument Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 10 sierpnia 2016 r. 2023-05-31 15:21
dokument Obwieszczenie - zawiadomienie o zwróceniu się do organów właściwych do wydania opinii tj.Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie, Wydziału Spraw Terenowych w Koszalinie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie,co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na:,,Budowie 3 zbiorników z parafiną wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na potrzeby rozbudowy instalacji technologicznej zakładu produkcji świec, realizowanych na terenie działek nr 18/1, 19/3, 19/4 i 20 obręb Błądkowo". 2023-05-31 15:21
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 08.08.2016 r. złożony przez pełnomocnika p. Małgorzatę Pruchnicką, reprezentującą firmę LKL PARAMIX Sp. z o. o. z siedzibą w Błądkowie nr 1c, 72-210 Dobra, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie 3 zbiorników z parafiną wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na potrzeby rozbudowy instalacji technologicznej zakładu produkcji świec, realizowanych na terenie działek nr 18/1, 19/3, 19/4 i 20 obręb Błądkowo". 2023-05-31 15:21
dokument Informacja o zamieszczeniu w dostępnym wykazie danych o wniosku złożonym przez pełnomocnika p. Małgorzatę Pruchnicką, reprezentującą firmę LKL PARAMIX Sp. z o. o. z siedzibą w Błądkowie nr 1c, 72-210 Dobra, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie 3 zbiorników z parafiną wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na potrzeby rozbudowy instalacji technologicznej zakładu produkcji świec, realizowanych na terenie działek nr 18/1, 19/3, 19/4 i 20 obręb Błądkowo". 2023-05-31 15:22
dokument ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2015 NA TERENIE GMINY DOBRA 2023-05-31 15:22
dokument Informacja o osiągniętych poziomach odzysku i recyklingu odpadów komunalnych na terenie gminy Dobra w 2015 roku 2023-05-31 15:22
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na:,,Budowie oczyszczalni ścieków w Dobrej, na terenie działki nr 336/2 obręb Bienice" 2023-05-31 15:22
dokument Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Dobra za rok 2014 2023-05-31 15:22
dokument Informacja o poziomach odzysku i recyklingu odpadów komunalnych na terenie gminy Dobra w 2014 roku 2023-05-31 15:22
dokument Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych dotyczących raportu i jego uzupełnienia o ddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, polegającego na ,, Budowie oczyszczalni ścieków w Dobrej, na terenie działki nr 336/2 obręb Bienice, złożonego przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej Sp. z o. o w dniu 12.12.2014. -raport; uzupełnienie w dniu 24.02.2015 r. 2023-05-31 15:22
dokument Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku złożonym przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej Sp. z o. o. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na:,,Budowie oczyszczalni ścieków w Dobrej, na terenie działki nr 336/2 obręb Bienice". 2023-05-31 15:22
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:,,Realizacji punktu skupu złomu stalowego, złomu metali kolorowych, makulatury i odpadów z tworzyw sztucznych przy ul. Piłsudskiego 28 w miejscowości Dobra". 2023-05-31 15:22
dokument Obwieszczenie-zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:,,Realizacji punktu skupu złomu stalowego, złomu metali kolorowych, makulatury i odpadów z tworzyw sztucznych przy ul. Piłsudskiego 28 w m. Dobra"" 2023-05-31 15:23
dokument Obwieszczenie- zawiadomienie o przedłużeniu terminu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na:,,Realizacji punktu skupu złomu stalowego, złomu metali kolorowych, makulatury i odpadów z tworzyw sztucznych przy ul. Piłsudskiego 28 w miejscowości Dobra" 2023-05-31 15:23
dokument Obwieszczenie -zawiadomienie o wydaniu postanowienia określającego brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na:,,Realizacji punktu skupu złomu stalowego, złomu metali kolorowych, makulatury i odpadów z tworzyw sztucznych przy ul. Piłsudskiego 28 w m. Dobra" 2023-05-31 15:23
dokument Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami na terenie gminy Dobra za rok 2013 r. 2023-05-31 15:23
dokument Obwieszczenie zawiadomienie o wystąpieniu do organów opiniujących tj. Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie w przedmiocie wyrażenia opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, polegającego na:,,Realizacji punktu skupu złomu stalowego, złomu metali kolorowych, makulatury i odpadów z tworzyw sztucznych przy ul. Piłsudskiego 28 w miejscowości Dobra". 2023-05-31 15:23
dokument Obwieszczenie- zawiadomienie o przedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowej w sprawie wniosku złożonego w dniu 16.05.2014 r., przez P.U.H. ,,Węglostal" z siedzibą w Nowogardzie, przy ul. Boh. Warszawy 27c, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na:,,Realizacji punktu skupu złomu stalowego, złomu metali kolorowych, makulatury i odpadów z tworzyw sztucznych przy ul. Piłsudskiego 28 w miejscowości Dobra". 2023-05-31 15:23
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na:,,Realizacji punktu skupu złomu stalowego, złomu metali kolorowych, makulatury i odpadów z tworzyw sztucznych przy ul. Piłsudskiego 28 w miejscowości Dobra" 2023-05-31 15:23
dokument Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku P.U.H. ,,Węglostal" z siedzbą w Nowogardzie, przy ul. Boh.Warszawy 27c w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na:,,Realizacji punktu skupu złomu stalowego, złomu metali kolorowych, makulatury i odpadów z tworzyw sztucznych, przy ul. Piłsudskiego 28 w miejscowości Dobra". 2023-05-31 15:23
dokument Obwieszczenie o wniesieniu odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, przez Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Natury Wsi Bienice 'Ptasi Raj', od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: 'Budowie biogazowni o mocy 1 MW na terenie działki nr 157 obręb Błądkowo, gm. Dobra' 2023-05-31 15:23
dokument Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku złożonym przez p.Pawła Kaliczyńskiego ( posiadającego pełnomocnictwo p. Ireny, Andrzeja Żak z dnia 10.03.2014) z dnia 17.03.2014 r. który wpłynął do Urzędu Miejskiego w Dobrej w dniu 21.03.2014 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polagającego na:,,Rozbudowie istniejącej obory do obsady zwierzat w ilości 90 DJP na działce nr 169 obręb Anielino, gm. Dobra" 2023-05-31 15:23
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: 'Budowie biogazowni o mocy 1 MW na terenie działki nr 157, obręb Błądkowo, gm. Dobra', na wniosek firmy 'Deut-Pol' Sp. z o.o., z siedzibą w miejscowości Bienice 15, 72-210 Dobra 2023-05-31 15:23
dokument Obwieszczenie - zawiadomienie o przedłużeniu postępowania administracyjnego dla przedsięwzięcia polegającego na 'Budowie biogazowni o mocy 1 MW, na działce nr 157, obręb Błądkowo' 2023-05-31 15:24
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:,,Budowie Instalacji fotowoltaicznej Błądkowo", realizowanej na dzialce nr 158 obręb Błądkowo, przez firmę ECO Asset Management Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Plac Rodła 8 w Szczecinie 2023-05-31 15:24
dokument Informacja dotycząca systemu gospodarowania odpadami na terenie gminy Dobra 2023-05-31 15:24
dokument Obwieszczenie - zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie biogazowni na terenie działki nr 157 obręb Błądkowo, gm. Dobra" 2023-05-31 15:24
dokument Obwieszczenie-zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:,,Budowie instalacji fotowoltaicznej Błądkowo", realizowanej na terenie działki nr 158 obręb Błądkowo. 2023-05-31 15:24
dokument Azbest-Przypomnienie o obowiązku przedłożenia przez właścicieli nieruchomości informacji o wyrobach zawierających azbest. 2023-05-31 15:24
dokument Obwieszczenie -zawiadomienie o przedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:,,Budowie Instalacji Fotowoltaicznej Błądkowo?, realizowanej na terenie działki nr 158 obręb Błądkowo przez firmę ECO ASSET MANAGEMENT Sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinie. 2023-05-31 15:25
dokument Obwieszczenie owydaniu postanowienia określającego brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie Instalacji Fotowoltaicznej Błądkowo" realizowanej na terenie działki nr 158 0bręb Błądkowo. 2023-05-31 15:25
dokument Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie o wydanej w dniu 09.12.2013 r. decyzji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej Sp. z o. o. znak:OŚiGW.6220.2.19.2013.AW o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na:,,Zbieraniu i czasowym składowaniu opakowań metalowych, metali, elementów zawierających metal na terenie działki nr 336/2 obręb Bienice". 2023-05-31 15:25
dokument Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o raporcie oddziaływania na środowisko wraz z jego uzupełnieniami oraz o ponownym rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie biogazowni o mocy 1 MW, na działce nr 157, obręb Błądkowo" 2023-05-31 15:25
dokument Obwieszczenie - zawiadomienie stron postępowania o możliwości zapoznania się z wyjaśnieniami na pytania oraz wnioski formalne, złożone przez zainteresowane strony oraz uczestników rozprawy administracyjnej dla społeczeństwa, w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie biogazowni o mocy 1 MW, na działce nr 157, obręb Błądkowo" 2023-05-31 15:25
dokument Obwieszczenie - zawiadomienie stron postępowania o wezwaniu inwestora- tj. firmy Eco Asset Management Sp. z o.o. z siedzibą przy Placu Rodła 8 w Szczecinie do pisemnego złozenia wyjaśnień i uzupełnień do przedłożonej karty informacyjnej przedsięwzięcia polegającego na :,,Budowie Instalacji Fotowoltaicznej Błądkowo", realizowanej na terenie działki nr 158 obręb Błądkowo. 2023-05-31 15:25
dokument Obwieszczenie- zawiadomienie stron o wystąpieniu do organów opinujących w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie farmy Fotowoltaicznej Błądkowo" ,realizowanej na terenie działki nr 158 obręb Błądkowo. 2023-05-31 15:25
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek firmy ECO Asset Management Sp .z o.o. z siedzibą przy ul. Plac Rodła 8, w Szczecinie, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na:,,Budowie Farmy Fotowoltaicznej Błądkowo", realizowanej na terenie działki nr 158 obręb Błądkowo. 2023-05-31 15:25
dokument Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostepnym wykazie danych o wniosku złozonym przez ECO Asset Management Sp.zo.o. z siedzibą w Szczecinie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na:,,Budowie Instalacji Fotowoltaicznej Błądkowo" na terenie działki nr 158 obręb Błądkowo 2023-05-31 15:25
dokument Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wydanym przez Burmistrza Dobrej postanowieniu z dnia 06.11.2013 r. znak: OŚiGW.6220.2.5.2013.AW o odstąpieniu od nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającegi na:,,Zbieraniu i czasowym składowaniu opakowań metalowych, metali, elementów zawierających metal, na terenie działki nr 336/2 obręb Bienice". 2023-05-31 15:25
dokument Obwieszczenie - zawiadomienie o przedłużeniu postępowania administracyjnego dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie biogazowni o mocy 1 MW, na działce nr 157, obręb Błądkowo" 2023-05-31 15:25
dokument Obwieszczenie - zawiadomienie o wezwaniu inwestora - firmy "Deut-Pol" Sp. z o.o. w Bienicach do złożenia pisemnych wyjaśnień w sprawach do których wnioskodawca nie odniósł się na rozprawie administracyjnej podczas procedury udziału społeczeństwa, dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie biogazowni o mocy 1 MW, na działce nr 157, obręb Błądkowo' 2023-05-31 15:25
dokument Obwieszczenie - zawiadomienie stron postępowania o możliwości zapoznania się z przebiegiem rozprawy administracyjnej, która odbyła się w trakcie trwania procedury udziału społeczeństwa, w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie biogazowni o mocy 1 MW, na działce nr 157, obręb Błądkowo" 2023-05-31 15:26
dokument Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o raporcie oddziaływania na środowisko wraz z jego uzupełnieniami oraz o ponownym rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie biogazowni o mocy 1 MW, na działce nr 157, obręb Błądkowo" oraz rozprawie administracyjnej otwartej dla społeczeństwa 2023-05-31 15:26
dokument Obwieszczenie - zawiadomienie stron postępowania o możliwości zapoznania się z uzupełnieniem raportu, po wpłynięciu uwag i wniosków, które zostały złożone w trakcie trwania procedury udziału społeczeństwa, w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie biogazowni o mocy 1 MW, na działce nr 157, obręb Błądkowo" 2023-05-31 15:26
dokument Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku złożonym przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej Sp.zo.o. o wydanie deczyji ośrodwiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na :,,Zbieraniu i czasowym składowaniu opakowań metalowych, metali, elementów zawierających metal" 2023-05-31 15:26
dokument Obwieszczenie - zawiadomienie o przedłużeniu postępowania administracyjnego dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie biogazowni o mocy 1 MW, na działce nr 157, obręb Błądkowo" 2023-05-31 15:26
dokument Obwieszczenie - zawiadomienie o wezwaniu inwestora - firmę "Deut-Pol" Sp. z o.o. w Bienicach do złożenia wyjaśnień - po wpłynięciu uwag i wniosków podczas procedury udziału społeczeństwa, dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie biogazowni o mocy 1 MW, na działce nr 157, obręb Błądkowo 2023-05-31 15:26
dokument Obwieszczenie - zawiadomienie stron o wpłynięciu uwag i wniosków podczas procedury udziału społeczeństwa dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie biogazowni o mocy 1 MW, na działce nr 157, obręb Błądkowo" 2023-05-31 15:27
dokument Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie zawiadamiające strony postępowania oraz osoby zainteresowane o utrzymaniu w mocy zaskarżonej decyzji organu I instancji 2023-05-31 15:27
dokument Zaproszenie na konsultacje w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko warunków korzystania z wód regionów wodnych Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego oraz Uecker. 2023-05-31 15:27
dokument Prognoza oddziaływania na środowisko projektu ,,Programu Ochrony Środowiska dla gminy Dobra na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019" 2023-05-31 15:27
dokument Projekt ,,Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dobra na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019" 2023-05-31 15:27
dokument Opinia Zarządu Powiatu w Łobzie w sprawie projektu ,,Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dobra na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019" 2023-05-31 15:27
dokument Opinia Sanitarna w sprawie projektu ,,Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dobra na lata 2012-2015 z perspektywana lata 2016- 2019" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2023-05-31 15:27
dokument Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie w sprawie projektu ,,Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dobra na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 201602019" wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. 2023-05-31 15:27
dokument Obwieszczenie Burmistrza Dobrej w sprawie przystąpienia do opracowania dokumentu pn. ,,Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dobra na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-219 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko". 2023-05-31 15:27
dokument Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o raporcie oddziaływania na środowisko wraz z jego uzupełnieniami oraz o ponownym rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie biogazowni o mocy 1 MW, na działce nr 157, obręb Błądkowo" 2023-05-31 15:27
dokument Obwieszczenie - zawiadomienie stron postępowania o możliwości zapoznania się z ponownym uzupełnieniem raportu oddziaływania na środowisko oraz postanowieniem RDOŚ, dotyczącym uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia, dla inwestycji polegającej na "Budowie biogazowni o mocy 1 MW, na działce nr 157, obręb Błądkowo" 2023-05-31 15:28
dokument Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie dane o wniosku złożonym przez p. Krystiana Jarczewskiego, zam.Błądkowo 5, 72-210 Dobra, reprezentowanego przez pelnomocnika p. Joannę Filipkowską o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie fermy hodowli norki amerykańskiej o obsadzie 59 DJP wraz z infrastrukturą towarzyszącą na części działki ew.nr 15/13 o powierzchni 0,99 h, obręb Błądkowo, gm. Dobra, powiat łobeski" 2023-05-31 15:28
dokument Obwieszczenie-zawiadomienie o przedłużeniu terminu wydania decyzji środowiskowej na podstawie wniosku złożonego przez firmę 'Deut- Pol' Sp. z o. o. dla przedsięwzięcia polegającego na 'Budowie biogazowni na terenie działki nr 157 obręb Błądkowo, gm. Dobra' 2023-05-31 15:28
dokument Obwieszczenie - zawiadomienie o wezwaniu inwestora - firmę Deut-Pol w Bienicach do uzupełnienia dokumentacji, w tym raportu oddziaływania na środowisko w ramach prowadzonego postępowania w zakresie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia dotyczącego 'Budowy biogazowni na terenie działki nr 157 obręb Błądkowo, gm. Dobra' 2023-05-31 15:28
dokument Obwieszczenie o wniesieniu odwołania firmy POLAND FUR PRODUCTION Sp. z o.o. z siedzibą w m.Leszczno, 72-110 Przybiernów, reprezentowanej przez pełnomocnika p. Daniela Żurka od decyzji z dnia 18.03.2013 r. znak: OŚiGW.6220.5.69.2011.AW odmawiającej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na:,,Budowie fermy norek 207 DJP wraz z infrastrukturą techniczną, na terenie działek nr 87 i 88 obręb Wojtaszyce, gm.Dobra". 2023-05-31 15:28
dokument Obwieszczenie - zawiadomienie stron o wystąpieniu do organów właściwych tj. Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Wydział Spraw Terenowych w Koszalinie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie, w przedmiocie uzgodnienia i wyrażenia opinii co do warunków realizacji inwestycji dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie biogazowni o mocy 1 MW na terenie działki nr 157 obręb Błądkowo, gm. Dobra". 2023-05-31 15:28
dokument Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o raporcie oddziaływania na środowisko wraz z jego uzupełnieniem oraz o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie biogazowni o mocy 1 MW, na działce nr 157, obręb Błądkowo" 2023-05-31 15:28
dokument Obwieszczenie - zawiadomienie stron postępowania o możliwości zapoznania się z uzupełnieniem raportu oddziaływania na środowisko oraz jego uzupełnieniem, dla inwestycji polegającej na "Budowie biogazowni o mocy 1 MW, na działce nr 157, obręb Błądkowo" 2023-05-31 15:28
dokument Obwieszczenie - zawiadomienie stron postępowania o możliwości zapoznania się z raportem oddziaływania na środowisko oraz jego uzupełnieniem, dla inwestycji polegającej na "Budowie biogazowni o mocy 1 MW, na działce nr 157, obręb Błądkowo" 2023-05-31 15:28
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji odmownej o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie fermy norek 207 DJP wraz z infrastrukturą techniczną na terenie dzialek nr 87 i88 obręb Wojtaszyce, gm. Dobra 2023-05-31 15:29
dokument Obwieszczenie o przedłużeniu terminu wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie biogazowni o mocy 1 MW, na działce nr 157, obręb Błądkowo" 2023-05-31 15:29
dokument Obwieszczenie - zawiadomienie stron postępowania o wezwaniu inwestora - DEUT-POL Sp. z o.o. z siedzibą w Bienicach do uzupełnienia raportu oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na: "Budowie biogazowni o mocy 1 MW, na działce nr 157, obręb Błądkowo" 2023-05-31 15:29
dokument Obwieszczenie - zawiadomienie stron postępowania o możliwości zapoznania się z raportem oddziaływania na środowisko, dla inwestycji polegającej na "Budowie biogazowni o mocy 1 MW, na działce nr 157, obręb Błądkowo" 2023-05-31 15:29
dokument Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o raporcie oddziaływania na środowisko oraz o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie biogazowni o mocy 1 MW, na działce nr 157, obręb Błądkowo" 2023-05-31 15:29
dokument Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o podjęciu postępowania w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, polegającego na "Budowie bopgazowni o mocy 1 MW na działce nr 157, obręb Błądkowo, gm. Dobra" 2023-05-31 15:29
dokument Obwieszczenie-zawiadomienie stron postępowania o zakonczeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie fermy norek 207 DJP wraz z infrastrukturą techniczną, na terenie działek nr 87 i 88 obręb Wojtaszyce, gm. Dobra" 2023-05-31 15:29
dokument Wzór informacji o wyrobach zawierających azbest 2023-05-31 15:29
dokument Ogłoszenie dotyczące obowiązku przedłożenia przez właścicieli nieruchomości informacji w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest na terenie nieruchomości do 31 stycznia 2013 r. 2023-05-31 15:29
dokument Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o uzupełnieniu raportu oddziaływania na środowisko oraz o rozpoczęciu ponownej procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na :,,Budowie fermy norek 207 DJP wraz z infrastrukturą techniczną, na terenie działek nr 87 i 88 obręb Wojtaszyce, gm. Dobra". 2023-05-31 15:29