Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
katalog 2024 rok - KATALOG -
katalog Odpady komunalne - informator - KATALOG -
katalog 2023 rok - KATALOG -
katalog 2022 rok - KATALOG -
katalog 2021 rok - KATALOG -
katalog Przed 2021 rokiem - KATALOG -
dokument Obwieszczenie-zawiadomienie stron postępowania o wystąpieniu do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie w przedmiocie wyrażenia opinii warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia 2012-12-31 11:50
dokument Obwieszczenie-zawiadomienie o konieczności uzupelnienia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:,,Budowie fermy norek 207 DJP wraz z infrastrukturą techniczną, na terenie działek nr 87 i 88 obręb Wojtaszyce, gm. Dobra" porzez dopuszczenie dowodu z opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie, w związku z uzupełnieniem raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 2012-12-31 11:42
dokument Obwieszczenie- zawiadomienie stron o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie fermy norek 207 DJP wraz z infrastrukturą techniczną, na terenie dzialek nr 87 i 88 obręb Wojtaszyce, gm. Dobra oraz możliwości składania uwag i wniosków, złozenia wyjaśnień oraz przeglądania akt sprawy w związku z prowadzonym postępowaniem. 2012-12-12 14:34
dokument Obwieszczenie zawiadomienie stron postępowania o wezwaniu inwestora do uzupełnienia raportu (uzupelnienia) o oddziaływaniu inwestycji na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie fermy norek 207 DJP wraz z infrastrukturą techniczną, na terenie działek nr 87 i 88 obręb Wojtaszyce, gm. Dobra" 2012-11-20 11:50
dokument Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o dopuszczeniu udziału w postępowaniu w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na 'Budowie biogazowni o mocy 1 MW na działce nr 157, obręb Błądkowo', dla Fundacji 'Czysta Energia', ul. Piękna 15 lok. 28, 00-549 Warszawa 2012-11-15 08:18
dokument Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na 'Budowie biogazowni o mocy 1 MW na działce nr 157, obręb Błądkowo, gm. Dobra' 2012-11-07 12:40
dokument Obwieszczenie o wydaniu postanowienia określającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, polegającego na 'Budowie biogazowni o mocy 1 MW na działce nr 157, obręb Błądkowo, gm. Dobra' 2012-11-07 11:06
dokument Obwieszczenie- zawiadomienie stron postępowania o przedłużeniu terminu wydania decyzji środowiskowej na podstawie wniosku złożonego przez firmę Poland Fur Production Sp.zo.o., w sprawie przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie fermy norek 207 DJP wraz z infrastrukturą technniczną, na terenie działek nr 87 i 88 obręb Wojtaszyce, gm. Dobra". 2012-11-02 14:29
dokument Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o dopuszczeniu udziału w postępowaniu w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na 'Budowie biogazowni o mocy 1 MW na działce nr 157, obręb Błądkowo', dla Stowarzyszenia na rzecz ochrony natury wsi Bienice 'Ptasi Raj', Bienice 25, 72-210 Dobra 2012-10-29 14:10
dokument Obwieszczenie zawiadomienie stron o wezwaniu Inwestora pismem z dnia 01.10.2012 r. znak:OŚiGW.6220.5.50.2011.AW, na podstawie pisma Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie, Wydział Spraw Terenowych w Koszalinie do pisemnego złożenia wyjaśnień i uzupełnień do przedłożonego raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie fermy norek 207 DJP wraz z infrastrukturą techniczną, na terenie działek nr 87 i 88 obręb Wojtaszyce, gm. Dobra 2012-10-01 13:34
dokument Obwieszczenie- zawiadomienie stron o wystąpieniu do organów właściwych tj. Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Wydział Spraw Terenowych w Koszalinie oraz Państwowy Powiatowy inspektor Sanitarny w Łobzie, w przedmiocie wyrażenia opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie biogazowni o mocy 1 MW na terenie działki nr 157 obręb Błądkowo, gm. Dobra". 2012-09-20 14:37
dokument Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o uzupełnieniu raportu oddziaływania na środowisko oraz o rozpoczęciu ponownej procedury udziału społeczenstwa w postepowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie fermy norek 207 DJP wraz z infrastrukturą techniczną, na terenie działek nr 87 i 88 obręb Wojtaszyce, gm. Dobra". 2012-08-31 11:18
dokument Obwieszczenie - zawiadomienie o możliwości zapoznania się stronom postępowania z uzupełnieniem raportu oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na:,,Budowie fermy norek 207 DJP wraz z infastrukturą techniczną, na terenie działek nr 87 i 88 obręb Wojtaszyce, gm. Dobra". 2012-08-31 11:02
dokument Obwieszczenie - zawiadomienie stron o wystąpieniu do organów właściwych w przedmiocie uzgodnienia i wyrażenia opinii warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na:,,Budowie fermy norek 207 DJP wraz z infarstrukturą techniczną, na terenie działek nr 87 i 88 obręb Wojtaszyce, gm. Dobra" 2012-08-31 10:18
dokument Obwieszczenie - zawiadomienie o przedłużeniu terminu wydania decyzji środowiskowej na podstawie wniosku złożonego w dniu 24.07.2012 r. przez firmę 'Deut-Pol' Sp. z o.o. dla przedsięwzięcia, polegającego na 'Budowie biogazowni na terenie działki nr 157 obręb Błądkowo, gm. Dobra' 2012-08-27 15:04
dokument Obwieszczenie - zawiadomienie o wezwaniu Inwestora do złożenia wyjaśnień, w związku z prowadzoną sprawą w przedmiocie wydania decyzji środowiskowych dla przedsięwzięcia polegającego na: 'Budowie biogazowni o mocy 1 MW na działce 157, obręb Błądkowo, gm. Dobra' 2012-08-27 14:35
dokument Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku z dnia 25.07.2012 r. firmy 'DEUT- POL' Sp. z o. o z siedzibą w Bienicach o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na 'Budowie biogazowi o mocy 1 MW, na działce nr 157, obręb Błądkowo, gm. Dobra' 2012-08-17 15:17
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania na wniosek z dnia 25.07.2012 r. firmy ,DEUT- POL' Sp. z o. o z siedzibą w Bienicach o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na 'Budowie biogazowi o mocy 1 MW, na działce nr 157 obręb Błądkowo, gmina Dobra' 2012-08-17 15:17
dokument OBWIESZCZENIE-zawiadomienie o przedłużeniu terminu wydania decyzji środowiskowej na podstawie wniosku złożonego w dniu 22.07.2011 r. uzupelnionego w dniu 08.09.2011 r. przez firmę POLAND FUR PRODUCTION Sp.z o.o. reprezentowanej przez pełnomocnika p.Daniela Żurka dla przedsiewzięcia polegającego na ,,Budowie fermy norek 207 DJP wraz z infrastrukturą techniczną, na terenie dzialek nr 87 i 88 obręb Wojtaszyce, gm.Dobra". 2012-07-17 15:08
dokument Obwieszczenie - zawiadomienie o wezwaniu Inwestora do złozenia wyjaśnień i uzupełnień do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie fermy norek 207 DJP wraz z infrastrukturą techniczną, an terenie dzialek nr 87 i 88 obręb Wojtaszyce,gm. Dobra ". 2012-07-17 14:55
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie obejścia m.Dobra w ciągu drogi wojewodzkiej nr 144 wraz z infrastrukrturą techniczną, odwodnieniem oraz usunięciem niezbędnych kolizji" 2012-07-13 13:37
dokument Obwieszczenie - zawiadomienie stron postępowania o przystąpieniu Stowarzyszenia Na Rzecz Natury Wsi Bienice ,,Ptasi Raj" z siedzibą w m.Bienice 25, reprezentowanej przez p. Przemysława Kernera, do udziału na prawach strony, w postepowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie fermy norek 207 DJP wraz z infrastrukturą techniczną, na terenie działe nr 87 i 88 obręb Wojtaszyce, gm. Dobra" 2012-06-29 10:41
dokument Obwieszczenie -zawiadomienie o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodow i materiałów, zgłoszenia żądań, złożenia wyjaśnień oraz przeglądania akt sprawy w związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:,,Budowie obejścia m. Dobra w ciągu drogi wojewódzkiej nr 144 wraz z infrastrukturą techniczną, odwodnieniem oraz usunięciem niezbędnych kolizji" 2012-06-13 13:16
dokument OBWIESZCZENIE o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o raporcie oddzialywania na środowisko wraz z jego uzupelnieniem oraz informacja o rozpoczeciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środwiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na:,,Budowie fermy norek 207 DJP wraz z ifrastrukturą techniczną, na terenie działek nr 87 i 88 obręb Wojtaszyce, gm.Dobra". 2012-05-21 12:33
dokument Obwieszczenie-zawiadomienie stron o możliwości zapoznania się z uzupełnieniem raportu oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegaącej na ,,,,Budowie fermy norek 207 DJP wraz z infrastrukturą techniczną, na terenie działek nr 87 i 88 obręb Wojtaszyce, gm. Dobra? 2012-05-21 11:57
dokument Obwieszczenie - zawiadomienie o wystąpieniu do organów opiniujących i uzgadniających tj. Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie, Wydziału Spraw Terenowych w Koszalinie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie w przedmiocie uzgodnienia i wyrażenia opinii warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na:,,Budowie fermy norek 207 DJP wraz z infrastrukturą techniczną, na terenie działek nr 87 i 88 obręb Wojtaszyce, gm. Dobra". 2012-05-21 12:01
dokument Obwieszczenie o rozpoczęciu ponownej procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie obejścia m. Dobra w ciągu drogi wojewódzkiej nr 144 wraz z infrastrukturą techniczną, odwodnieniem oraz usunięciem niezbędnych kolizji?. 2012-05-11 15:13
dokument Obwieszczenie -zawiadomienie stron o mżliwości zapoznawania się z uzupelnieniem raportu oddziaływania na środowisko dla inwestycji ,,Budowa obejścia m. Dobra w ciągu drogi wojewódzkiej nr 144 wraz z infrastrukturą techniczną, odwodnieniem oraz usunięciem niezbędnych kolizji? 2012-05-11 15:04
dokument Obwieszczenie- zawiadomienie stron owystąpieniu do organów opiniujących i uzgadniających tj. Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie, Wydział Spraw Terenowych w Koszalinie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie , 2012-05-11 14:57
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji dotyczącej umorzenia postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 20.03.2012 r. firmy ,,Deut- Pol " Sp z o. o. z siedzibą w Bienicach dotyczący rezygnacji z prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie biogazowni o mocy 1 MW w Bienicach na działkach nr 251, 252 obręb Bienice". 2012-04-27 11:47
dokument Obwieszczenie -zawiadomienie stron postępowania o przedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia, polegającego na ,,Budowie obejścia m. Dobra w ciągu drogi wojewódzkiej nr 144 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, odwodnieniem oraz usunięciem niezbędnych kolizji" na podstawie wniosku złożonego przez Biuro Anny Dębowskiej- Raczyńskiej z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 21 E/7 w Szczecinku 2012-04-26 12:36
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: 1. ,,budowie zbiornika do celów przeciwpożarowych na potrzeby istniejącego zakładu produkcji świec LKL Paramix Sp. z o. o., wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu- na działce nr 18/2 obręb Błądkowo, gm. Dobra, 2. rozbudowie istniejącego zakładu produkcji świec LKL Paramix Sp. z o. o , wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu- na działce nr 19/6 i 19/4 obręb Błądkowo, gm. Dobra, 3. budowie zaplecza biurowo- socjalnego z mieszkaniem służbowym oraz pakowalni, wraz z łącznikami komunikacyjnymi, na potrzeby istniejącego zakładu produkcji świec LKL Paramix Sp. z o. o., z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu ? na działkach nr 19/3 i 19/5 w obrębie Błądkowo, gm. Dobra, 4. budowie budynku magazynowego z zapleczem socjalnym, placu manewrowego i wiaty śmietnikowej na potrzeby istniejącego zakładu produkcji świec LKL Paramix Sp. z o. o., wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu na działkach nr 17, 21 i 22/1 w obrębie Błądkowo, gm. Dobra.?po rozpatrzeniu wniosku firmy LKL Paramix Sp. z o. o. z siedzibą w Błądkowie z dnia 18.05.2011 r. uzupełnionego w dniu 08.06.2011 r., złożonym przez firmę LKL PARAMIX Sp. z o. o z siedzibą w Błądkowie. 2012-04-26 12:12
dokument Obwieszczenie - zawiadomienie stron o przedłużeniu terminu wydania decyzji środowiskowej na podstawie wniosku złożonego w dniu 22.07.2011 r., uzupełnionego w dniu 08.09.2011 r. przez firmę POLAND FUR PRODUCTION Sp. z o. o, reprezentowanej przez pełnomocnika p. Daniela Żurka dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie fermy norek 207 DJP wraz z infrastrukturą techniczną, na terenie działek nr 87 i 88 obręb Wojtaszyce, gm. Dobra". 2012-04-26 09:06
dokument Obwieszczenie - zawiadomienie stron postępowania o możliwości zapoznania się z raportem oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie fermy norek 207 DJP wraz z infrastrukturą techniczną, na terenie dzialek nr 87 i 88 obręb Wojtaszyce, gm. Dobra" oraz o wezwaniu Wnioskodawcy do uzupełnienia raportu oddziaływania na środowisko. 2012-04-06 13:26
dokument Obwieszczenie- zawiadomienie stron o wezwaniu Biura Anny Dębowskiej - Raczyńskiej z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 21 E/7 w Szczecinku do uzupelnienia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na:,,Budowie obejścia m.Dobra w ciągu drogi wojewódzkiej nr 144 wraz z infrastrukturą techniczną, odwodnieniem oraz usunięciem niezbędnych kolizji" 2012-04-06 12:28
dokument Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającycego na:,,Budowie fermy norek 207 DJP wraz z infrastrukturą techniczną, na terenie dzialek nr 87 i 88 obręb Wojtaszyce, gm. Dobra" w psrawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2012-04-06 12:30
dokument Obwieszczenie - umorzenie postępowania administracyjnego, w związku z rezygnacją przez firmę 'DEUT-POL' Sp. z o..o w Bienicach z prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na 'Budowie biogazowni o mocy 1 MW w Bienicach na działkach nr 251, 252 obręb Bienice' 2012-03-29 14:10
dokument Obwieszczenie - zawiadomienie stron o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:1. ,,budowie zbiornika do celów przeciwpożarowych na potrzeby istniejącego zakładu produkcji świec LKL Paramix Sp. z o. o., wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu- na działce nr 18/2 obręb Błądkowo, gm. Dobra, 2. rozbudowie istniejącego zakładu produkcji świec LKL Paramix Sp. z o. o , wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu- na działce nr 19/6 i 19/4 obręb Błądkowo, gm. Dobra, 3. budowie zaplecza biurowo- socjalnego z mieszkaniem służbowym oraz pakowalni, wraz z łącznikami komunikacyjnymi, na potrzeby istniejącego zakładu produkcji świec LKL Paramix Sp. z o. o., z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu na działkach nr 19/3 i 19/5 w obrębie Błądkowo, gm. Dobra, 4. budowie budynku magazynowego z zapleczem socjalnym, placu manewrowego i wiaty śmietnikowej na potrzeby istniejącego zakładu produkcji świec LKL Paramix Sp. z o. o., wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu na działkach nr 17, 21 i 22/1 w obrębie Błądkowo, gm. Dobra." 2012-03-20 13:48
dokument Obwieszczenie -zawiadomienie stron o przeprowadzeniu rozprawy administracyjnej prowadzonej w ramach postępowania w przedmiocie dokonania oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na:,,Budowei obejścia m. Dobra w ciągu drogi wojewódzkiej nr 144 wraz z infranstrukturą techniczną, odwodnieniem oraz usunięciem niezbędnych kolizji". 2012-03-09 11:12
dokument Obwieszczenie o przeprowadzeniu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia: ,,Budowa obejścia m.Dobra w ciągu drogi wojewodzkiej nr 144 wraz z infrastrukturą techniczną, odwodnieniem oraz usunięciem niezbędnych kolizji" 2012-03-09 11:01
dokument Obwieszczenie - zawiadomienie stron o wystąpieniu do organów tj. Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie, Wydział Spraw Terenowych w Koszalinie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie w przedmiocie wyrażenia opinii i uzgodnienia przedsięwzięcia polegającego na:,,Budowie obejścia m.Dobra w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 144 wraz z infrastrukturą techniczną, odwodnieniem oraz usunięciem niezbędnych kolizji". 2012-03-05 13:06
dokument Obwieszczenie - zawiadomienie stron postępowania o możliwości zapoznania się z uzupelnieniem raportu oddziaływania na środowisko dla inwestycji ,,Budowa obejścia m.Dobra w ciągu drogi wojewodzkiej nr 144 wraz z infrastrukturą techniczną, odwodnieniem oraz usunięciem niezbędnych kolizji" 2012-03-02 13:41
dokument Obwieszczenie - zawiadomienie o wezwaniu firmy LKL Paramix Sp. z o. o. w Błądkowie do uzupełnienia dokumentacji w ramach prowadzonego postępowania w zakresie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia dotyczącego rozbudowy fabryki świec w miejscowości Błądkowo 2012-02-15 13:24
dokument Obwieszczenie - zawiadomienie o wezwaniu firmy Deut-Pol Sp. z o.o. w Bienicach do uzupełnienia dokumentacji w ramach prowadzonego postępowania w zakresie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, dotyczącego 'Budowy biogazowni o mocy 1 MW w Bienicach na działkach nr 251, 252 obręb Bienice' 2012-02-15 13:16
dokument Obwieszczenie o przeprowadzeniu rozprawy administracyjnej, w ramach postępowania w przedmiocie dokonania oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na: 1. 'budowie zbiornika do celów przeciwpożarowych na potrzeby istniejącego zakładu produkcji świec LKL Paramix Sp. z o. o., wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu- na działce nr 18/2 obręb Błądkowo, gm. Dobra, 2. rozbudowie istniejącego zakładu produkcji świec LKL Paramix Sp. z o. o , wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu- na działce nr 19/6 i 19/4 obręb Błądkowo, gm. Dobra, 3. budowie zaplecza biurowo- socjalnego z mieszkaniem służbowym oraz pakowalni, wraz z łącznikami komunikacyjnymi, na potrzeby istniejącego zakładu produkcji świec LKL Paramix Sp. z o. o., z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu ? na działkach nr 19/3 i 19/5 w obrębie Błądkowo, gm. Dobra, 4. budowie budynku magazynowego z zapleczem socjalnym, placu manewrowego i wiaty śmietnikowej na potrzeby istniejącego zakładu produkcji świec LKL Paramix Sp. z o. o., wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu ? na działkach nr 17, 21 i 22/1 w obrębie Błądkowo, gm. Dobra'. 2012-02-10 14:10
dokument Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na:1. ,,budowie zbiornika do celów przeciwpożarowych na potrzeby istniejącego zakładu produkcji świec LKL Paramix Sp. z o. o., wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu- na działce nr 18/2 obręb Błądkowo, gm. Dobra, 2. rozbudowie istniejącego zakładu produkcji świec LKL Paramix Sp. z o. o , wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu- na działce nr 19/6 i 19/4 obręb Błądkowo, gm. Dobra, 3. budowie zaplecza biurowo- socjalnego z mieszkaniem służbowym oraz pakowalni, wraz z łącznikami komunikacyjnymi, na potrzeby istniejącego zakładu produkcji świec LKL Paramix Sp. z o. o., z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu na działkach nr 19/3 i 19/5 w obrębie Błądkowo, gm. Dobra, 4. budowie budynku magazynowego z zapleczem socjalnym, placu manewrowego i wiaty śmietnikowej na potrzeby istniejącego zakładu produkcji świec LKL Paramix Sp. z o. o., wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu na działkach nr 17, 21 i 22/1 w obrębie Błądkowo, gm. Dobra. 2012-02-10 13:18
dokument Obwieszcznie o przedłużeniu terminu wydania decyzji środowiskowej polegającej na: 'Budowie zbiornika do celów przeciwpożarowych na potrzeby istniejącego zakładu produkcji świec LKL Paramix Sp. z o. o., wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu- na działce nr 18/2 obręb Błądkowo, gm. Dobra, - rozbudowie istniejącego zakładu produkcji świec LKL Paramix Sp. z o. o , wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu - na działce nr 19/6 i 19/4 obręb Błądkowo, gm. Dobra, - budowie zaplecza biurowo-socjalnego z mieszkaniem służbowym oraz pakowalni, wraz z łącznikami komunikacyjnymi, na potrzeby istniejącego zakładu produkcji świec LKL Paramix Sp. z o. o., z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu na działkach nr 19/3 i 19/5 w obrębie Błądkowo, gm. Dobra, - budowie budynku magazynowego z zapleczem socjalnym, placu manewrowego i wiaty śmietnikowej na potrzeby istniejącego zakładu produkcji świec LKL Paramix Sp. z o. o., wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu na działkach nr 17, 21 i 22/1 w obrębie Błądkowo, gm. Dobra.' 2012-01-31 12:28
dokument Obwieszczenie-zawiadomienie stron o o wezwaniu Biura Anny Dębowskiej- Raczyńskiej z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 21E/7 w Szczecinku, będącego pełnomocnikiem Inwestora- Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, z siedzibą przy ul. Szczecińskiej 31 w Koszalinie, do uzupełnienia raportu oddziaływania na środowisko pismem z dnia 24.01.2012 r. 2012-01-25 14:55
dokument OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE stron o możliwości zapoznania się z raportem oddziaływania na środowisko dotyczącym rozbudowy fabryki świec w miejscowości Błądkowo (data wpływu do Urzędu Miejskiego w Dobrej w dniu 07.10.2011 r.), wraz z jego ponownym uzupełnieniem (data wpływu do Urzędu Miejskiego w Dobrej w dniu 17.01.2012 r. ). 2012-01-18 14:47
dokument Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o dopuszczeniu udziału w postępowaniu w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na 'Budowie biogazowni o mocy 1 MW w Bienicach, na działkach nr 251, 252 obręb Bienice', dla Stowarzyszenia 'Czysta Energia', ul. Kościuszki 27/1, 72-210 Dobra 2012-01-18 13:51
dokument Obwieszczenie - zawiadomienie o wezwaniu firmy "Deut-Pol" Sp. z o.o. w Bienicach do ponownego uzupełnienia raportu oddziaływania na środowisko, dotyczącego 'Budowy biogazowni o mocy 1 MW w Bienicach na działkach nr 251, 252 obręb Bienice' 2012-01-18 11:39
dokument OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE stron postępowania o przedłużeniu terminu wydania decyzji środowiskowej na realizację przedsięwzięcia, polegającego na ,,Budowie obejścia m. Dobra w ciągu drogi wojewódzkiej nr 144 wraz z infrastrukturą techniczną, odwodnieniem oraz usunięciem niezbędnych kolizji? na podstawie wniosku złożonego przez Biuro Anny Dębowskiej ? Raczyńskiej z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 21 E/7 w Szczecinku, (posiadające pełnomocnictwo Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, z dnia 17 marca 2010 r. (data wpływu 22.03.2010 r., uzupełnionego w dniu 26.03.2010 r.). 2012-01-13 13:48
dokument Obwieszczenie- zawiadomienie stron o możliwości zapoznania się z raportem oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na ,,Budowie obejścia m. Dobra w ciągu drogi wojewodzkiej nr 144 wraz z infrastrukturą techniczną, odwodnieniem oraz usunięciem niezbędnych kolizji" w ramach postępowania prowadzonego na wniosek Biura Anny Dębowskiej-Raczyńskiej z siedzibą przy ul. Piłsudskiego w Szczecinku -posiadające pełnomocnictwo Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie,będącego Inwestorem planowanego przedsięwzięcia. 2012-01-13 15:04
dokument Obwieszczenie- zawiadomienie stron o możliowści zapoznania się z raportem oddziaływania na środowisko dotyczącym rozbudowy fabryki świec w miejscowości Błądkowo wraz z jego uzupelnieniem w związku z prowadzeniem sprawy w przedmiocie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na:- ,,budowie zbiornika do celów przeciwpożarowych na potrzeby istniejącego zakładu produkcji świec LKL Paramix Sp. z o. o., wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu- na działce nr 18/2 obręb Błądkowo, gm. Dobra, - rozbudowie istniejącego zakładu produkcji świec LKL Paramix Sp. z o. o , wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu- na działce nr 19/6 i 19/4 obręb Błądkowo, gm. Dobra, - budowie zaplecza biurowo- socjalnego z mieszkaniem służbowym oraz pakowalni, wraz z łącznikami komunikacyjnymi, na potrzeby istniejącego zakładu produkcji świec LKL Paramix Sp. z o. o., z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu na działkach nr 19/3 i 19/5 w obrębie Błądkowo, gm. Dobra, - budowie budynku magazynowego z zapleczem socjalnym, placu manewrowego i wiaty śmietnikowej na potrzeby istniejącego zakładu produkcji świec LKL Paramix Sp. z o. o., wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu na działkach nr 17, 21 i 22/1 w obrębie Błądkowo, gm. Dobra. 2012-01-05 11:35
dokument Obwieszczenie- zawiadomienie stron postepowania o przedłużeniu terminu wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie fermy norek 207 DJP wraz z infrastrukturą techniczną, na terenie dzialek nr 87 i 88 obręb Wojtaszyce, gm. Dobra" 2012-01-05 11:28
dokument Obwieszczenie - zawiadomienie o raporcie oddziaływania na środowisko i jego uzupełnieniu, dotyczącym 'Budowy biogazowni o mocy 1 MW w Bienicach na działkach nr 251, 252 obręb Bienice' 2012-01-05 10:01
dokument Obwieszczenie o przedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: 'Budowie biogazowni o mocy 1 MW w Bienicach na działkach nr 251, 252 obręb Bienice' 2011-12-29 10:31
dokument Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o dopuszczeniu udziału w postępowaniu w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na 'Budowie biogazowni o mocy 1 MW w Bienicach, na działkach nr 251, 252 obręb Bienice', dla Stowarzyszenia na rzecz ochrony natury wsi Bienice 'Ptasi Raj', Bienice 25, 72-210 Dobra 2011-12-23 08:14
dokument Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o dopuszczeniu udziału w postępowaniu w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na 'Budowie biogazowni o mocy 1 MW w Bienicach, na działkach nr 251, 252 obręb Bienice', dla Stowarzyszenia Federacji Zielonych 'Gaja', ul. 5 Lipca 45, 70-374 Szczecin 2011-12-23 08:04
dokument Obwieszczenie o przedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,budowie zbiornika do celów przeciwpożarowych na potrzeby istniejącego zakładu produkcji świec LKL Paramix Sp. z o. o., wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu- na działce nr 18/2 obręb Błądkowo, gm. Dobra, - rozbudowie istniejącego zakładu produkcji świec LKL Paramix Sp. z o. o , wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu- na działce nr 19/6 i 19/4 obręb Błądkowo, gm. Dobra, - budowie zaplecza biurowo- socjalnego z mieszkaniem służbowym oraz pakowalni, wraz z łącznikami komunikacyjnymi, na potrzeby istniejącego zakładu produkcji świec LKL Paramix Sp. z o. o., z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu ? na działkach nr 19/3 i 19/5 w obrębie Błądkowo, gm. Dobra, - budowie budynku magazynowego z zapleczem socjalnym, placu manewrowego i wiaty śmietnikowej na potrzeby istniejącego zakładu produkcji świec LKL Paramix Sp. z o. o., wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu ? na działkach nr 17, 21 i 22/1 w obrębie Błądkowo, gm. Dobra. 2011-11-22 09:36
dokument Obwieszczenie -zawiadomienie o wystąpieniu do organów zajmujących stanowisko tj. Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie, Wydział Spraw Terenowych w Koszalinie oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie w przedmiocie wyrażenia opinii i uzgodnienia raportu oddziaływania na środowisko - Rozbudowa fabryki świec, złożonym przez LKL Paramix Sp. zo.o. z siedzibą w Błądkowie. 2011-11-22 09:33
dokument Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie fermy norek 207 DJP wraz z infrastrukturą techniczną, na terenie działek nr 87 i 88 obręb Wojtaszyce, gm. Dobra" 2011-11-10 11:27
dokument Obwieszczenie o wydaniu postanowienia określającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na ,,Budowie fermy norek 207 DJP wraz z infrastrukturą techniczną, na terenie działek nr 87 i 88 obręb Wojtaszyce, gm. Dobra. 2011-10-25 15:22
dokument Obwieszczenie- zawiadomienie stron o wystąpieniu do organów zajmujących stanowisko tj .Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie, Wydziału Spraw Terenowych w Koszalinie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie fermy norek 207 DJP wraz z infrastrukturą techniczną, na terenie działek nr 87 i 88 obręb Wojtaszyce, gm. Dobra" 2011-09-13 11:26
dokument Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postepowania w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: 1. ,,budowie zbiornika do celów przeciwpożarowych na potrzeby istniejącego zakładu produkcji świec LKL Paramix Sp. z o. o., wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu- na działce nr 18/2 obręb Błądkowo, gm. Dobra, 2. rozbudowie istniejącego zakładu produkcji świec LKL Paramix Sp. z o. o , wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu- na działce nr 19/6 i 19/4 obręb Błądkowo, gm. Dobra, 3. budowie zaplecza biurowo- socjalnego z mieszkaniem służbowym oraz pakowalni, wraz z łącznikami komunikacyjnymi, na potrzeby istniejącego zakładu produkcji świec LKL Paramix Sp. z o. o., z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu na działkach nr 19/3 i 19/5 w obrębie Błądkowo, gm. Dobra, 4. budowie budynku magazynowego z zapleczem socjalnym, placu manewrowego i wiaty śmietnikowej na potrzeby istniejącego zakładu produkcji świec LKL Paramix Sp. z o. o., wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu na działkach nr 17, 21 i 22/1 w obrębie Błądkowo, gm. Dobra." 2011-09-05 09:08
dokument Obwieszczenie o wydaniu postanowienia określającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na: ,,1.budowie zbiornika do celów przeciwpożarowych na potrzeby istniejącego zakładu produkcji świec LKL Paramix Sp. z o. o., wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu- na działce nr 18/2 obręb Błądkowo, gm. Dobra, 2. rozbudowie istniejącego zakładu produkcji świec LKL Paramix Sp. z o. o , wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu- na działce nr 19/6 i 19/4 obręb Błądkowo, gm. Dobra, 3. budowie zaplecza biurowo- socjalnego z mieszkaniem służbowym oraz pakowalni, wraz z łącznikami komunikacyjnymi, na potrzeby istniejącego zakładu produkcji świec LKL Paramix Sp. z o. o., z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu na działkach nr 19/3 i 19/5 w obrębie Błądkowo, gm. Dobra, 4. budowie budynku magazynowego z zapleczem socjalnym, placu manewrowego i wiaty śmietnikowej na potrzeby istniejącego zakładu produkcji świec LKL Paramix Sp. z o. o., wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu na działkach nr 17, 21 i 22/1 w obrębie Błądkowo, gm. Dobra na wniosek firmy LKL PARAMIX Sp.zo.o. z siedzibą w Błądkowie. 2011-09-05 09:04
dokument Obwieszczenie- zawiadomienie stron o wystąpieniu do organów zajmujących stanowisko tj. Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie, Wydziału Spraw Terenowych w Koszalinie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie w przedmiocie wyrażenia opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na:,,budowie zbiornika do celów przeciwpożarowych na potrzeby istniejącego zakładu produkcji świec LKL Paramix Sp. z o. o., wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu- na działce nr 18/2 obręb Błądkowo, gm. Dobra, - rozbudowie istniejącego zakładu produkcji świec LKL Paramix Sp. z o. o , wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu- na działce nr 19/6 i 19/4 obręb Błądkowo, gm. Dobra, - budowie zaplecza biurowo- socjalnego z mieszkaniem służbowym oraz pakowalni, wraz z łącznikami komunikacyjnymi, na potrzeby istniejącego zakładu produkcji świec LKL Paramix Sp. z o. o., z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu na działkach nr 19/3 i 19/5 w obrębie Błądkowo, gm. Dobra, - budowie budynku magazynowego z zapleczem socjalnym, placu manewrowego i wiaty śmietnikowej na potrzeby istniejącego zakładu produkcji świec LKL Paramix Sp. z o. o., wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu na działkach nr 17, 21 i 22/1 w obrębie Błądkowo, gm. Dobra." 2011-08-12 12:38
dokument Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie biogazowni o mocy 1 MW w Bienicach na działkach nr 251,252 obręb Bienice". 2011-08-10 12:30
dokument Obwieszczenie o wydaniu postanowienia określającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko polegającego na ,,Budowie biogazowni omocy 1 MW w Bienicach na działkach nr 251, 252 obręb Bienice." 2011-08-10 12:25
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania na wniosek z dnia 22.07.2011 r. firmy POLAND FUR PRODUCTION Sp. z o. o, reprezentowanej przez pełnomocnika p. Daniela Żurka w sprawie wydania decyzji środowiskowej na realizację przedsięwzięcia, polegającego na ,,Budowie fermy norek 207 DJP wraz z infrastrukturą techniczną, na terenie działek nr 87 i 88 obręb Wojtaszyce, gm. Dobra". 2011-08-02 15:07
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania na wniosek z dnia 22.07.2011 r. firmy POLAND FUR PRODUCTION Sp. z o. o, reprezentowanej przez pełnomocnika p. Daniela Żurka w sprawie wydania decyzji środowiskowej na realizację przedsięwzięcia, polegającego na ,,Budowie fermy norek 207 DJP wraz z infrastrukturą techniczną, na terenie działek nr 87 i 88 obręb Wojtaszyce, gm. Dobra?. 2011-08-02 14:58
dokument Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku z dnia 22.07.2011 r. o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie fermy norek 207 DJP wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działek nr 87 i 88 obręb Wojtaszyce, gm. Dobra" złozonym przez firmę POLAND FUR PRODUKTION Sp.z o. o., reprezentowanej przez pełnomocnika p. Daniela Żurka. 2011-08-02 14:00
dokument Obwieszczenie - zawiadomienie stron o przedłużeniu terminu rozpatrzenia wniosku LKL PARAMIX sp.z o.o z dnia 18.05.2011r. uzupełnionym w dniu 08.06.2011 r. o wydanie deczyji ośrodowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na:,,budowie zbiornika do celów przeciwpożarowych na potrzeby istniejącego zakładu produkcji świec LKL Paramix Sp. z o. o., wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu- na działce nr 18/2 obręb Błądkowo, gm. Dobra, - rozbudowie istniejącego zakładu produkcji świec LKL Paramix Sp. z o. o , wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu- na działce nr 19/6 i 19/4 obręb Błądkowo, gm. Dobra, - budowie zaplecza biurowo- socjalnego z mieszkaniem służbowym oraz pakowalni, wraz z łącznikami komunikacyjnymi, na potrzeby istniejącego zakładu produkcji świec LKL Paramix Sp. z o. o., z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu ? na działkach nr 19/3 i 19/5 w obrębie Błądkowo, gm. Dobra, - budowie budynku magazynowego z zapleczem socjalnym, placu manewrowego i wiaty śmietnikowej na potrzeby istniejącego zakładu produkcji świec LKL Paramix Sp. z o. o., wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu ? na działkach nr 17, 21 i 22/1 w obrębie Błądkowo, gm. Dobra. 2011-07-20 13:53
dokument Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku złożonym przez firmę EKONET Sieci Sanitarne i Instalacje Sanitarne z siedzibą w Poznaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie kanału bocznego kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ulicy Dąbrowskiego wraz z lokalną przepompownią ścieków, na terenie działek nr 88, 15/1 obręb Dobra. 2011-07-19 08:49
dokument Obwieszczenie- zawiadomienie stron o wystąpieniu do organów zajmujących stanowisko tj. Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Koszalinie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie w przedmiocie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na:,,Budowie biogazowni o mocy 1 MWw Bienicach na działkach nr 251, 252 obręb Bienice". 2011-07-13 12:41
dokument Decyzja o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej na realizację przedsięwzięcia, polegającego na ,,Posadowieniu dwóch zbiorników stalowych z parafiną produkcyjną o pojemności 2 x 40m3 na płycie żelbetowej o wymiarach 7,10 m/9,5 m wraz z zewnętrzną instalacją poboru parafiny do procesu technologicznego, na terenie istniejącego zakładu produkcji świec ,,PARAMIX", przewidzianych do realizacji na terenie działki nr 19/4 w Błądkowie, wraz z odzyskiem odpadowej parafiny i stearyny powstałej przy produkcji świec w zakładzie LKL PARAMIX Sp. z o. o., przewidzianym do realizacji na terenie działki nr 18/1 w Błądkowie" prowadzonego na wniosek firmy LKL Paramix Sp.z o.o. z siedzibą w Błądkowie. 2011-07-12 13:54
dokument Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łobzie, dotycząca uboju zwierząt na terenie gospodarstwa w celu produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny (ubój gospodarczy). 2011-06-21 09:34
dokument Informacja dla mieszkańcow gminy Dobra, dotycząca organizowanego przez Starostwo Powiatowe w Łobzie, spotkania w dniu 30 czerwca 2011 r. (czwartek) godz. 11.00 -pn.,,Spółki wodne-zasady tworzenia i zakres działalności". 2011-06-21 09:19
dokument Obwieszczenie o przedłużeniu terminu rozpatrzenia wniosku LKL PARAMIX Sp. z o.o. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na:- ,,budowie zbiornika do celów przeciwpożarowych na potrzeby istniejącego zakładu produkcji świec LKL Paramix Sp. z o. o., wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu- na działce nr 18/2 obręb Błądkowo, gm. Dobra, - rozbudowie istniejącego zakładu produkcji świec LKL Paramix Sp. z o. o , wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu- na działce nr 19/6 i 19/4 obręb Błądkowo, gm. Dobra, - budowie zaplecza biurowo- socjalnego z mieszkaniem służbowym oraz pakowalni, wraz z łącznikami komunikacyjnymi, na potrzeby istniejącego zakładu produkcji świec LKL Paramix Sp. z o. o., z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu na działkach nr 19/3 i 19/5 w obrębie Błądkowo, gm. Dobra, - budowie budynku magazynowego z zapleczem socjalnym, placu manewrowego i wiaty śmietnikowej na potrzeby istniejącego zakładu produkcji świec LKL Paramix Sp. z o. o., wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu na działkach nr 17, 21 i 22/1 w obrębie Błądkowo, gm. Dobra". 2011-06-20 14:56
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek LKL PARAMIX Sp. z o. o. z siedzibą w Błądkowie o wydanie deczyji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na:- ,,budowie zbiornika do celów przeciwpożarowych na potrzeby istniejącego zakładu produkcji świec LKL Paramix Sp. z o. o., wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu- na działce nr 18/2 obręb Błądkowo, gm. Dobra, - rozbudowie istniejącego zakładu produkcji świec LKL Paramix Sp. z o. o , wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu- na działce nr 19/6 i 19/4 obręb Błądkowo, gm. Dobra, - budowie zaplecza biurowo- socjalnego z mieszkaniem służbowym oraz pakowalni, wraz z łącznikami komunikacyjnymi, na potrzeby istniejącego zakładu produkcji świec LKL Paramix Sp. z o. o., z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu ? na działkach nr 19/3 i 19/5 w obrębie Błądkowo, gm. Dobra, - budowie budynku magazynowego z zapleczem socjalnym, placu manewrowego i wiaty śmietnikowej na potrzeby istniejącego zakładu produkcji świec LKL Paramix Sp. z o. o., wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu ? na działkach nr 17, 21 i 22/1 w obrębie Błądkowo, gm. Dobra?. 2011-06-20 14:45
dokument Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku złożonym przez LKL PARAMIX Sp. z o.o. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia, polegającego na:- ,,budowie zbiornika do celów przeciwpożarowych na potrzeby istniejącego zakładu produkcji świec LKL Paramix Sp. z o. o., wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu- na działce nr 18/2 obręb Błądkowo, gm. Dobra, - rozbudowie istniejącego zakładu produkcji świec LKL Paramix Sp. z o. o , wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu- na działce nr 19/6 i 19/4 obręb Błądkowo, gm. Dobra, - budowie zaplecza biurowo- socjalnego z mieszkaniem służbowym oraz pakowalni, wraz z łącznikami komunikacyjnymi, na potrzeby istniejącego zakładu produkcji świec LKL Paramix Sp. z o. o., z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu na działkach nr 19/3 i 19/5 w obrębie Błądkowo, gm. Dobra, - budowie budynku magazynowego z zapleczem socjalnym, placu manewrowego i wiaty śmietnikowej na potrzeby istniejącego zakładu produkcji świec LKL Paramix Sp. z o. o., wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu na działkach nr 17, 21 i 22/1 w obrębie Błądkowo, gm. Dobra". 2011-06-20 14:42
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie biogazowni o mocy 1 MW w Bienicach na działkach nr 251, 252 obręb Bienice". 2011-06-15 11:03
dokument Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku złozonym przez firmę ,,Deut-Pol" Sp. z o.oz siedzibą w Bienicach o wydanie decyzji o środwiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia, polegającego na ,,Budowie biogazowni o mocy 1 MW w Bienicach na działkach nr 251,252 obręb Bienice". 2011-06-15 07:58
dokument Obwieszczenie o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Posadowieniu dwóch zbiorników stalowych z parafiną produkcyjną o pojemności 2 x 40m3 na płycie żelbetowej o wymiarach 7,10 m/9,5 m wraz z zewnętrzną instalacją poboru parafiny do procesu technologicznego, na terenie istniejącego zakładu produkcji świec ,,PARAMIX", przewidzianych do realizacji na terenie działki nr 19/4 w Błądkowie, wraz z odzyskiem odpadowej parafiny i stearyny powstałej przy produkcji świec w zakładzie LKL PARAMIX Sp. z o. o., przewidzianym do realizacji na terenie działki nr 18/1 w Błądkowie." 2011-06-10 13:34
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie biogazowni o mocy 1 MW w Bienicach na działce nr 251 obręb Bienice". 2011-05-12 10:13
dokument Informacja dotycząca szczepienia lisów wolno żyjących 2011-05-11 12:28
dokument Obwieszczenie o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie biogazowni o mocy 1 MW w Bienicach na działce nr 251 obręb Bienice". 2011-04-14 10:04
dokument Obwieszczenie o zmianie terminu rozprawy administracyjnej w postępowaniu w przedmiocie dokonania oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie biogazowni o mocy 1MW w Bienicach na terenie działki nr 251 obręb Bienice. 2011-03-29 15:11
dokument Uzasadnienie do stawek opłat za wodę i ścieki na terenie gminy Dobra 2011-03-29 15:03
dokument Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na ,,Posadowieniu dwóch zbiorników stalowych z parafiną produkcyjną o pojemności 2 x 40m3 na płycie żelbetowej o wymiarach 7,10 m/9,5 m wraz z zewnętrzną instalacją poboru parafiny do procesu technologicznego, na terenie istniejącego zakładu produkcji świec ,,PARAMIX", przewidzianych do realizacji na terenie działki nr 19/4 w Błądkowie, wraz z odzyskiem odpadowej parafiny i stearyny powstałej przy produkcji świec w zakładzie LKL PARAMIX Sp. z o. o., przewidzianym do realizacji na terenie działki nr 18/1 w Błądkowie". 2011-03-24 13:30
dokument Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie sprostowania z urzędu błędów pisarskich zawartych w postanowieniu z dnia 22.02.2011 r. znak: OŚiGW.6220.5.2011.AW 2011-03-24 13:23
dokument Obwieszczenie- zawiadomienie o przeprowadzeniu otwartej rozprawy administracyjnej dla społeczeństwa prowadzonej w ramach postępowania w przedmiocie dokonania oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie biogazowni o mocy 1 MW w Bienicach na działce nr 251 obręb Bienice." 2011-03-11 10:51
dokument Obwieszczenie -zawiadomienie stron o możliwości zapoznania się z uzupelnieniem raportu oddziaływania na środowisko biogazowni o mocy 1 MW na terenie działki nr 251 położonej w m. Bienice. 2011-03-11 10:46
dokument Obwieszczenie o ponownym rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postepowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przesięwzięcia polegającego na ,,Budowie biogazowni o mocy 1 MW w Bienicach na działce nr 251 obręb Bienice". 2011-03-11 10:42
dokument Obwieszczenie- zawiadomienie stron o wystąpieniu do organu zajmującego stanowisko tj. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie w sprawie wydania opinii dla przedsięwzięcia polegającego na ,, Budowie biogazowni o mocy 1 MW w Bienicach na działce nr 251 obręb Bienice". 2011-03-09 14:16
dokument Obwieszczenie o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wydanej decyzji z dnia 18.02.2011 r. znak: OŚiGW.AW.7627/10/10 o srodwiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na : ,,Zbieraniu i czasowym składowaniu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie dzialki nr 336/2 obręb Bienice". 2011-02-23 14:30
dokument Obwieszczenie o wydaniu postanowienia określającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddzialywania na środowisko polegającego na: ,,Posadowieniu dwóch zbiorników stalowych z parafiną produkcyjną o pojemności 2 x 40m3 na płycie żelbetowej o wymiarach 7,10 m/9,5 m wraz z zewnętrzną instalacją poboru parafiny do procesu technologicznego, na terenie istniejącego zakładu produkcji świec PARAMIX", przewidzianych do realizacji na terenie działki nr 19/4 w Błądkowie, wraz z odzyskiem odpadowej parafiny i stearyny powstałej przy produkcji świec w zakładzie LKL PARAMIX Sp. z o. o., przewidzianym do realizacji na terenie działki nr 18/1 w Błądkowie". 2011-02-23 14:26
dokument Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wydaniu postanowienia Burmistrza Dobrej z dnia 01.02.2011 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Zbieraniu i czasowym składowaniu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie działki nr 336/2 obręb Bienice." 2011-02-08 09:44
dokument Obwieszczenie o wystąpieniu do organów zajmujących stanowisko- Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie w związku z uzupełnieniem wniosku LKL Paramix Sp. z o.o. w Błądkowie o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na posadowieniu dwóch zbiorników stalowych z parafiną produkcyjną o pojemności 2x40m3 na płycie żelbetowej o wymiarach 7,10m/9,5 wraz zewnętrzną instalacją poboru parafiny do procesu technologicznego na terenie działki nr 19/4 w Błądkowie, wraz z odzyskiem odpadowej parafiny i stearyny powstałej przy prdukcji śiec , przewidzianym do realizacji na terenie działki nr 18/1 w Błądkowie. 2011-01-20 15:28
dokument Obwieszczenie o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wydaniu koncesji przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego na wydobywanie kopaliny pospolitej z części złoża kruszywa naturalnego ,,Dobropole I" położonego w przestrzeni działki gruntowej nr 340/4 i 340/3 obręb Dobropole na wniosek LEN - KRUSZYWA Sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinie. 2010-12-28 15:30
dokument Obwieszczenie- zawiadomienie o wystąpieniu do organu zajmującego stanowisko w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie biogazowi o mocy 1 MW w Bienicach na działce nr 251 obręb Bienice." 2010-12-08 14:50
dokument Obwieszczenie- zawiadomienie o możliwości zapoznania się z uzupełnieniem raportu oddziaływania na środowisko biogazowni o mocy 1 MW na terenie działki nr 251 położonej w obrębie Bienice. 2010-12-08 14:45
dokument Obwieszczenie o rozpoczęciu ponownej procedury związanej z udziałem społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie biogazowi o mocy 1 MW w Bienicach na działce nr 251 obręb Bienice." 2010-12-08 14:51
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania na wniosek złożony w dniu 26.11.2010 r. przez LKL PARAMIX Sp. z o. o. z siedzibą w Błądkowie, 72-210 Dobra, 2010-12-03 15:21
dokument Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wydanej decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Posadowieniu dwóch zbiorników stalowych z parafiną produkcyjną o pojemności 2x40m3 na płycie żelbetowej o wymiarach 7,10m/9,5m wraz z zewnętrzną instalacją poboru parafiny do procesu technologicznego na terenie istniejącego zakładu produkcji świec,PARAMIX, przewidzianej do realizacji na terenie działki nr 19/4 w Błądkowie". 2010-12-03 10:15
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie umorzenia postepowania w sprawie wydania deczyji środowiskowej dla przedsiewzięcia polegającego na ,,Odzysku odpadowej parafiny i stearyny powstałej przy produkcji świec w zakładzie LKL PARAMIX Sp. z o. o. przewidzianego do realizacji na terenie działki nr 18/1 w Błądkowie". 2010-12-03 10:10
dokument Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej Sp.z o. o. dotyczącym wydania decyzji o środwiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na:,,Zbieraniu i czasowym składowaniu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie działki nr 336/2 obręb Bienice". 2010-11-25 14:23
dokument Obwieszczenie o uzupełnieniu raportu oddziaływania na środowisko pn.:,,Eksploatacja kruszywa naturalnego złoża Dobropole I" oraz ponowne rozpoczęcie procedury udziału ze społeczeństwem w postępowaniu w sprawiewydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na wydaniu koncesji przez Marszałka Województwa Zachodniopomorsiego na wydobywanie kopaliny pospolitej z części złoża kruszywa naturalnego ,,DobropoleI połozonego w przestrzeni gruntowej nr 340/4 i 340/3 obręb Dobropole. 2010-11-05 12:54
dokument Obwieszczenie o wystąpieniu do organów opiniujących i uzgadniających przedsięwzięcie polegające na ,,Odzysku odpadowej parafiny i stearyny powstałej przy produkcji świec w zakładzie LKL PARAMIX Sp. z o. o. przewidzianego do realizacji na terenie działki nr 18/1 w Błądkowie". 2010-09-30 10:54
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Odzysku odpadowej parafiny i stearyny powstałej przy produkcji świec w zakładzie LKL PARAMIX Sp. z o. o. przewidzianego do realizacji na terenie działki nr 18/1 w Błądkowie. 2010-09-30 10:52
dokument Informacja o zamieszczeniu wniosku LKL Paramix Sp. z o. o. w publicznie dostępnym wykazie danych w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Odzysku odpadowej parafiny i stearyny powstałej przy produkcji świec w zakładzie LKL PARAMIX Sp. z o. o. przewidzianego do realizacji na terenie działki nr 18/1 w Błądkowie". 2010-09-30 10:55
dokument Obwieszczenie -Rozpoczęcie procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:,,Budowie biogazowni o mocy 1 MW w Bienicach na działce nr 251 obręb Bienice. 2010-09-27 15:03
dokument Obwieszczenie- zawiadomienie o możliwości zapoznania się z raportem oddziaływania na środowisko biogazowni o mocy 1 MW na terenie działki nr 251 położonej w obrębie Bienice 2010-09-27 15:00
dokument Obwieszczenie - zawiadomienie o wystąpieniu do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie w przedmiocie wyrażenia opinii i uzgodnienia przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie biogazowni o mocy 1 MW w Bienicach na działce nr 251 obręb Bienice". 2010-09-27 14:56
dokument Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o podjęciu postępowania w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie biogazowi o mocy 1 MW w Bienicach na działce nr 251 obręb Bienice? 2010-09-20 13:22
dokument Informacja o zamieszczeniu wniosku LKL Paramix Sp. z o. o. w publicznie dostępnym wykazie danych w sprawie wydania decyzji środowiskowej. 2010-09-15 14:45
dokument Azbest 2010- Obwieszczenie Burmistrza Dobrej 2010-08-27 11:48
dokument Obwieszczenie Burmistrza Dobrej 2010-08-12 08:24
dokument Obwieszczenie- zawiadomienie o wydanej decyzji na wniosek p. Anny Józwy- Kierownika Rejonu Dróg Wojewódzkich w Stargardzie Szczecińskim, będącej pełnomocnikiem Województwa Zachodniopomorskiego- w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na: ,,Przebudowie istniejącej drogi wojewódzkiej nr 144 (działka nr 429) na odcinku 2,5 km: od granicy gminy Dobra w km od 24+290 do 21+870 w miejscowości Dobropole. Projektowana szerokość jezdni- 6,0 m. 2010-07-12 14:02
dokument Obwieszczenie Burmistrza Dobrej o wydanym Postanowieniu ( znak: OŚ i GW.AW. 7627/04/10) o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia do czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę- firmę Deut- Pol z siedzibą w Bienicach, raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 2010-06-30 14:27
dokument Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku złożonym przez p. Waldemara Gorzelaka, (będącego pełnomocnikiem Gminy Dobra) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na ,,Budowie kanału bocznego kanalizacji sanitarnej w ulicy Kasztanowej wraz z lokalną przepompownią ścieków, na działkach nr 46 i 64/31 obręb Dobra." 2010-06-22 14:08
dokument Obwieszczenie- zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na Przebudowie istniejącej drogi wojewódzkiej nr 144 (działka nr 429) na odcinku 2,5 km: od granicy gminy Dobra w km od 24+290 do 21+870 w miejscowości Dobropole. Projektowana szerokość jezdni- 6,0 m. 2010-06-21 09:27
dokument Obwieszczenie Burmistrza Dobrej o uzupełnieniu raportu oddziaływania na środowisko pn. ,,Eksploatacja kruszywa naturalnego złoża Dobropole I w m. Dobropole, gm. Dobra Nowogardzka, działki nr 340/4 i 340/3 obręb Dobropole". 2010-06-18 09:27
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na Budowie obejścia m. Dobra w ciągu drogi wojewódzkiej nr 144 wraz z infrastrukturą techniczną, odwodnieniem oraz usunięciem niezbędnych kolizji. 2010-06-10 13:39
dokument Obwieszczenie o wydaniu postanowienia określającgo brak przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie biogazowi o mocy 1 MW w Bienicach na działce nr 251 obręb Bienice. 2010-06-07 15:02
dokument Obwieszczenie o wydanym postanowieniu Burmistrza Dobrej określającym brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie istniejącej drogi wojewódzkiej nr 144 (działka nr 429) na odcinku 2,5 km: od granicy gminy Dobra w km od 24+290 do 21+870 w miejscowości Dobropole. Projektowana szerokość jezdni- 6,0 m.? 2010-06-02 10:51
dokument Obwieszczenie o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wydanej decyzji z dnia 13.05.2010 r. znak: OŚ i GW.AW. 7627/01/10 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na: Poszukiwaniu i rozpoznawaniu złoża Dobropole I oraz eksploatacji złoża, na terenie działki nr 305/3 obręb Dobropole 2010-05-14 14:57
dokument OBWIESZCZENIE o wydanym przez Burmistrza Dobrej POSTANOWIENIU ( znak: OŚ i GW.AW. 7627/03/10) o stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przedsięwzięcia, polegającego na ,,Budowie obejścia m. Dobra w ciągu drogi wojewódzkiej nr 144 wraz z infrastrukturą techniczną, odwodnieniem oraz usunięciem niezbędnych kolizji. 2010-05-06 09:19
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania na wniosek p. Anny Józwy- Kierownika Rejonu Dróg Wojewódzkich w Stargardzie Szczecińskim, będącej pełnomocnikiem Województwa Zachodniopomorskiego-Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na ,,Przebudowie istniejącej drogi wojewódzkiej nr 144 (działka nr 429) na odcinku 2,5 km: od granicy gminy Dobra w km od 24+290 do 21+870 w miejscowości Dobropole. Projektowana szerokość jezdni- 6,0 m.? 2010-04-29 12:59
dokument Informacja o zamieszeniu w publicznie dostępnym wykaznie danych o wniosku złożonym przez p. Annę Józwę- Kierownika Rejonu Dróg Wojewódzkich w Stargardzie Szczecińskim, będącą pełnomocnikiem Województwa Zachodniopomorskiego-Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na Przebudowie istniejącej drogi wojewódzkiej nr 144 (działka nr 429) na odcinku 2,5 km: od granicy gminy Dobra w km od 24+290 do 21+870 w miejscowości Dobropole. Projektowana szerokość jezdni- 6,0 m.? 2010-04-29 12:54
dokument Informacja o wydanym postanowieniu z dnia 20.04.2010 r. znak: OŚ i GW.AW. 7627/01/10 stwierdzającym brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia, polegającego na: ,,Poszukiwaniu i rozpoznawaniu złoża Dobropole I oraz eksploatacji złoża" na terenie działki nr 305/3 obręb Dobropole. 2010-04-23 14:58
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania na wniosek z dnia 26.03.2010 r. firmy ,,DEUT- POL? Sp. z o. o z siedzibą w Bienicach o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na ,,Budowie biogazowi o mocy 1 MW w Bienicach na działce nr 251 obręb Bienice?. 2010-04-08 15:33
dokument Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku złożonym przez firmę ,,DEUT- POL" Sp. z o. o z siedzibą w Bienicach o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na ,,Budowie biogazowi o mocy 1 MW w Bienicach na działce nr 251 obręb Bienice. 2010-04-02 12:51
dokument Obwieszczenie-zawiadomienie o zwróceniu się w dniu 31.03.2010 r. do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie, Wydziału Spraw Terenowych w Koszalinie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie, w przedmiocie wyrażenia uzgodnienia i opinii warunków realizacji "Budowy obejścia m. Dobra w ciągu drogi wojewódzkiej nr 144 wraz z infrastrukturą techniczną, odwodnieniem oraz usunięciem niezbędnych kolizji" 2016-04-26 08:18
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania na wniosek Biura Anny Dębowskiej - Raczyńskiej z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 21 E/7 w Szczecinku, (posiadającego pełnomocnictwo Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, z dnia 17 marca 2010 r. (data wpływu 22.03.2010 r., uzupełnionego w dniu 26.03.2010 r.) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na ,,Budowie obejścia m. Dobra w ciągu drogi wojewódzkiej nr 144 wraz z infrastrukturą techniczną, odwodnieniem oraz usunięciem niezbędnych kolizji". 2010-04-01 15:06
dokument Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku złożonym przez Biuro Anny Dębowskiej - Raczyńskiej z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 21 E/7 w Szczecinku, (posiadające pełnomocnictwo Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, z dnia 17 marca 2010 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na ,,Budowie obejścia m. Dobra w ciągu drogi wojewódzkiej nr 144 wraz z infrastrukturą techniczną, odwodnieniem oraz usunięciem niezbędnych kolizji". 2010-03-25 14:16
dokument INFORMACJA o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku LEN -KRUSZYWA Sp. z o. o. z dnia 26.10. 2007 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wydaniu koncesji przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego na wydobywanie kopaliny pospolitej z części złoża kruszywa naturalnego ,,Dobropole I położonego w przestrzeni działki gruntowej nr 340/4 i 340/3 obręb Dobropole wraz z przedłożonym w dniu 11.03.2010 r. nowym raportem oddziaływania przedsięwzięcia pn.: ,,Eksploatacja kruszywa naturalnego złoża Dobropole I w m. Dobropole, gm. Dobra Nowogardzka, działki nr 340/4, 340 /3 obręb Dobropole. 2010-03-18 13:52
dokument Obwieszczenie o zamieszczeniu wniosku w publicznie dostępnym wykazie danych o raporcie oddziaływania na środowisko pn: ,,Eksploatacja kruszywa naturalnego złoża Dobropole I w m. Dobropole, gm. Dobra Nowogardzka, działki nr 340/4, 340 /3 obręb Dobropole? oraz informacja o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wydaniu koncesji przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego na wydobywanie kopaliny pospolitej z części złoża kruszywa naturalnego ,,Dobropole I położonego w przestrzeni działki gruntowej nr 340/4 i 340/3 obręb Dobropole. 2010-03-18 13:47
dokument Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych n.t. wniosku o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Poszukiwaniu i rozpoznawaniu złoża Dobropole I oraz eksploatacji złoża na terenie działki nr 305/3 obręb Dobropole. 2010-02-17 13:34
dokument Wykaz podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 2009-11-06 10:37
dokument Informacja o wydanym postanowieniu w sprawie braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z budynku wielorodzinnego usytuowanego na działce nr 307/17; z podłączeniem do przydomowej oczyszczalni ścieków na działkach nr 307/23; 307/24; przez działki nr 307/14 i 307/16 w miejscowości Krzemienna, gmina Dobra. 2009-07-08 09:17
dokument Informacja o wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z budynku wielorodzinnego usytuowanego na działce nr 307/17; z podłączeniem do przydomowej oczyszczalni ścieków na działkach nr 307/23; 307/24; przez działki nr 307/14 i 307/16 w miejscowości Krzemienna gmina Dobra. 2009-06-05 13:58
dokument Obwieszczenie o wydanej decyzji środowiskowej 2009-05-24 20:27
dokument Informacja o wydanej decyzji środowiskowej 2009-05-13 09:50
dokument Ogłoszenie dla mieszkańców gminy Dobra 2009-05-07 15:21
dokument Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.,Przebudowa Rynku Miejskiego wraz z przyległymi ulicami Armii Krajowej i Kościuszki. 2009-05-06 10:15
dokument Obwieszczenie o wydanym postanowieniu o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 2009-05-06 10:09
dokument Informacja o wydanym postanowieniu o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 2009-04-30 11:55
dokument Zawiadomienie o przedłużeniu terminu wydania postanowienia w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 2009-04-17 11:32
dokument Informacja o zmianie zakresu wniosku 2009-04-16 15:14
dokument Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych 2009-04-09 14:57
dokument Informacja o wydanej decyzji środowiskowej 2009-04-01 08:26
dokument 2009-Informacja-Termomodernizacja Urzędu Miejskiego w Dobrej 2009-02-18 10:02
dokument 2009-InformacjaTermomodernizacja Szkoły Podstawowej w Wojtaszycach 2009-02-18 10:02
dokument 2009-InformacjaTermomodernizacja Szkoły Podstawowej w Dobrej 2009-02-18 10:01
dokument 2009-Informacja-Termomodernizacja Gimnazjum w Dobrej 2009-02-18 10:01
dokument 2009-Informacja PARAMIX 2009-02-18 10:01
dokument Informacja o poziomach odzysku i recyklingu odpadów komunalnych w 2020 r. 2023-05-31 13:56