Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Mapa serwisu

Urząd Miejski


|--- Dane teleadresowe

|--- Struktura Organizacyjna

|--- Ochrona danych osobowych

      |--- cyberbezpieczeństwo

Kierownictwo Urzędu


|--- Burmistrz Miasta i Gminy

|--- Sekretarz Gminy Dobra

|--- Skarbnik Miasta i Gminy

|--- Rada Miejska

|--- Zakres działania i zadania Gminy Dobra

|--- Oświadczenia majątkowe

      |--- Oświadczenia majątkowe za 2022 r.

            |--- Radni Rady Miejskiej

            |--- Pracownicy Urzędu Miejskiego i Jednostek podległych

      |--- Oświadczenia majątkowe za 2021 r.

            |--- Radni Rady Miejskiej

            |--- Pracownicy Urzędu Miejskiego i Jednostek podległych

      |--- Oświadczenia majątkowe za 2020 r.

            |--- Radni Rady Miejskiej

            |--- Pracownicy Urzędu Miejskiego i Jednostek podległych

      |--- Oświadczenia majątkowe za 2019 r.

            |--- Radni Rady Miejskiej

            |--- Pracownicy Urzędu Miejskiego i Jednostek podległych

      |--- Oświadczenia majątkowe za 2018 r.

            |--- Radni Rady Miejskiej

            |--- Pracownicy Urzędu Miejskiego i Jednostek podległych

      |--- Oświadczenia majątkowe na początek VIII kadencji Rady Miejskiej

      |--- Oświadczenia majątkowe na koniec VII kadencji Rady Miejskiej

      |--- Oświadczenia majątkowe za 2017 r.

            |--- Radni Rady Miejskiej

            |--- Pracownicy Urzędu Miejskiego i Jednostek podległych

      |--- Oświadczenia majatkowe za 2016 r.

            |--- Rada Miejska

            |--- Urząd Miejski i Jednostki podległe

      |--- Oświadczenia majatkowe za 2015 r

            |--- Radni Rady Miejskiej

            |--- Pracownicy UM

      |--- Oświadczenia majątkowe za 2014 r

            |--- Rada Miejska

            |--- Urząd Miejski

      |--- Oświadczenie majątkowe Burmistrza Dobrej

      |--- Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej VII kadencji

      |--- Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji Rady Miejskiej

      |--- Oświadczenia majątkowe za 2013

            |--- Rada Miejska w Dobrej

            |--- Urząd Miejski i Jednostki podległe

      |--- Oświadczenia majątkowe za 2012

            |--- Jednostki Podległe

            |--- Urząd Miasta i Gminy

            |--- Rada Miejska

      |--- Oświadczenia majątkowe za 2011 rok

            |--- Jednostki Podległe

            |--- Urząd Miejski

            |--- Rada Miejska

      |--- Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

            |--- Urząd Miejski i jednostki podległe

            |--- Rada Miejska

      |--- Oświadczenia majątkowe rozpoczęcie VI kadencji

            |--- Urząd Miejski

            |--- Rada Miejska

      |--- Oświadczenia majątkowe koniec V kadencji

      |--- Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

            |--- Dyrektorzy Szkół

            |--- Radni

            |--- Kierownicy Jednostek Organizacyjnych

            |--- Urząd Miejski

      |--- Oswiadczenia za 2008 r.

            |--- Stanowiska urzędnicze

            |--- Radni

      |--- oświadczenia za 2007 rok

            |--- Urząd Miejski w Dobrej

            |--- Kierownicy jednostek organizacyjnych

            |--- Radni

      |--- Oświadczenia majatkowe za rok 2006

            |--- Radni

            |--- Burmistrz

      |--- Oświadczenia majątkowe za rok 2005 r

            |--- Radni

Informacje


|--- informacje

      |--- informacje o zgromadzeniach

|--- Przetargi i ogłoszenia

|--- Oferty inwestycyjne

|--- Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

      |--- Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2024

      |--- Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2023

      |--- Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2022

      |--- Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2021

|--- Zamówienia publiczne

|--- Ogłoszenie dzierżawy

|--- Obwieszczenia

      |--- Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z mieszkaniami komunalnymi na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 2021 obręb Dobra, położonej na terenie gmina Dobra- cel publiczny

      |--- BUDOWA TERENU REKREACYJNEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ NA TERENIE DZIAŁKI NR 181/1 OBRĘB BIENICE- CEL PUBLICZNY

      |--- Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na częśći działki nr 353/3 obręb Tucze, gm. Dobra

      |--- Budowa stacji transformatorowej kontenerowej na działce nr 313 obręb Dobropole, na terenie gminy Dobra- cel publiczny

      |--- Budowa drogi wewnętrznej oznaczonej symbolem I dla działek oznaczonych symbolami od A-H, zgodnie ze wstępnym projektem podziału wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki nr 45/18 obręb Tucze, gmina Dobra.

      |--- Budowa budynku rekreacji indywidulanej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki oznaczonej nr ewidencyjnym 45/18 obręb Tucze, gmina Dobra, oznaczonej symbolem H, zgodnie ze wstępnym projektem podziału.

      |--- Budowa budynku rekreacji indywidulanej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki oznaczonej nr ewidencyjnym 45/18 obręb Tucze, gmina Dobra, oznaczonej symbolem G, zgodnie ze wstępnym projektem podziału.

      |--- Budowa budynku rekreacji indywidulanej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki oznaczonej nr ewidencyjnym 45/18 obręb Tucze, gmina Dobra, oznaczonej symbolem F, zgodnie ze wstępnym projektem podziału.

      |--- Budowa budynku rekreacji indywidulanej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki oznaczonej nr ewidencyjnym 45/18 obręb Tucze, gmina Dobra, oznaczonej symbolem E, zgodnie ze wstępnym projektem podziału.

      |--- Budowa budynku rekreacji indywidulanej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki oznaczonej nr ewidencyjnym 45/18 obręb Tucze, gmina Dobra, oznaczonej symbolem D, zgodnie ze wstępnym projektem podziału.

      |--- Budowa budynku rekreacji indywidulanej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki oznaczonej nr ewidencyjnym 45/18 obręb Tucze, gmina Dobra, oznaczonej symbolem C, zgodnie ze wstępnym projektem podziału.

      |--- Budowa budynku rekreacji indywidulanej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki oznaczonej nr ewidencyjnym 45/18 obręb Tucze, gmina Dobra, oznaczonej symbolem B, zgodnie ze wstępnym projektem podziału.

      |--- Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki oznaczonej nr ewidencyjnym 45/18 obręb Tucze, gmina Dobra, oznaczonej symbolem A, z godnie ze wstępnym projektem podziału.

      |--- Informacja Starosty Drawskiego z dnia 12 stycznia 2024 r. znak AB.6740.3.24.2023.PK o wydaniu przez Starostę Drawskiego decyzji Nr 6740.7.5.2023 z dnia 12 stycznia 2024 roku o pozwoleniu na budowę dla zamierzenia budowlanego pn. 'Modernizacja drogi powiatowej nr 4182Z na odcinku 5,120 km od skrzyżowania z DW 144 do skrzyżowania z DW 146 wraz z odcinkiem 2,146 km drogi powiatowej nr 4180Z od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4182Z do granicy powiatu - odcinek drogi 4180Z'

      |--- Budowa sieci energetycznej nn 0,4 kV ze złączami kablowo - pomiarowymi - inwestycja celu publicznego na działkach oznaczonymi nr ewid. 82, 83/50 obręb Tucze, gmina Dobra

      |--- Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 85/59 obręb Tucze

      |--- Budowa drogi wraz z oświetleniem w miejscowości Bienice

      |--- Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki nr 52/3 obręb Tucze, oznaczonej symbolem G

      |--- Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki nr 52/3 obręb Tucze, oznaczonej symbolem F

      |--- Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki nr 52/3 obręb Tucze, oznaczonej symbolem E

      |--- Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki nr 52/3 obręb Tucze, oznaczonej symbolem D

      |--- Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki nr 52/3 obręb Tucze, oznaczonej symbolem C

      |--- Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki nr 52/3 obręb Tucze, oznaczonej symbolem B

      |--- Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki nr 52/3 obręb Tucze ,oznaczonej symbolem A

      |--- Budowa linii kablowej 15 kV, 0,4 kV stacji transformatorowej wraz ze złączami ZKP i SK6

      |--- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno -tłocznej wraz z przyłączami, przepompownią ścieków, oczyszczalnią ścieków i ich zasilaniem elektroenergetycznym oraz przyłącza wody w miejscowości Błądkowo, gm. Dobra, na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 8/1; 8/2; 116/1; 95/3; 40/40; 39 obręb Błądkowo

      |--- Budowa sieci wodociągowej na działkach nr 29, 82, 98 obręb Tucze, gm. Dobra

      |--- Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki nr 52/1 obręb Tucze, oznaczonej symbolem F

      |--- Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki nr 52/1 obręb Tucze, oznaczonej symbolem E

      |--- Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki nr 52/1 obręb Tucze, oznaczonej symbolem D

      |--- Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki nr 52/1 obręb Tucze, oznaczonej symbolem C

      |--- Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki nr 52/1 obręb Tucze, oznaczonej symbolem B

      |--- Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki nr 52/1 obręb Tucze, oznaczonej symbolem A

      |--- Modernizacja drogi powiatowej nr 4182Z na odcinku 5,120 km od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 144 do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 146 wraz z odcinkiem 2,146 km drogi powiatowej nr 4180Z od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4182Z do granicy powiatu.

      |--- Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz drogi dojazdowej na części działki nr 52/2 obręb Tucze, oznaczonej symbolem F

      |--- Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz drogi dojazdowej na części działki nr 52/2 obręb Tucze, oznaczonej symbolem E

      |--- Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz drogi dojazdowej na części działki nr 52/2 obręb Tucze, oznaczonej symbolem D

      |--- Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz drogi dojazdowej na części działki nr 52/2 obręb Tucze, oznaczonej symbolem C

      |--- Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz drogi dojazdowej na części działki nr 52/2 obręb Tucze, oznaczonej symbolem B

      |--- Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz drogi dojazdowej na części działki nr 52/2 obręb Tucze, oznaczonej symbolem A

      |--- Zmiana decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu Burmistrza Dobrej nr 9/2013, dla inwestycji polegającej na: rozbudowie istniejącego zakładu produkcji świec 'LKL Paramix' wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce oznaczonej nr ewid. 17, 18/1, 18/2, 19/3, 19/4, 19/5, 19/6, 20, 21, 22/1, 95, obręb Błądkowo, gmina Dobra

      |--- Budowa świetlicy wiejskiej na działce oznaczonej nr ewid. 247, obręb Wojtaszyce, gmina Dobra

      |--- Budowa wieży telekomunikacyjnej wraz z instalacją radiokomunikacyjną oraz niezbędną infrastrukturą, w tym wewnętrzną linią zasilającą Emitel S.A. na działce oznaczonej nr ewid. 264/3, obręb Dobropole, gmina Dobra

      |--- Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej LBZ0102A o maksymalnej wysokości do 62 m na działce oznaczonej nr ewid. 469/2, obręb Dobra, gmina Dobra

      |--- Zmiana decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu Burmistrza Dobrej nr 20/2018 z dnia 14.09.2018 r.

      |--- Budowa drogi wewnętrznej wraz z miejscami postojowymi oraz chodnikiem na dz. nr ewid. 2027 i 436/2, obręb Dobra, gmina Dobra

      |--- Ustalenie lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla przedsięwzięcia pn.: 'Przebudowa linii 400kV Morzyczyn - Dunowo'

      |--- Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2022-2023 - konsultacje

      |--- Zmiana decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Burmistrza Dobrej nr 2/2021 z dnia 18.02.2021 r. dla inwestycji polegającej na rozbudowie biologicznej oczyszczalni ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych numerami ewid.: 5/22, 5/38, 8, 12, 13, obręb Wrześno, gmina Dobra

      |--- Zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia gospodarczego na lokal użytkowy w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 4 przy ul. Słonecznej na działce oznaczonej nr ewid. 2009, obręb Dobra, gmina Dobra

      |--- Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z niezbędną infrastruktura techniczną na dz. nr 85/22 obręb Tucze gmina Dobra

      |--- Budowa dróg wewnętrznych z miejscami postojowymi dla samochodów osobowych i ciężarowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych numerami ewid.: 15/1, 16/2, 98/1, obręb Błądkowo, gmina Dobra

      |--- Budowa sieci energetycznej nn 0,4 kV ze złączami kablowo-pomiarowymi na działce oznaczonej nr ewid. 46/14, obręb Tucze, gmina Dobra

      |--- Budowa świetlicy kontenerowej wraz z urządzeniami budowlanymi i zagospodarowaniem terenu na działce oznaczonej nr ewid. 14/26, obręb Wrześno, gmina Dobra

      |--- Budowa kaplicy cmentarnej wraz z urządzeniami budowlanymi i pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej nr ewid. 74, obręb Dobra, gmina Dobra

      |--- Budowa sieci energetycznej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi dla zasilania budynków rekreacyjnych na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych numerami ewid.: 29 i 44/15, obręb Tucze, gmina Dobra

      |--- Budowa jednego zbiornika podziemnego na gaz płynny propan o pojemności V=1x4850 dm3 na płycie fundamentowej z przyłączem gazowym do budynków mieszkalnych, wielorodzinnych na dz. 343/14, 343/15, 343/3 i 343/4, obręb Grzęzno, gmina Dobra

      |--- Budowa farm elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 8 MW (z możliwością podziału na etapy) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki oznaczonej nr ewid. 368, obręb Dobropole, gmina Dobra

      |--- Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z niezbędną infrastruktura techniczną na dz. nr 85/14 obręb Tucze gmina Dobra

      |--- Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych na działce oznaczonej nr ewid. 98/10, obręb Dobra, gmina Dobra

      |--- Modernizacja biologicznej oczyszczalni ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych numerami ewid.: 5/22, 5/38, 8, 12, 13, obręb Wrześno, gmina Dobra

      |--- Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Błądkowo wraz z odprowadzeniem oczyszczonych ścieków do rzeki Dobra (dz. nr 39), zgodnie ze wstępnym projektem podziału działki nr 40/20

      |--- Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych numerami ewid.: 321, 320, 326/2, obręb Dobra, gmina Dobra, dla inwestycji polegającej na usunięciu kolizji istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4kV

      |--- Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW i powierzchnią zabudowy do 2,5 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki oznaczonej nr ewid. 77, obręb Anielino, gmina Dobra

      |--- Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej nr ewid. 85/4, obręb Tucze, gmina Dobra

      |--- Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej nr ewid. 85/57, obręb Tucze, gmina Dobra

      |--- Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej nr ewid. 85/56, obręb Tucze, gmina Dobra

      |--- Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki nr ewid. 50/22 obręb Tucze, gmina Dobra, oznaczonej symbolem 'C' zgodnie ze wstępnym projektem podziału

      |--- Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki nr ewid. 50/22 obręb Tucze, gmina Dobra, oznaczonej symbolem 'B' zgodnie ze wstępnym projektem podziału

      |--- Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki nr ewid. 50/22 obręb Tucze, gmina Dobra, oznaczonej symbolem 'A' zgodnie ze wstępnym projektem podziału

      |--- Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki nr ewid. 83/2 obręb Tucze, gmina Dobra, oznaczonej symbolem 'W' zgodnie ze wstępnym projektem podziału

      |--- Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki nr ewid. 83/2 obręb Tucze, gmina Dobra, oznaczonej symbolem 'T' zgodnie ze wstępnym projektem podziału

      |--- Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki nr ewid. 83/2 obręb Tucze, gmina Dobra, oznaczonej symbolem 'S' zgodnie ze wstępnym projektem podziału

      |--- Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki nr ewid. 83/2 obręb Tucze, gmina Dobra, oznaczonej symbolem 'R' zgodnie ze wstępnym projektem podziału

      |--- Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki nr ewid. 83/2 obręb Tucze, gmina Dobra, oznaczonej symbolem 'P' zgodnie ze wstępnym projektem podziału

      |--- Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki nr ewid. 83/2 obręb Tucze, gmina Dobra, oznaczonej symbolem 'O' zgodnie ze wstępnym projektem podziału

      |--- Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki nr ewid. 83/2 obręb Tucze, gmina Dobra, oznaczonej symbolem 'N' zgodnie ze wstępnym projektem podziału

      |--- Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki nr ewid. 83/2 obręb Tucze, gmina Dobra, oznaczonej symbolem 'M' zgodnie ze wstępnym projektem podziału

      |--- Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki nr ewid. 83/2 obręb Tucze, gmina Dobra, oznaczonej symbolem 'Ł' zgodnie ze wstępnym projektem podziału

      |--- Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki nr ewid. 83/2 obręb Tucze, gmina Dobra, oznaczonej symbolem 'L' zgodnie ze wstępnym projektem podziału

      |--- Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki nr ewid. 83/2 obręb Tucze, gmina Dobra, oznaczonej symbolem 'K' zgodnie ze wstępnym projektem podziału

      |--- Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki nr ewid. 83/2 obręb Tucze, gmina Dobra, oznaczonej symbolem 'J' zgodnie ze wstępnym projektem podziału

      |--- Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki nr ewid. 83/2 obręb Tucze, gmina Dobra, oznaczonej symbolem 'I' zgodnie ze wstępnym projektem podziału

      |--- Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki nr ewid. 83/2 obręb Tucze, gmina Dobra, oznaczonej symbolem 'H' zgodnie ze wstępnym projektem podziału

      |--- Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki nr ewid. 83/2 obręb Tucze, gmina Dobra, oznaczonej symbolem 'G' zgodnie ze wstępnym projektem podziału

      |--- Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki nr ewid. 83/2 obręb Tucze, gmina Dobra, oznaczonej symbolem 'F' zgodnie ze wstępnym projektem podziału

      |--- Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki nr ewid. 83/2 obręb Tucze, gmina Dobra, oznaczonej symbolem 'E' zgodnie ze wstępnym projektem podziału

      |--- Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki nr ewid. 83/2 obręb Tucze, gmina Dobra, oznaczonej symbolem 'D' zgodnie ze wstępnym projektem podziału

      |--- Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki nr ewid. 83/2 obręb Tucze, gmina Dobra, oznaczonej symbolem 'C' zgodnie ze wstępnym projektem podziału

      |--- Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki nr ewid. 83/2 obręb Tucze, gmina Dobra, oznaczonej symbolem 'B' zgodnie ze wstępnym projektem podziału

      |--- Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki nr ewid. 83/2 obręb Tucze, gmina Dobra, oznaczonej symbolem 'A' zgodnie ze wstępnym projektem podziału

      |--- Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej nr ewid. 85/56 obręb Tucze, gmina Dobra

      |--- Budowa trzech obiektów magazynowych typu namiotowego na terenie zakładu produkcji świec 'LKL Paramix', na działkach oznaczonych numerami ewid.: 21 i 22/1, obręb Błądkowo, gmina Dobra

      |--- Budowa drogi wewnętrznej - dojazdowej do projektowanych działek na działce oznaczonej nr ewid. 90/9, obręb Dobra, gmina Dobra

      |--- Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części istniejącego budynku biurowego na 'klub seniora' wraz z budową podjazdu dla osób niepełnosprawnych na działce oznaczonej nr ewid. 90/9, obręb Dobra, gmina Dobra

      |--- Zmiana sposobu użytkowania z przebudową wewnętrzną pomieszczeń usługowych na pomieszczenia mieszkalne przy ul. Armii Krajowej nr 62A, na terenie działki 185/3, obręb Dobra, gm. Dobra

      |--- Budowa całorocznego domku rekreacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działki nr 50/19, obręb Tucze, gmina Dobra

      |--- Budowa 2 tymczasowych obiektów magazynowych (typu namiotowego) na terenie zakładu produkcji świec LKL Paramix Sp. z o.o. w Błądkowie wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodariowaniem terenu na działce 18/1 obręb Błądkowo, gm. Dobra

      |--- Budowa 3 zbiorników z parafiną wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na potrzeby rozbudowy instalacji technologicznej zakładu produkcji świec LKL Paramix Sp. z o.o. w Błądkowie na terenie działek 18/1, 19/3, 19/4 i 20 obręb Błądkowo, gm. Dobra

      |--- Strategia Rozwoju dla Gminy Dobra na lata 2017-2026

      |--- Budowa całorocznego domku rekreacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działki nr 85/53, obręb Tucze, gmina Dobra

      |--- Przebudowa z rozbudową istniejącej komunalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Dobra na działce o nr ewid. gruntów nr 336/2, obręb Bienice, gm. Dobra

      |--- Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w m. Grzęzno, na działce o nr ewid. gruntów nr 347/5 wraz z odprowadzeniem oczyszczonych ścieków do rowu znajdującego się na działce ewid. gruntów nr 347/10 poprzez istniejącą kanalizację sanitarną przebiegającą przez działkę o nr ewid. gruntów nr 347/9, obręb Grzęzno, gm. Dobra oraz modernizacja istniejącego wylotu na działce o nr ewid. gruntów nr 347/10

      |--- Zmiana decyzji o warunkach zabudowy nr 07/2015 z dnia 26.03.2015 r. dla inwestycji polegającej na: Budowie całorocznego domku rekreacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działki nr 85/54, obręb Tucze, gmina Dobra

      |--- Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie chodnika w m. Dobra w ciągu drogi wojewódzkiej nr 144

      |--- Przebudowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 144 ul. Boh. Westerplatte i Słowackiego, na odcinku od ul. Ofiar Katynia do ul. Armii Krajowej (obszar leżący w strefie układu urbanistycznego wpisanego do rejestry zabytków), na terenie działek nr 359, 357, 95/10, 334/9 i 175/1, obręb Dobra, gmina Dobra

      |--- Budowa całorocznego domku rekreacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działki nr 85/54, obręb Tucze, gmina Dobra

      |--- Konsultacje społeczne , których przedmiotem jest: Program współpracy Gminy Dobra z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014

      |--- konsultacje społeczne, których przedmiotem jest " Program współpracy Gminy Dobra z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

      |--- konsultacje ws. Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015

      |--- konsultacje ws. "Programu współpracy Gminy Dobra z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012

      |--- Ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na lokalizacji garażu blaszanego typowego nietrwale połączonego z gruntem o powierzchni ok. 20,00 m kw. na działce nr 2023 przy ul. Słonecznej w Dobrej

      |--- Wybory do Europarlamentu

      |--- MELIORANT

|--- Pozostałe przetargi

      |--- Świadczenie usług weterynaryjnych na terenie gminy Dobra - OŚiGW.271.1.2024.JT

      |--- Zapytanie ofertowe - Wycinka drzew na nieruchomościach stanowiących własność gminy Dobra

      |--- Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dobra w 2023 roku

            |--- Dokumentacja fotograficzna

      |--- Świadczenie usług weterynaryjnych na terenie gminy Dobra

      |--- Prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Dobrej

      |--- Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dobra w 2022 roku

      |--- Dostawa urządzeń i akcesoriów do zajęć Integracji Sensorycznej w Przedszkolu w Dobrej

      |--- Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Dobra

      |--- Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych w oddziale przedszkolnym na ul. Mieszczańskiej 2 w Dobrej

      |--- Dostawa 4 laptopów dla uczniów z Gmina Dobra

      |--- Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych w oddziale przedszkolnym na ul. Mieszczańskiej 2 w Dobrej

      |--- Dostawa 4 laptopów dla uczniów z Gmina Dobra

      |--- ZDALNA SZKOŁA PLUS - ZAKUP 45 TABLETÓW DLA UCZNIÓW Z GMINA DOBRA

      |--- Dostawa urządzeń i akcesoriów do gimnastyki korekcyjnej w przedszkolu

      |--- Dostawa urządzeń i akcesoriów do przedszkola w Dobrej

      |--- Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu placu zabaw - urządzeń i ich instalacja na powierzchni 94,50 m kw. wykonanej ze sztucznej trawy

      |--- Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu placu zabaw - urządzeń i ich instalacja na powierzchni 94,50 m kw. wykonanej ze sztucznej trawy

      |--- Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu placu zabaw - urządzeń i ich instalacji na powierzchni 70 m kw. wykonanej ze sztucznej trawy oraz wykonanie 30 m kw. strefy bezpieczeństwa

      |--- Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy urządzeń TIK do przedszkola w Dobrej

      |--- Zapytanie cenowe Nr FZ.042.02.2019 na dostawę sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz oprogramowaniem operacyjnym

      |--- Zapytanie cenowe Nr FZ.042.1.2019 na dostawę sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz oprogramowaniem operacyjnym

      |--- Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dobra w 2017 roku

      |--- Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej - Wykonanie usługi dożywiania dzieci w szkołach i oddziałach przedszkolnych z gminy Dobra

      |--- Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dobra

      |--- Wynajem sceny i sprzętu nagłośnieniowego wraz z obsługą podczas 'Zachodniopomorskich Targów Ekologii' w Dobrej w dniach 29-30 sierpnia 2015 r.

      |--- Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dobra w 2015 roku

      |--- IV przetarg ul. Armii Krajowej 8/3 (zmiana ceny)

      |--- Informacja o wyniku przetargu dz.59 ul. Kilińskiego

|--- Ogłoszenia

      |--- Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego "Poprawa kondycji fizycznej oraz zdrowotnej seniorów słuchaczy Uniwersytety Trzeciego Wieku w Dobrej"

      |--- Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego "Utworzenie plażowego miejsca spotkań Seniorów w Dobrej oraz prowadzenie zajęć ruchowych dla seniorów z terenu Gminy Dobra"

      |--- Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego "Zielona Klasa"

      |--- Ogłoszenie o procedurze wyłaniania kandydatów do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego

      |--- Program współpracy Gminy Dobra z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2020-2021

      |--- Konsultacje programu współpracy Gminy Dobra z organizacjami pozarządowymi na lata 2018-2019

      |--- Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego

|--- Konkursy

      |--- Konkursy ogłoszone w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2024

      |--- Konkursy ogłoszone w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2023

      |--- Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska, leśnictwa i gospodarki wodnej

      |--- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na kompletną obsługę gastronomiczną wraz z ogródkiem piwnym podczas imprezy masowej pn. 'XVII Jarmark Doberski'

      |--- konkursy ogłoszone w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2022

      |--- konkurs na wolne stanowisko urzędnicze ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i promocji gminy

      |--- Konkursy ogłoszone w oparciu o ustawę o pożytku publicznym i wolontariacie na 2021 rok

            |--- Powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2021 r. na terenie Gminy Dobra

            |--- Powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania procesu reintegracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym z terenu gminy Dobra w roku 2021

      |--- Konkursy ogłoszone w oparciu o ustawę o pożytku publicznym i wolontariacie na 2020 rok

            |--- Konkurs na powierzenie zadania publicznego w zakresie wspierania działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym z terenu gminy Dobra w roku 2020

            |--- Konkurs na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania procesu reintegracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym z terenu gminy Dobra w roku 2020

            |--- Konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020 r. na terenie Gminy Dobra

      |--- konkurs na wolne stanowisko urzędnicze ds.kadr i płac

      |--- konkurs na wolne stanowisko urzędnicze ds.księgowości środków trwałych

      |--- Konkursy ogłoszone w oparciu o ustawę o pożytku publicznym i wolontariacie na 2019 rok

            |--- Powierzenie zadania publicznego w zakresie wspierania działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym z terenu gminy Dobra w roku 2019

            |--- konkurs ofert na: powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 r. na terenie Gminy Dobra

            |--- konkurs ofert na: powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania procesu reintegracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym z terenu gminy Dobra w roku 2019.

      |--- Konkurs na wolne stanowisko urzędnicze ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i promocji gminy

      |--- Konkurs na wolne stanowisko urzędnicze ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i promocji gminy

      |--- Konkursy ogłoszone w oparciu o ustawę o pożytku publicznym i wolontariacie na 2018 rok

            |--- Konkusr na realizację zadania publicznego mającego na celu działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

            |--- Konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia procesu reintegracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym z terenu Gminy Dobra w 2018 roku

            |--- Konkurs na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018 r. na terenie Gminy Dobra

      |--- Konkursy ogłoszone w oparciu o ustawę o pożytku publicznym i wolontariacie na 2017 rok

            |--- konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania procesu reintegracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym z terenu gminy Dobra w roku 2017.

            |--- konkurs ofert na wsparcie działalności mającej na celu realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017 r na terenie gminy Dobra

      |--- Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej - nabór na stanowisko urzędnicze referenta ds. świadczeń wychowawczych

      |--- Konkurs na stanowisko kierownika wydziału ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i promocji gminy

      |--- Konkursy ogłoszone w oparciu o ustawę o pożytku publicznym i wolontariacie na 2016 rok

            |--- Konkurs na "Powierzenie realizacji zadania publicznego mającego na celu reintegrację zawodową i społeczną osób dotkniętych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Dobra w 2016 r."

            |--- Konkurs na "Powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2016 r. na terenie Gminy Dobra"

      |--- Konkurs na obsługę kompleksową zaplecza gastronomicznego wraz ze sprzedażą alkoholu i sprzedaż zabawek podczas Zachodniopomorskich Targów Ekologii

      |--- nabór na skonkurs na stanowisko urzędnicze ds. pozyskiwania funduszy unijnych

      |--- konkurs na stanowisko referenta ds. obywatelskich

      |--- Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Dobrej

      |--- konkursy ogłoszone w oparciu o ustawę o pożytku publicznym i wolontariacie na rok 2015

            |--- Wyniki ogłoszonych konkursów

      |--- konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Dobrej

      |--- konkursy ogłoszone na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznym i wolontariacie na rok 2014

      |--- konkursy ogłoszone na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2013

      |---

      |--- konkursy ogłoszone na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2012

      |--- konkursy ogłoszone na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2011

      |--- 2010

            |---

            |--- Konkurs na stanowisko urzędnicze

            |--- Upowszechnianie kultury i sportu

            |--- Reintegracja społeczna

      |--- konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie zadań mających na celu reintegracje zawodową i społeczną osób dotkniętych wykluczeniem społecznym w formie prowadzenia Klubu Integracji społecznej w 2009roku

      |--- konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2009r na terenie Gminy Dobra

      |--- referent ds.windykacji podatkowej

|--- Zarządzenia Burmistrza

      |--- Zarządzenia Burmistrza 2024

      |--- Zarządzenia Burmistrza 2023

      |--- Zarządzenia Burmistrza 2022

      |--- Zarządzenia Burmistrza 2021

      |--- Zarządzenia Burmistrza 2020

      |--- Zarządzenia Burmistrza 2019

      |--- Zarządzenia Burmistrza 2018

      |--- Zarządzenia Burmistrza 2017

      |--- Zarządzenia Burmistrza 2016

      |--- Zarządzenia Burmistrza 2015

      |--- Zarządzenia 2014

      |--- Zarządzenia 2013

      |--- Zarządzenia 2012

      |--- Zarządzenia 2011

      |--- Zarządzenia 2010

      |--- Zarządzenia 2009

      |--- Zarzadzenia rok 2008

      |--- Zarządzenia rok 2007

|--- Protokół z posiedzeń Rady Miejskiej

      |--- PROTOKOŁY SESJI RADY MIEJSKIEJ W DOBREJ VIII KADENCJI

      |--- PROTOKOŁY SESJI RADY MIEJSKIEJ W DOBREJ VII KADENCJI

      |--- Protokoły VI Kadencji Rady Miejskiej

|--- Relacje z sesji

|--- Rejestr działalności regulowanej

|--- Pomoc publiczna

|--- Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa

System Rada


|--- Radni

|--- Komisje

|--- Głosowania

|--- Interpelacje

|--- Kalendarz posiedzeń

|--- Sesje Rady

|--- Protokoły

|--- Uchwały

|--- Projekty uchwał

Prawo lokalne


|--- Statut

      |--- zmiany w statucie 2018r

|--- Regulamin organizacyjny

|--- Plany miejscowe

|--- Uchwały

      |--- Uchwały Rady Miejskiej VII kadencji 2014-2018

      |--- Uchwały VI Kadencji Rady Miejskiej lata 2010 - 2014

            |--- uchwała nr XIII/86/2011

            |--- Uchwała Nr III/13/2010 budżetowa

      |--- Uchwały V kadencji Rady Miejskiej w Dobrej lata 2006 - 2010

|--- Podatki i opłaty lokalne

      |--- Interpretacje

      |--- Podatki i opłaty lokalne 2014

      |--- Podatki i opłaty lokalne 2013

|--- Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

|--- Strategia Rozwoju Gminy Dobra

|--- Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Dobra

|--- Plan Estetyzacji Gminy Dobra

|--- Projekt Programu ochrony środowiska dla Gminy Dobra na lata 2018-2021 z perspektywą do 2025

|--- Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w gminie Dobra na lata 2024-2030

Budżet Miasta i Gminy


|--- Rok 2006

|--- Rok 2016

|--- Rok 2017

|--- Rok 2018

      |--- Informacja o wykonaniu budżetu

            |--- Informacja o wykonaniu budżetu wraz z opinią RIO za 2018 rok

            |--- Informacja o wykonaniu budżetu za III kwartał 2018 roku

            |--- Informacja o wykonaniu budżetu wraz z opinią RIO za I półrocze 2018 roku

            |--- Informacja o wykonaniu budżetu za II kwartał 2018 roku

            |--- Informacja o wykonaniu budżetu za I kwartał 2018 roku

      |--- Ulgi, odroczenia, umorzenia

|--- Rok 2019

      |--- Informacja o wykonaniu budżetu

            |--- Sprawozdanie o wykonaniu budżetu wraz z opinią RIO za 2019 rok

            |--- Informacja o wykonaniu budżetu wraz z opinią RIO za I półrocze 2019 roku

      |--- PODSTAWOWA KWOTA DOTACJI

      |--- Projekt Budżetu, projekt WPF i opinia RIO

|--- Rok 2020

      |--- Uchwała budżetowa, WPF i opinia RIO

      |--- Projekt Budżetu, projekt WPF i opinia RIO

      |--- Podstawowa kwota dotacji

      |--- Informacja o wykonaniu budżetu wraz z opinią RIO za I półrocze 2020 roku

      |--- Sprawozdanie o wykonaniu budżetu wraz z opinią RIO za 2020 rok

      |--- Ulgi, odroczenia, umorzenia

|--- Rok 2021

      |--- Projekt Budżetu, projekt WPF i opinia RIO

      |--- Uchwała budżetowa, WPF i opinia RIO

      |--- Podstawowa kwota dotacji

      |--- Sprawozdawczość

      |--- Informacja o wykonaniu budżetu wraz z opinią RIO za I półrocze 2021 roku

            |--- Informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze 2021 r.

            |--- Opinia RIO o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku

      |--- Sprawozdanie o wykonaniu budżetu wraz z opinią RIO za 2021 rok

      |--- Ulgi, odroczenia, umorzenia

|--- Rok 2022

      |--- Uchwała budżetowa, WPF i opinia RIO

            |--- Uchwała budżetowa

            |--- Uchwała WPF

            |--- Opinie RIO

      |--- Projekt Budżetu, projekt WPF i opinia RIO

            |--- Projekt budżetu na 2022 rok

            |--- Projekt WPF na lata 2022-2030

            |--- Opinia RIO o projekcie budżetu i WPF

      |--- Podstawowa kwota dotacji

      |--- Sprawozdawczość

      |--- Informacja o wykonaniu budżetu wraz z opinią RIO za I półrocze 2022 roku

      |--- Sprawozdanie o wykonaniu budżetu wraz z opinią RIO za 2022 rok

      |--- Ulgi, odroczenia, umorzenia

|--- Rok 2023

      |--- Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dobra za 2023 r.

      |--- Ulgi, odroczenia, umorzenia

      |--- Podstawowa kwota dotacji

      |--- Sprawozdawczość

      |--- Uchwała budżetowa, uchwała WPF i opinie RIO

      |--- Projekt Budżetu, projekt WPF i opinie RIO

|--- Rok 2015

      |--- WIELOLETNIA PROGNOZA FIN. 2015

      |--- Opinie RIO

      |--- Budżet 2015

|--- Rok 2014

|--- Rok 2007

|--- Rok 2008

|--- Opinia RIO

|--- Rok 2009

|--- Rok 2010

|--- Rok 2011

|--- Rok 2012

|--- Rok 2013

|--- Rok 2024

      |--- Podstawowa kwota dotacji

      |--- Sprawozdawczość

      |--- Uchwała budżetowa, uchwała WPF i opinie RIO

      |--- Projekt Budżetu, projekt WPF i opinie RIO

Raport o stanie gminy


|--- Raport o stanie Gminy

      |--- Raport o stanie gminy za rok 2023

      |--- Raport o stanie gminy za rok 2022

      |--- Raport o stanie gminy za rok 2020

      |--- Raport o stanie gminy za rok 2019

Ochrona Środowiska


|--- Informacje

      |--- 2024 rok

            |--- Budowa zespołu budynków rekreacji indywidualnej, drogi wewnętrznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej nr 42, obręb 9 Tucze, gmina Dobra

            |--- BUDOWA ZESPOŁU BUDYNKÓW REKREACJI INDYWIDUALNEJ, DROGI WEWNĘTRZNEJ WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA DZIAŁCE OZNACZONEJ NR 83/51, OBRĘB 9 TUCZE, GMINA DOBRA

            |--- ORZECZENIA O JAKOŚCI WODY PRODUKOWANEJ I DOSTARCZANEJ Z URZADZEŃ WODOCIĄGOWYCH NA TERENIE GMINY DOBRA

      |--- Odpady komunalne - informator

      |--- 2023 rok

            |--- BUDOWA FARMY FOTOWOLTAICZNEJ ZLOKALIZOWANEJ NA CZĘŚCI DZ. NR 353/3 W OBRĘBIE TUCZE, GMINA DOBRA

            |--- BUDOWA BUDYNKÓW REKREACJI INDYWIDUALNEJ WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA DZIAŁKACH NR 52/1, 52/2 I 52/3, OBR. TUCZE, GM. DOBRA

                  |--- Obwieszczenie o wezwaniu inwestorów do złożenia pisemnych wyjaśnień i uzupełnień do przedłożonej karty informacyjnej przedsięwzięcia pn. Budowa budynków rekreacji indywidualnej z wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 52/1, 52/2 i 52/3, obręb Tucze, gmina Dobra, znak: OŚiGW.6220.1.12.2023.JT

            |--- Wylesienie w celu zmiany czasowego sposobu użytkowania części działki nr 343/3 obręb Dobropole, gm. Dobra, powiat łobeski

            |--- ORZECZENIA O JAKOŚCI WODY PRODUKOWANEJ I DOSTARCZANEJ Z URZADZEŃ WODOCIĄGOWYCH NA TERENIE GMINY DOBRA

      |--- 2022 rok

            |--- BUDOWA FARMY FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY DO 218,5 MW - DZIAŁKI 276/1,358,359,360,363,364/1 OBRĘB TUCZE GMINA DOBRA - decyzja

            |--- MODERNIZACJA DROGI POWIATOWEJ NR 4182Z

            |--- BUDOWA FARMY FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY 20MW - DZIAŁKA NR EWID. 337/2 OBRĘB GRZĘZNO, GMINA DOBRA

            |--- Budowa systemu fotowoltaicznego Bienice, w skład którego będzie wchodziła elektrownia fotowoltaiczna o łącznej mocy do 5MW, na działce o nr ewidencyjnym 365, obręb Bienice, gm. Dobra

      |--- 2021 rok

      |--- Przed 2021 rokiem

            |--- Postępowanie dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: 'Wydobywaniu kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego 'Dobra Nowogardzka Północ 1' na terenie dz. nr 352 obręb Bienice, gm. Dobra'

            |--- TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW DLA GMINY DOBRA

|--- Wzory druków

|--- Program ochrony środowiska

|--- Publicznie dostępny wykaz danych

Wykazy


|--- Do sprzedaży

      |--- wykaz do sprzdaży dz.360, dz.265/20

|--- Do dzierżawy

      |--- Wykaz nieruchomości do dzierżawy i najmu w 2024 r. - Gospodarka Komunalna

      |--- Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w 2024 - Gospodarka Nieruchomościami

      |--- Wykaz nieruchomości do dzierżawy i najmu w 2023 r.- Gospodarka Komunalna

            |---

      |--- Wykaz nieruchomości do dzierżawy i najmu w 2022 r.- Gospodarka Komunalna

      |--- Wykazy nieruchomości do dzierżawy w 2021 - 2023 r. - Gospodarka Nieruchomościami

      |--- Wykazy nieruchomości do dzierżawy i najmu w 2021 r. - Gospodarka Komunalna

Gospodarka komunalna, Inwestycje, Budownictwo i Drogi


|--- Wzory druków

Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego


|--- Protokoły, Uchwały, Opinie

      |--- Uchwały Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego

      |--- Protokoły z posiedzeń Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego

      |--- Ogłoszenia

Łowiectwo


|--- Terminarz polowań zbiorowych

|--- Książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym

Podmioty gminy


|--- Jednostki organizacyjne

|--- Jednostki pomocnicze

|--- Samodzielne jednostki kultury - rejestr

      |--- wpis 1/2023 Dom Kultury

      |--- wpis 1/2006 Biblioteka Publiczna w Dobrej

Urzedy centralne


|--- Spis adresów

Rządowe Centrum Legislacji


|--- Dziennik Ustaw

|--- Monitor Polski

Wybory do rady: gminy, powiatu, sejmiku województwa oraz na burmistrza


|--- Państwowa Komisja Wyborcza aktualności

|--- kalendarz wyborzcy

|--- Obwieszczenia, postanowienia i informacje

      |--- Obwodowe Komisje Wyborcze

      |--- Gminna Komisja Wyborcza

      |--- Obwieszczenia

WYBORY DO SEJMU I SENATU RP


|--- 15 października 2023r

      |--- Obwodowe Komisje Wyborcze

|--- 13 października 2019r

      |--- Wybory do Sejmu i Senatu w dniu 13 października 2019r

REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE


|--- 15 października 2023r

WYBORY PREZYDENTA RP


|--- PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA

|--- Wybory Prezydenta RP 2020r

      |--- Informacje i Obwieszczenia

      |--- Informacje i Obwieszczenia

Wybory do Europarlamentu


|--- Obwieszczenia i informacje

|--- Państwowa Komisja Wyborcza- Wybory do Europarlamentu 2024r.

Spis Powszechny 2021r.


|--- Gminne Biuro Spisowe

|--- informacje ogólne

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego


|--- Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego