Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzenia wodociągowego Krzemienna i Błądkowo, gm. Dobra 2020-09-21 11:22
dokument Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzenia wodociągowego Tucze, gm. Dobra 2020-09-21 11:21
dokument Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku złożonym przez EE Tucze Sp. z o. o z siedzibą przy ul. Łostowickiej 29 w Gdańsku, reprezentowanej przez Rafała Odrobińskiego - pełnomocnika o wydanie decyzji środowiskowej pod nazwą:,,Farma fotowoltaiczna Tucze" na nieruchomościach obejmujących działki oznaczone w ewidencji gruntów nr 276/1, 353/5, 358, 359, 360, 361, 363, 364/1 w obrębie Tucze. 2020-09-14 07:39
dokument Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku złozonym przez firmę PVE 168 Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej nr 4/10, w Bydgoszyczy o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczą na działce o nr ew. 368 obręb Dobropole, gm.Dobra" 2020-09-07 08:57
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Gryficach o wydaniu decyzji pozwolenia wodnoprawnego z dnia 19.08.2020 r. dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Dobrej 2020-08-31 10:36
dokument Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzeń wodociągowych na terenie gminy Dobra 2020-08-31 10:31
katalog Postępowanie dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: 'Wydobywaniu kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego 'Dobra Nowogardzka Północ 1' na terenie dz. nr 352 obręb Bienice, gm. Dobra' - KATALOG -
dokument Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Dobrej w sprawie o wydanie pozwoleni wodnoprawnego na usługę wodną tj. wprowadzanie oczyszczonych ścieków technologicznych (wód popłucznych) ze stacji uzdatnianai wody w miejscowości Bienice do ziemi poprzez urządzenie wodne (studnię chłonną) na działce o nr 77/20 obręb Bienice. gm. Dobra, powiat łobeski, województwo zachodniopomorskie 2020-07-21 15:05
dokument Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie w sprawie warunkowego dopuszczenia do spożycia wody z wodociągu Dobropole 2020-07-16 11:22
dokument Poradnik dla rolników dotyczący wymagań weterynaryjnych przy prowadzeniu uboju na użytek własny 2020-07-10 14:15
dokument Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzenia wodociągowego Dobropole, gm. Dobra 2020-07-10 14:08
dokument Obweszczenie o przekazaniu podania mieszkańców budynków mieszkalnych przy ul. Piłsudskiego w Dobrej w sprawie wykonania prac pielęgnacyjnych drzew rosnących w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 144 Nowogard Chociwel do organu właściwego 2020-07-10 13:06
dokument Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urzadzenia wodociągowego Krzemienna, gm.Dobra 2020-05-19 11:18
dokument Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Dobra za 2019 r. 2020-04-29 11:03
dokument Rozprządzenie Nr 7/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego 2020-04-29 10:51
dokument Informacja o adresach punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych 2020-04-29 10:18
dokument Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzeń wodociągowych na terenie miejscowości Błądkowo, Krzemienna, Bienice, Dobropole, Zapłocie, Grzęzno, Grzęzienko 2020-04-28 15:16
dokument Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzenia wodociągowego Dobropole, gm. Dobra 2020-04-20 09:59
dokument Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzenia wodociągowego Dobra, gm. Dobra 2020-04-20 09:59
dokument Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzenia wodociągowego Wojtaszyce, gm. Dobra 2020-03-12 11:49
dokument Rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego nr 5/2020 z dnia 19.02.2020 r. w sprawie odstrzału sanitarnego 2020-02-24 13:37
dokument Obszarowa ocena jakości wody do spożycia oraz szacowanie ryzyka zdrowotnego dla Gminy Dobra za rok 2019 2020-02-21 08:34
dokument Obwieszczenie Burmistrza Dobrej o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzenia lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa, należacych do osób fizycznych 2020-02-13 08:20
dokument Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzeń wodociągowych na terenie gminy Dobra z miejscowości Wojtaszyce i Wrześno, gm. Dobra 2020-02-11 10:28
dokument Projekt Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobra w 2020 r. 2020-01-28 14:50
dokument Konsultacje społeczne dotyczące projektu Progamu opiki nad zwirzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnosci zwierząt na terenie gminy Dobra w 2020 r. 2020-01-28 14:17
dokument Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzeń wodociągowych w m. Wojtaszyce i Wrześno, na terenie gminy Dobra 2020-01-24 15:27
dokument Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzenia wodociągowego Krzemienna, gm. Dobra 2020-01-14 12:49
dokument Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzenia wodociągowego Dobra i Błądkowo 2020-01-10 10:20
dokument ZAWIADOMIENIE O WYDANIU DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA POLEGAJĄCEGO NA: ,,Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 158 (obręb 0001) w miejscowości Błądkowo, gm. Dobra." 2020-01-03 09:47
dokument Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzenia wodociągowego Wojtaszyce 2019-12-24 07:59
dokument Orzeczenie o jakośco wody produkowanej i dostarczanej z urządzenia wodociągowego Dobropole, gm. Dobra 2019-12-24 07:57
dokument Komunikat nr 12/2019 w sprawie stwierdzenia przydatności wody do spożycia w wodociągu Bienice, gm. Dobra 2019-12-11 14:00
dokument Komunikat nr 11/2019 w sprawie stwierdzenia przydatności wody do spożycia w wodociągu Błądkowo, gm. Dobra 2019-12-11 13:55
dokument Zawiadomienie Burmistrza Dobrej o o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów, zgłoszenia żądań, złożenia wyjaśnień oraz przeglądania akt sprawy w związku z prowadzonym postępowaniem, dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:,Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 158 (obręb 0001) w miejscowości Błądkowo, gm. Dobra." 2019-12-11 10:43
dokument Zawiadomienie Burmistrza Dobrej opinii Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska z dnia 26.11.2019 r., która wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Dobrej w dniu 27.11.2019 r., znak:WST-K.4220.228.2019.WS.3, dotycząca braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko z jednoczesnym określeniem warunków realizacji przedsięwzięcia planowanego przez firmę Elektrownię PV 46 Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Puławskiej 2, w Warszawie, reprezentowaną przez pełnomocnika ? Izę Michałek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 158 (obręb 0001) w miejscowości Błądkowo, gm. Dobra.? 2019-12-02 14:49
dokument Zawiadomienie Burmistrza Dobrej o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na ,, Budowie farmy fotowoltaicznej PV Anielino I o mocy wytwórczej do 1 MW na działce o nr ewidencyjnym 100 obręb Anielino, (gmina Dobra, pow. łobeski) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, magazynem energii, stacją ładowania". 2019-12-02 15:10
dokument Zawiadomienie- Burmistrz Dobrej zawiadamia strony postępowania o: 1. Wpłynięciu uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia polegającego na: ,, Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 158 (obręb 0001) w miejscowości Błądkowo, gm. Dobra, złożonym w dniu 22.11.2019 r. przez Elektrownię PV 46 Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Puławskiej 2 w Warszawie, reprezentowaną przez p. Izę Michałek, 2. Wystąpieniu pismem z dnia 22.11.2019 r. znak: OŚiGW.6220.3.16.2019.AW do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie, Wydziału Spraw Terenowych w Koszalinie, z prośbą o ponowną opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko. 3. Wpłynięciu pisma z dnia 05.11.2019 r.Znak:PS-ZNS-407.1/3/56/2019 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie, zawierającego rekomendację dla odstąpienia od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia. 2019-11-26 15:51
dokument Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzeń wodociągowych na terenie gminy Dobra 2019-11-26 15:38
dokument Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na:,,Budowie farmy fotowoltaicznej PV Anielino II o mocy wytwórczej do 1 MW na części działki o nr ewidencyjnym 103 obręb 0005 Anielino, (gmina Dobra, pow. łobeski) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, magazynem energii, stacją ładowania oraz przyłączem? z dnia 22.11.2019 r. znak:OŚiGW.6220.2.11.2019.AW dla firmy Greenprojekt 10 Sp. zo.o. z siedzibą przy ul. Górników z ,,Danuty" 25/60 w Jaworznie 2019-11-26 15:24
dokument Zawiadomienie Burmistrza Dobrej o opinii Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 31.10.2019 r., która wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Dobrej, w dniu 06.11.2019 r., znak:SZ.RZŚ.436.1.490.2019.AZ, dotycząca braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko z jednoczesnym określeniem warunków realizacji przedsięwzięcia planowanego przez firmę Elektrownię PV 46 Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Puławskiej 2, w Warszawie, reprezentowaną przez pełnomocnika Izę Michałek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 158 (obręb 0001) w miejscowości Błądkowo, gm. Dobra. 2019-11-08 14:23
dokument Wezwanie do pnownego złożenia wyjaśnień i uzupełnień do przedłożonej karty informacyjnej przedsięwzięcia, polegającego na: ,,Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew.158 (obręb 0001) w miejscowości Błądkowo, gmina Dobra. 2019-11-08 14:10
dokument Zawiadomienie Burmistrza Dobrej o 1. wpłynięciu uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie Elektrowni Słonecznej Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 158 (obręb 0001) w miejscowości Błądkowo, gm. Dobra, złożonym w dniu 23.10.2019 r. przez Elektrownię PV 46 Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Puławskiej 2 w Warszawie, reprezentowaną przez p. Izę Michałek, 2. Wystąpieniu pismem z dnia 23.10.2019 r. znak: OŚiGW.6220.3.9.2019.AW do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie, Wydziału Spraw Terenowych w Koszalinie, z prośbą o ponowną opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko. 3. Wystąpieniu pismem z dnia 23.10.2019 r. znak: OŚiGW.6220.3.10.2019.AW do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie, z prośbą o ponowną opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko lub podtrzymanie dotychczasowej opinii z dnia 20.09.2019 r. znakPS-ZNS-407/26/43/2019 4. Wystąpieniu pismem z dnia 23.10.2019 r. znak: OŚiGW.6220.3.11.2019.AW do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Szczecinie, z prośbą o ponowną opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko 2019-10-23 15:31
dokument Zawiadomienie o zakończeniu postępowania oraz możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów, zgłoszenia żądań, złożenia wyjaśnień oraz przeglądania akt sprawy w związku z prowadzonym postępowaniem, dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:,,Budowie farmy fotowoltaicznej PV Anielino II o mocy wytwórczej do 1 MW na części działki o nr ewidencyjnym 103 obręb 0005 Anielino, (gmina Dobra, pow. łobeski) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, magazynem energii, stacją ładowania oraz przyłączem?. 2019-10-23 10:42
dokument Zawiadomienie Burmistrza Dobrej o zakończeniu postępowania oraz o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów, zgłoszenia żądań, złożenia wyjaśnień oraz przeglądania akt sprawy w związku z prowadzonym postępowaniem, dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:,,Budowie farmy fotowoltaicznej PV Anielino I o mocy wytwórczej do 1 MW na działce o nr ewidencyjnym 100 obręb Anielino, (gmina Dobra, pow. łobeski) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, magazynem energii, stacją ładowania?. 2019-10-23 10:29
dokument Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzeń wodociągowych w miejscowości Krzemienna 2019-10-15 11:01
dokument Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie o warunkowym dopuszczeniu wody do spożycia z wodociągu Błądkowo 2019-10-15 11:00
dokument Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie o warunkowym dopuszczeniu wody do spożycia z wodociągu Bienice 2019-10-15 11:03
dokument Zawiadomienie Burmistrza Dobrej stron postępowania o wpłynięciu pisma Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie, Wydziału Spraw Terenowych w Koszalinie, z dnia 08.10.2019 r., które wpłynęło do Urzędu Miejskiego w Dobrej w dniu 09.10.2019 r., znak: WST-K.4220.207.2019.WS.2 o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia planowanego przez firmę Greenprojekt 10 Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Górników z ,,Danuty 25/60 w Jaworznie, polegającego na: ,,Budowie farmy fotowoltaicznej PV Anielino II o mocy wytwórczej do 1 MW na działce o nr ewidencyjnym 103 obręb 005 Anielino, (gmina Dobra, pow. łobeski) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, magazynem energii, stacją ładowania oraz przyłączem). 2019-10-14 13:44
dokument Zawiadomienie Burmistrza Dobrej o wpłynięciu pisma Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie, Wydziału Spraw Terenowych w Koszalinie, z dnia 08.10.2019 r., które wpłynęło do Urzędu Miejskiego w Dobrej w dniu 09.10.2019 r., znak: WST-K.4220.15.2019.WS.5 dotyczącego braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia planowanego przez firmę Greenprojekt 10 Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Górników z ,,Danuty 25/60 w Jaworznie, polegającego na: ,,Budowie farmy fotowoltaicznej PV Anielino I o mocy wytwórczej do 1 MW na działce o nr ewidencyjnym 100 obręb Anielino, (gmina Dobra, pow. łobeski) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, magazynem energii, stacją ładowania). 2019-10-14 13:45
dokument Orzeczenie Państwowego i Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzenia wodociągowego Krzemienna, gm. Dobra 2019-10-08 09:04
dokument Wezwanie firmy Elektrownia PV 46 Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Puławskiej 2 w Warszawie do pisemnego złożenia wyjaśnień i uzupełnień do przedłożonej karty informacyjnej przedsięwzięcia, polegającego na: ,,Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew.158 (obręb 0001) w miejscowości Błądkowo, gmina Dobra? 2019-10-04 08:28
dokument Wezwanie firmy Elektrownia PV 46 Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Puławskiej 2 w Warszawie, reprezentowanej przez p. Izę Michałek, do pisemnego złożenia wyjaśnień i uzupełnień do przedłożonej karty informacyjnej przedsięwzięcia, polegającego na: ,,Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew.158 (obręb 0001) w miejscowości Błądkowo, gmina Dobra". 2019-10-04 08:30
dokument Zawiadomienie Burmistrza Dobrej o opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie z dnia 19.09.2019 r., która wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Dobrej, w dniu 20.09.2019 r., znak: PS-ZNS-407/26/43/2019, dotyczącej braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia planowanego przez firmę Elektrownię PV 46 Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Puławskiej 2, w Warszawie, reprezentowaną przez pełnomocnika p. Izę Michałek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 158 (obręb 0001) w miejscowości Błądkowo, gm. Dobra". 2019-10-04 08:17
dokument ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA DOBREJ o 1. Wszczęciu postępowania na wniosek z dnia 04.09.2019 r., który wpłynął do Urzędu Miejskiego w Dobrej, w dniu 06.09.2019 r., firmy Elektrownia PV 46 Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Puławskiej 2, w Warszawie, reprezentowanej przez pełnomocnika Izę Michałek o wydanie decyzji środowiskowej na realizację przedsięwzięcia polegającego na:,,Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 158 (obręb 0001) w miejscowości Błądkowo, gm. Dobra.;2. Wystąpieniu pismem z dnia 13.09.2019 r. znak: OŚiGW.6220.3.3.2019.AW do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie, Wydziału Spraw Terenowych w Koszalinie, z prośbą o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko; 3. Wystąpieniu pismem z dnia 13.09.2019 r. znak: OŚiGW.6220.3.4.2019.AW do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie, z prośbą o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko. ;4. Wystąpieniu pismem z dnia 13.09.2019 r. znak: OŚiGW.6220.3.5.2019.AW do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Szczecinie, z prośbą o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko. 2019-09-13 11:36
dokument Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku z dnia 04.09.2019 r., który wpłynął do Urzędu Miejskiego w Dobrej w dniu 06.09.2019 r. złożonym przez przez Elektrownię PV 46 Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Puławskiej 2, w Warszawie, reprezentowaną przez pełnomocnika Izę Michałek o wydanie decyzji środowiskowej na realizację przedsięwzięcia polegającego na:,,Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 158 (obręb 0001) w miejscowości Błądkowo, gm. Dobra." 2019-09-13 11:38
dokument Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzenia wodociągowego Tucze 2019-09-03 09:08
dokument Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzenia wodociągowego Bienice 2019-09-03 09:06
dokument Opinia Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Łobzie z dnia 21.08.2019 r., które wpłynęło do Urzędu Miejskiego w Dobrej w dniu 22.08.2019 r., znakPS-ZNS-407/20/35/2019 o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia planowanego przez firmę Greenprojekt 10 Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Górników z ,,Danuty" 25/60 w Jaworznie, polegającego na: ,,Budowie farmy fotowoltaicznej PV Anielino II o mocy wytwórczej do 1 MW na działce o nr ewidencyjnym 103 obręb 005 Anielino, (gmina Dobra, pow. łobeski) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, magazynem energii, stacją ładowania oraz przyłączem". 2019-08-27 10:58
dokument Opinia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Szczecinie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia z jednoczesnym określeniem warunków realizacji przedsięwzięcia planowanego przez firmę Greenprojekt 10 Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Górników z ,,Danuty" 25/60 w Jaworznie, polegającego na: ,,Budowie farmy fotowoltaicznej PV Anielino II o mocy wytwórczej do 1 MW na działce o nr ewidencyjnym 103 obręb 005 Anielino, (gmina Dobra, pow. łobeski) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, magazynem energii, stacją ładowania oraz przyłączem". 2019-08-27 10:55
dokument ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA DOBREJ o: 1. wpłynięciu pisma Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Łobzie z dnia 21.08.2019 r., które wpłynęło do Urzędu Miejskiego w Dobrej w dniu 22.08.2019 r., znakPS-ZNS-407/20/35/2019 o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia planowanego przez firmę Greenprojekt 10 Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Górników z ,,Danuty 25/60 w Jaworznie, polegającego na: ,,Budowie farmy fotowoltaicznej PV Anielino II o mocy wytwórczej do 1 MW na działce o nr ewidencyjnym 103 obręb 005 Anielino, (gmina Dobra, pow. łobeski) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, magazynem energii, stacją ładowania oraz przyłączem. 2. wpłynięciu pisma Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 20.08.2019 r., które wpłynęło do Urzędu Miejskiego w Dobrej w dniu 22.08.2019 r. znak: SZ.RZŚ.436.1.421.2019.AZ o braku konieczności przeprowadzenia oceny z jednoczesnym określeniem warunków realizacji przedsięwzięcia planowanego przez firmę Greenprojekt 10 Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Górników z ,,Danuty 25/60 w Jaworznie, polegającego na: ,,Budowie farmy fotowoltaicznej PV Anielino II o mocy wytwórczej do 1 MW na działce o nr ewidencyjnym 103 obręb 005 Anielino, (gmina Dobra, pow. łobeski) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, magazynem energii, stacją ładowania oraz przyłączem". 2019-08-23 13:40
dokument Zawiadomienie Burmistrza Dobrej 1. o wpłynięciu pisma Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Łobzie z dnia 24.07.2019 r., które wpłynęło do Urzędu Miejskiego w Dobrej w dniu 24.07.2019 r., znakPS-ZNS-407.1/2/29/2019 o podtrzymaniu opinii sanitarnej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie z dnia 23.01.2019 r., która wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Dobrej, w dniu 24.01.2019 r., znak:PS-ZNS-407/1/1/2019, dotyczącej braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia planowanego przez firmę Greenprojekt 10 Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Górników z ,,Danuty 25/60 w Jaworznie, polegającego na: ,,Budowie farmy fotowoltaicznej PV Anielino I o mocy wytwórczej do 1 MW na działce o nr ewidencyjnym 100 obręb Anielino, (gmina Dobra, pow. łobeski) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, magazynem energii, stacją ładowania. 2. wpłynięciu pisma Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 26.07.2019 r., które wpłynęło do Urzędu Miejskiego w Dobrej w dniu 01.08.2019 r. znak: RZŚ.436.1.20.2019.AZ z informacją o podtrzymaniu opinii z dnia 25 stycznia 2019 r. znak:SZ.RZŚ.436.1.20.2019.AZ. 2019-08-23 13:41
dokument Zawiadomienie Burmistrza Dobrej o wszczęciu postępowania na wniosek z dnia 05.08.2019 r., który wpłynął do Urzędu Miejskiego w Dobrej w dniu 06.08.2019 r. firmy Greenprojekt 10 Sp. z o. o z siedzibą przy ul. Górników z ,,Danuty" 25/60 w Jaworznie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie farmy fotowoltaicznej PV Anielino II o mocy wytwórczej do 1 MW na części działki o nr ewidencyjnym 103 obręb 0005 Anielino, (gmina Dobra, pow. łobeski) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, magazynem energii, stacją ładowania oraz przyłączem". 2019-08-23 13:36
dokument Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku firmy Greenprojekt 10 Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Górników z ,,Danuty" 25/60 w Jaworznie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na:,,Budowie farmy fotowoltaicznej PV Anielino (gmina Dobra, pow. łobeski) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, magazynem energii, stacji ładowania oraz przyłączem" 2019-08-09 13:20
dokument Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzeń wodociągowych na terenie gminy Dobra, będących źródłem zaopatrzenia mieszkańców Miejscowości Tucze 2019-07-19 12:01
dokument Komunikat nr 54/2019 w sprawie stwierdzenia przydatności wody do spożycia w wodociągu Dobra 2019-07-19 11:58
dokument Postanowienie o wznowieniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:,,Budowie farmy fotowoltaicznej PV Anielino (gmina Dobra, pow. łobeski) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, magazynem energii, stacją ładowania". 2019-08-27 11:00
dokument Zawiadomienie Burmistrza Dobrej o wydaniu postanowienia o wznowieniu postępowania w przedmiocie uzyskania deczyji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Budoiwe farmy fotowoltaicznej PV Anielino I o mocy wytwórczej do !MW na dizałce o nr ew. nr 100 obręb ANIELINO wraz z niezbędną infrastrukturą techniczn, magazynem energii, stacją ładowania" oraz o wystąpieniu o opinię do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowego Powiatowego Inspektora sanitarnego w Łobzie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Szczecinie 2019-07-19 11:39
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na podstawie wniosku firmy Joni Mink Van Ansem Spółka Jawna, Żdżary 1, 72-100 Goleniów, na realizację przedsięwzięcia polegającego na 'Zmiana sposobu użytkowania fermy norek na terenie dz. nr 87 i 88 obręb Wojtaszyce, gm. Dobra polegającej na zwiększeniu obsady z 59 DJP na 269 DJP' 2019-07-05 11:41
dokument Decyzja o warunkowym dopuszczeniu do spożycia wody z wodociągu Dobra 2019-06-10 14:20
dokument Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzeń wodociągowych na terenie miejscowoci Tucze 2019-06-10 14:16
dokument Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzeń wodociągowych na terenie gminy Dobra 2019-05-17 14:53
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na podstawie wniosku firmy Green Park V Sp. z o.o., Oddział w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Słowackiego 59, 87-700 Aleksandrów Kujawski, na realizację przedsięwzięcia polegającego na 'Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW i powierzchnią zabudowy do 2,5 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 77 w miejscowości Anielino, gm. Dobra' 2019-05-10 13:07
dokument Obwieszczenie o rozprawie administracyjnej otwartej dla społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na 'Zmianie sposobu użytkowania fermy norek na terenie dz. nr 87 i 88 obręb Wojtaszyce, gm. Dobra polegającej na zwiększeniu obsady z 59 DJP na 269 DJP' 2019-05-08 12:33
dokument Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Dobra za 2018 r. 2019-04-30 12:32
dokument Informacja o poziomach odzysku i recyklingu odpadów komunalnych w 2018 r. 2019-04-30 12:49
dokument Obwieszczenie o ponownym udziale społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na 'Zmianie sposobu użytkowania fermy norek na terenie dz. nr 87 i 88 obręb Wojtaszyce, gm. Dobra polegającej na zwiększeniu obsady z 59 DJP na 269 DJP' 2019-04-30 12:17
dokument Obwieszczenie o przedłużeniu terminu w sprawie wydania decyzji środowiskowej na podstawie wniosku firmy Green Park V Sp. z o.o., Oddział w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Słowackiego 59, 87-700 Aleksandrów Kujawski, dla przedsięwzięcia polegającego na 'Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW i powierzchnią zabudowy do 2,5 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 77 w miejscowości Anielino, gm. Dobra' 2019-04-30 12:10
dokument Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie dotycząca Europejskiego Tygodnia Szczepień 2019-04-29 09:54
dokument Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stargardzie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 2019-04-11 14:55
dokument Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stargardzie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 2019-04-11 14:55
dokument Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzenia wodociągowego Błądkowo, gm. Dobra 2019-04-05 12:59
dokument Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzenia wodociągowego Tucze, gm. Dobra 2019-04-05 12:56
dokument Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzenia wodociągowego Dobropole, gm. Dobra 2019-04-05 12:54
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej na podstawie wniosku firmy Green Park V Sp. z o.o., Oddział w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Słowackiego 59, 87-700 Aleksandrów Kujawski, dla przedsięwzięcia polegającego na 'Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW i powierzchnią zabudowy do 2,5 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 77 w miejscowości Anielino, gm. Dobra' 2019-03-29 11:35
dokument Obszarowa ocena jakości wody do spożycia oraz szacowanie ryzyka zdrowotnego dla Gminy Dobra za rok 2018 2019-03-21 15:39
dokument Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stargardzie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 2019-03-18 13:34
dokument Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stargardzie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 2019-03-18 13:49
dokument Orzecznie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzenia wodociągowego Dobra 2019-03-12 11:55
dokument Obwieszczenie o przedłużeniu terminu wydania decyzji środowiskowej na podstawie wniosku firmy Green Park V Sp. z o.o., Oddział w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Słowackiego 59, 87-700 Aleksandrów Kujawski, dla przedsięwzięcia polegającego na 'Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW i powierzchnią zabudowy do 2,5 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 77 w miejscowości Anielino, gm. Dobra' 2019-02-28 14:22
dokument Obwieszczenie o wydaniu postanowiania określającego brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przez firmę Green Park V Sp. z o.o., Oddział w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Słowackiego 59, 87-700 Aleksandrów Kujawski, dla przedsięwzięcia polegającego na 'Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW i powierzchnią zabudowy do 2,5 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 77 w miejscowości Anielino, gm. Dobra' 2019-02-28 14:18
dokument Okresowa ocena jakości wody przydatnej do spożycia przez ludzi z wodociągów publicznych na terenie Miasta i Gminy Dobra za IV kwartał 2018 r. 2019-02-20 08:50
dokument Zawiadomienie Burmistrza Dobrej 1. o wydaniu w dniu 12.02.2019 r. postanowienia (znak:OŚiGW.6220.1.10.2019.AW) o zawieszeniu postępowania administracyjnego w przedmiocie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:,,Budowie farmy fotowoltaicznej PV Anielino I o mocy wytwórczej do 1 MW na działce o nr ewidencyjnym 100 obręb Anielino, (gmina Dobra, pow. łobeski) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, magazynem energii, stacją ładowania", 2. o wezwaniu w dniu 12.02.2019 r. Inwestora tj. firmy Greenprojekt 10 Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Górników z ,,Danuty" 25/60 w Jaworznie, do wystąpienia do Sądu Rejonowego w Łobzie o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym Józefie Dubickim, celem ustalenia uprawnionych do udziału w postępowaniu w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedmiotowego przedsięwzięcia. 2019-02-15 10:34
dokument Postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania w przedmiocie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie farmy fotowoltaicznej PV Anielino I o mocy wytwórczej do 1 MW na działce o nr ewidencyjnym 100 obręb Anielino, (gmina Dobra, pow. łobeski) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, magazynem energii, stacją ładowania" 2019-02-15 10:21
dokument Zawiadomienie Burmistrza Dobrej o opinii Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 25.01.2019 r., która wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Dobrej, w dniu 28.01.2019 r., znak:SZ.RZŚ.436.1.20.2019.AZ, dotycząca braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określająca warunki realizacji przedsięwzięcia planowanego przez firmę Greenprojekt 10 Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Górników z ,,Danuty" 25/60 w Jaworznie, polegającego na: ,,Budowie farmy fotowoltaicznej PV Anielino I o mocy wytwórczej do 1 MW na działce o nr ewidencyjnym 100 obręb Anielino, (gmina Dobra, pow. łobeski) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, magazynem energii, stacją ładowania". 2019-02-05 08:17
dokument Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzenia wodociągowego Krzemienna 2019-02-01 12:10
dokument Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzeń wodociągowych na terenie gminy Dobra 2019-02-01 12:09
dokument Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzenia wodociągowego Błądkowo 2019-02-01 12:08
dokument Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzenia wodociągowego Bienice 2019-02-01 12:06
dokument Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzenia wodociągowego Tucze 2019-02-01 12:05
dokument Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzenia wodociągowego Wojtaszyce 2019-02-01 12:04
dokument Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzenia wodociągowego Dobra, ul. Wojska Polskiego 23 2019-02-01 11:49
dokument OGŁOSZENIE BURMISTRZA DOBREJ W SPRAWIE KONSULTACJI PROJEKTU PROGRAMU OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY DOBRA W 2019 R. 2019-02-01 10:50
dokument Pismo wzywające Inwestora, tj. firmę Greenprojekt Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Górników z ,,Danuty" 25/60 w Jaworznie do pisemnego złożenia wyjaśnień i uzupełnień do przedłożonej karty informacyjnej przedsięwzięcia, polegającego na: ,,Budowie farmy fotowoltaicznej PV Anielino I o mocy wytwórczej do 1 MW na działce o nr ewidencyjnym 100 obręb Anielino, (gmina Dobra, pow. łobeski) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, magazynem energii, stacją ładowania" 2019-01-28 15:06
dokument Obwieszczenie o ponownym wezwaniu inwestora - firmy Green Park V Sp. z o.o., Oddział w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Słowackiego 59, 87-700 Aleksandrów Kujawski, do pisemnego złożenia wyjaśnień i uzupełnień do przedłożonej karty informacyjnej przedsięwzięcia polegającego na 'Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW i powierzchnią zabudowy do 2,5 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 77 w miejscowości Anielino, gm. Dobra' 2019-01-25 14:30
dokument Zawiadomienie Burmistrza Dobrej o opinii sanitarnej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie z dnia 23.01.2019 r., która wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Dobrej, w dniu 24.01.2019 r., znak: PS-ZNS-407/1/1/2019, dotycząca braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia planowanego przez firmę Greenprojekt 10 Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Górników z ,,Danuty 25/60 w Jaworznie, polegającego na: ,,Budowie farmy fotowoltaicznej PV Anielino I o mocy wytwórczej do 1 MW na działce o nr ewidencyjnym 100 obręb Anielino, (gmina Dobra, pow. łobeski) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, magazynem energii, stacją ładowania". 2019-01-25 12:11
dokument Zawiadomienie Burmistrza Dobrej o wszczęciu postępowania na wniosek z dnia 28.12.2018 r., który wpłynął do Urzędu Miejskiego w Dobrej, w dniu 31.12.2018 r., (uzupełniony w dniu 15.01.2019 r.) firmy Greenprojekt 10 Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Górników z ,,Danuty" 25/60 w Jaworznie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie farmy fotowoltaicznej PV Anielino I o mocy wytwórczej do 1 MW na działce o nr ewidencyjnym 100 obręb Anielino, (gmina Dobra, pow. łobeski) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, magazynem energii, stacją ładowania". 2019-01-17 08:55
dokument Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych złożonym w dniu 31.12.2018 r. wniosku firmy Greenprojekt 10 Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Górników z ,,Danuty" nr 25/60 w Jaworznie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie farmy fotowoltaicznej PV Anielino I o mocy wytwórczej do 1 MW na działce o nr ew.: 100 obręb Anielino, (gmina Dobra, pow. łobeski) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, magazynem energii, stacją ładowania". 2019-01-03 15:00
dokument Obwieszczenie o wezwaniu inwestora - firmy Green Park V Sp. z o.o., Oddział w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Słowackiego 59, 87-700 Aleksandrów Kujawski, do pisemnego złożenia wyjaśnień i uzupełnień do przedłożonej karty informacyjnej przedsięwzięcia polegającego na 'Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW i powierzchnią zabudowy do 2,5 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 77 w miejscowości Anielino, gm. Dobra' 2018-12-24 10:02
dokument Obwieszczenie o zwróceniu się do RDOŚ w Szczecinie, Wydział Spraw Terenowych w Koszalinie, PPIS w Łobzie oraz PGW Wody Polskie RZGW w Szczecinei o wyrażenie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwięcia na środowisko na wniosek firmy Green Park V Sp. z o.o., Oddział w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Słowackiego 59, 87-700 Aleksandrów Kujawski, w sprawie wydania decyzji środowiskowej na realizację przedsięwzięcia, polegającego na 'Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW i powierzchnią zabudowy do 2,5 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 77 w miejscowości Anielino, gm. Dobra' 2018-12-11 12:06
dokument Obwieszczenie o udziale społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na 'Zmianie sposobu użytkowania fermy norek na terenie dz. nr 87 i 88 obręb Wojtaszyce, gm. Dobra polegającej na zwiększeniu obsady z 59 DJP na 269 DJP' 2018-12-11 11:58
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek firmy Green Park V Sp. z o.o., Oddział w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Słowackiego 59, 87-700 Aleksandrów Kujawski, w sprawie wydania decyzji środowiskowej na realizację przedsięwzięcia, polegającego na 'Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW i powierzchnią zabudowy do 2,5 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 77 w miejscowości Anielino, gm. Dobra' 2018-11-29 13:09
dokument Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych wniosku Green Park V Sp. z o.o. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: 'Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW i powierzchnią zabudowy do 2,5 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 77 w miejscowości Anielino, gm. Dobra' 2018-11-29 09:52
dokument Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych wniosku Województwa Zachodniopomorskiego z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin, w imieniu którego postępiowanie prowadzi Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, z siedzibą przy ul. Szczecińskiej 31, 75-122 Koszalin, reprezentowanym przez p. Ryszarda Kowalskiego, Pracownię Projektową Dróg i Mostów DIM z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Sosnowej 6f, 71-468 Szczecin o wydanie decyzji o środwiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na ,,Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 144 w miejscowości Dobropole, na odcinku od km 21+845 do 22+720" Gmina Dobra, powiat łobeski, województwo zachodniopomorskie 2018-11-20 08:58
dokument Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzenia wodociągowego Dobropole, gm. Dobra 2018-11-15 08:03
dokument Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzenia wodociągowego Dobropole 2018-11-15 08:07
dokument Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzenia wodociągowego Błądkowo 2018-09-20 09:31
dokument Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie z dnia 12.09.2018 r. w sprawie przydatności do spożycia wody z wodociągu Bienice 2018-09-12 15:19
dokument Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzenia wodociągowego Tucze 2018-09-07 13:20
dokument Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzenia wodociągowego Dobra 2018-09-07 13:19
dokument Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzenia wodociągowego Wojtaszyce 2018-09-07 13:19
dokument Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzenia wodociągowego Krzemienna 2018-09-07 13:17
dokument Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzenia wodociągowego Dobropole 2018-09-07 13:16
katalog TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW DLA GMINY DOBRA - KATALOG -
dokument Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku złożonym przez Joni Mink Van Ansem Spółka Jawna, Żdżary 1, 72-100 Goleniów, reprezentowanym przez pełnomocnika p. Agnieszkę Lipniacką-Piaskowską, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: 'Zmianie sposobu użytkowania fermy norek na terenie dz. nr 87 i 88 obręb Wojtaszyce, gm. Dobra polegającej na zwiększeniu obsady z 59 DJP na 269 DJP' 2018-08-29 10:56
dokument Okresowa ocena Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągów publicznych zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Dobra (za I kwartał 2018 r.) 2018-05-16 13:43
dokument Orzeczenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzenia wodociągowego Dobra 2018-05-16 13:41
dokument ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2017 NA TERENIE GMINY DOBRA 2018-04-30 16:13
dokument Orzeczenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzenia wodociągowego Bienice, Błądkowo, Wojtaszyce, Krzemienna, Dobropole, Tucze 2018-04-27 14:46
dokument Projekt Programu Ochrony środowiska dla Gminy Dobra na lata 2018 - 20121 z perspektywą do 2025 " 2018-04-25 13:49
dokument Obwieszczenie Burmistrza Dobrej z dnia 25.05.2018 r. znak OŚiGW.602.1.2018.AW o podaniu do publicznej wiadomości informacji o opracowaniu projektu ,,Programu ochrony środowiska dla Gminy Dobra na lata 2018-2021 z perspektywą do 2025" i opiniach dotyczących braku konieczności przeprowadzemnia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego dokumentu. 2018-04-25 14:10
dokument Informacja o poziomach odzysku i recyklingu odpadów komunalnych w 2017 roku 2018-04-12 12:20
dokument Obszarowa ocena jakości wody do spożycia oraz szacowanie ryzyka zdrowotnego dla Gminy Dobra za rok 2017 2018-04-05 10:07
dokument Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzenia wodociągowego Dobra 2018-03-13 10:03
dokument Informacja Burmistrza Dobrej o możliwości uczestnictwa w planowanej przez Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego realizacji zadania pn.,,Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków - etap III" 2018-02-05 14:26
dokument Informacja PPIS w Łobzie o jakości wody przeznaczonej do spożycia w Dobropolu w zakresie wartości jonu amonowego 2018-02-05 09:17
dokument Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągów publicznych zlokalizowanych na terenie Gminy Dobra-IV kwartał 2017 r. 2018-02-05 09:15
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa o możliwości zapoznania się z dokumentacją w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.,,Budowa fermy drobiu w Jenikowie", polegającego na budowie infrastruktury nowego zakładu (fermy brojlerów kurzych) i jego wyposażenie w niezbędne instalacje na działakch nr 233/1 i 233/2 obręb Jenikowo (Gmina Maszewo) 2018-01-29 15:10
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.,,Budowa fermy drobiu w Jenikowie" polegającego na budowie infrastruktury nowego zakładu (fermy brojlerów kurzych) i jego wyposażenie w niezbędne instalacje na działkach nr 233/1 i 233/2 obręb Jenikowo Gmina Maszewo 2018-01-29 15:05
dokument Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora w Łobzie z dnia 19.12.2017 r. w sprawie wodociągu Dobropole 2018-01-08 13:22
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przesięwzięcia polegajcego na:,,Przebudowie drogi powiatowej nr 4332Z Tucze-Dobropole w km od 0+000-3+616" 2017-12-11 15:47
dokument Obwieszczenie-zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Przebudowie drogi powiatowej nr 4332Z Tucze-Dobropole w km 0+000-3+616" 2017-11-10 09:42
dokument Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągów publicznych zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Dobra za III kwartał 2017 r. 2017-11-09 12:40
dokument Obwieszczenie-zawiadomienie o wydaniu postanowienia Burmistrza Dobrej z dnia 23.10.2017 r. znak:OŚiGW.6220.01.18.2017.AW o odstąpieniu od nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Przebudowie drogi powiatowej nr 4332Z Tucze-Dobropole w km od 0+000-3+616" 2017-10-23 15:20
dokument Obwieszczenie- zawiadomienie o wydaniu opinii przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie o nie stwierdzeniu konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środwisko dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Przebudowie drogi powiatowej nr 4332Z Tucze-Dobropole w km 0+000-3+616" 2017-10-23 15:21
dokument Obwieszczenie -zawiadomienie stron o wpłynięciu do Urzędu Miejskiego w Dobrej w dniu 29.09.2017 r. uzupełnienia karty informacyjnej, złożonej przez pełnomocnika Zarządu Dróg Powiatowych w Łobzie- p. Edytę Dombrowską - Pracownię Projektową i Nadzory EBE, z siedzibą w Białogardzie, dla przedsięwzięcia polegającego na :,,Przebudowie drogi powiatowej nr 4332Z Tucze - Dobropole w km 0+000-3+616" oraz przesłaniu uzupełnienia karty informacyjnej do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie, Wydziału Spraw Terenowych w Koszalinie, pismem z dnia 29.09.2017 r. znak: OŚiGW.6220.01.12.2017.AW, celem uzyskania opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko. 2017-10-02 10:17
dokument Informacja o wydaniu decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie o warunkowym dopuszczeniu do spożycia wody z wodociągu Dobropole 2017-09-26 14:07
dokument Informacja o wydaniu decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie o warunkowym dopuszczeniu do spożycia wody z wodociągu Dobra 2017-09-26 14:06
dokument Wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie do pisemnego złożenia wyjaśnień i uzupełnień Inwestora -Zarządu Dróg Powiatowych w Łobzie do przedłożonej karty informacyjnej przedsięwzięcia polegającego na ,,Przebudowie drogi powiatowej nr 4332Z Tucze-Dobropole w km 0+000-3+616" 2017-09-08 13:46
dokument Opinia Sanitarna dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Przebudowie drogi powiatowej nr 4332ZTucze-Dobropole w km 0+000-3+616" 2017-09-08 13:28
dokument Obwieszczenie-zawiadomienie stron postępowania o wpłynięciu do Urzędu Miejskiego w Dobrej opinii Sanitarnej z dnia 06.09.2017 r., znak:PS-ZNS-407/6/18/AP/2017 oraz o wezwaniu Inwestora do pisemnego złożenia wyjaśnień i uzupełnień do przedłozonej karty informacyjnej przedsięwzięcia, polegającego na:,,Przebudowie drogi powiatowej nr 4332Z Tucze-Dobropole w km 0+000-3+616" 2017-09-08 12:11
dokument Obwieszczenie Burmistrza Dobrej o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na ,,Przebudowie drogi powiatowej nr 4332Z Tucze-Dobropole w km 0+000-3+616", złożonym przez Zarząd Dróg Powiatowych w Łobzie w dniu 14.08.2017 r., uzupełnionym w dniu 24.08.2017 r., reprezentowanym przez p. Edytę Dombrowską-Pracownię Projektową i Nadzory EBE, z siedzibą w Białogardzie, przy ul. Kochanowskiego 10/5, 78-200 Białogard 2017-08-24 15:08
dokument Infromacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku złożonym przez Zarząd Dróg Powiatowych w Łobzie, reprezentowanym przez pełnomocnika p. Edytę Dombrowską- Pracownię Projektową i Nadzory EBE z siedzibą w Białogardzie, przy ul. Kochanowskiego 10/5, 78-200 Białogard w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na:,,Przebudowie drogi powiatowej nr 4332 Z Tucze-Dobropole w km 0+000-3+616" 2017-08-17 15:29
dokument Informacja dotycząca zmian w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody dotyczących usuwania drzew po 17.06.2017 r. 2017-08-08 14:47
dokument ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2016 NA TERENIE GMINY DOBRA 2017-04-28 15:29
dokument Informacja o poziomach odzysku i recyklingu odpadów komunalnych w 2016 roku 2017-04-05 11:15
dokument Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągów publicznych zlokalizowanych na terenie gminy Dobra-IV kwartał 2016 2017-02-03 13:00
dokument Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągów publicznych zlokalizowanych na terenie gminy Dobra-III kwartał 2016 2017-02-03 13:04
dokument Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągów publicznych zlokalizowanych na terenie gminy Dobra-II kwartał 2016 2017-02-03 12:46
dokument Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągów publicznych zlokalizowanych na terenie gminy Dobra-I kwartał 2016 2017-02-03 12:45
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:,,Budowie 3 zbiorników z parafiną wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na potrzeby rozbudowy instalacji technologicznej zakładu produkcji świec, realizowanych na terenie działek nr 18/1, 19/3 19/4 i 20 obręb Błądkowo". 2016-11-03 13:07
dokument Obwieszczenie- zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji środwiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie 3 zbiorników z parafiną wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na potrzeby rozbudowy instalacji technologicznej zakładu produkcji świec, realizowanych na terenie działek nr 18/1, 19/3, 19/4 i 20 obręb Błądkowo?. 2016-10-05 14:03
dokument Obwieszczenie o wydaniu postanowienia określającego brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, polegającego na ,,Budowie 3 zbiorników z parafiną wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na potrzeby rozbudowy instalacji technologicznej zakładu produkcji świec, realizowanych na terenie działek nr 18/1, 19/3, 19/4 i 20 obręb Błądkowo". 2016-09-08 13:16
dokument Obwieszczenie -zawiadomienie o przekazaniu petycji Mieszkańców miejscowości Krzemienna z dnia 19.08.2016 r. dotyczącej podjęcia interwencji w sprawie złej jakości wody dostarczanej z sieci wodociągowej bezpośrednio do spożycia przez ludzi, do organu właściciwego w przedmiotwej sprawie, tj. Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 23, 72-210 Dobra, celem podjęcia stosownych działań będących w kompetencji Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej, jako przedsiębiorcy odpowiedzialnym za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Dobra 2016-08-25 11:27
dokument Pismo Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie w sprawie konsultacji społecznych przy opracowywaniu projektu rozporządzenia w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód zlewni rzeki Regi wraz z projektem prognozy oddziaływania tego dokumentu na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 2016-08-11 13:52
dokument Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 10 sierpnia 2016 r. 2016-08-11 13:45
dokument Obwieszczenie - zawiadomienie o zwróceniu się do organów właściwych do wydania opinii tj.Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie, Wydziału Spraw Terenowych w Koszalinie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie,co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na:,,Budowie 3 zbiorników z parafiną wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na potrzeby rozbudowy instalacji technologicznej zakładu produkcji świec, realizowanych na terenie działek nr 18/1, 19/3, 19/4 i 20 obręb Błądkowo". 2016-08-11 11:26
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 08.08.2016 r. złożony przez pełnomocnika p. Małgorzatę Pruchnicką, reprezentującą firmę LKL PARAMIX Sp. z o. o. z siedzibą w Błądkowie nr 1c, 72-210 Dobra, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie 3 zbiorników z parafiną wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na potrzeby rozbudowy instalacji technologicznej zakładu produkcji świec, realizowanych na terenie działek nr 18/1, 19/3, 19/4 i 20 obręb Błądkowo". 2016-08-11 11:11
dokument Informacja o zamieszczeniu w dostępnym wykazie danych o wniosku złożonym przez pełnomocnika p. Małgorzatę Pruchnicką, reprezentującą firmę LKL PARAMIX Sp. z o. o. z siedzibą w Błądkowie nr 1c, 72-210 Dobra, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie 3 zbiorników z parafiną wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na potrzeby rozbudowy instalacji technologicznej zakładu produkcji świec, realizowanych na terenie działek nr 18/1, 19/3, 19/4 i 20 obręb Błądkowo". 2016-08-11 10:59
dokument ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2015 NA TERENIE GMINY DOBRA 2016-04-19 11:41
dokument Informacja o osiągniętych poziomach odzysku i recyklingu odpadów komunalnych na terenie gminy Dobra w 2015 roku 2016-04-05 07:35
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na:,,Budowie oczyszczalni ścieków w Dobrej, na terenie działki nr 336/2 obręb Bienice" 2015-05-29 15:10
dokument Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Dobra za rok 2014 2015-04-29 14:36
dokument Informacja o poziomach odzysku i recyklingu odpadów komunalnych na terenie gminy Dobra w 2014 roku 2015-03-18 14:16
dokument Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych dotyczących raportu i jego uzupełnienia o ddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, polegającego na ,, Budowie oczyszczalni ścieków w Dobrej, na terenie działki nr 336/2 obręb Bienice, złożonego przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej Sp. z o. o w dniu 12.12.2014. -raport; uzupełnienie w dniu 24.02.2015 r. 2015-03-18 13:11
dokument Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku złożonym przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej Sp. z o. o. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na:,,Budowie oczyszczalni ścieków w Dobrej, na terenie działki nr 336/2 obręb Bienice". 2014-09-19 11:04
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:,,Realizacji punktu skupu złomu stalowego, złomu metali kolorowych, makulatury i odpadów z tworzyw sztucznych przy ul. Piłsudskiego 28 w miejscowości Dobra". 2014-09-01 08:03
dokument Obwieszczenie-zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:,,Realizacji punktu skupu złomu stalowego, złomu metali kolorowych, makulatury i odpadów z tworzyw sztucznych przy ul. Piłsudskiego 28 w m. Dobra"" 2014-08-07 08:45
dokument Obwieszczenie- zawiadomienie o przedłużeniu terminu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na:,,Realizacji punktu skupu złomu stalowego, złomu metali kolorowych, makulatury i odpadów z tworzyw sztucznych przy ul. Piłsudskiego 28 w miejscowości Dobra" 2014-07-24 13:26
dokument Obwieszczenie -zawiadomienie o wydaniu postanowienia określającego brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na:,,Realizacji punktu skupu złomu stalowego, złomu metali kolorowych, makulatury i odpadów z tworzyw sztucznych przy ul. Piłsudskiego 28 w m. Dobra" 2014-07-24 13:19
dokument Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami na terenie gminy Dobra za rok 2013 r. 2014-07-10 10:23
dokument Obwieszczenie zawiadomienie o wystąpieniu do organów opiniujących tj. Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie w przedmiocie wyrażenia opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, polegającego na:,,Realizacji punktu skupu złomu stalowego, złomu metali kolorowych, makulatury i odpadów z tworzyw sztucznych przy ul. Piłsudskiego 28 w miejscowości Dobra". 2014-07-07 15:15
dokument Obwieszczenie- zawiadomienie o przedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowej w sprawie wniosku złożonego w dniu 16.05.2014 r., przez P.U.H. ,,Węglostal" z siedzibą w Nowogardzie, przy ul. Boh. Warszawy 27c, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na:,,Realizacji punktu skupu złomu stalowego, złomu metali kolorowych, makulatury i odpadów z tworzyw sztucznych przy ul. Piłsudskiego 28 w miejscowości Dobra". 2014-05-30 13:28
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na:,,Realizacji punktu skupu złomu stalowego, złomu metali kolorowych, makulatury i odpadów z tworzyw sztucznych przy ul. Piłsudskiego 28 w miejscowości Dobra" 2014-05-30 13:15
dokument Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku P.U.H. ,,Węglostal" z siedzbą w Nowogardzie, przy ul. Boh.Warszawy 27c w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na:,,Realizacji punktu skupu złomu stalowego, złomu metali kolorowych, makulatury i odpadów z tworzyw sztucznych, przy ul. Piłsudskiego 28 w miejscowości Dobra". 2014-05-29 13:20
dokument Obwieszczenie o wniesieniu odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, przez Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Natury Wsi Bienice 'Ptasi Raj', od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: 'Budowie biogazowni o mocy 1 MW na terenie działki nr 157 obręb Błądkowo, gm. Dobra' 2014-04-16 08:31
dokument Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku złożonym przez p.Pawła Kaliczyńskiego ( posiadającego pełnomocnictwo p. Ireny, Andrzeja Żak z dnia 10.03.2014) z dnia 17.03.2014 r. który wpłynął do Urzędu Miejskiego w Dobrej w dniu 21.03.2014 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polagającego na:,,Rozbudowie istniejącej obory do obsady zwierzat w ilości 90 DJP na działce nr 169 obręb Anielino, gm. Dobra" 2014-03-27 14:47
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: 'Budowie biogazowni o mocy 1 MW na terenie działki nr 157, obręb Błądkowo, gm. Dobra', na wniosek firmy 'Deut-Pol' Sp. z o.o., z siedzibą w miejscowości Bienice 15, 72-210 Dobra 2014-03-26 13:59
dokument Obwieszczenie - zawiadomienie o przedłużeniu postępowania administracyjnego dla przedsięwzięcia polegającego na 'Budowie biogazowni o mocy 1 MW, na działce nr 157, obręb Błądkowo' 2014-02-27 08:36
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:,,Budowie Instalacji fotowoltaicznej Błądkowo", realizowanej na dzialce nr 158 obręb Błądkowo, przez firmę ECO Asset Management Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Plac Rodła 8 w Szczecinie 2014-02-17 13:41
dokument Informacja dotycząca systemu gospodarowania odpadami na terenie gminy Dobra 2014-02-06 13:48
dokument Obwieszczenie - zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie biogazowni na terenie działki nr 157 obręb Błądkowo, gm. Dobra" 2014-01-31 09:48
dokument Obwieszczenie-zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:,,Budowie instalacji fotowoltaicznej Błądkowo", realizowanej na terenie działki nr 158 obręb Błądkowo. 2014-01-21 08:08
dokument Azbest-Przypomnienie o obowiązku przedłożenia przez właścicieli nieruchomości informacji o wyrobach zawierających azbest. 2014-01-20 08:21
dokument Obwieszczenie -zawiadomienie o przedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:,,Budowie Instalacji Fotowoltaicznej Błądkowo?, realizowanej na terenie działki nr 158 obręb Błądkowo przez firmę ECO ASSET MANAGEMENT Sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinie. 2014-01-03 13:20
dokument Obwieszczenie owydaniu postanowienia określającego brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie Instalacji Fotowoltaicznej Błądkowo" realizowanej na terenie działki nr 158 0bręb Błądkowo. 2014-01-03 13:12
dokument Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie o wydanej w dniu 09.12.2013 r. decyzji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej Sp. z o. o. znak:OŚiGW.6220.2.19.2013.AW o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na:,,Zbieraniu i czasowym składowaniu opakowań metalowych, metali, elementów zawierających metal na terenie działki nr 336/2 obręb Bienice". 2013-12-23 13:11
dokument Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o raporcie oddziaływania na środowisko wraz z jego uzupełnieniami oraz o ponownym rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie biogazowni o mocy 1 MW, na działce nr 157, obręb Błądkowo" 2013-12-20 12:06
dokument Obwieszczenie - zawiadomienie stron postępowania o możliwości zapoznania się z wyjaśnieniami na pytania oraz wnioski formalne, złożone przez zainteresowane strony oraz uczestników rozprawy administracyjnej dla społeczeństwa, w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie biogazowni o mocy 1 MW, na działce nr 157, obręb Błądkowo" 2013-12-20 11:52
dokument Obwieszczenie - zawiadomienie stron postępowania o wezwaniu inwestora- tj. firmy Eco Asset Management Sp. z o.o. z siedzibą przy Placu Rodła 8 w Szczecinie do pisemnego złozenia wyjaśnień i uzupełnień do przedłożonej karty informacyjnej przedsięwzięcia polegającego na :,,Budowie Instalacji Fotowoltaicznej Błądkowo", realizowanej na terenie działki nr 158 obręb Błądkowo. 2013-12-13 12:33
dokument Obwieszczenie- zawiadomienie stron o wystąpieniu do organów opinujących w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie farmy Fotowoltaicznej Błądkowo" ,realizowanej na terenie działki nr 158 obręb Błądkowo. 2013-12-02 12:15
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek firmy ECO Asset Management Sp .z o.o. z siedzibą przy ul. Plac Rodła 8, w Szczecinie, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na:,,Budowie Farmy Fotowoltaicznej Błądkowo", realizowanej na terenie działki nr 158 obręb Błądkowo. 2013-12-02 12:18
dokument Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostepnym wykazie danych o wniosku złozonym przez ECO Asset Management Sp.zo.o. z siedzibą w Szczecinie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na:,,Budowie Instalacji Fotowoltaicznej Błądkowo" na terenie działki nr 158 obręb Błądkowo 2013-11-25 12:26
dokument Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wydanym przez Burmistrza Dobrej postanowieniu z dnia 06.11.2013 r. znak: OŚiGW.6220.2.5.2013.AW o odstąpieniu od nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającegi na:,,Zbieraniu i czasowym składowaniu opakowań metalowych, metali, elementów zawierających metal, na terenie działki nr 336/2 obręb Bienice". 2013-11-25 12:21
dokument Obwieszczenie - zawiadomienie o przedłużeniu postępowania administracyjnego dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie biogazowni o mocy 1 MW, na działce nr 157, obręb Błądkowo" 2013-11-20 14:28
dokument Obwieszczenie - zawiadomienie o wezwaniu inwestora - firmy "Deut-Pol" Sp. z o.o. w Bienicach do złożenia pisemnych wyjaśnień w sprawach do których wnioskodawca nie odniósł się na rozprawie administracyjnej podczas procedury udziału społeczeństwa, dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie biogazowni o mocy 1 MW, na działce nr 157, obręb Błądkowo' 2013-11-20 14:21
dokument Obwieszczenie - zawiadomienie stron postępowania o możliwości zapoznania się z przebiegiem rozprawy administracyjnej, która odbyła się w trakcie trwania procedury udziału społeczeństwa, w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie biogazowni o mocy 1 MW, na działce nr 157, obręb Błądkowo" 2013-11-19 09:09
dokument Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o raporcie oddziaływania na środowisko wraz z jego uzupełnieniami oraz o ponownym rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie biogazowni o mocy 1 MW, na działce nr 157, obręb Błądkowo" oraz rozprawie administracyjnej otwartej dla społeczeństwa 2013-10-24 08:59
dokument Obwieszczenie - zawiadomienie stron postępowania o możliwości zapoznania się z uzupełnieniem raportu, po wpłynięciu uwag i wniosków, które zostały złożone w trakcie trwania procedury udziału społeczeństwa, w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie biogazowni o mocy 1 MW, na działce nr 157, obręb Błądkowo" 2013-10-08 15:16
dokument Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku złożonym przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej Sp.zo.o. o wydanie deczyji ośrodwiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na :,,Zbieraniu i czasowym składowaniu opakowań metalowych, metali, elementów zawierających metal" 2013-10-04 14:50
dokument Obwieszczenie - zawiadomienie o przedłużeniu postępowania administracyjnego dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie biogazowni o mocy 1 MW, na działce nr 157, obręb Błądkowo" 2013-09-05 13:08
dokument Obwieszczenie - zawiadomienie o wezwaniu inwestora - firmę "Deut-Pol" Sp. z o.o. w Bienicach do złożenia wyjaśnień - po wpłynięciu uwag i wniosków podczas procedury udziału społeczeństwa, dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie biogazowni o mocy 1 MW, na działce nr 157, obręb Błądkowo 2013-09-05 13:06
dokument Obwieszczenie - zawiadomienie stron o wpłynięciu uwag i wniosków podczas procedury udziału społeczeństwa dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie biogazowni o mocy 1 MW, na działce nr 157, obręb Błądkowo" 2013-09-05 13:01
dokument Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie zawiadamiające strony postępowania oraz osoby zainteresowane o utrzymaniu w mocy zaskarżonej decyzji organu I instancji 2013-09-05 12:54
dokument Zaproszenie na konsultacje w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko warunków korzystania z wód regionów wodnych Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego oraz Uecker. 2013-08-21 13:27
dokument Prognoza oddziaływania na środowisko projektu ,,Programu Ochrony Środowiska dla gminy Dobra na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019" 2013-07-30 12:08
dokument Projekt ,,Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dobra na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019" 2013-07-30 12:09
dokument Opinia Zarządu Powiatu w Łobzie w sprawie projektu ,,Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dobra na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019" 2013-07-30 11:34
dokument Opinia Sanitarna w sprawie projektu ,,Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dobra na lata 2012-2015 z perspektywana lata 2016- 2019" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2013-07-30 11:27
dokument Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie w sprawie projektu ,,Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dobra na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 201602019" wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. 2013-07-30 11:28
dokument Obwieszczenie Burmistrza Dobrej w sprawie przystąpienia do opracowania dokumentu pn. ,,Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dobra na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-219 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko". 2013-07-30 11:03
dokument Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o raporcie oddziaływania na środowisko wraz z jego uzupełnieniami oraz o ponownym rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie biogazowni o mocy 1 MW, na działce nr 157, obręb Błądkowo" 2013-07-18 12:39
dokument Obwieszczenie - zawiadomienie stron postępowania o możliwości zapoznania się z ponownym uzupełnieniem raportu oddziaływania na środowisko oraz postanowieniem RDOŚ, dotyczącym uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia, dla inwestycji polegającej na "Budowie biogazowni o mocy 1 MW, na działce nr 157, obręb Błądkowo" 2013-07-18 12:36
dokument Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie dane o wniosku złożonym przez p. Krystiana Jarczewskiego, zam.Błądkowo 5, 72-210 Dobra, reprezentowanego przez pelnomocnika p. Joannę Filipkowską o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie fermy hodowli norki amerykańskiej o obsadzie 59 DJP wraz z infrastrukturą towarzyszącą na części działki ew.nr 15/13 o powierzchni 0,99 h, obręb Błądkowo, gm. Dobra, powiat łobeski" 2013-07-05 13:46
dokument Obwieszczenie-zawiadomienie o przedłużeniu terminu wydania decyzji środowiskowej na podstawie wniosku złożonego przez firmę 'Deut- Pol' Sp. z o. o. dla przedsięwzięcia polegającego na 'Budowie biogazowni na terenie działki nr 157 obręb Błądkowo, gm. Dobra' 2013-06-05 11:04
dokument Obwieszczenie - zawiadomienie o wezwaniu inwestora - firmę Deut-Pol w Bienicach do uzupełnienia dokumentacji, w tym raportu oddziaływania na środowisko w ramach prowadzonego postępowania w zakresie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia dotyczącego 'Budowy biogazowni na terenie działki nr 157 obręb Błądkowo, gm. Dobra' 2013-06-05 10:50
dokument Obwieszczenie o wniesieniu odwołania firmy POLAND FUR PRODUCTION Sp. z o.o. z siedzibą w m.Leszczno, 72-110 Przybiernów, reprezentowanej przez pełnomocnika p. Daniela Żurka od decyzji z dnia 18.03.2013 r. znak: OŚiGW.6220.5.69.2011.AW odmawiającej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na:,,Budowie fermy norek 207 DJP wraz z infrastrukturą techniczną, na terenie działek nr 87 i 88 obręb Wojtaszyce, gm.Dobra". 2013-04-10 14:52
dokument Obwieszczenie - zawiadomienie stron o wystąpieniu do organów właściwych tj. Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Wydział Spraw Terenowych w Koszalinie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie, w przedmiocie uzgodnienia i wyrażenia opinii co do warunków realizacji inwestycji dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie biogazowni o mocy 1 MW na terenie działki nr 157 obręb Błądkowo, gm. Dobra". 2013-04-03 13:17
dokument Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o raporcie oddziaływania na środowisko wraz z jego uzupełnieniem oraz o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie biogazowni o mocy 1 MW, na działce nr 157, obręb Błądkowo" 2013-04-03 13:05
dokument Obwieszczenie - zawiadomienie stron postępowania o możliwości zapoznania się z uzupełnieniem raportu oddziaływania na środowisko oraz jego uzupełnieniem, dla inwestycji polegającej na "Budowie biogazowni o mocy 1 MW, na działce nr 157, obręb Błądkowo" 2013-04-03 12:55
dokument Obwieszczenie - zawiadomienie stron postępowania o możliwości zapoznania się z raportem oddziaływania na środowisko oraz jego uzupełnieniem, dla inwestycji polegającej na "Budowie biogazowni o mocy 1 MW, na działce nr 157, obręb Błądkowo" 2013-03-26 11:46
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji odmownej o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie fermy norek 207 DJP wraz z infrastrukturą techniczną na terenie dzialek nr 87 i88 obręb Wojtaszyce, gm. Dobra 2013-03-19 12:24
dokument Obwieszczenie o przedłużeniu terminu wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie biogazowni o mocy 1 MW, na działce nr 157, obręb Błądkowo" 2013-02-27 13:10
dokument Obwieszczenie - zawiadomienie stron postępowania o wezwaniu inwestora - DEUT-POL Sp. z o.o. z siedzibą w Bienicach do uzupełnienia raportu oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na: "Budowie biogazowni o mocy 1 MW, na działce nr 157, obręb Błądkowo" 2013-02-27 13:07
dokument Obwieszczenie - zawiadomienie stron postępowania o możliwości zapoznania się z raportem oddziaływania na środowisko, dla inwestycji polegającej na "Budowie biogazowni o mocy 1 MW, na działce nr 157, obręb Błądkowo" 2013-02-27 13:02
dokument Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o raporcie oddziaływania na środowisko oraz o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie biogazowni o mocy 1 MW, na działce nr 157, obręb Błądkowo" 2013-02-27 12:58
dokument Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o podjęciu postępowania w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, polegającego na "Budowie bopgazowni o mocy 1 MW na działce nr 157, obręb Błądkowo, gm. Dobra" 2013-02-05 12:31
dokument Obwieszczenie-zawiadomienie stron postępowania o zakonczeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie fermy norek 207 DJP wraz z infrastrukturą techniczną, na terenie działek nr 87 i 88 obręb Wojtaszyce, gm. Dobra" 2013-02-04 09:26
dokument Wzór informacji o wyrobach zawierających azbest 2013-01-04 09:26
dokument Ogłoszenie dotyczące obowiązku przedłożenia przez właścicieli nieruchomości informacji w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest na terenie nieruchomości do 31 stycznia 2013 r. 2013-01-04 09:20
dokument Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o uzupełnieniu raportu oddziaływania na środowisko oraz o rozpoczęciu ponownej procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na :,,Budowie fermy norek 207 DJP wraz z infrastrukturą techniczną, na terenie działek nr 87 i 88 obręb Wojtaszyce, gm. Dobra". 2012-12-31 12:00
dokument Obwieszczenie-zawiadomienie stron postępowania o wystąpieniu do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie w przedmiocie wyrażenia opinii warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia 2012-12-31 11:50
dokument Obwieszczenie-zawiadomienie o konieczności uzupelnienia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:,,Budowie fermy norek 207 DJP wraz z infrastrukturą techniczną, na terenie działek nr 87 i 88 obręb Wojtaszyce, gm. Dobra" porzez dopuszczenie dowodu z opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie, w związku z uzupełnieniem raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 2012-12-31 11:42
dokument Obwieszczenie- zawiadomienie stron o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie fermy norek 207 DJP wraz z infrastrukturą techniczną, na terenie dzialek nr 87 i 88 obręb Wojtaszyce, gm. Dobra oraz możliwości składania uwag i wniosków, złozenia wyjaśnień oraz przeglądania akt sprawy w związku z prowadzonym postępowaniem. 2012-12-12 14:34
dokument Obwieszczenie zawiadomienie stron postępowania o wezwaniu inwestora do uzupełnienia raportu (uzupelnienia) o oddziaływaniu inwestycji na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie fermy norek 207 DJP wraz z infrastrukturą techniczną, na terenie działek nr 87 i 88 obręb Wojtaszyce, gm. Dobra" 2012-11-20 11:50
dokument Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o dopuszczeniu udziału w postępowaniu w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na 'Budowie biogazowni o mocy 1 MW na działce nr 157, obręb Błądkowo', dla Fundacji 'Czysta Energia', ul. Piękna 15 lok. 28, 00-549 Warszawa 2012-11-15 08:18
dokument Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na 'Budowie biogazowni o mocy 1 MW na działce nr 157, obręb Błądkowo, gm. Dobra' 2012-11-07 12:40
dokument Obwieszczenie o wydaniu postanowienia określającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, polegającego na 'Budowie biogazowni o mocy 1 MW na działce nr 157, obręb Błądkowo, gm. Dobra' 2012-11-07 11:06
dokument Obwieszczenie- zawiadomienie stron postępowania o przedłużeniu terminu wydania decyzji środowiskowej na podstawie wniosku złożonego przez firmę Poland Fur Production Sp.zo.o., w sprawie przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie fermy norek 207 DJP wraz z infrastrukturą technniczną, na terenie działek nr 87 i 88 obręb Wojtaszyce, gm. Dobra". 2012-11-02 14:29
dokument Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o dopuszczeniu udziału w postępowaniu w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na 'Budowie biogazowni o mocy 1 MW na działce nr 157, obręb Błądkowo', dla Stowarzyszenia na rzecz ochrony natury wsi Bienice 'Ptasi Raj', Bienice 25, 72-210 Dobra 2012-10-29 14:10
dokument Obwieszczenie zawiadomienie stron o wezwaniu Inwestora pismem z dnia 01.10.2012 r. znak:OŚiGW.6220.5.50.2011.AW, na podstawie pisma Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie, Wydział Spraw Terenowych w Koszalinie do pisemnego złożenia wyjaśnień i uzupełnień do przedłożonego raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie fermy norek 207 DJP wraz z infrastrukturą techniczną, na terenie działek nr 87 i 88 obręb Wojtaszyce, gm. Dobra 2012-10-01 13:34
dokument Obwieszczenie- zawiadomienie stron o wystąpieniu do organów właściwych tj. Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Wydział Spraw Terenowych w Koszalinie oraz Państwowy Powiatowy inspektor Sanitarny w Łobzie, w przedmiocie wyrażenia opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie biogazowni o mocy 1 MW na terenie działki nr 157 obręb Błądkowo, gm. Dobra". 2012-09-20 14:37
dokument Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o uzupełnieniu raportu oddziaływania na środowisko oraz o rozpoczęciu ponownej procedury udziału społeczenstwa w postepowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie fermy norek 207 DJP wraz z infrastrukturą techniczną, na terenie działek nr 87 i 88 obręb Wojtaszyce, gm. Dobra". 2012-08-31 11:18
dokument Obwieszczenie - zawiadomienie o możliwości zapoznania się stronom postępowania z uzupełnieniem raportu oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na:,,Budowie fermy norek 207 DJP wraz z infastrukturą techniczną, na terenie działek nr 87 i 88 obręb Wojtaszyce, gm. Dobra". 2012-08-31 11:02
dokument Obwieszczenie - zawiadomienie stron o wystąpieniu do organów właściwych w przedmiocie uzgodnienia i wyrażenia opinii warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na:,,Budowie fermy norek 207 DJP wraz z infarstrukturą techniczną, na terenie działek nr 87 i 88 obręb Wojtaszyce, gm. Dobra" 2012-08-31 10:18
dokument Obwieszczenie - zawiadomienie o przedłużeniu terminu wydania decyzji środowiskowej na podstawie wniosku złożonego w dniu 24.07.2012 r. przez firmę 'Deut-Pol' Sp. z o.o. dla przedsięwzięcia, polegającego na 'Budowie biogazowni na terenie działki nr 157 obręb Błądkowo, gm. Dobra' 2012-08-27 15:04
dokument Obwieszczenie - zawiadomienie o wezwaniu Inwestora do złożenia wyjaśnień, w związku z prowadzoną sprawą w przedmiocie wydania decyzji środowiskowych dla przedsięwzięcia polegającego na: 'Budowie biogazowni o mocy 1 MW na działce 157, obręb Błądkowo, gm. Dobra' 2012-08-27 14:35
dokument Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku z dnia 25.07.2012 r. firmy 'DEUT- POL' Sp. z o. o z siedzibą w Bienicach o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na 'Budowie biogazowi o mocy 1 MW, na działce nr 157, obręb Błądkowo, gm. Dobra' 2012-08-17 15:17
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania na wniosek z dnia 25.07.2012 r. firmy ,DEUT- POL' Sp. z o. o z siedzibą w Bienicach o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na 'Budowie biogazowi o mocy 1 MW, na działce nr 157 obręb Błądkowo, gmina Dobra' 2012-08-17 15:17
dokument OBWIESZCZENIE-zawiadomienie o przedłużeniu terminu wydania decyzji środowiskowej na podstawie wniosku złożonego w dniu 22.07.2011 r. uzupelnionego w dniu 08.09.2011 r. przez firmę POLAND FUR PRODUCTION Sp.z o.o. reprezentowanej przez pełnomocnika p.Daniela Żurka dla przedsiewzięcia polegającego na ,,Budowie fermy norek 207 DJP wraz z infrastrukturą techniczną, na terenie dzialek nr 87 i 88 obręb Wojtaszyce, gm.Dobra". 2012-07-17 15:08
dokument Obwieszczenie - zawiadomienie o wezwaniu Inwestora do złozenia wyjaśnień i uzupełnień do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie fermy norek 207 DJP wraz z infrastrukturą techniczną, an terenie dzialek nr 87 i 88 obręb Wojtaszyce,gm. Dobra ". 2012-07-17 14:55
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie obejścia m.Dobra w ciągu drogi wojewodzkiej nr 144 wraz z infrastrukrturą techniczną, odwodnieniem oraz usunięciem niezbędnych kolizji" 2012-07-13 13:37
dokument Obwieszczenie - zawiadomienie stron postępowania o przystąpieniu Stowarzyszenia Na Rzecz Natury Wsi Bienice ,,Ptasi Raj" z siedzibą w m.Bienice 25, reprezentowanej przez p. Przemysława Kernera, do udziału na prawach strony, w postepowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie fermy norek 207 DJP wraz z infrastrukturą techniczną, na terenie działe nr 87 i 88 obręb Wojtaszyce, gm. Dobra" 2012-06-29 10:41
dokument Obwieszczenie -zawiadomienie o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodow i materiałów, zgłoszenia żądań, złożenia wyjaśnień oraz przeglądania akt sprawy w związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:,,Budowie obejścia m. Dobra w ciągu drogi wojewódzkiej nr 144 wraz z infrastrukturą techniczną, odwodnieniem oraz usunięciem niezbędnych kolizji" 2012-06-13 13:16
dokument OBWIESZCZENIE o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o raporcie oddzialywania na środowisko wraz z jego uzupelnieniem oraz informacja o rozpoczeciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środwiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na:,,Budowie fermy norek 207 DJP wraz z ifrastrukturą techniczną, na terenie działek nr 87 i 88 obręb Wojtaszyce, gm.Dobra". 2012-05-21 12:33
dokument Obwieszczenie-zawiadomienie stron o możliwości zapoznania się z uzupełnieniem raportu oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegaącej na ,,,,Budowie fermy norek 207 DJP wraz z infrastrukturą techniczną, na terenie działek nr 87 i 88 obręb Wojtaszyce, gm. Dobra? 2012-05-21 11:57
dokument Obwieszczenie - zawiadomienie o wystąpieniu do organów opiniujących i uzgadniających tj. Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie, Wydziału Spraw Terenowych w Koszalinie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie w przedmiocie uzgodnienia i wyrażenia opinii warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na:,,Budowie fermy norek 207 DJP wraz z infrastrukturą techniczną, na terenie działek nr 87 i 88 obręb Wojtaszyce, gm. Dobra". 2012-05-21 12:01
dokument Obwieszczenie o rozpoczęciu ponownej procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie obejścia m. Dobra w ciągu drogi wojewódzkiej nr 144 wraz z infrastrukturą techniczną, odwodnieniem oraz usunięciem niezbędnych kolizji?. 2012-05-11 15:13
dokument Obwieszczenie -zawiadomienie stron o mżliwości zapoznawania się z uzupelnieniem raportu oddziaływania na środowisko dla inwestycji ,,Budowa obejścia m. Dobra w ciągu drogi wojewódzkiej nr 144 wraz z infrastrukturą techniczną, odwodnieniem oraz usunięciem niezbędnych kolizji? 2012-05-11 15:04
dokument Obwieszczenie- zawiadomienie stron owystąpieniu do organów opiniujących i uzgadniających tj. Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie, Wydział Spraw Terenowych w Koszalinie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie , 2012-05-11 14:57
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji dotyczącej umorzenia postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 20.03.2012 r. firmy ,,Deut- Pol " Sp z o. o. z siedzibą w Bienicach dotyczący rezygnacji z prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie biogazowni o mocy 1 MW w Bienicach na działkach nr 251, 252 obręb Bienice". 2012-04-27 11:47
dokument Obwieszczenie -zawiadomienie stron postępowania o przedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia, polegającego na ,,Budowie obejścia m. Dobra w ciągu drogi wojewódzkiej nr 144 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, odwodnieniem oraz usunięciem niezbędnych kolizji" na podstawie wniosku złożonego przez Biuro Anny Dębowskiej- Raczyńskiej z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 21 E/7 w Szczecinku 2012-04-26 12:36
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: 1. ,,budowie zbiornika do celów przeciwpożarowych na potrzeby istniejącego zakładu produkcji świec LKL Paramix Sp. z o. o., wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu- na działce nr 18/2 obręb Błądkowo, gm. Dobra, 2. rozbudowie istniejącego zakładu produkcji świec LKL Paramix Sp. z o. o , wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu- na działce nr 19/6 i 19/4 obręb Błądkowo, gm. Dobra, 3. budowie zaplecza biurowo- socjalnego z mieszkaniem służbowym oraz pakowalni, wraz z łącznikami komunikacyjnymi, na potrzeby istniejącego zakładu produkcji świec LKL Paramix Sp. z o. o., z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu ? na działkach nr 19/3 i 19/5 w obrębie Błądkowo, gm. Dobra, 4. budowie budynku magazynowego z zapleczem socjalnym, placu manewrowego i wiaty śmietnikowej na potrzeby istniejącego zakładu produkcji świec LKL Paramix Sp. z o. o., wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu na działkach nr 17, 21 i 22/1 w obrębie Błądkowo, gm. Dobra.?po rozpatrzeniu wniosku firmy LKL Paramix Sp. z o. o. z siedzibą w Błądkowie z dnia 18.05.2011 r. uzupełnionego w dniu 08.06.2011 r., złożonym przez firmę LKL PARAMIX Sp. z o. o z siedzibą w Błądkowie. 2012-04-26 12:12
dokument Obwieszczenie - zawiadomienie stron o przedłużeniu terminu wydania decyzji środowiskowej na podstawie wniosku złożonego w dniu 22.07.2011 r., uzupełnionego w dniu 08.09.2011 r. przez firmę POLAND FUR PRODUCTION Sp. z o. o, reprezentowanej przez pełnomocnika p. Daniela Żurka dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie fermy norek 207 DJP wraz z infrastrukturą techniczną, na terenie działek nr 87 i 88 obręb Wojtaszyce, gm. Dobra". 2012-04-26 09:06
dokument Obwieszczenie - zawiadomienie stron postępowania o możliwości zapoznania się z raportem oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie fermy norek 207 DJP wraz z infrastrukturą techniczną, na terenie dzialek nr 87 i 88 obręb Wojtaszyce, gm. Dobra" oraz o wezwaniu Wnioskodawcy do uzupełnienia raportu oddziaływania na środowisko. 2012-04-06 13:26
dokument Obwieszczenie- zawiadomienie stron o wezwaniu Biura Anny Dębowskiej - Raczyńskiej z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 21 E/7 w Szczecinku do uzupelnienia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na:,,Budowie obejścia m.Dobra w ciągu drogi wojewódzkiej nr 144 wraz z infrastrukturą techniczną, odwodnieniem oraz usunięciem niezbędnych kolizji" 2012-04-06 12:28
dokument Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającycego na:,,Budowie fermy norek 207 DJP wraz z infrastrukturą techniczną, na terenie dzialek nr 87 i 88 obręb Wojtaszyce, gm. Dobra" w psrawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2012-04-06 12:30
dokument Obwieszczenie - umorzenie postępowania administracyjnego, w związku z rezygnacją przez firmę 'DEUT-POL' Sp. z o..o w Bienicach z prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na 'Budowie biogazowni o mocy 1 MW w Bienicach na działkach nr 251, 252 obręb Bienice' 2012-03-29 14:10
dokument Obwieszczenie - zawiadomienie stron o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:1. ,,budowie zbiornika do celów przeciwpożarowych na potrzeby istniejącego zakładu produkcji świec LKL Paramix Sp. z o. o., wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu- na działce nr 18/2 obręb Błądkowo, gm. Dobra, 2. rozbudowie istniejącego zakładu produkcji świec LKL Paramix Sp. z o. o , wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu- na działce nr 19/6 i 19/4 obręb Błądkowo, gm. Dobra, 3. budowie zaplecza biurowo- socjalnego z mieszkaniem służbowym oraz pakowalni, wraz z łącznikami komunikacyjnymi, na potrzeby istniejącego zakładu produkcji świec LKL Paramix Sp. z o. o., z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu na działkach nr 19/3 i 19/5 w obrębie Błądkowo, gm. Dobra, 4. budowie budynku magazynowego z zapleczem socjalnym, placu manewrowego i wiaty śmietnikowej na potrzeby istniejącego zakładu produkcji świec LKL Paramix Sp. z o. o., wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu na działkach nr 17, 21 i 22/1 w obrębie Błądkowo, gm. Dobra." 2012-03-20 13:48
dokument Obwieszczenie -zawiadomienie stron o przeprowadzeniu rozprawy administracyjnej prowadzonej w ramach postępowania w przedmiocie dokonania oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na:,,Budowei obejścia m. Dobra w ciągu drogi wojewódzkiej nr 144 wraz z infranstrukturą techniczną, odwodnieniem oraz usunięciem niezbędnych kolizji". 2012-03-09 11:12
dokument Obwieszczenie o przeprowadzeniu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia: ,,Budowa obejścia m.Dobra w ciągu drogi wojewodzkiej nr 144 wraz z infrastrukturą techniczną, odwodnieniem oraz usunięciem niezbędnych kolizji" 2012-03-09 11:01
dokument Obwieszczenie - zawiadomienie stron o wystąpieniu do organów tj. Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie, Wydział Spraw Terenowych w Koszalinie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie w przedmiocie wyrażenia opinii i uzgodnienia przedsięwzięcia polegającego na:,,Budowie obejścia m.Dobra w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 144 wraz z infrastrukturą techniczną, odwodnieniem oraz usunięciem niezbędnych kolizji". 2012-03-05 13:06
dokument Obwieszczenie - zawiadomienie stron postępowania o możliwości zapoznania się z uzupelnieniem raportu oddziaływania na środowisko dla inwestycji ,,Budowa obejścia m.Dobra w ciągu drogi wojewodzkiej nr 144 wraz z infrastrukturą techniczną, odwodnieniem oraz usunięciem niezbędnych kolizji" 2012-03-02 13:41
dokument Obwieszczenie - zawiadomienie o wezwaniu firmy LKL Paramix Sp. z o. o. w Błądkowie do uzupełnienia dokumentacji w ramach prowadzonego postępowania w zakresie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia dotyczącego rozbudowy fabryki świec w miejscowości Błądkowo 2012-02-15 13:24
dokument Obwieszczenie - zawiadomienie o wezwaniu firmy Deut-Pol Sp. z o.o. w Bienicach do uzupełnienia dokumentacji w ramach prowadzonego postępowania w zakresie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, dotyczącego 'Budowy biogazowni o mocy 1 MW w Bienicach na działkach nr 251, 252 obręb Bienice' 2012-02-15 13:16
dokument Obwieszczenie o przeprowadzeniu rozprawy administracyjnej, w ramach postępowania w przedmiocie dokonania oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na: 1. 'budowie zbiornika do celów przeciwpożarowych na potrzeby istniejącego zakładu produkcji świec LKL Paramix Sp. z o. o., wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu- na działce nr 18/2 obręb Błądkowo, gm. Dobra, 2. rozbudowie istniejącego zakładu produkcji świec LKL Paramix Sp. z o. o , wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu- na działce nr 19/6 i 19/4 obręb Błądkowo, gm. Dobra, 3. budowie zaplecza biurowo- socjalnego z mieszkaniem służbowym oraz pakowalni, wraz z łącznikami komunikacyjnymi, na potrzeby istniejącego zakładu produkcji świec LKL Paramix Sp. z o. o., z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu ? na działkach nr 19/3 i 19/5 w obrębie Błądkowo, gm. Dobra, 4. budowie budynku magazynowego z zapleczem socjalnym, placu manewrowego i wiaty śmietnikowej na potrzeby istniejącego zakładu produkcji świec LKL Paramix Sp. z o. o., wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu ? na działkach nr 17, 21 i 22/1 w obrębie Błądkowo, gm. Dobra'. 2012-02-10 14:10
dokument Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na:1. ,,budowie zbiornika do celów przeciwpożarowych na potrzeby istniejącego zakładu produkcji świec LKL Paramix Sp. z o. o., wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu- na działce nr 18/2 obręb Błądkowo, gm. Dobra, 2. rozbudowie istniejącego zakładu produkcji świec LKL Paramix Sp. z o. o , wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu- na działce nr 19/6 i 19/4 obręb Błądkowo, gm. Dobra, 3. budowie zaplecza biurowo- socjalnego z mieszkaniem służbowym oraz pakowalni, wraz z łącznikami komunikacyjnymi, na potrzeby istniejącego zakładu produkcji świec LKL Paramix Sp. z o. o., z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu na działkach nr 19/3 i 19/5 w obrębie Błądkowo, gm. Dobra, 4. budowie budynku magazynowego z zapleczem socjalnym, placu manewrowego i wiaty śmietnikowej na potrzeby istniejącego zakładu produkcji świec LKL Paramix Sp. z o. o., wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu na działkach nr 17, 21 i 22/1 w obrębie Błądkowo, gm. Dobra. 2012-02-10 13:18
dokument Obwieszcznie o przedłużeniu terminu wydania decyzji środowiskowej polegającej na: 'Budowie zbiornika do celów przeciwpożarowych na potrzeby istniejącego zakładu produkcji świec LKL Paramix Sp. z o. o., wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu- na działce nr 18/2 obręb Błądkowo, gm. Dobra, - rozbudowie istniejącego zakładu produkcji świec LKL Paramix Sp. z o. o , wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu - na działce nr 19/6 i 19/4 obręb Błądkowo, gm. Dobra, - budowie zaplecza biurowo-socjalnego z mieszkaniem służbowym oraz pakowalni, wraz z łącznikami komunikacyjnymi, na potrzeby istniejącego zakładu produkcji świec LKL Paramix Sp. z o. o., z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu na działkach nr 19/3 i 19/5 w obrębie Błądkowo, gm. Dobra, - budowie budynku magazynowego z zapleczem socjalnym, placu manewrowego i wiaty śmietnikowej na potrzeby istniejącego zakładu produkcji świec LKL Paramix Sp. z o. o., wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu na działkach nr 17, 21 i 22/1 w obrębie Błądkowo, gm. Dobra.' 2012-01-31 12:28
dokument Obwieszczenie-zawiadomienie stron o o wezwaniu Biura Anny Dębowskiej- Raczyńskiej z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 21E/7 w Szczecinku, będącego pełnomocnikiem Inwestora- Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, z siedzibą przy ul. Szczecińskiej 31 w Koszalinie, do uzupełnienia raportu oddziaływania na środowisko pismem z dnia 24.01.2012 r. 2012-01-25 14:55
dokument OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE stron o możliwości zapoznania się z raportem oddziaływania na środowisko dotyczącym rozbudowy fabryki świec w miejscowości Błądkowo (data wpływu do Urzędu Miejskiego w Dobrej w dniu 07.10.2011 r.), wraz z jego ponownym uzupełnieniem (data wpływu do Urzędu Miejskiego w Dobrej w dniu 17.01.2012 r. ). 2012-01-18 14:47
dokument Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o dopuszczeniu udziału w postępowaniu w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na 'Budowie biogazowni o mocy 1 MW w Bienicach, na działkach nr 251, 252 obręb Bienice', dla Stowarzyszenia 'Czysta Energia', ul. Kościuszki 27/1, 72-210 Dobra 2012-01-18 13:51
dokument Obwieszczenie - zawiadomienie o wezwaniu firmy "Deut-Pol" Sp. z o.o. w Bienicach do ponownego uzupełnienia raportu oddziaływania na środowisko, dotyczącego 'Budowy biogazowni o mocy 1 MW w Bienicach na działkach nr 251, 252 obręb Bienice' 2012-01-18 11:39
dokument OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE stron postępowania o przedłużeniu terminu wydania decyzji środowiskowej na realizację przedsięwzięcia, polegającego na ,,Budowie obejścia m. Dobra w ciągu drogi wojewódzkiej nr 144 wraz z infrastrukturą techniczną, odwodnieniem oraz usunięciem niezbędnych kolizji? na podstawie wniosku złożonego przez Biuro Anny Dębowskiej ? Raczyńskiej z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 21 E/7 w Szczecinku, (posiadające pełnomocnictwo Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, z dnia 17 marca 2010 r. (data wpływu 22.03.2010 r., uzupełnionego w dniu 26.03.2010 r.). 2012-01-13 13:48
dokument Obwieszczenie- zawiadomienie stron o możliwości zapoznania się z raportem oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na ,,Budowie obejścia m. Dobra w ciągu drogi wojewodzkiej nr 144 wraz z infrastrukturą techniczną, odwodnieniem oraz usunięciem niezbędnych kolizji" w ramach postępowania prowadzonego na wniosek Biura Anny Dębowskiej-Raczyńskiej z siedzibą przy ul. Piłsudskiego w Szczecinku -posiadające pełnomocnictwo Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie,będącego Inwestorem planowanego przedsięwzięcia. 2012-01-13 15:04
dokument Obwieszczenie- zawiadomienie stron o możliowści zapoznania się z raportem oddziaływania na środowisko dotyczącym rozbudowy fabryki świec w miejscowości Błądkowo wraz z jego uzupelnieniem w związku z prowadzeniem sprawy w przedmiocie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na:- ,,budowie zbiornika do celów przeciwpożarowych na potrzeby istniejącego zakładu produkcji świec LKL Paramix Sp. z o. o., wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu- na działce nr 18/2 obręb Błądkowo, gm. Dobra, - rozbudowie istniejącego zakładu produkcji świec LKL Paramix Sp. z o. o , wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu- na działce nr 19/6 i 19/4 obręb Błądkowo, gm. Dobra, - budowie zaplecza biurowo- socjalnego z mieszkaniem służbowym oraz pakowalni, wraz z łącznikami komunikacyjnymi, na potrzeby istniejącego zakładu produkcji świec LKL Paramix Sp. z o. o., z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu na działkach nr 19/3 i 19/5 w obrębie Błądkowo, gm. Dobra, - budowie budynku magazynowego z zapleczem socjalnym, placu manewrowego i wiaty śmietnikowej na potrzeby istniejącego zakładu produkcji świec LKL Paramix Sp. z o. o., wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu na działkach nr 17, 21 i 22/1 w obrębie Błądkowo, gm. Dobra. 2012-01-05 11:35
dokument Obwieszczenie- zawiadomienie stron postepowania o przedłużeniu terminu wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie fermy norek 207 DJP wraz z infrastrukturą techniczną, na terenie dzialek nr 87 i 88 obręb Wojtaszyce, gm. Dobra" 2012-01-05 11:28
dokument Obwieszczenie - zawiadomienie o raporcie oddziaływania na środowisko i jego uzupełnieniu, dotyczącym 'Budowy biogazowni o mocy 1 MW w Bienicach na działkach nr 251, 252 obręb Bienice' 2012-01-05 10:01
dokument Obwieszczenie o przedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: 'Budowie biogazowni o mocy 1 MW w Bienicach na działkach nr 251, 252 obręb Bienice' 2011-12-29 10:31
dokument Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o dopuszczeniu udziału w postępowaniu w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na 'Budowie biogazowni o mocy 1 MW w Bienicach, na działkach nr 251, 252 obręb Bienice', dla Stowarzyszenia na rzecz ochrony natury wsi Bienice 'Ptasi Raj', Bienice 25, 72-210 Dobra 2011-12-23 08:14
dokument Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o dopuszczeniu udziału w postępowaniu w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na 'Budowie biogazowni o mocy 1 MW w Bienicach, na działkach nr 251, 252 obręb Bienice', dla Stowarzyszenia Federacji Zielonych 'Gaja', ul. 5 Lipca 45, 70-374 Szczecin 2011-12-23 08:04
dokument Obwieszczenie o przedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,budowie zbiornika do celów przeciwpożarowych na potrzeby istniejącego zakładu produkcji świec LKL Paramix Sp. z o. o., wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu- na działce nr 18/2 obręb Błądkowo, gm. Dobra, - rozbudowie istniejącego zakładu produkcji świec LKL Paramix Sp. z o. o , wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu- na działce nr 19/6 i 19/4 obręb Błądkowo, gm. Dobra, - budowie zaplecza biurowo- socjalnego z mieszkaniem służbowym oraz pakowalni, wraz z łącznikami komunikacyjnymi, na potrzeby istniejącego zakładu produkcji świec LKL Paramix Sp. z o. o., z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu ? na działkach nr 19/3 i 19/5 w obrębie Błądkowo, gm. Dobra, - budowie budynku magazynowego z zapleczem socjalnym, placu manewrowego i wiaty śmietnikowej na potrzeby istniejącego zakładu produkcji świec LKL Paramix Sp. z o. o., wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu ? na działkach nr 17, 21 i 22/1 w obrębie Błądkowo, gm. Dobra. 2011-11-22 09:36
dokument Obwieszczenie -zawiadomienie o wystąpieniu do organów zajmujących stanowisko tj. Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie, Wydział Spraw Terenowych w Koszalinie oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie w przedmiocie wyrażenia opinii i uzgodnienia raportu oddziaływania na środowisko - Rozbudowa fabryki świec, złożonym przez LKL Paramix Sp. zo.o. z siedzibą w Błądkowie. 2011-11-22 09:33
dokument Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie fermy norek 207 DJP wraz z infrastrukturą techniczną, na terenie działek nr 87 i 88 obręb Wojtaszyce, gm. Dobra" 2011-11-10 11:27
dokument Obwieszczenie o wydaniu postanowienia określającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na ,,Budowie fermy norek 207 DJP wraz z infrastrukturą techniczną, na terenie działek nr 87 i 88 obręb Wojtaszyce, gm. Dobra. 2011-10-25 15:22
dokument Obwieszczenie- zawiadomienie stron o wystąpieniu do organów zajmujących stanowisko tj .Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie, Wydziału Spraw Terenowych w Koszalinie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie fermy norek 207 DJP wraz z infrastrukturą techniczną, na terenie działek nr 87 i 88 obręb Wojtaszyce, gm. Dobra" 2011-09-13 11:26
dokument Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postepowania w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: 1. ,,budowie zbiornika do celów przeciwpożarowych na potrzeby istniejącego zakładu produkcji świec LKL Paramix Sp. z o. o., wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu- na działce nr 18/2 obręb Błądkowo, gm. Dobra, 2. rozbudowie istniejącego zakładu produkcji świec LKL Paramix Sp. z o. o , wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu- na działce nr 19/6 i 19/4 obręb Błądkowo, gm. Dobra, 3. budowie zaplecza biurowo- socjalnego z mieszkaniem służbowym oraz pakowalni, wraz z łącznikami komunikacyjnymi, na potrzeby istniejącego zakładu produkcji świec LKL Paramix Sp. z o. o., z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu na działkach nr 19/3 i 19/5 w obrębie Błądkowo, gm. Dobra, 4. budowie budynku magazynowego z zapleczem socjalnym, placu manewrowego i wiaty śmietnikowej na potrzeby istniejącego zakładu produkcji świec LKL Paramix Sp. z o. o., wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu na działkach nr 17, 21 i 22/1 w obrębie Błądkowo, gm. Dobra." 2011-09-05 09:08
dokument Obwieszczenie o wydaniu postanowienia określającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na: ,,1.budowie zbiornika do celów przeciwpożarowych na potrzeby istniejącego zakładu produkcji świec LKL Paramix Sp. z o. o., wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu- na działce nr 18/2 obręb Błądkowo, gm. Dobra, 2. rozbudowie istniejącego zakładu produkcji świec LKL Paramix Sp. z o. o , wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu- na działce nr 19/6 i 19/4 obręb Błądkowo, gm. Dobra, 3. budowie zaplecza biurowo- socjalnego z mieszkaniem służbowym oraz pakowalni, wraz z łącznikami komunikacyjnymi, na potrzeby istniejącego zakładu produkcji świec LKL Paramix Sp. z o. o., z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu na działkach nr 19/3 i 19/5 w obrębie Błądkowo, gm. Dobra, 4. budowie budynku magazynowego z zapleczem socjalnym, placu manewrowego i wiaty śmietnikowej na potrzeby istniejącego zakładu produkcji świec LKL Paramix Sp. z o. o., wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu na działkach nr 17, 21 i 22/1 w obrębie Błądkowo, gm. Dobra na wniosek firmy LKL PARAMIX Sp.zo.o. z siedzibą w Błądkowie. 2011-09-05 09:04
dokument Obwieszczenie- zawiadomienie stron o wystąpieniu do organów zajmujących stanowisko tj. Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie, Wydziału Spraw Terenowych w Koszalinie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie w przedmiocie wyrażenia opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na:,,budowie zbiornika do celów przeciwpożarowych na potrzeby istniejącego zakładu produkcji świec LKL Paramix Sp. z o. o., wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu- na działce nr 18/2 obręb Błądkowo, gm. Dobra, - rozbudowie istniejącego zakładu produkcji świec LKL Paramix Sp. z o. o , wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu- na działce nr 19/6 i 19/4 obręb Błądkowo, gm. Dobra, - budowie zaplecza biurowo- socjalnego z mieszkaniem służbowym oraz pakowalni, wraz z łącznikami komunikacyjnymi, na potrzeby istniejącego zakładu produkcji świec LKL Paramix Sp. z o. o., z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu na działkach nr 19/3 i 19/5 w obrębie Błądkowo, gm. Dobra, - budowie budynku magazynowego z zapleczem socjalnym, placu manewrowego i wiaty śmietnikowej na potrzeby istniejącego zakładu produkcji świec LKL Paramix Sp. z o. o., wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu na działkach nr 17, 21 i 22/1 w obrębie Błądkowo, gm. Dobra." 2011-08-12 12:38
dokument Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie biogazowni o mocy 1 MW w Bienicach na działkach nr 251,252 obręb Bienice". 2011-08-10 12:30
dokument Obwieszczenie o wydaniu postanowienia określającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko polegającego na ,,Budowie biogazowni omocy 1 MW w Bienicach na działkach nr 251, 252 obręb Bienice." 2011-08-10 12:25
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania na wniosek z dnia 22.07.2011 r. firmy POLAND FUR PRODUCTION Sp. z o. o, reprezentowanej przez pełnomocnika p. Daniela Żurka w sprawie wydania decyzji środowiskowej na realizację przedsięwzięcia, polegającego na ,,Budowie fermy norek 207 DJP wraz z infrastrukturą techniczną, na terenie działek nr 87 i 88 obręb Wojtaszyce, gm. Dobra". 2011-08-02 15:07
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania na wniosek z dnia 22.07.2011 r. firmy POLAND FUR PRODUCTION Sp. z o. o, reprezentowanej przez pełnomocnika p. Daniela Żurka w sprawie wydania decyzji środowiskowej na realizację przedsięwzięcia, polegającego na ,,Budowie fermy norek 207 DJP wraz z infrastrukturą techniczną, na terenie działek nr 87 i 88 obręb Wojtaszyce, gm. Dobra?. 2011-08-02 14:58
dokument Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku z dnia 22.07.2011 r. o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie fermy norek 207 DJP wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działek nr 87 i 88 obręb Wojtaszyce, gm. Dobra" złozonym przez firmę POLAND FUR PRODUKTION Sp.z o. o., reprezentowanej przez pełnomocnika p. Daniela Żurka. 2011-08-02 14:00
dokument Obwieszczenie - zawiadomienie stron o przedłużeniu terminu rozpatrzenia wniosku LKL PARAMIX sp.z o.o z dnia 18.05.2011r. uzupełnionym w dniu 08.06.2011 r. o wydanie deczyji ośrodowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na:,,budowie zbiornika do celów przeciwpożarowych na potrzeby istniejącego zakładu produkcji świec LKL Paramix Sp. z o. o., wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu- na działce nr 18/2 obręb Błądkowo, gm. Dobra, - rozbudowie istniejącego zakładu produkcji świec LKL Paramix Sp. z o. o , wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu- na działce nr 19/6 i 19/4 obręb Błądkowo, gm. Dobra, - budowie zaplecza biurowo- socjalnego z mieszkaniem służbowym oraz pakowalni, wraz z łącznikami komunikacyjnymi, na potrzeby istniejącego zakładu produkcji świec LKL Paramix Sp. z o. o., z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu ? na działkach nr 19/3 i 19/5 w obrębie Błądkowo, gm. Dobra, - budowie budynku magazynowego z zapleczem socjalnym, placu manewrowego i wiaty śmietnikowej na potrzeby istniejącego zakładu produkcji świec LKL Paramix Sp. z o. o., wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu ? na działkach nr 17, 21 i 22/1 w obrębie Błądkowo, gm. Dobra. 2011-07-20 13:53
dokument Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku złożonym przez firmę EKONET Sieci Sanitarne i Instalacje Sanitarne z siedzibą w Poznaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie kanału bocznego kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ulicy Dąbrowskiego wraz z lokalną przepompownią ścieków, na terenie działek nr 88, 15/1 obręb Dobra. 2011-07-19 08:49
dokument Obwieszczenie- zawiadomienie stron o wystąpieniu do organów zajmujących stanowisko tj. Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Koszalinie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie w przedmiocie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na:,,Budowie biogazowni o mocy 1 MWw Bienicach na działkach nr 251, 252 obręb Bienice". 2011-07-13 12:41
dokument Decyzja o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej na realizację przedsięwzięcia, polegającego na ,,Posadowieniu dwóch zbiorników stalowych z parafiną produkcyjną o pojemności 2 x 40m3 na płycie żelbetowej o wymiarach 7,10 m/9,5 m wraz z zewnętrzną instalacją poboru parafiny do procesu technologicznego, na terenie istniejącego zakładu produkcji świec ,,PARAMIX", przewidzianych do realizacji na terenie działki nr 19/4 w Błądkowie, wraz z odzyskiem odpadowej parafiny i stearyny powstałej przy produkcji świec w zakładzie LKL PARAMIX Sp. z o. o., przewidzianym do realizacji na terenie działki nr 18/1 w Błądkowie" prowadzonego na wniosek firmy LKL Paramix Sp.z o.o. z siedzibą w Błądkowie. 2011-07-12 13:54
dokument Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łobzie, dotycząca uboju zwierząt na terenie gospodarstwa w celu produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny (ubój gospodarczy). 2011-06-21 09:34
dokument Informacja dla mieszkańcow gminy Dobra, dotycząca organizowanego przez Starostwo Powiatowe w Łobzie, spotkania w dniu 30 czerwca 2011 r. (czwartek) godz. 11.00 -pn.,,Spółki wodne-zasady tworzenia i zakres działalności". 2011-06-21 09:19
dokument Obwieszczenie o przedłużeniu terminu rozpatrzenia wniosku LKL PARAMIX Sp. z o.o. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na:- ,,budowie zbiornika do celów przeciwpożarowych na potrzeby istniejącego zakładu produkcji świec LKL Paramix Sp. z o. o., wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu- na działce nr 18/2 obręb Błądkowo, gm. Dobra, - rozbudowie istniejącego zakładu produkcji świec LKL Paramix Sp. z o. o , wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu- na działce nr 19/6 i 19/4 obręb Błądkowo, gm. Dobra, - budowie zaplecza biurowo- socjalnego z mieszkaniem służbowym oraz pakowalni, wraz z łącznikami komunikacyjnymi, na potrzeby istniejącego zakładu produkcji świec LKL Paramix Sp. z o. o., z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu na działkach nr 19/3 i 19/5 w obrębie Błądkowo, gm. Dobra, - budowie budynku magazynowego z zapleczem socjalnym, placu manewrowego i wiaty śmietnikowej na potrzeby istniejącego zakładu produkcji świec LKL Paramix Sp. z o. o., wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu na działkach nr 17, 21 i 22/1 w obrębie Błądkowo, gm. Dobra". 2011-06-20 14:56
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek LKL PARAMIX Sp. z o. o. z siedzibą w Błądkowie o wydanie deczyji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na:- ,,budowie zbiornika do celów przeciwpożarowych na potrzeby istniejącego zakładu produkcji świec LKL Paramix Sp. z o. o., wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu- na działce nr 18/2 obręb Błądkowo, gm. Dobra, - rozbudowie istniejącego zakładu produkcji świec LKL Paramix Sp. z o. o , wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu- na działce nr 19/6 i 19/4 obręb Błądkowo, gm. Dobra, - budowie zaplecza biurowo- socjalnego z mieszkaniem służbowym oraz pakowalni, wraz z łącznikami komunikacyjnymi, na potrzeby istniejącego zakładu produkcji świec LKL Paramix Sp. z o. o., z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu ? na działkach nr 19/3 i 19/5 w obrębie Błądkowo, gm. Dobra, - budowie budynku magazynowego z zapleczem socjalnym, placu manewrowego i wiaty śmietnikowej na potrzeby istniejącego zakładu produkcji świec LKL Paramix Sp. z o. o., wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu ? na działkach nr 17, 21 i 22/1 w obrębie Błądkowo, gm. Dobra?. 2011-06-20 14:45
dokument Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku złożonym przez LKL PARAMIX Sp. z o.o. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia, polegającego na:- ,,budowie zbiornika do celów przeciwpożarowych na potrzeby istniejącego zakładu produkcji świec LKL Paramix Sp. z o. o., wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu- na działce nr 18/2 obręb Błądkowo, gm. Dobra, - rozbudowie istniejącego zakładu produkcji świec LKL Paramix Sp. z o. o , wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu- na działce nr 19/6 i 19/4 obręb Błądkowo, gm. Dobra, - budowie zaplecza biurowo- socjalnego z mieszkaniem służbowym oraz pakowalni, wraz z łącznikami komunikacyjnymi, na potrzeby istniejącego zakładu produkcji świec LKL Paramix Sp. z o. o., z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu na działkach nr 19/3 i 19/5 w obrębie Błądkowo, gm. Dobra, - budowie budynku magazynowego z zapleczem socjalnym, placu manewrowego i wiaty śmietnikowej na potrzeby istniejącego zakładu produkcji świec LKL Paramix Sp. z o. o., wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu na działkach nr 17, 21 i 22/1 w obrębie Błądkowo, gm. Dobra". 2011-06-20 14:42
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie biogazowni o mocy 1 MW w Bienicach na działkach nr 251, 252 obręb Bienice". 2011-06-15 11:03
dokument Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku złozonym przez firmę ,,Deut-Pol" Sp. z o.oz siedzibą w Bienicach o wydanie decyzji o środwiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia, polegającego na ,,Budowie biogazowni o mocy 1 MW w Bienicach na działkach nr 251,252 obręb Bienice". 2011-06-15 07:58
dokument Obwieszczenie o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Posadowieniu dwóch zbiorników stalowych z parafiną produkcyjną o pojemności 2 x 40m3 na płycie żelbetowej o wymiarach 7,10 m/9,5 m wraz z zewnętrzną instalacją poboru parafiny do procesu technologicznego, na terenie istniejącego zakładu produkcji świec ,,PARAMIX", przewidzianych do realizacji na terenie działki nr 19/4 w Błądkowie, wraz z odzyskiem odpadowej parafiny i stearyny powstałej przy produkcji świec w zakładzie LKL PARAMIX Sp. z o. o., przewidzianym do realizacji na terenie działki nr 18/1 w Błądkowie." 2011-06-10 13:34
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie biogazowni o mocy 1 MW w Bienicach na działce nr 251 obręb Bienice". 2011-05-12 10:13
dokument Informacja dotycząca szczepienia lisów wolno żyjących 2011-05-11 12:28
dokument Obwieszczenie o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie biogazowni o mocy 1 MW w Bienicach na działce nr 251 obręb Bienice". 2011-04-14 10:04
dokument Obwieszczenie o zmianie terminu rozprawy administracyjnej w postępowaniu w przedmiocie dokonania oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie biogazowni o mocy 1MW w Bienicach na terenie działki nr 251 obręb Bienice. 2011-03-29 15:11
dokument Uzasadnienie do stawek opłat za wodę i ścieki na terenie gminy Dobra 2011-03-29 15:03
dokument Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na ,,Posadowieniu dwóch zbiorników stalowych z parafiną produkcyjną o pojemności 2 x 40m3 na płycie żelbetowej o wymiarach 7,10 m/9,5 m wraz z zewnętrzną instalacją poboru parafiny do procesu technologicznego, na terenie istniejącego zakładu produkcji świec ,,PARAMIX", przewidzianych do realizacji na terenie działki nr 19/4 w Błądkowie, wraz z odzyskiem odpadowej parafiny i stearyny powstałej przy produkcji świec w zakładzie LKL PARAMIX Sp. z o. o., przewidzianym do realizacji na terenie działki nr 18/1 w Błądkowie". 2011-03-24 13:30
dokument Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie sprostowania z urzędu błędów pisarskich zawartych w postanowieniu z dnia 22.02.2011 r. znak: OŚiGW.6220.5.2011.AW 2011-03-24 13:23
dokument Obwieszczenie- zawiadomienie o przeprowadzeniu otwartej rozprawy administracyjnej dla społeczeństwa prowadzonej w ramach postępowania w przedmiocie dokonania oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie biogazowni o mocy 1 MW w Bienicach na działce nr 251 obręb Bienice." 2011-03-11 10:51
dokument Obwieszczenie -zawiadomienie stron o możliwości zapoznania się z uzupelnieniem raportu oddziaływania na środowisko biogazowni o mocy 1 MW na terenie działki nr 251 położonej w m. Bienice. 2011-03-11 10:46
dokument Obwieszczenie o ponownym rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postepowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przesięwzięcia polegającego na ,,Budowie biogazowni o mocy 1 MW w Bienicach na działce nr 251 obręb Bienice". 2011-03-11 10:42
dokument Obwieszczenie- zawiadomienie stron o wystąpieniu do organu zajmującego stanowisko tj. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie w sprawie wydania opinii dla przedsięwzięcia polegającego na ,, Budowie biogazowni o mocy 1 MW w Bienicach na działce nr 251 obręb Bienice". 2011-03-09 14:16
dokument Obwieszczenie o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wydanej decyzji z dnia 18.02.2011 r. znak: OŚiGW.AW.7627/10/10 o srodwiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na : ,,Zbieraniu i czasowym składowaniu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie dzialki nr 336/2 obręb Bienice". 2011-02-23 14:30
dokument Obwieszczenie o wydaniu postanowienia określającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddzialywania na środowisko polegającego na: ,,Posadowieniu dwóch zbiorników stalowych z parafiną produkcyjną o pojemności 2 x 40m3 na płycie żelbetowej o wymiarach 7,10 m/9,5 m wraz z zewnętrzną instalacją poboru parafiny do procesu technologicznego, na terenie istniejącego zakładu produkcji świec PARAMIX", przewidzianych do realizacji na terenie działki nr 19/4 w Błądkowie, wraz z odzyskiem odpadowej parafiny i stearyny powstałej przy produkcji świec w zakładzie LKL PARAMIX Sp. z o. o., przewidzianym do realizacji na terenie działki nr 18/1 w Błądkowie". 2011-02-23 14:26
dokument Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wydaniu postanowienia Burmistrza Dobrej z dnia 01.02.2011 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Zbieraniu i czasowym składowaniu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie działki nr 336/2 obręb Bienice." 2011-02-08 09:44
dokument Obwieszczenie o wystąpieniu do organów zajmujących stanowisko- Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie w związku z uzupełnieniem wniosku LKL Paramix Sp. z o.o. w Błądkowie o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na posadowieniu dwóch zbiorników stalowych z parafiną produkcyjną o pojemności 2x40m3 na płycie żelbetowej o wymiarach 7,10m/9,5 wraz zewnętrzną instalacją poboru parafiny do procesu technologicznego na terenie działki nr 19/4 w Błądkowie, wraz z odzyskiem odpadowej parafiny i stearyny powstałej przy prdukcji śiec , przewidzianym do realizacji na terenie działki nr 18/1 w Błądkowie. 2011-01-20 15:28
dokument Obwieszczenie o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wydaniu koncesji przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego na wydobywanie kopaliny pospolitej z części złoża kruszywa naturalnego ,,Dobropole I" położonego w przestrzeni działki gruntowej nr 340/4 i 340/3 obręb Dobropole na wniosek LEN - KRUSZYWA Sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinie. 2010-12-28 15:30
dokument Obwieszczenie- zawiadomienie o wystąpieniu do organu zajmującego stanowisko w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie biogazowi o mocy 1 MW w Bienicach na działce nr 251 obręb Bienice." 2010-12-08 14:50
dokument Obwieszczenie- zawiadomienie o możliwości zapoznania się z uzupełnieniem raportu oddziaływania na środowisko biogazowni o mocy 1 MW na terenie działki nr 251 położonej w obrębie Bienice. 2010-12-08 14:45
dokument Obwieszczenie o rozpoczęciu ponownej procedury związanej z udziałem społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie biogazowi o mocy 1 MW w Bienicach na działce nr 251 obręb Bienice." 2010-12-08 14:51
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania na wniosek złożony w dniu 26.11.2010 r. przez LKL PARAMIX Sp. z o. o. z siedzibą w Błądkowie, 72-210 Dobra, 2010-12-03 15:21
dokument Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wydanej decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Posadowieniu dwóch zbiorników stalowych z parafiną produkcyjną o pojemności 2x40m3 na płycie żelbetowej o wymiarach 7,10m/9,5m wraz z zewnętrzną instalacją poboru parafiny do procesu technologicznego na terenie istniejącego zakładu produkcji świec,PARAMIX, przewidzianej do realizacji na terenie działki nr 19/4 w Błądkowie". 2010-12-03 10:15
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie umorzenia postepowania w sprawie wydania deczyji środowiskowej dla przedsiewzięcia polegającego na ,,Odzysku odpadowej parafiny i stearyny powstałej przy produkcji świec w zakładzie LKL PARAMIX Sp. z o. o. przewidzianego do realizacji na terenie działki nr 18/1 w Błądkowie". 2010-12-03 10:10
dokument Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej Sp.z o. o. dotyczącym wydania decyzji o środwiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na:,,Zbieraniu i czasowym składowaniu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie działki nr 336/2 obręb Bienice". 2010-11-25 14:23
dokument Obwieszczenie o uzupełnieniu raportu oddziaływania na środowisko pn.:,,Eksploatacja kruszywa naturalnego złoża Dobropole I" oraz ponowne rozpoczęcie procedury udziału ze społeczeństwem w postępowaniu w sprawiewydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na wydaniu koncesji przez Marszałka Województwa Zachodniopomorsiego na wydobywanie kopaliny pospolitej z części złoża kruszywa naturalnego ,,DobropoleI połozonego w przestrzeni gruntowej nr 340/4 i 340/3 obręb Dobropole. 2010-11-05 12:54
dokument Obwieszczenie o wystąpieniu do organów opiniujących i uzgadniających przedsięwzięcie polegające na ,,Odzysku odpadowej parafiny i stearyny powstałej przy produkcji świec w zakładzie LKL PARAMIX Sp. z o. o. przewidzianego do realizacji na terenie działki nr 18/1 w Błądkowie". 2010-09-30 10:54
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Odzysku odpadowej parafiny i stearyny powstałej przy produkcji świec w zakładzie LKL PARAMIX Sp. z o. o. przewidzianego do realizacji na terenie działki nr 18/1 w Błądkowie. 2010-09-30 10:52
dokument Informacja o zamieszczeniu wniosku LKL Paramix Sp. z o. o. w publicznie dostępnym wykazie danych w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Odzysku odpadowej parafiny i stearyny powstałej przy produkcji świec w zakładzie LKL PARAMIX Sp. z o. o. przewidzianego do realizacji na terenie działki nr 18/1 w Błądkowie". 2010-09-30 10:55
dokument Obwieszczenie -Rozpoczęcie procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:,,Budowie biogazowni o mocy 1 MW w Bienicach na działce nr 251 obręb Bienice. 2010-09-27 15:03
dokument Obwieszczenie- zawiadomienie o możliwości zapoznania się z raportem oddziaływania na środowisko biogazowni o mocy 1 MW na terenie działki nr 251 położonej w obrębie Bienice 2010-09-27 15:00
dokument Obwieszczenie - zawiadomienie o wystąpieniu do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie w przedmiocie wyrażenia opinii i uzgodnienia przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie biogazowni o mocy 1 MW w Bienicach na działce nr 251 obręb Bienice". 2010-09-27 14:56
dokument Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o podjęciu postępowania w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie biogazowi o mocy 1 MW w Bienicach na działce nr 251 obręb Bienice? 2010-09-20 13:22
dokument Informacja o zamieszczeniu wniosku LKL Paramix Sp. z o. o. w publicznie dostępnym wykazie danych w sprawie wydania decyzji środowiskowej. 2010-09-15 14:45
dokument Azbest 2010- Obwieszczenie Burmistrza Dobrej 2010-08-27 11:48
dokument Obwieszczenie Burmistrza Dobrej 2010-08-12 08:24
dokument Obwieszczenie- zawiadomienie o wydanej decyzji na wniosek p. Anny Józwy- Kierownika Rejonu Dróg Wojewódzkich w Stargardzie Szczecińskim, będącej pełnomocnikiem Województwa Zachodniopomorskiego- w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na: ,,Przebudowie istniejącej drogi wojewódzkiej nr 144 (działka nr 429) na odcinku 2,5 km: od granicy gminy Dobra w km od 24+290 do 21+870 w miejscowości Dobropole. Projektowana szerokość jezdni- 6,0 m. 2010-07-12 14:02
dokument Obwieszczenie Burmistrza Dobrej o wydanym Postanowieniu ( znak: OŚ i GW.AW. 7627/04/10) o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia do czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę- firmę Deut- Pol z siedzibą w Bienicach, raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 2010-06-30 14:27
dokument Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku złożonym przez p. Waldemara Gorzelaka, (będącego pełnomocnikiem Gminy Dobra) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na ,,Budowie kanału bocznego kanalizacji sanitarnej w ulicy Kasztanowej wraz z lokalną przepompownią ścieków, na działkach nr 46 i 64/31 obręb Dobra." 2010-06-22 14:08
dokument Obwieszczenie- zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na Przebudowie istniejącej drogi wojewódzkiej nr 144 (działka nr 429) na odcinku 2,5 km: od granicy gminy Dobra w km od 24+290 do 21+870 w miejscowości Dobropole. Projektowana szerokość jezdni- 6,0 m. 2010-06-21 09:27
dokument Obwieszczenie Burmistrza Dobrej o uzupełnieniu raportu oddziaływania na środowisko pn. ,,Eksploatacja kruszywa naturalnego złoża Dobropole I w m. Dobropole, gm. Dobra Nowogardzka, działki nr 340/4 i 340/3 obręb Dobropole". 2010-06-18 09:27
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na Budowie obejścia m. Dobra w ciągu drogi wojewódzkiej nr 144 wraz z infrastrukturą techniczną, odwodnieniem oraz usunięciem niezbędnych kolizji. 2010-06-10 13:39
dokument Obwieszczenie o wydaniu postanowienia określającgo brak przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie biogazowi o mocy 1 MW w Bienicach na działce nr 251 obręb Bienice. 2010-06-07 15:02
dokument Obwieszczenie o wydanym postanowieniu Burmistrza Dobrej określającym brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie istniejącej drogi wojewódzkiej nr 144 (działka nr 429) na odcinku 2,5 km: od granicy gminy Dobra w km od 24+290 do 21+870 w miejscowości Dobropole. Projektowana szerokość jezdni- 6,0 m.? 2010-06-02 10:51
dokument Obwieszczenie o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wydanej decyzji z dnia 13.05.2010 r. znak: OŚ i GW.AW. 7627/01/10 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na: Poszukiwaniu i rozpoznawaniu złoża Dobropole I oraz eksploatacji złoża, na terenie działki nr 305/3 obręb Dobropole 2010-05-14 14:57
dokument OBWIESZCZENIE o wydanym przez Burmistrza Dobrej POSTANOWIENIU ( znak: OŚ i GW.AW. 7627/03/10) o stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przedsięwzięcia, polegającego na ,,Budowie obejścia m. Dobra w ciągu drogi wojewódzkiej nr 144 wraz z infrastrukturą techniczną, odwodnieniem oraz usunięciem niezbędnych kolizji. 2010-05-06 09:19
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania na wniosek p. Anny Józwy- Kierownika Rejonu Dróg Wojewódzkich w Stargardzie Szczecińskim, będącej pełnomocnikiem Województwa Zachodniopomorskiego-Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na ,,Przebudowie istniejącej drogi wojewódzkiej nr 144 (działka nr 429) na odcinku 2,5 km: od granicy gminy Dobra w km od 24+290 do 21+870 w miejscowości Dobropole. Projektowana szerokość jezdni- 6,0 m.? 2010-04-29 12:59
dokument Informacja o zamieszeniu w publicznie dostępnym wykaznie danych o wniosku złożonym przez p. Annę Józwę- Kierownika Rejonu Dróg Wojewódzkich w Stargardzie Szczecińskim, będącą pełnomocnikiem Województwa Zachodniopomorskiego-Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na Przebudowie istniejącej drogi wojewódzkiej nr 144 (działka nr 429) na odcinku 2,5 km: od granicy gminy Dobra w km od 24+290 do 21+870 w miejscowości Dobropole. Projektowana szerokość jezdni- 6,0 m.? 2010-04-29 12:54
dokument Informacja o wydanym postanowieniu z dnia 20.04.2010 r. znak: OŚ i GW.AW. 7627/01/10 stwierdzającym brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia, polegającego na: ,,Poszukiwaniu i rozpoznawaniu złoża Dobropole I oraz eksploatacji złoża" na terenie działki nr 305/3 obręb Dobropole. 2010-04-23 14:58
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania na wniosek z dnia 26.03.2010 r. firmy ,,DEUT- POL? Sp. z o. o z siedzibą w Bienicach o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na ,,Budowie biogazowi o mocy 1 MW w Bienicach na działce nr 251 obręb Bienice?. 2010-04-08 15:33
dokument Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku złożonym przez firmę ,,DEUT- POL" Sp. z o. o z siedzibą w Bienicach o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na ,,Budowie biogazowi o mocy 1 MW w Bienicach na działce nr 251 obręb Bienice. 2010-04-02 12:51
dokument Obwieszczenie-zawiadomienie o zwróceniu się w dniu 31.03.2010 r. do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie, Wydziału Spraw Terenowych w Koszalinie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie, w przedmiocie wyrażenia uzgodnienia i opinii warunków realizacji "Budowy obejścia m. Dobra w ciągu drogi wojewódzkiej nr 144 wraz z infrastrukturą techniczną, odwodnieniem oraz usunięciem niezbędnych kolizji" 2016-04-26 08:18
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania na wniosek Biura Anny Dębowskiej - Raczyńskiej z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 21 E/7 w Szczecinku, (posiadającego pełnomocnictwo Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, z dnia 17 marca 2010 r. (data wpływu 22.03.2010 r., uzupełnionego w dniu 26.03.2010 r.) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na ,,Budowie obejścia m. Dobra w ciągu drogi wojewódzkiej nr 144 wraz z infrastrukturą techniczną, odwodnieniem oraz usunięciem niezbędnych kolizji". 2010-04-01 15:06
dokument Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku złożonym przez Biuro Anny Dębowskiej - Raczyńskiej z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 21 E/7 w Szczecinku, (posiadające pełnomocnictwo Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, z dnia 17 marca 2010 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na ,,Budowie obejścia m. Dobra w ciągu drogi wojewódzkiej nr 144 wraz z infrastrukturą techniczną, odwodnieniem oraz usunięciem niezbędnych kolizji". 2010-03-25 14:16
dokument INFORMACJA o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku LEN -KRUSZYWA Sp. z o. o. z dnia 26.10. 2007 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wydaniu koncesji przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego na wydobywanie kopaliny pospolitej z części złoża kruszywa naturalnego ,,Dobropole I położonego w przestrzeni działki gruntowej nr 340/4 i 340/3 obręb Dobropole wraz z przedłożonym w dniu 11.03.2010 r. nowym raportem oddziaływania przedsięwzięcia pn.: ,,Eksploatacja kruszywa naturalnego złoża Dobropole I w m. Dobropole, gm. Dobra Nowogardzka, działki nr 340/4, 340 /3 obręb Dobropole. 2010-03-18 13:52
dokument Obwieszczenie o zamieszczeniu wniosku w publicznie dostępnym wykazie danych o raporcie oddziaływania na środowisko pn: ,,Eksploatacja kruszywa naturalnego złoża Dobropole I w m. Dobropole, gm. Dobra Nowogardzka, działki nr 340/4, 340 /3 obręb Dobropole? oraz informacja o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wydaniu koncesji przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego na wydobywanie kopaliny pospolitej z części złoża kruszywa naturalnego ,,Dobropole I położonego w przestrzeni działki gruntowej nr 340/4 i 340/3 obręb Dobropole. 2010-03-18 13:47
dokument Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych n.t. wniosku o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Poszukiwaniu i rozpoznawaniu złoża Dobropole I oraz eksploatacji złoża na terenie działki nr 305/3 obręb Dobropole. 2010-02-17 13:34
dokument Wykaz podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 2009-11-06 10:37
dokument Obwieszczenie o wydanej decyzji dla przedsięwzięcia p.n.,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z budynku wielorodzinnego usytuowanego na działce nr 307/17; z podłączeniem do przydomowej oczyszczalni ścieków na działkach nr 307/23; 307/24; przez działki nr 307/14 i 307/16 w miejscowości Krzemienna, gmina Dobra. 2009-07-23 09:53
dokument Informacja o wydanym postanowieniu w sprawie braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z budynku wielorodzinnego usytuowanego na działce nr 307/17; z podłączeniem do przydomowej oczyszczalni ścieków na działkach nr 307/23; 307/24; przez działki nr 307/14 i 307/16 w miejscowości Krzemienna, gmina Dobra. 2009-07-08 09:17
dokument Informacja o wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z budynku wielorodzinnego usytuowanego na działce nr 307/17; z podłączeniem do przydomowej oczyszczalni ścieków na działkach nr 307/23; 307/24; przez działki nr 307/14 i 307/16 w miejscowości Krzemienna gmina Dobra. 2009-06-05 13:58
dokument Obwieszczenie o wydanej decyzji środowiskowej 2009-05-24 20:27
dokument Informacja o wydanej decyzji środowiskowej 2009-05-13 09:50
dokument Ogłoszenie dla mieszkańców gminy Dobra 2009-05-07 15:21
dokument Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.,Przebudowa Rynku Miejskiego wraz z przyległymi ulicami Armii Krajowej i Kościuszki. 2009-05-06 10:15
dokument Obwieszczenie o wydanym postanowieniu o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 2009-05-06 10:09
dokument Informacja o wydanym postanowieniu o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 2009-04-30 11:55
dokument Zawiadomienie o przedłużeniu terminu wydania postanowienia w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 2009-04-17 11:32
dokument Informacja o zmianie zakresu wniosku 2009-04-16 15:14
dokument Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych 2009-04-09 14:57
dokument Informacja o wydanej decyzji środowiskowej 2009-04-01 08:26
dokument 2009-Informacja-Termomodernizacja Urzędu Miejskiego w Dobrej 2009-02-18 10:02
dokument 2009-InformacjaTermomodernizacja Szkoły Podstawowej w Wojtaszycach 2009-02-18 10:02
dokument 2009-InformacjaTermomodernizacja Szkoły Podstawowej w Dobrej 2009-02-18 10:01
dokument 2009-Informacja-Termomodernizacja Gimnazjum w Dobrej 2009-02-18 10:01
dokument 2009-Informacja PARAMIX 2009-02-18 10:01