Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 12/2020 Burmistrza Dobrej z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie Miejskim w Dobrej Barbara Ostrowska 2020-03-31 11:46:14
Obwieszczenie Burmistrza Nowogardu o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną Sebastian Kuran 2020-03-30 12:32:30
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - dz. 319/2, o. Dobra Marysia Elert 2020-03-30 08:30:36
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - dz. 319/2, o. Dobra Marysia Elert 2020-03-30 08:30:07
Zarządzenie Nr 15/2020 Burmistrza Dobrej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia diagnozy potrzeb oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Dobrej, dla którego Gmina Dobra jest organem prowadzącym Barbara Ostrowska 2020-03-24 11:09:57
Zarządzenie Nr 15/2020 Burmistrza Dobrej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia diagnozy potrzeb oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Dobrej, dla którego Gmina Dobra jest organem prowadzącym Barbara Ostrowska 2020-03-24 11:09:25
Zarządzenie Nr 15/2020 Burmistrza Dobrej z dnia 20 marca 2020 r. - dokument usunięty Barbara Ostrowska 2020-03-24 11:06:08
Zarządzenie Nr 15/2020 Burmistrza Dobrej z dnia 20 marca 2020 r. - dokument usunięty Barbara Ostrowska 2020-03-24 11:06:00
Zarządzenie Nr 13/2020 Burmistrza Dobrej z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy Dobra na 2020 rok Barbara Ostrowska 2020-03-24 10:17:49
Zarządzenie Nr 13/2020 Burmistrza Dobrej z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy Dobra na 2020 rok - dokument usunięty Barbara Ostrowska 2020-03-24 10:17:09
Zarządzenie Nr 13/2020 Burmistrza Dobrej z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy Dobra na 2020 rok - dokument usunięty Barbara Ostrowska 2020-03-24 10:16:28
Zarządzenie Nr 13/2020 Burmistrza Dobrej z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy Dobra na 2020 rok - dokument usunięty Barbara Ostrowska 2020-03-24 10:16:06
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - dz. nr 442 o. Dobra Paulina Wasilewska 2020-03-17 14:01:24
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - dz. nr 394/7 o. Dobra Paulina Wasilewska 2020-03-17 14:00:36
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - dz. nr 392/2 o. Dobra Paulina Wasilewska 2020-03-17 14:00:03
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - dz. nr 394/7 o. Dobra Paulina Wasilewska 2020-03-17 13:58:57
Zarządzenie Nr 14/2020 Burmistrza Dobrej z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w zakresie obsługi interesantów oraz sposobu funkconowania Urzędu Miejskiego w Dobrej Barbara Ostrowska 2020-03-16 11:52:38
Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzenia wodociągowego Wojtaszyce, gm. Dobra Sebastian Kuran 2020-03-12 11:49:08
Zarządzenie Nr 10/2020 Burmistrza Dobrej z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy Dobra na 2020 rok Barbara Ostrowska 2020-03-11 11:47:46
Zarządzenie Nr 11/2020 Burmistrza Dobrej z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie powołania Komisji do spraw rozpatrywania wniosków o przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służacych gospodarce wodnej oraz sposobu jej rozliczania Sebastian Kuran 2020-03-04 14:37:19
Zarządzenie Nr 44/2018 Burmistrza Dobrej z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia podmiotu własciwego do realizacji zadań wynikających z Porozumienia Partnerskiego nr ROPS/III/9/16 zawartego 19 maja 2016 r. dotyczącego realizacji zadań Zachodniopomorskiej Karty Rodziny i Zachodniopomorskiej Karty Seniora realizowanych w ramach Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014-2020 Region dla Rodziny Barbara Ostrowska 2020-03-03 08:50:04
Zarządzenie Nr 43/2018 Burmistrza Dobrej z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie przygotowania głównego stanowiska kierowania w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego oraz wojny Barbara Ostrowska 2020-03-03 08:44:53
Zarządzenie Nr 9/2020 Burmistrza Dobrej z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania procesu reintegracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym z terenu gminy Dobra w roku 2020 Barbara Ostrowska 2020-02-27 13:29:02
Zarządzenie Nr 9/2020 Burmistrza Dobrej z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania procesu reintegracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym z terenu gminy Dobra w roku 2020 Barbara Ostrowska 2020-02-27 13:28:20
Zarządzenie Nr 9/2020 Burmistrza Dobrej z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania procesu reintegracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym z terenu gminy Dobra w roku 2020 Barbara Ostrowska 2020-02-27 13:27:34
Zarządzenie Nr 8/2020 Burmistrza Dobrej z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie powołąnia Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania procesu reintegracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym z terenu gminy Dobra w roku 2020 - dokument usunięty Barbara Ostrowska 2020-02-27 13:19:12
Zarządzenie Nr 8/2020 Burmistrza Dobrej z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie powołąnia Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania procesu reintegracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym z terenu gminy Dobra w roku 2020 - dokument usunięty Barbara Ostrowska 2020-02-27 13:18:28
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - dz. 150/2, o. Dobra Marysia Elert 2020-02-27 08:09:48
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - dz. 40/5, o. Błądkowo Marysia Elert 2020-02-27 08:09:22
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - dz. 490, 358, 228/1, 512/27, o. Dobra Marysia Elert 2020-02-27 08:08:14
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - dz. 307/8, 350, o. Dobra Marysia Elert 2020-02-27 08:06:55
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - dz. nr 95/13 o. Dobra Sebastian Kuran 2020-02-26 15:25:08
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - dz. nr 210/2 o. Dobra Sebastian Kuran 2020-02-26 15:24:31
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - dz. nr 61/1 o. Tucze Sebastian Kuran 2020-02-26 15:23:54
Zarządzenie Nr 8/20 Burmistrza Dobrej z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych publicznych szkół prowadzonych przez Gminę Dobre Barbara Ostrowska 2020-02-25 11:08:41
Ogłoszenie o konkursie Sebastian Kuran 2020-02-24 15:03:51
Konkurs na powierzenie zadania publicznego w zakresie wspierania działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym z terenu gminy Dobra w roku 2020 Sebastian Kuran 2020-02-24 15:01:35
Rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego nr 5/2020 z dnia 19.02.2020 r. w sprawie odstrzału sanitarnego Agnieszka Witkowska 2020-02-24 13:37:42
Rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego nr 5/2020 z dnia 19.02.2020 r. w sprawie odstrzału sanitarnego Agnieszka Witkowska 2020-02-24 13:37:02
Obszarowa ocena jakości wody do spożycia oraz szacowanie ryzyka zdrowotnego dla Gminy Dobra za rok 2019 Agnieszka Witkowska 2020-02-21 08:34:08