Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 50/2019 Burmistrza Dobrej z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dobra na 2019 rok 2019-09-11 14:11
Zarządzenie Nr 49/2019 Burmistrza Dobrej z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dobra na 2019 rok 2019-09-11 14:09
Zarządzenie Nr 48/2019 Burmistrza Dobrej z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym z terenu Gminy Dobra w roku 2019 2019-07-31 14:59
Zarządzenie Nr 47/2019 Burmistrza Dobrej z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegajacych się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2019-08-01 08:03
Zarządzenie Nr 46/2019 Burmistrza Dobrej z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej do doprowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć oraz przekazywania informacji, o której mowa w art. 13a, ust. 2 w/w ustawy z wyłączeniem decyzji administracyjnych oraz do prowadzewnia postępowań w sprawach o jedorazowe świadczenie w ramach programu "Dobry Start" a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć z wyłączeniem decyzji administracyjnych oraz do przekazywania informacji, o której mowa w praragrafie 10 ust. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry Start" 2019-07-22 10:50
Zarządzenie Nr 45/2019 Burmistrza Dobrej z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania i podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimantacyjnego oraz przekazywania do biura informacji gospodarczej informacji gospodarczych o zobowiązaniu lub zaobowiązaniach dłużnika alimantacyjnego 2019-07-22 10:24
Zarządzenie Nr 44/2019 Burmistrza Dobrej z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej do prowadzenia postępowań, postanowień w sprwach świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów; jednorazowego świadczenia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" 2019-07-22 10:13
Zarządzenie Nr 43/2019 Burmistrza Dobrej z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia ppracownika Ośrodka Pomocy Społęcznej w Dobrej do załatwiania spraw, w tym do wydawania decyzji administracyjnych 2019-07-31 14:00
Zarządzenie Nr 42/2019 Burmistrza Dobrej z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dobra na 2019 rok 2019-07-15 11:54
Zarządzenie Nr 41/2019 Burmistrza Dobrej z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert złożonych w ramach ogłoszonego konkursu na stanowisko: ds. kadr i płac 2019-06-25 11:54
Zarządzenie Nr 40/2019 Burmistrza Dobrej z dnia 07 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Dobrej im. Polskich Olimpijczyków dla którego organem prowadzącym jest Gmina Dobra na rok szkolny 2018/2019 2019-06-11 12:27
Zarządzenie Nr 39/2019 Burmistrza Dobrej z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dobra na 2019 rok 2019-06-17 12:57
Zarządzenie Nr 38A/2019 Burmistrza Dobrej z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie powołania komisji ds. opiniowania wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatoprskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków 2019-07-31 14:50
Zarządzenie Nr 38/2019 Burmistrza Dobrej z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskeigo w Dobrej do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach 2019-06-17 12:52
Zarządzenie Nr 37/2019 Burmistrza Dobrej z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu służby przygotowawczej na stanowisku ds.promocji i współpracy z organizacjami pozarządowymi 2019-06-17 12:43
Zarządzenie Nr 36/2019 Burmistrza Dobrej z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dobra na 2019 rok 2019-05-21 13:33
Zarządzenie Nr 35/2019 Burmistrza Dobrej z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu "Czysta i estetyczna wieś Gminy Dobra w 2019 roku" 2019-05-20 10:58
Zarządzenie Nr 34/2019 Burmistrza Dobrej z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu "Najładniejsza posesja, zagroda wiejska, teren spółdzielni lub współnoty mieszkaniowej Gminy Dobra w 2019 roku 2019-05-20 10:57
Zarządzenie Nr 33/2019 Burmistrza Dobrej z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobrej im. Polskich Olimpijczyków 2019-05-07 11:29
Zarządzenie Nr 32/2019 Burmistrza Dobrej z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dobra na 2019 rok 2019-05-14 09:11
Zarządzenie Nr 31/2019 Burmistrza Dobrej z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia wysokości czynszu najmu za lokal położony w miescie Dobra przy ul. Traugutta 2 2019-04-29 13:23
Zarządzenie Nr 30/2019 Burmistrza Dobrej z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert złozonych w ramach ogłoszonego konkursu na stanowisko: ds. księgowosci środków trwałych 2019-04-26 10:08
Zarządzenie Nr 29/2019 Burmistrza Dobrej z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobrej im. Polskich Olimpijczyków 2019-04-18 11:06
Zarządzenie Nr 28/2019 Burmistrza Dobrej z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dobra na 2019 rok 2019-04-12 13:44
Zarządzenie Nr 27/2019 Burmistrza Dobrej z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie powołonia zespołu kontroli podatkowej do zbadania zgodności stanu faktycznego ze złożonymi informacjami oraz deklaracjami podatkowymi na terenie gminy Dobra 2019-04-09 08:49
Zarządzenie Nr 26/2019 Burmistrza Dobrej z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2019-2027 2019-04-09 11:29
Zarządzenie Nr 25/2019 Burmistrza Dobrej z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dobra na 2019 rok 2019-04-09 11:26
Zarządzenie Nr 24/2019 Burmistrza Dobrej z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego 2019-04-01 10:03
Zarządzenie Nr 23/2019 Burmistrza Dobrej z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie powołonia Zespołu ds. Wspierania Inicjatyw Lokalnych w zakresie edukacji oświaty i wychowania oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu 2019-04-01 10:01
Zarządzenie Nr 22/2019 Burmistrza Dobrej z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie określenia stawek czynszu za dzierżawę i najem gruntów rolnych, ogrodów, placów składowych, działek, komórek, garaży i innych obiektów i budynków stanowiących własność Gminy Dobra 2019-03-26 08:08
Zarządzenie Nr 21/2019 Burmistrza Dobrej z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobrej im. Polskich Olimpijczków 2019-03-22 12:53
Zarządzenie Nr 20/2019 Burmistrza Dobrej z dnia 01 marca 2019 r. w sprawie przekazania Szkole Podstawowej w Dobrej w zarządzanie następujących obiektów:"Budynek Szkoły Podstawowej, Budynek Gimnazjum oraz Hala Sportowa wraz z dobudówką". 2019-04-04 13:45
Zarządzenie Nr 19/2019 Burmistrza Dobrej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dobra na 2019 rok 2019-03-15 14:24
Zarządzenie Nr 18/19 Burmistrza Dobrej z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Administracji Mienia Komunalnego w Dobrej na 2019 rok 2019-03-21 12:11
Zarządzenie Nr 17/2019 Burmistrza Dobrej z dnia 04 lutego 2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Dobrej 2019-04-08 09:47
Zarządzenie Nr 16/2019 Burmistrza Dobrej z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniajacego na rok szkolny 2019/2020 do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych publicznych szkół prowadzonych przez Gmię Dobra 2019-02-26 09:44
Zarządzenie Nr 15/2019 Burmistrza Dobrej z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dobra na 2019 rok 2019-02-08 14:28
Zarządzenie Nr 14/2019 Burmistrza Dobrej z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie powołania likwidatora zakładu budżetowego Administracji Mienia Komunalnego w Dobrej oraz określenie czynności likwidacyjnych 2019-02-01 10:22
Zarządzenie Nr 13/2019 Burmistrza Dobrej z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobra w 2019 roku 2019-02-01 10:18
Zarządzenie Nr 12/2019 Burmistrza Dobrej z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie odwołania i powołania członków Zespołu Interduscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2019-02-01 10:15
Zarządzenie Nr 11/2019 Burmistrza Dobrej z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom Urzędu Miejskiego w Dobrej wykonujących pracę na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe 2019-03-06 12:47
Zarządzenie Nr 10/2019 Burmistrza Dobrej z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia wytycznych dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej w celu realizacji zadania własnego gminy w zakresie pomocy społecznej dotyczacego prowadzenia i zapewnienia miejsc w ośrodku wsparcia - Klubie Senior + w Dobrej 2019-01-25 14:54
Zarządzenie Nr 9/2019 Burmistrza Dobrej z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie określenia wyskości czynszu najmu za lokal użytkowy położony w mieście Dobra przy ul. Słowackiego 1a 2019-01-23 14:58
Zarządzenie Nr 8/2019 Burmistrza Dobrej z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 r. na terenie Gminy Dobra 2019-01-23 13:52
Zarządzenie Nr 7/2019 Burmistrza Dobrej z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania procesu reintegracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym z terenu gminy Dobra w 2019 roku 2019-01-23 13:56
Zarządzenie Nr 6/2019 Burmistrza Dobrej z dnia 03 stycznia 2019 r. w sprwie zatwierdzenia planu finansowego budżetu Gminy Dobra na 2019 rok 2019-02-06 13:07
Zarządzenie Nr 5/2019 Burmistrza Dobrej z dnia 03 stycznia 2019 r. w sprawie powołania osób reperezentujących gminę Dobra w Lokalnej Organizacji Turystycznej Powiatu Łobeskiego 2019-01-17 13:39
Zarządzenie Nr 4/2019 Burmistrza Dobrej z dnia 03 stycznia 2019 r . w sprawie organizacji procesu przeniesienia archiwum zakładowego Urzędu Miejskiego w Dobrej 2019-01-17 14:02
Zarządzenie Nr 3/2019 Burmistrza Dobrej z dnia 03 stycznia 2019 r. w sprawie powierzenia obowiązków archiwisty zakładowego 2019-01-10 14:12
Zarządzenie Nr 2/2019 Burmistrza Dobrej z dnia 03 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Dobrej 2019-01-10 14:10
Zarządzenie Nr 1/2019 Burmistrza Dobrej z dnia 02 stycznia 2019 r. w sprawie administrowania Cmentarza Komunalnego w Dobrej 2019-01-04 14:19