Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Dobra na lata 2017-2023

Przedstawiany „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Dobra na lata 2017-2023” został opracowany zgodnie z "Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020" przygotowanymi przez Ministerstwo Rozwoju i „Zasadami realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych w  ramach RPO WZ  na  lata 2014-2020”,  określonymi przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego i ustawą z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. 2017 poz. 1023).  Wymienione wytyczne wyjaśniają oraz definiują kluczowe pojęcia związane z rewitalizacją i wskazują cechy i elementy programu rewitalizacji, które obligatoryjnie muszą się w tym dokumencie znaleźć. Wszystkie wskazane w wyżej wymienionych wytycznych elementy zostały zawarte w przedstawionym  Programie Rewitalizacji. Należy zaznaczyć, że wraz z wejściem w życie ww. ustawy o rewitalizacji zostały doprecyzowane zadania własne gminy w obszarze działań rewitalizacyjnych. Wskazane  wyżej  przepisy nie wprowadziły nowego zadania własnego gminy, które obciążałyby ją dodatkowymi  obowiązkami, ale określiły zasady oraz tryb przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji przy pomocy gminnego programu rewitalizacji. Natomiast zgodnie z art. 52 ww. ustawy o rewitalizacji  w terminie do dnia 31 grudnia 2023 roku istnieje możliwość realizacji przez Gminę Dobra przedsięwzięć rewitalizacyjnych w ramach wdrażania Lokalnego Programu Rewitalizacji, przyjmowanego uchwałą Rady Miejskiej w Dobrej na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy o samorządzie gminnym.

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Dobra na lata 2017-2023 jest wieloletnim dokumentem planistycznym, którego zadaniem jest koordynowanie i integrowanie różnorodnych aktywności z zakresu rewitalizacji. Wskazany program ma na celu wzmacnianie działań na rzecz poprawy jakości życia na obszarze Gminy, na których zdiagnozowano koncentrację negatywnych zjawisk społecznych współwystępujących z negatywnymi zjawiskami w co najmniej jednej z następujących sfer: gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej. Treść dokumentu ujmuje działania Gminy Dobra w sposób kompleksowy tak, aby nie pomijać żadnej z  wymienionych sfer, zarówno na wskazanym  obszarze, jak i jego otoczeniu.

Występowanie obszaru rewitalizacji w Gminie Dobra zostało określone w wyniku diagnozy, która została szeroko opisana w niniejszym dokumencie. Przeprowadzona diagnoza  miała na celu zidentyfikowanie problemów społecznych, gospodarczych, przestrzennych i środowiskowych. Natomiast analizę stanu aktualnego w Gminie Dobra opracowano w oparciu o dane statystyczne na poziomie lokalnym, dokumenty i opracowania gminne oraz inne dostępne informacje. Przeprowadzono  także  badania  jakościowe i ilościowe, warsztaty diagnostyczne konsultacje  społeczne  które stanowiły podstawę do weryfikacji założeń dokumentu i ukształtowania dalszych działań, w tym wyznaczenia obszarów rewitalizacji.  Prace związane z opracowaniem „Lokalnego programu rewitalizacji Gminy Dobra w latach 2017-2023” realizowane były przy aktywnym udziale społeczności lokalnej, która na etapie tworzenia dokumentu miała możliwość wniesienia swoich pomysłów, opinii, stanowisk, sprzeciwu, aprobaty. Konsultacje społeczne były skierowanie do szerokiego grona odbiorców: mieszkańców Gminy, przedstawicieli sektora gospodarczego, pozarządowego.

Dzięki wdrożeniu Lokalnego Programu Rewitalizacji zwiększy się atrakcyjność gospodarcza Gminy Dobra. Wymienione w Programie działania rewitalizacji przyczynią się do podniesienia jakości życia mieszkańców a także  stworzona zostanie szansa do tworzenia nowych podmiotów gospodarczych oraz miejsc pracy. Objęcie obszaru  Gminy Dobra Lokalnym Programem Rewitalizacji  będzie stanowiło podstawę do ubiegania się przez nią o dofinansowanie poszczególnych przedsięwzięć z funduszy zewnętrznych w tym środków z Unii Europejskiej.

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sebastian Kuran 18-09-2017 11:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sebastian Kuran 18-09-2017
Ostatnia aktualizacja: Sebastian Kuran 29-01-2018 13:28