Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Strategia Rozwoju Gminy Dobra

Na podstawie Uchwały Nr XXVIII/166/2017 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 21 lipca 2017 r. została przyjęta do realizacji „Strategia Rozwoju dla Gminy Dobra na lata 2017-2026".

 

Opracowanie Strategii Rozwoju jest konieczne, ponieważ będzie stanowiło formalną podstawę ubiegania się o dofinansowanie projektów ze środków Unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

Zaplanowane zadania w ramach dokumentu strategicznego przyczynią się do przywrócenia ładu przestrzennego, rozwoju gospodarczego, odbudowy więzi społecznych, ochrony środowiska naturalnego, zachowania dziedzictwa kulturowego, a tym samym poprawy jakości życia mieszkańców. Nadrzędnym celem prac nad dokumentem jest sformułowanie zadań do realizacji, możliwie bliskich oczekiwaniom i potrzebom społeczności Gminy Dobra.

Podstawową funkcją strategii jest z jednej strony dostarczanie informacji podmiotom gospodarczym, inwestorom i mieszkańcom o długookresowych uwarunkowaniach rozwoju
i sposobach rozwiązywania problemów, jakie w związku z nimi powstaną, z drugiej strony są to także deklaracje i zobowiązania władz do podjęcia określonych przedsięwzięć i działań. Strategia staje się więc podstawowym dokumentem długofalowej polityki, także lokalnej, a jej opracowanie jest wręcz niezbędne, gdyż tworzy dobrą platformę współpracy, współdziałania wszystkich zainteresowanych podmiotów: samorządu, administracji rządowej, instytucji pozarządowych, podmiotów gospodarczych oraz mieszkańców.

Dokument był wyłożony do wglądu w terminie od 23 maja 2017 r. do 22 czerwca 2017 r. w formie elektronicznej na stronie internetowej Gminy Dobra, Biuletynie Informacji Publicznej oraz udostępniony w formie papierowej w Urzędzie Miejskim w Dobrej.

Uwagi mogły być wnoszone w formie uwag pisemnych lub ustnych. Zapewniono również możliwość udziału w spotkaniu otwartym połączonym z debatą w Urzędzie Miejskim w Dobrej w dniu 13 czerwca 2017 r.. Podczas spotkania przewidziano możliwość składania uwag i wniosków pisemnych oraz ustnych.

Ze względu na brak uwag bądź wniosków do przedstawionej dokumentacji nie było konieczności wprowadzenia korekt lub uzupełnień. Projekt uzupełniono jedynie o informacje dotyczące konsultacji społecznych projektu oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, co opisano w rozdziałach 8.5 i 8.6 opracowania.

W oparciu o art. 48 oraz art. 57 i 58 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 poz. 353 z późn. zm.) wystąpiono o odstąpienie od konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu „Strategia Rozwoju dla Gminy Dobra na lata 2017-2026”.

Przy rozważeniu możliwości odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wzięto pod uwagę uwarunkowania wynikające z art. 49 cytowanej ustawy. W oparciu o analizę przedstawionego wniosku oraz zapisów projektu:

  • Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie stwierdził, że dla przedmiotowego projektu istnieje możliwość odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko,

  • Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie wyraził opinię, że dla projektu dokumentu nie jest konieczne przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Mając na uwadze powyższe uzgodnienia oraz charakter dokumentu odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Realizacja postanowień niniejszego dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko, w tym na zdrowie i życie ludzi. Celem zaprojektowanych działań jest między innymi poprawa jakości środowiska przyrodniczego na obszarze gminy, która niewątpliwie przełoży się na polepszenie warunków życia mieszkańców.

Realizacja zaplanowanych działań obejmuje obszar w granicach gminy Dobra. Wykonanie postanowień dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko, oddziaływań skumulowanych lub transgranicznych.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sebastian Kuran 28-07-2017 10:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sebastian Kuran 28-07-2017
Ostatnia aktualizacja: - 28-07-2017 10:04