Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Budżet 2006


Uchwała nr XXXXI / 263 / 2006

z dnia 24 lutego 2006 r.

Rady Miejskiej w Dobrej

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobra na 2006 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2001 r. Nr.142, poz.1591, Dz. U.z 2002r. Nr.23, poz.220, Nr.62, poz.558, Nr.113, poz.984, Nr.153, poz.1271 i Nr.214, poz.1806, Dz.U. z 2003r. Nr.80, poz.717, Nr.162, poz.1568, Dz.U z 2004 r. nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203, nr 167, poz. 1759)

uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się prognozowane dochody budżetu Gminy (załącznik Nr. 1)

w wysokości: 8.261.092 zł,

z tego:

1) dochody związane z realizacją zadań własnych (załącznik Nr.2) 6.710.348 zł,

w tym:

- dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów

alkoholowych (art.18.ustawy o wychowaniu w trzeźwości)

oraz za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów

alkoholowych ( art. 11 cyt. ustawy ), (załącznik Nr.3) 48.300 zł,

2) dochody związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej

oraz innych zadań zleconych ustawami (załącznik Nr.4) 1.550.744 zł,

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy w wysokości

(załącznik Nr.5) 11.708.614 zł,

z tego:

1) wydatki związane z realizacja zadań własnych (załącznik Nr.6) 10.157.870 zł.

w tym:

- wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki

i Rozwiązania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu

Przeciwdziałania Narkomanii(załącznik Nr.7) 53.300zł,

2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

oraz innych zadań zleconych ustawami (załącznik Nr.8) 1.550.744 zł

§ 3. Ustala się przychody budżetu Gminy w wysokości 3.734.522 zł

z przeznaczeniem na:

1) pokrycie deficytu budżetowego 2.164.522zł

2) finansowanie inwestycji - kanalizacja gminy 1.570.000 zł

§ 4. Ustala się rozchody budżetu Gminy w wysokości 287.000 zł,

z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów

§ 5. Wydatki nie mające pokrycia w planowanych dochodach w kwocie 3.734.522 zł,

zostaną pokryte:

- kredytem bankowym w wysokości 3.572.662 zł.

- nadwyżką wolnych środków budżetu roku 2005 161.860,-zł

§ 6. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 30.000 zł,

§ 7. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych zgodnie

z załącznikiem Nr.9 do uchwały


§ 8. Ustala się prognozę kwoty długu publicznego na lata 2006-2016 zgodnie z załącznikiem

nr 10

§ 9. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 11. Ustala się dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego przeznaczoną na

prowadzenie poboru czynszów mieszkań komunalnych w kwocie 260.200 zł.

§ 12. Ustala się dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury przeznaczoną na

prowadzenie biblioteki miejskiej w kwocie 58.270 zł.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości 200.000zł, przeznaczonych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, podlegających spłacie lub wykupowi w roku budżetowym.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza do:

  1. dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

  2. przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków

kierownikom jednostek organizacyjnych.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006r.

§ 18. Ustala się dotacje dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, publicznych

]

1

1

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dawid Arkadiusz Mitłosz 04-02-2008 10:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-02-2008
Ostatnia aktualizacja: - 04-02-2008 10:36