Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Wykaz nieruchomości do dzierżawydz. nr 226/1 o. Dobra, 6/GK Paulina Wasilewska 2021-02-26 15:07:54
Opinie RIO Agnieszka Macełko 2021-02-25 13:43:19
Uchwała WPF Agnieszka Macełko 2021-02-25 13:36:14
Uchwała budżetowa Agnieszka Macełko 2021-02-25 13:31:44
Uchwała budżetowa Agnieszka Macełko 2021-02-25 13:31:22
Uchwała budżetowa Agnieszka Macełko 2021-02-25 13:30:31
Uchwała budżetowa, WPF i opinia RIO Agnieszka Macełko 2021-02-25 13:28:19
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - dz. 103/2 o. Wojtaszyce Marysia Elert 2021-02-24 10:54:55
Wykaz nieruchomści przeznaczonych do sprzedaży - ul. Słowackiego 7/2 , m. Dobra Marysia Elert 2021-02-24 10:53:05
Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego - Dobra, ul. Józefa Piłsudskiego 3/5 Marysia Elert 2021-02-24 10:51:44
Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy Sebastian Kuran 2021-02-24 10:14:39
Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy Sebastian Kuran 2021-02-24 10:07:44
Obwieszczenie - zawiadomienie stron postępowania o przedłużeniu terminu wydania wydania decyzji środowiskowej na podstawie wniosku złożonego przez firmę PVE 193 Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Jana Karola Chodkiewicza 7/1C, 85-065 Bydgoszcz z dnia 15.12.2020 r., który wpłynął do Urzędu Miejskiego w Dobrej w dniu 17.12.2020 r., uzupełniony w dniach 14.01.2021 r.; 27.01.2021 r.; 18.02.2021 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 25 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ew.: 423/1; 423/2; 440/1; 440/2 oraz 424 obręb Dobropole, gmina Dobra?. Agnieszka Witkowska 2021-02-23 11:16:53
Obwieszczenie - zawiadomienie stron postępowania o wystąpieniu o opinię do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie, Wydziału Spraw Terenowych w Koszalinie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Gryficach w przedmiocie wyrażenia opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na ,,Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 25 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ew.: 423/1; 423/2; 440/1; 440/2 oraz 424 obręb Dobropole. Agnieszka Witkowska 2021-02-23 10:58:03
Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku z dnia 17.12.2020 r. , uzupełnionym w dniach 14.01.2021 r.; 27.01.2021 r. ; 18.02.2021 r. złożonym przez PVE 193 Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Jana Karola Chodkiewicza nr 7/1C, 85-065 Bydgoszcz o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 25 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach e o nr ew.: 423/1; 423/2; 440/1; 440/2 oraz 424 obręb Dobropole, gmina Dobra?. Agnieszka Witkowska 2021-02-23 10:48:23
Obwieszczenie Burmistrza Dobrej o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 15.12.2020 r., który wpłynął do Urzędu Miejskiego w Dobrej w dniu 17.12.2020 r., uzupełniony w dniach 14.01.2021 r.; 27.01.2021 r.; 18.02.2021 r. firmy PVE 193 Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Jana Karola Chodkiewicza 7/1C, 85-065 Bydgoszcz o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 25 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ew.: 423/1; 423/2; 440/1; 440/2 oraz 424 obręb Dobropole, gmina Dobra. Agnieszka Witkowska 2021-02-23 10:47:40
Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku z dnia 17.12.2020 r. , uzupełnionym w dniach 14.01.2021 r.; 27.01.2021 r. ; 18.02.2021 r. złożonym przez PVE 193 Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Jana Karola Chodkiewicza nr 7/1C, 85-065 Bydgoszcz o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 25 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach e o nr ew.: 423/1; 423/2; 440/1; 440/2 oraz 424 obręb Dobropole, gmina Dobra?. Agnieszka Witkowska 2021-02-23 10:41:39
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 2-2021 o warunkach zabudiwy Sebastian Kuran 2021-02-23 10:19:36
Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego - Dobra, ul. Józefa Piłsudskiego 3/5 - dokument usunięty Marysia Elert 2021-02-23 10:16:53
Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego - Dobra, ul. Józefa Piłsudskiego 3/5 - dokument usunięty Marysia Elert 2021-02-23 09:01:38
Obwieszczenie Burmistrza Dobrej o wpłynięciu uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie farmy fotowoltaicznej Anielino III o mocy do 15 MW, realizowanej w granicach części działek o nr 100 i 103 obręb Anielino, gm. Dobra wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym magazynem energii i stacją ładowania?, przedłożonym w dniu 18.02.2021 r., do Urzędu Miejskiego w Dobrej przez firmę Kopalniaenergii.pl 3 Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Górników z Danuty 25/60, 43-600 Jaworzno.Uzupełnienie przesłane zostało do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie, Wydziału Spraw Terenowych w Koszalinie oraz Zarządu Zlewni w Gryficach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z ponowną prośbą o wyrażenie opinii dotyczącej obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie oddziaływać na środowisko. Agnieszka Witkowska 2021-02-19 12:52:03
Obwieszczenie Burmistrza Dobrej o opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie z dnia 15.02.2021 r., która wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Dobrej, w dniu 16.02.2021 r., znak: ZNS.9022.2.3.1.2021, uzgadniającej warunki realizacji przedsięwzięcia pn. ,,Farma fotowoltaiczna Tucze? na nieruchomościach obejmującej działki oznaczone w ewidencji gruntów nr 276/1, 353/5, 358, 359, 360, 361, 363, 364/1 w obrębie Tucze, planowanego przez firmę EE Tucze Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Łostowickiej 29 w Gdańsku, reprezentowanej przez pełnomocnika p. Rafała Odrobińskiego. Agnieszka Witkowska 2021-02-19 08:24:28
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - dz. 288/2, 285 o. Dobra Marysia Elert 2021-02-18 09:29:14
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - dz. 339 o. Dobra Marysia Elert 2021-02-18 09:28:15
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - dz. 2001/2 o. Dobra Marysia Elert 2021-02-18 09:27:21
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - dz. 307/3 o. Dobra Marysia Elert 2021-02-18 09:26:23
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - dz. 210/2 o. Dobra Marysia Elert 2021-02-18 09:25:28
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - dz. 265/12 o. Dobra Marysia Elert 2021-02-18 09:24:20
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 2/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Sebastian Kuran 2021-02-18 08:16:34
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 1/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Sebastian Kuran 2021-02-18 08:15:17
Obwieszczenie Burmistrza Dobrej o ponownym wezwaniu inwestora pismem Burmistrza z dnia 17.02.2021 r. znak: OŚiGW.6220.6.24.2020.AW, do pisemnego uzupełnienia przedłożonej karty informacyjnej przedsięwzięcia, polegającego na ,,Budowie farmy fotowoltaicznej Anielino III o mocy do 15 MW, realizowanej w granicach części działek o nr 100 i 103 obręb Anielino, gm. Dobra wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym magazynem energii i stacją ładowania?, zgodnie z art. art. 74 ust 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.). Agnieszka Witkowska 2021-02-18 07:57:05
Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzeń wodociągowych na terenie gminy Dobra Agnieszka Witkowska 2021-02-17 14:42:07
Zarządzenie Nr 9/2021 Burmistrza Dobrej z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie zmian budżetu gminy Dobra na 2021 rok Barbara Ostrowska 2021-02-16 14:45:42
Informacja o wyniku przetargu - działka nr 275/1, o. Dobra Marysia Elert 2021-02-15 14:29:13
Zarządzenie Nr 8/2021 Burmistrza Dobrej z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie zmian budżetu gminy Dobra na 2021 rok Barbara Ostrowska 2021-02-15 12:57:09
Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Bienice - Gmina Dobra Sebastian Kuran 2021-02-12 15:22:53
Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Bienice - Gmina Dobra Sebastian Kuran 2021-02-12 15:22:27
Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Bienice - Gmina Dobra Sebastian Kuran 2021-02-12 11:55:18
Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Bienice - Gmina Dobra Sebastian Kuran 2021-02-12 11:55:15
Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Bienice - Gmina Dobra Sebastian Kuran 2021-02-12 11:54:31