Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zawiadomienie Burmistrza Dobrej o o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów, zgłoszenia żądań, złożenia wyjaśnień oraz przeglądania akt sprawy w związku z prowadzonym postępowaniem, dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:,Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 158 (obręb 0001) w miejscowości Błądkowo, gm. Dobra."

                                                                                                  Dobra, dnia 10.12.2019 r.                    

OŚiGW.6220.3.19.2019.AW                                                ZAWIADOMIENIE

 

            Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 73 § 1, w związku z art. 79 § 2 - Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.), zawiadamiam o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów,  zgłoszenia żądań, złożenia wyjaśnień oraz przeglądania akt sprawy w związku z prowadzonym postępowaniem, dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:,Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą
na działce nr ew. 158 (obręb 0001) w miejscowości Błądkowo, gm. Dobra.”

Jednocześnie zawiadamiam o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację w/w przedsięwzięcia na wniosek z dnia 04.09.2019 r., który wpłynął do Urzędu Miejskiego w Dobrej, w dniu 06.09.2019 r., firmy Elektrownia PV 46 Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Puławskiej 2, w Warszawie, reprezentowanej przez pełnomocnika – Izę Michałek.

Stosownie do art. 10 K.p.a. organ administracji obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, do wysłuchania wypowiedzi stron co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron, uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

            W toku powyższego postępowania Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie, Wydział Spraw Terenowych w Koszalinie, pismem z dnia 26.11.2019 r. znak: WST.-K.4220.228.2019.WS.3 wyraził opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce  o nr 158 obręb Błądkowo, gm. Dobra nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie, Wydział Spraw Terenowych w Koszalinie, wskazał jednocześnie
na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łobzie, pismem z dnia 19.09.2019 r. znak:PS-ZNS-407/26/43/2019 nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie Elektrowni Słonecznej wraz
z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 158 (obręb 0001) w miejscowości Błądkowo, gm. Dobra.” Pismem z dnia 05.11.2019 r. Pąństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łobzie, podtrzymał jako wiążące stanowisko zawarte w opinii sanitarnej z dnia 19.09.2019 r. znak:PS-ZNS-407.1/3/56/2019, zawierające rekomendację dla odstąpienia od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, pismem z dnia 31.10.2019 r. znak:SZ.RZŚ.436.1.490.2019.AZ wyraziło opinię, że nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i jednocześnie określiło następujące warunki realizacji przedsięwzięcia chroniące środowisko gruntowo wodne.

            W związku z powyższym strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy w Urzędzie Miejskim w Dobrej, pok. nr 14, w godzinach pracy Urzędu, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7 30 – 15 30  oraz składać uwagi i wnioski w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobrej, ul. Rynek 1, 72-210 Dobra albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym- na adres sekretariat@dobragmina.pl- w temacie wniosku należy wpisać ,,Decyzja środowiskowa dotycząca budowy elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 158 (obręb 0001) w miejscowości Błądkowo, gm. Dobra.”

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Dobrej.                  

Niniejsze zawiadomienie jest informacją dla stron postępowania o podjętych czynnościach administracyjnych, które staje się skuteczne od dnia doręczenia.

Pouczenie

  Zgodnie z art. 41 § 1 i 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

BURMISTRZ DOBREJ

KRZYSZTOF WRZESIEŃ

Otrzymują:

  1. Pełnomocnik Elektrowni PV 46 Sp. z o. o. - Iza Michałek

            ul. Puławska 2

            02-566 Warszawa.

  1. Strony postępowania wg rozdzielnika.

Do wiadomości:

  1. Elektrownia PV 46 Sp. z o. o.

ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa.

  1. Regionalna Dyrekcja

            Ochrony Środowiska

            ul. Adama Mickiewicza 26, 75-004 Koszalin.

  1. Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Łobzie

ul. Niepodległości 66, 73-150 Łobez.

  1. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie

ul. Tama Pomorzańska 13 A, 70-030 Szczecin.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Witkowska 11-12-2019 10:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Witkowska 10-12-2019
Ostatnia aktualizacja: Sebastian Kuran 31-05-2023 15:04