Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Obwieszczenie- zawiadomienie stron o możliwości zapoznania się z raportem oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na ,,Budowie obejścia m. Dobra w ciągu drogi wojewodzkiej nr 144 wraz z infrastrukturą techniczną, odwodnieniem oraz usunięciem niezbędnych kolizji" w ramach postępowania prowadzonego na wniosek Biura Anny Dębowskiej-Raczyńskiej z siedzibą przy ul. Piłsudskiego w Szczecinku -posiadające pełnomocnictwo Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie,będącego Inwestorem planowanego przedsięwzięcia.

Dobra, dnia 13.01.2012 r.

OŚ i GW.AW.7627/03/10       

                                              OBWIESZCZENIE – ZAWIADOMIENIE

 

           Stosownie do art. 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późm.zm.) oraz art. 74 ust. 3, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.), informuję, że w związku z prowadzeniem sprawy w przedmiocie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie obejścia m. Dobra w ciągu drogi wojewódzkiej nr 144 wraz z infrastrukturą techniczną, odwodnieniem oraz usunięciem niezbędnych kolizji”

zawiadamiam strony postępowania

o możliwości zapoznania się z raportem oddziaływania na środowisko dla inwestycji ,,Budowa obejścia m. Dobra w ciągu drogi wojewódzkiej nr 144 wraz
z infrastrukturą techniczną, odwodnieniem oraz usunięciem niezbędnych kolizji”, który wpłynął do Urzędu Miejskiego w Dobrej w dniu 09.01.2012 r.

          

           Inwestorem w/w przedsięwzięcia jest Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin.

Od poniedziałku do piątku w godz. 730 – 1530, w pokoju nr 14, tel. 91/39 14 538 można zapoznawać się z raportem oraz składać uwagi i wnioski w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobrej, ul. Rynek 1, 72-210 Dobra albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września  2001 r. o podpisie elektronicznym- na adres sekretariat@dobragmina.pl- w temacie wniosku należy wpisać ,,Decyzja środowiskowa dotycząca budowy obejścia m. Dobra w ciągu drogi wojewódzkiej nr 144 wraz z infrastrukturą techniczną, odwodnieniem oraz usunięciem niezbędnych kolizji”.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Dobrej.                   

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 49 k.p.a.      w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz.1227 z późn. zm.)- niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Dobrej: www.bip.dobragmina.com.pl, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dobrej, przy ul. Rynek 1 oraz właściwych miejscowo Sołectw.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

                                                                                                       Burmistrz Dobrej

                                                                                                       Barbara Wilczek

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Witkowska 13-01-2012 13:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Witkowska 13-01-2012
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Witkowska 13-01-2012 15:04