Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 64/2019 Burmistrza Dobrej z dnia 02 grudnia 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu służby przygotowawczej na stanowisku ds.kadr i płac Barbara Ostrowska 2019-12-06 14:15:16
Zmiany w planie polowań zbiorowych w sezonie 2019/2020 K.Ł Nr 42 JELEŃ Łobez Marysia Elert 2019-12-06 14:14:50
Świadczenie usług w zakresie przewozu i opieki uczniów (dzieci) do szkół na terenie Gminy Dobra w ramach komunikacji regularnej na podstawie biletów miesięcznych ulgowych uczniowskich Sebastian Kuran 2019-12-05 13:42:39
Zawiadomienie Burmistrza Dobrej o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na ,, Budowie farmy fotowoltaicznej PV Anielino I o mocy wytwórczej do 1 MW na działce o nr ewidencyjnym 100 obręb Anielino, (gmina Dobra, pow. łobeski) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, magazynem energii, stacją ładowania". Agnieszka Witkowska 2019-12-02 15:10:19
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Dobra Sebastian Kuran 2019-12-02 15:10:00
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Dobra Sebastian Kuran 2019-12-02 15:09:45
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Dobra Sebastian Kuran 2019-12-02 15:09:27
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Dobra Sebastian Kuran 2019-12-02 15:08:52
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Dobra Sebastian Kuran 2019-12-02 15:08:45
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Dobra Sebastian Kuran 2019-12-02 15:08:33
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Dobra Sebastian Kuran 2019-12-02 15:08:20
Zawiadomienie Burmistrza Dobrej o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na ,, Budowie farmy fotowoltaicznej PV Anielino I o mocy wytwórczej do 1 MW na działce o nr ewidencyjnym 100 obręb Anielino, (gmina Dobra, pow. łobeski) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, magazynem energii, stacją ładowania". Agnieszka Witkowska 2019-12-02 15:08:19
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Dobra Sebastian Kuran 2019-12-02 15:08:14
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Dobra Sebastian Kuran 2019-12-02 15:08:06
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Dobra Sebastian Kuran 2019-12-02 15:07:47
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Dobra Sebastian Kuran 2019-12-02 15:07:39
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Dobra Sebastian Kuran 2019-12-02 15:07:32
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Dobra Sebastian Kuran 2019-12-02 15:07:21
Zawiadomienie Burmistrza Dobrej o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na ,, Budowie farmy fotowoltaicznej PV Anielino I o mocy wytwórczej do 1 MW na działce o nr ewidencyjnym 100 obręb Anielino, (gmina Dobra, pow. łobeski) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, magazynem energii, stacją ładowania". Agnieszka Witkowska 2019-12-02 14:57:20
Zawiadomienie Burmistrza Dobrej opinii Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska z dnia 26.11.2019 r., która wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Dobrej w dniu 27.11.2019 r., znak:WST-K.4220.228.2019.WS.3, dotycząca braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko z jednoczesnym określeniem warunków realizacji przedsięwzięcia planowanego przez firmę Elektrownię PV 46 Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Puławskiej 2, w Warszawie, reprezentowaną przez pełnomocnika ? Izę Michałek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 158 (obręb 0001) w miejscowości Błądkowo, gm. Dobra.? Agnieszka Witkowska 2019-12-02 14:49:07
Zarządzenie Nr 62/2019 Burmistrza Dobrej z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Dobrej, Gminnych Centrach Informacji i jednostkach Ochotniczch Straży Pożarnych działających na terenie Gminy Dobra na dzień 31 grudnia 2019 r. Barbara Ostrowska 2019-11-29 14:40:26
Zarządzenie Nr 61/2019 Burmistrza Dobrej z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Barbara Ostrowska 2019-11-28 15:20:50
Zawiadomienie Burmistrza Dobrej o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na ,, Budowie farmy fotowoltaicznej PV Anielino I o mocy wytwórczej do 1 MW na działce o nr ewidencyjnym 100 obręb Anielino, (gmina Dobra, pow. łobeski) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, magazynem energii, stacją ładowania". Agnieszka Witkowska 2019-11-28 13:30:30
Ogłoszenie Sebastian Kuran 2019-11-28 13:23:14
Ogłoszenie o procedurze wyłaniania kandydatów do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego Sebastian Kuran 2019-11-28 13:22:05
Ogłoszenie o konsultacjach Sebastian Kuran 2019-11-28 13:19:32
Program współpracy Gminy Dobra z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2020-2021 Sebastian Kuran 2019-11-28 13:17:41
Wybory uzupełniające na ławników na kadencję 2020-2023 Barbara Ostrowska 2019-11-28 13:17:08
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - dz. 3/2, 3/3 o. Dobropole Marysia Elert 2019-11-28 09:04:06
Zarządzenie Nr 60/2019 Burmistrza Dobrej z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie powołania stałej komisji do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Dobrej Barbara Ostrowska 2019-11-28 08:50:19
Zarządzenie Nr 60/2019 Burmistrza Dobrej z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie powołania stałej komisji do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Dobrej Barbara Ostrowska 2019-11-28 08:49:35
Zarządzenie Nr 60/2019 Burmistrza Dobrej z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie powołania stałej komisji do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Dobrej - dokument usunięty Barbara Ostrowska 2019-11-28 08:48:38
Zarządzenie Nr 60/2019 Burmistrza Dobrej z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie powołania stałej komisji do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Dobrej - dokument usunięty Barbara Ostrowska 2019-11-28 08:48:17
Zarządzenie Nr 60/2019 Burmistrza Dobrej z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie powołania stałej komisji do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Dobrej - dokument usunięty Barbara Ostrowska 2019-11-28 08:46:54
Świadczenie usług w zakresie przewozu i opieki uczniów (dzieci) do szkół na terenie Gminy Dobra w ramach komunikacji regularnej na podstawie biletów miesięcznych ulgowych uczniowskich Sebastian Kuran 2019-11-27 12:36:46
Świadczenie usług w zakresie przewozu i opieki uczniów (dzieci) do szkół na terenie Gminy Dobra w ramach komunikacji regularnej na podstawie biletów miesięcznych ulgowych uczniowskich Sebastian Kuran 2019-11-27 12:36:42
Świadczenie usług w zakresie przewozu i opieki uczniów (dzieci) do szkół na terenie Gminy Dobra w ramach komunikacji regularnej na podstawie biletów miesięcznych ulgowych uczniowskich Sebastian Kuran 2019-11-27 12:35:58
Świadczenie usług w zakresie przewozu i opieki uczniów (dzieci) do szkół na terenie Gminy Dobra w ramach komunikacji regularnej na podstawie biletów miesięcznych ulgowych uczniowskich Sebastian Kuran 2019-11-27 12:35:54
Świadczenie usług w zakresie przewozu i opieki uczniów (dzieci) do szkół na terenie Gminy Dobra w ramach komunikacji regularnej na podstawie biletów miesięcznych ulgowych uczniowskich Sebastian Kuran 2019-11-27 12:35:39
Świadczenie usług w zakresie przewozu i opieki uczniów (dzieci) do szkół na terenie Gminy Dobra w ramach komunikacji regularnej na podstawie biletów miesięcznych ulgowych uczniowskich Sebastian Kuran 2019-11-27 12:35:19