Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy Sebastian Kuran 2021-05-05 14:24:45
Obwieszczenie Burmistrza Dobrej o przedłużeniu terminu wydania decyzji środowiskowej na podstawie wniosku złożonego przez firmę EE Tucze Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Łostowickiej 29 w Gdańsku, reprezentowanej przez pełnomocnika p. Rafała Odrobińskiego w sprawie wydania decyzji środowiskowej pn. ,,Farma fotowoltaiczna Tucze? na nieruchomościach obejmującej działki oznaczone w ewidencji gruntów nr 276/1, 353/5, 358, 359, 360, 361, 363, 364/1 w obrębie Tucze. Agnieszka Witkowska 2021-04-30 14:25:06
Obwieszczenie Burmistrza Dobrej o wpłynięciu pisma z dnia 20.04.2021 r. znak: ZNS.9022.2.3.3.2021 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie o podtrzymaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie z dnia 15.02.2021 r., znak: ZNS.9022.2.3.1.2021, uzgadniającej warunki realizacji przedsięwzięcia pn. ,,Farma fotowoltaiczna Tucze? na nieruchomościach obejmującej działki oznaczone w ewidencji gruntów nr 276/1, 353/5, 358, 359, 360, 361, 363, 364/1 w obrębie Tucze, planowanego przez firmę EE Tucze Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Łostowickiej 29 w Gdańsku, reprezentowanej przez pełnomocnika p. Rafała Odrobińskiego. Agnieszka Witkowska 2021-04-30 14:13:15
Obwieszczenie Burmistrza Dobrej o wpłynięciu pisma z dnia 20.04.2021 r. znak: ZNS.9022.2.3.3.2021 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie o podtrzymaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie z dnia 15.02.2021 r., znak: ZNS.9022.2.3.1.2021, uzgadniającej warunki realizacji przedsięwzięcia pn. ,,Farma fotowoltaiczna Tucze? na nieruchomościach obejmującej działki oznaczone w ewidencji gruntów nr 276/1, 353/5, 358, 359, 360, 361, 363, 364/1 w obrębie Tucze, planowanego przez firmę EE Tucze Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Łostowickiej 29 w Gdańsku, reprezentowanej przez pełnomocnika p. Rafała Odrobińskiego. Agnieszka Witkowska 2021-04-30 14:12:35
Obwieszczenie Burmistrza Dobrej o przedłużeniu terminu wydania decyzji środowiskowej na podstawie wniosku złożonego przez firmę Kopalniaenergii.pl 3 Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Górników z Danuty 25/60, 43-600 Jaworzno o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie farmy fotowoltaicznej Anielino III o mocy do 15 MW, realizowanej w granicach części działek o nr 100 i 103 obręb Anielino, gm. Dobra wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym magazynem energii i stacją ładowania". Agnieszka Witkowska 2021-04-29 15:34:18
Obwieszczenie Burmistrza Dobrej o przedłużeniu terminu wydania decyzji środowiskowej na podstawie wniosku złożonego przez firmę Kopalniaenergii.pl 3 Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Górników z Danuty 25/60, 43-600 Jaworzno o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie farmy fotowoltaicznej Anielino III o mocy do 15 MW, realizowanej w granicach części działek o nr 100 i 103 obręb Anielino, gm. Dobra wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym magazynem energii i stacją ładowania". Agnieszka Witkowska 2021-04-29 15:33:07
Obwieszczenie o opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Wydział Spraw Terenowych w Koszalinie z dnia 26.04.2021 r., która wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Dobrej, w dniu 27.04.2021 r., znak: WST-K.4220.4.2021.AW.3 dotyczącej braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa farmy fotowoltaicznej Anielino III o mocy do 15 MW, realizowanej w granicach części działek o nr 100 i 103 obręb Anielino, gm. Dobra wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym magazynem energii i stacją ładowania?, planowanego przez firmę Kopalniaenergii.pl 3 Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Górników z Danuty 25/60, 43-600 Jaworzno, z jednoczesnym określeniem warunków korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych. Agnieszka Witkowska 2021-04-29 15:28:12
Obwieszczenie -zawiadomienie stron postępowania o zwróceniu się do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie, Wydziału Spraw Terenowych w Koszalinie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Dyrektora Zarządu Zlewni w Stargardzie w przedmiocie wyrażenia opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 50 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki o nr ew.: 425/14 obręb Dobropole". Agnieszka Witkowska 2021-04-29 15:10:00
Obwieszczenie -zawiadomienie stron postępowania o zwróceniu się do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie, Wydziału Spraw Terenowych w Koszalinie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Dyrektora Zarządu Zlewni w Stargardzie w przedmiocie wyrażenia opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 50 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki o nr ew.: 425/14 obręb Dobropole". Agnieszka Witkowska 2021-04-29 15:08:39
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania na wniosek z dnia 17.03.2021 r., który wpłynął do Urzędu Miejskiego w Dobrej w dniu 18.03.2021 r., (uzupełniony w dniu 09.04.2021 oraz 27.04.2021 r.), firmy Solar Polska New Energy PV 30 Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Joachima Lelewela 8a w Szczecinie, reprezentowanej przez pełnomocnika Michała Wawrowicza WAEL o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 50 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki o nr ew.: 425/14 obręb Dobropole, gmina Dobra?. Agnieszka Witkowska 2021-04-29 15:01:45
Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku z dnia 17.03.2021 r. który wpłynął do Urzędu Miejskiego w Dobrej w dniu 18.03.2021 r. uzupełnionym w dniach 09.04.2021 oraz 27.04.2021 r. złożonym przez Solar Polska New Energy PV 30 Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Joachima Lelewela 8a w Szczecinie, reprezentowana przez pełnomocnika Michała Wawrowicza ,,WAEL? o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 50 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki o nr ew.: 425/14 obręb Dobropole, gmina Dobra. Agnieszka Witkowska 2021-04-29 14:58:19
Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku z dnia 17.03.2021 r. który wpłynął do Urzędu Miejskiego w Dobrej w dniu 18.03.2021 r. uzupełnionym w dniach 09.04.2021 oraz 27.04.2021 r. złożonym przez Solar Polska New Energy PV 30 Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Joachima Lelewela 8a w Szczecinie, reprezentowana przez pełnomocnika Michała Wawrowicza ,,WAEL? o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 50 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki o nr ew.: 425/14 obręb Dobropole, gmina Dobra. Agnieszka Witkowska 2021-04-29 14:57:26
Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku z dnia 17.03.2021 r. który wpłynął do Urzędu Miejskiego w Dobrej w dniu 18.03.2021 r. uzupełnionym w dniach 09.04.2021 oraz 27.04.2021 r. złożonym przez Solar Polska New Energy PV 30 Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Joachima Lelewela 8a w Szczecinie, reprezentowana przez pełnomocnika Michała Wawrowicza ,,WAEL? o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 50 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki o nr ew.: 425/14 obręb Dobropole, gmina Dobra. Agnieszka Witkowska 2021-04-29 14:56:01
Administrator 2021-04-29 12:59:33
Administrator 2021-04-29 12:59:02
Administrator 2021-04-29 12:58:04
Administrator 2021-04-29 12:57:41
Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzenia wodociągowego Dobra Agnieszka Witkowska 2021-04-29 08:14:26
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Dobra za 2020 r. Paulina Wasilewska 2021-04-28 15:18:53
Wykaz nieruchomości do dzierżawy, dz. nr 334/1 o. Dobra, 16/GK Paulina Wasilewska 2021-04-28 14:41:23
Wykaz nieruchomości do dzierżawy, dz. nr 334/1 o. Dobra, 15/GK Paulina Wasilewska 2021-04-28 14:40:58
Wykaz nieruchomości do dzierżawy, dz. nr 479/4 o. Dobra, 14/GK Paulina Wasilewska 2021-04-28 14:39:52
Wykaz nieruchomości do dzierżawy, dz. nr 479/4 o. Dobra, 13/GK Paulina Wasilewska 2021-04-28 14:39:31
Wykaz nieruchomości do dzierżawy, dz. nr 307/16 o. Krzemienna, 12/GK Paulina Wasilewska 2021-04-28 14:38:58
Wykaz nieruchomości do dzierżawy, dz. nr 101/1 o. Dobra, 11/GK Paulina Wasilewska 2021-04-28 14:38:27
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzeadży - dz. 127/9, 127/10 o.Dobra Marysia Elert 2021-04-28 12:02:07
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzeadży - dz. 132 o.Dobra Marysia Elert 2021-04-28 12:01:14
Zarządzenie Nr 19/2021 Burmistrza Dobrej z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian budżetu gminy Dobra na 2021rok Barbara Ostrowska 2021-04-27 14:53:59
Barbara Ostrowska 2021-04-27 14:53:27
Zarządzenie Nr 19/2021 Burmistrza Dobrej z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian budżetu gminy Dobra na 2021rok Barbara Ostrowska 2021-04-27 14:52:36
Zarządzenie Nr 62/2020 Burmistrza Dobrej z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia listy osób uprawnionych do otrzymania lokalu mieszkalnego i lokalu socjalnego na 2021 rok Sebastian Kuran 2021-04-27 10:24:58
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 8/2021 o warunkach zabudowy Sebastian Kuran 2021-04-23 11:06:55
Administrator 2021-04-22 12:10:07
Administrator 2021-04-22 12:03:15
Administrator 2021-04-22 11:58:43
Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzeń wodociągowych na terenie gminy Dobra, miejscowości Tucze, Błądkowo Agnieszka Witkowska 2021-04-21 13:59:18
Obwieszczenie - zawiadomienie stron postępowania o wpłynęciu uzupełnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko pn.,,Farma fotowoltaiczna Tucze do Urzędu Miejskiego w Dobrej w dniu 13.04.2021 r. oraz przesłaniu pismem z dnia 16.04.2021 r. znak: OŚiGW.6220.3.42.2020.AW raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko do ponownego uzgodnienia warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia, mogącego potencjalnie oddziaływać na środowisko przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Wydział Spraw Terenowych w Koszalinie, przesłaniu pismem z dnia 16.04.2021 r. znak: OŚiGW.6220.3.43.2020.AW raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko do ponownej opinii warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia, mogącego potencjalnie oddziaływać na środowisko przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie. Agnieszka Witkowska 2021-04-16 11:38:04
Obwieszczenie - zawiadomienie stron postępowania o wpłynęciu uzupełnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko pn.,,Farma fotowoltaiczna Tucze do Urzędu Miejskiego w Dobrej w dniu 13.04.2021 r. oraz przesłaniu pismem z dnia 16.04.2021 r. znak: OŚiGW.6220.3.42.2020.AW raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko do ponownego uzgodnienia warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia, mogącego potencjalnie oddziaływać na środowisko przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Wydział Spraw Terenowych w Koszalinie, przesłaniu pismem z dnia 16.04.2021 r. znak: OŚiGW.6220.3.43.2020.AW raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko do ponownej opinii warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia, mogącego potencjalnie oddziaływać na środowisko przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie. Agnieszka Witkowska 2021-04-16 11:35:05
Obwieszczenie o przedłużeniu terminu wydania decyzji środowiskowej dla firmy PVE 193 Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Jana Karola Chodkiewicza 7/1C, 85-065 Bydgoszcz na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 25 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ew.: 423/1; 423/2; 440/1; 440/2 oraz 424 obręb Dobropole, gmina Dobra. Agnieszka Witkowska 2021-04-15 15:13:40
Obwieszczenie o przedłużeniu terminu wydania decyzji środowiskowej dla firmy PVE 193 Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Jana Karola Chodkiewicza 7/1C, 85-065 Bydgoszcz na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 25 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ew.: 423/1; 423/2; 440/1; 440/2 oraz 424 obręb Dobropole, gmina Dobra. Agnieszka Witkowska 2021-04-15 15:12:15