Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
katalog Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z mieszkaniami komunalnymi na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 2021 obręb Dobra, położonej na terenie gmina Dobra- cel publiczny - KATALOG -
katalog BUDOWA TERENU REKREACYJNEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ NA TERENIE DZIAŁKI NR 181/1 OBRĘB BIENICE- CEL PUBLICZNY - KATALOG -
katalog Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na częśći działki nr 353/3 obręb Tucze, gm. Dobra - KATALOG -
katalog Budowa stacji transformatorowej kontenerowej na działce nr 313 obręb Dobropole, na terenie gminy Dobra- cel publiczny - KATALOG -
katalog Budowa drogi wewnętrznej oznaczonej symbolem I dla działek oznaczonych symbolami od A-H, zgodnie ze wstępnym projektem podziału wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki nr 45/18 obręb Tucze, gmina Dobra. - KATALOG -
katalog Budowa budynku rekreacji indywidulanej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki oznaczonej nr ewidencyjnym 45/18 obręb Tucze, gmina Dobra, oznaczonej symbolem H, zgodnie ze wstępnym projektem podziału. - KATALOG -
katalog Budowa budynku rekreacji indywidulanej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki oznaczonej nr ewidencyjnym 45/18 obręb Tucze, gmina Dobra, oznaczonej symbolem G, zgodnie ze wstępnym projektem podziału. - KATALOG -
katalog Budowa budynku rekreacji indywidulanej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki oznaczonej nr ewidencyjnym 45/18 obręb Tucze, gmina Dobra, oznaczonej symbolem F, zgodnie ze wstępnym projektem podziału. - KATALOG -
katalog Budowa budynku rekreacji indywidulanej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki oznaczonej nr ewidencyjnym 45/18 obręb Tucze, gmina Dobra, oznaczonej symbolem E, zgodnie ze wstępnym projektem podziału. - KATALOG -
katalog Budowa budynku rekreacji indywidulanej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki oznaczonej nr ewidencyjnym 45/18 obręb Tucze, gmina Dobra, oznaczonej symbolem D, zgodnie ze wstępnym projektem podziału. - KATALOG -
katalog Budowa budynku rekreacji indywidulanej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki oznaczonej nr ewidencyjnym 45/18 obręb Tucze, gmina Dobra, oznaczonej symbolem C, zgodnie ze wstępnym projektem podziału. - KATALOG -
katalog Budowa budynku rekreacji indywidulanej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki oznaczonej nr ewidencyjnym 45/18 obręb Tucze, gmina Dobra, oznaczonej symbolem B, zgodnie ze wstępnym projektem podziału. - KATALOG -
katalog Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki oznaczonej nr ewidencyjnym 45/18 obręb Tucze, gmina Dobra, oznaczonej symbolem A, z godnie ze wstępnym projektem podziału. - KATALOG -
katalog Informacja Starosty Drawskiego z dnia 12 stycznia 2024 r. znak AB.6740.3.24.2023.PK o wydaniu przez Starostę Drawskiego decyzji Nr 6740.7.5.2023 z dnia 12 stycznia 2024 roku o pozwoleniu na budowę dla zamierzenia budowlanego pn. 'Modernizacja drogi powiatowej nr 4182Z na odcinku 5,120 km od skrzyżowania z DW 144 do skrzyżowania z DW 146 wraz z odcinkiem 2,146 km drogi powiatowej nr 4180Z od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4182Z do granicy powiatu - odcinek drogi 4180Z' - KATALOG -
katalog Budowa sieci energetycznej nn 0,4 kV ze złączami kablowo - pomiarowymi - inwestycja celu publicznego na działkach oznaczonymi nr ewid. 82, 83/50 obręb Tucze, gmina Dobra - KATALOG -
katalog Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 85/59 obręb Tucze - KATALOG -
katalog Budowa drogi wraz z oświetleniem w miejscowości Bienice - KATALOG -
katalog Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki nr 52/3 obręb Tucze, oznaczonej symbolem G - KATALOG -
katalog Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki nr 52/3 obręb Tucze, oznaczonej symbolem F - KATALOG -
katalog Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki nr 52/3 obręb Tucze, oznaczonej symbolem E - KATALOG -
katalog Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki nr 52/3 obręb Tucze, oznaczonej symbolem D - KATALOG -
katalog Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki nr 52/3 obręb Tucze, oznaczonej symbolem C - KATALOG -
katalog Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki nr 52/3 obręb Tucze, oznaczonej symbolem B - KATALOG -
katalog Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki nr 52/3 obręb Tucze ,oznaczonej symbolem A - KATALOG -
katalog Budowa linii kablowej 15 kV, 0,4 kV stacji transformatorowej wraz ze złączami ZKP i SK6 - KATALOG -
katalog Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno -tłocznej wraz z przyłączami, przepompownią ścieków, oczyszczalnią ścieków i ich zasilaniem elektroenergetycznym oraz przyłącza wody w miejscowości Błądkowo, gm. Dobra, na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 8/1; 8/2; 116/1; 95/3; 40/40; 39 obręb Błądkowo - KATALOG -
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 28 marca 2023 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2023 roku 2023-03-31 12:48
katalog Budowa sieci wodociągowej na działkach nr 29, 82, 98 obręb Tucze, gm. Dobra - KATALOG -
katalog Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki nr 52/1 obręb Tucze, oznaczonej symbolem F - KATALOG -
katalog Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki nr 52/1 obręb Tucze, oznaczonej symbolem E - KATALOG -
katalog Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki nr 52/1 obręb Tucze, oznaczonej symbolem D - KATALOG -
katalog Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki nr 52/1 obręb Tucze, oznaczonej symbolem C - KATALOG -
katalog Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki nr 52/1 obręb Tucze, oznaczonej symbolem B - KATALOG -
katalog Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki nr 52/1 obręb Tucze, oznaczonej symbolem A - KATALOG -
katalog Modernizacja drogi powiatowej nr 4182Z na odcinku 5,120 km od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 144 do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 146 wraz z odcinkiem 2,146 km drogi powiatowej nr 4180Z od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4182Z do granicy powiatu. - KATALOG -
katalog Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz drogi dojazdowej na części działki nr 52/2 obręb Tucze, oznaczonej symbolem F - KATALOG -
katalog Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz drogi dojazdowej na części działki nr 52/2 obręb Tucze, oznaczonej symbolem E - KATALOG -
katalog Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz drogi dojazdowej na części działki nr 52/2 obręb Tucze, oznaczonej symbolem D - KATALOG -
katalog Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz drogi dojazdowej na części działki nr 52/2 obręb Tucze, oznaczonej symbolem C - KATALOG -
katalog Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz drogi dojazdowej na części działki nr 52/2 obręb Tucze, oznaczonej symbolem B - KATALOG -
katalog Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz drogi dojazdowej na części działki nr 52/2 obręb Tucze, oznaczonej symbolem A - KATALOG -
katalog Zmiana decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu Burmistrza Dobrej nr 9/2013, dla inwestycji polegającej na: rozbudowie istniejącego zakładu produkcji świec 'LKL Paramix' wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce oznaczonej nr ewid. 17, 18/1, 18/2, 19/3, 19/4, 19/5, 19/6, 20, 21, 22/1, 95, obręb Błądkowo, gmina Dobra - KATALOG -
katalog Budowa świetlicy wiejskiej na działce oznaczonej nr ewid. 247, obręb Wojtaszyce, gmina Dobra - KATALOG -
katalog Budowa wieży telekomunikacyjnej wraz z instalacją radiokomunikacyjną oraz niezbędną infrastrukturą, w tym wewnętrzną linią zasilającą Emitel S.A. na działce oznaczonej nr ewid. 264/3, obręb Dobropole, gmina Dobra - KATALOG -
katalog Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej LBZ0102A o maksymalnej wysokości do 62 m na działce oznaczonej nr ewid. 469/2, obręb Dobra, gmina Dobra - KATALOG -
katalog Zmiana decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu Burmistrza Dobrej nr 20/2018 z dnia 14.09.2018 r. - KATALOG -
katalog Budowa drogi wewnętrznej wraz z miejscami postojowymi oraz chodnikiem na dz. nr ewid. 2027 i 436/2, obręb Dobra, gmina Dobra - KATALOG -
dokument Obwieszczenie Burmistrza Dobrej z dnia 30 marca 2022 r. o kontroli przedsiębiorców w zakresie gospodarki odpadami 2022-03-30 10:16
katalog Ustalenie lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla przedsięwzięcia pn.: 'Przebudowa linii 400kV Morzyczyn - Dunowo' - KATALOG -
katalog Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2022-2023 - konsultacje - KATALOG -
katalog Zmiana decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Burmistrza Dobrej nr 2/2021 z dnia 18.02.2021 r. dla inwestycji polegającej na rozbudowie biologicznej oczyszczalni ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych numerami ewid.: 5/22, 5/38, 8, 12, 13, obręb Wrześno, gmina Dobra - KATALOG -
katalog Zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia gospodarczego na lokal użytkowy w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 4 przy ul. Słonecznej na działce oznaczonej nr ewid. 2009, obręb Dobra, gmina Dobra - KATALOG -
katalog Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z niezbędną infrastruktura techniczną na dz. nr 85/22 obręb Tucze gmina Dobra - KATALOG -
katalog Budowa dróg wewnętrznych z miejscami postojowymi dla samochodów osobowych i ciężarowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych numerami ewid.: 15/1, 16/2, 98/1, obręb Błądkowo, gmina Dobra - KATALOG -
katalog Budowa sieci energetycznej nn 0,4 kV ze złączami kablowo-pomiarowymi na działce oznaczonej nr ewid. 46/14, obręb Tucze, gmina Dobra - KATALOG -
katalog Budowa świetlicy kontenerowej wraz z urządzeniami budowlanymi i zagospodarowaniem terenu na działce oznaczonej nr ewid. 14/26, obręb Wrześno, gmina Dobra - KATALOG -
katalog Budowa kaplicy cmentarnej wraz z urządzeniami budowlanymi i pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej nr ewid. 74, obręb Dobra, gmina Dobra - KATALOG -
katalog Budowa sieci energetycznej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi dla zasilania budynków rekreacyjnych na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych numerami ewid.: 29 i 44/15, obręb Tucze, gmina Dobra - KATALOG -
katalog Budowa jednego zbiornika podziemnego na gaz płynny propan o pojemności V=1x4850 dm3 na płycie fundamentowej z przyłączem gazowym do budynków mieszkalnych, wielorodzinnych na dz. 343/14, 343/15, 343/3 i 343/4, obręb Grzęzno, gmina Dobra - KATALOG -
katalog Budowa farm elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 8 MW (z możliwością podziału na etapy) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki oznaczonej nr ewid. 368, obręb Dobropole, gmina Dobra - KATALOG -
katalog Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z niezbędną infrastruktura techniczną na dz. nr 85/14 obręb Tucze gmina Dobra - KATALOG -
katalog Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych na działce oznaczonej nr ewid. 98/10, obręb Dobra, gmina Dobra - KATALOG -
katalog Modernizacja biologicznej oczyszczalni ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych numerami ewid.: 5/22, 5/38, 8, 12, 13, obręb Wrześno, gmina Dobra - KATALOG -
katalog Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Błądkowo wraz z odprowadzeniem oczyszczonych ścieków do rzeki Dobra (dz. nr 39), zgodnie ze wstępnym projektem podziału działki nr 40/20 - KATALOG -
dokument Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie z dnia 3.11.2020 r. znak: SKO/Ma/420/2385/2020 utrzymujące w całości w mocy decyzję Burmistrza Nowogardu Nr 14/2020 z dnia 04.06.2020 r. (znak: ABPP.6733.6.2020) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2020-11-13 09:04
dokument Obwieszczenie Burmistrza Nowogardu o wydaniu decyzji nr 14/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną 2020-06-26 10:11
dokument Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Gryficach z dnia 31 marca 2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków komunalnych z oczyszczalni ścieków w miejscowości Dobra do odbiornika jakim jest rów melioracyjny 2020-04-15 14:41
dokument Obwieszczenie Burmistrza Nowogardu o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną 2020-03-30 12:32
katalog Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych numerami ewid.: 321, 320, 326/2, obręb Dobra, gmina Dobra, dla inwestycji polegającej na usunięciu kolizji istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4kV - KATALOG -
katalog Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW i powierzchnią zabudowy do 2,5 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki oznaczonej nr ewid. 77, obręb Anielino, gmina Dobra - KATALOG -
katalog Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej nr ewid. 85/4, obręb Tucze, gmina Dobra - KATALOG -
katalog Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej nr ewid. 85/57, obręb Tucze, gmina Dobra - KATALOG -
katalog Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej nr ewid. 85/56, obręb Tucze, gmina Dobra - KATALOG -
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 03 czerwca 2019 r. w sprawie wydania o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. 'Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 144 w m. Dobropole na odcinku od km 21+845 do km 22+720' 2019-06-06 08:10
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 04 kwietnia 2019 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. 'Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 144 w m. Dobropole na odcinku od km 21+845 do km 22+720' 2019-04-09 08:24
katalog Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki nr ewid. 50/22 obręb Tucze, gmina Dobra, oznaczonej symbolem 'C' zgodnie ze wstępnym projektem podziału - KATALOG -
katalog Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki nr ewid. 50/22 obręb Tucze, gmina Dobra, oznaczonej symbolem 'B' zgodnie ze wstępnym projektem podziału - KATALOG -
katalog Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki nr ewid. 50/22 obręb Tucze, gmina Dobra, oznaczonej symbolem 'A' zgodnie ze wstępnym projektem podziału - KATALOG -
katalog Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki nr ewid. 83/2 obręb Tucze, gmina Dobra, oznaczonej symbolem 'W' zgodnie ze wstępnym projektem podziału - KATALOG -
katalog Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki nr ewid. 83/2 obręb Tucze, gmina Dobra, oznaczonej symbolem 'T' zgodnie ze wstępnym projektem podziału - KATALOG -
katalog Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki nr ewid. 83/2 obręb Tucze, gmina Dobra, oznaczonej symbolem 'S' zgodnie ze wstępnym projektem podziału - KATALOG -
katalog Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki nr ewid. 83/2 obręb Tucze, gmina Dobra, oznaczonej symbolem 'R' zgodnie ze wstępnym projektem podziału - KATALOG -
katalog Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki nr ewid. 83/2 obręb Tucze, gmina Dobra, oznaczonej symbolem 'P' zgodnie ze wstępnym projektem podziału - KATALOG -
katalog Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki nr ewid. 83/2 obręb Tucze, gmina Dobra, oznaczonej symbolem 'O' zgodnie ze wstępnym projektem podziału - KATALOG -
katalog Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki nr ewid. 83/2 obręb Tucze, gmina Dobra, oznaczonej symbolem 'N' zgodnie ze wstępnym projektem podziału - KATALOG -
katalog Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki nr ewid. 83/2 obręb Tucze, gmina Dobra, oznaczonej symbolem 'M' zgodnie ze wstępnym projektem podziału - KATALOG -
katalog Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki nr ewid. 83/2 obręb Tucze, gmina Dobra, oznaczonej symbolem 'Ł' zgodnie ze wstępnym projektem podziału - KATALOG -
katalog Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki nr ewid. 83/2 obręb Tucze, gmina Dobra, oznaczonej symbolem 'L' zgodnie ze wstępnym projektem podziału - KATALOG -
katalog Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki nr ewid. 83/2 obręb Tucze, gmina Dobra, oznaczonej symbolem 'K' zgodnie ze wstępnym projektem podziału - KATALOG -
katalog Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki nr ewid. 83/2 obręb Tucze, gmina Dobra, oznaczonej symbolem 'J' zgodnie ze wstępnym projektem podziału - KATALOG -
katalog Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki nr ewid. 83/2 obręb Tucze, gmina Dobra, oznaczonej symbolem 'I' zgodnie ze wstępnym projektem podziału - KATALOG -
katalog Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki nr ewid. 83/2 obręb Tucze, gmina Dobra, oznaczonej symbolem 'H' zgodnie ze wstępnym projektem podziału - KATALOG -
katalog Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki nr ewid. 83/2 obręb Tucze, gmina Dobra, oznaczonej symbolem 'G' zgodnie ze wstępnym projektem podziału - KATALOG -
katalog Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki nr ewid. 83/2 obręb Tucze, gmina Dobra, oznaczonej symbolem 'F' zgodnie ze wstępnym projektem podziału - KATALOG -
katalog Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki nr ewid. 83/2 obręb Tucze, gmina Dobra, oznaczonej symbolem 'E' zgodnie ze wstępnym projektem podziału - KATALOG -
katalog Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki nr ewid. 83/2 obręb Tucze, gmina Dobra, oznaczonej symbolem 'D' zgodnie ze wstępnym projektem podziału - KATALOG -
katalog Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki nr ewid. 83/2 obręb Tucze, gmina Dobra, oznaczonej symbolem 'C' zgodnie ze wstępnym projektem podziału - KATALOG -
katalog Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki nr ewid. 83/2 obręb Tucze, gmina Dobra, oznaczonej symbolem 'B' zgodnie ze wstępnym projektem podziału - KATALOG -
katalog Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki nr ewid. 83/2 obręb Tucze, gmina Dobra, oznaczonej symbolem 'A' zgodnie ze wstępnym projektem podziału - KATALOG -
katalog Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej nr ewid. 85/56 obręb Tucze, gmina Dobra - KATALOG -
katalog Budowa trzech obiektów magazynowych typu namiotowego na terenie zakładu produkcji świec 'LKL Paramix', na działkach oznaczonych numerami ewid.: 21 i 22/1, obręb Błądkowo, gmina Dobra - KATALOG -
katalog Budowa drogi wewnętrznej - dojazdowej do projektowanych działek na działce oznaczonej nr ewid. 90/9, obręb Dobra, gmina Dobra - KATALOG -
katalog Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części istniejącego budynku biurowego na 'klub seniora' wraz z budową podjazdu dla osób niepełnosprawnych na działce oznaczonej nr ewid. 90/9, obręb Dobra, gmina Dobra - KATALOG -
katalog Zmiana sposobu użytkowania z przebudową wewnętrzną pomieszczeń usługowych na pomieszczenia mieszkalne przy ul. Armii Krajowej nr 62A, na terenie działki 185/3, obręb Dobra, gm. Dobra - KATALOG -
dokument Obwieszczenie Burmistrza Dobrej o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. 'Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Dobra na lata 2017-2023' 2017-10-04 13:06
katalog Budowa całorocznego domku rekreacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działki nr 50/19, obręb Tucze, gmina Dobra - KATALOG -
dokument Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gosodarki Wodnej w Szczecinie o przystąpieniu do konsultacji społecznych projektu rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego oraz projektu prognozy oddziaływania tego dokumentu na środowisko. 2017-07-31 10:02
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie o sporządzeniu projektów Zarządzeń RDOŚ w Szczecinie zmieniających zarządzenia w sprawie ustanowienia planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000-Ostoja Ińska PLB 320008 oraz o rozpoczęciu konsultacji społecznych dla ww. projektu zarządzenia 2017-07-31 09:57
katalog Budowa 2 tymczasowych obiektów magazynowych (typu namiotowego) na terenie zakładu produkcji świec LKL Paramix Sp. z o.o. w Błądkowie wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodariowaniem terenu na działce 18/1 obręb Błądkowo, gm. Dobra - KATALOG -
dokument Konsultacje społeczne projektu 'Strategii Rozwoju dla Gminy Dobra na lata 2017-2026' 2017-05-22 08:27
katalog Budowa 3 zbiorników z parafiną wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na potrzeby rozbudowy instalacji technologicznej zakładu produkcji świec LKL Paramix Sp. z o.o. w Błądkowie na terenie działek 18/1, 19/3, 19/4 i 20 obręb Błądkowo, gm. Dobra - KATALOG -
katalog Strategia Rozwoju dla Gminy Dobra na lata 2017-2026 - KATALOG -
katalog Budowa całorocznego domku rekreacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działki nr 85/53, obręb Tucze, gmina Dobra - KATALOG -
katalog Przebudowa z rozbudową istniejącej komunalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Dobra na działce o nr ewid. gruntów nr 336/2, obręb Bienice, gm. Dobra - KATALOG -
katalog Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w m. Grzęzno, na działce o nr ewid. gruntów nr 347/5 wraz z odprowadzeniem oczyszczonych ścieków do rowu znajdującego się na działce ewid. gruntów nr 347/10 poprzez istniejącą kanalizację sanitarną przebiegającą przez działkę o nr ewid. gruntów nr 347/9, obręb Grzęzno, gm. Dobra oraz modernizacja istniejącego wylotu na działce o nr ewid. gruntów nr 347/10 - KATALOG -
dokument Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 9 maja 2016 r. o przystąpieniu do sporządzenia projektu warunków korzystania z wód zlewni rzeki Rega 2016-05-12 13:41
katalog Zmiana decyzji o warunkach zabudowy nr 07/2015 z dnia 26.03.2015 r. dla inwestycji polegającej na: Budowie całorocznego domku rekreacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działki nr 85/54, obręb Tucze, gmina Dobra - KATALOG -
katalog Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie chodnika w m. Dobra w ciągu drogi wojewódzkiej nr 144 - KATALOG -
katalog Przebudowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 144 ul. Boh. Westerplatte i Słowackiego, na odcinku od ul. Ofiar Katynia do ul. Armii Krajowej (obszar leżący w strefie układu urbanistycznego wpisanego do rejestry zabytków), na terenie działek nr 359, 357, 95/10, 334/9 i 175/1, obręb Dobra, gmina Dobra - KATALOG -
dokument Obwieszczenie - o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na: 'Budowie całorocznego domku rekreacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działki nr 85/53, obręb Tucze, gmina Dobra' 2015-04-24 09:17
dokument Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie oczyszczalni ścieków w Dobrej na terenie działki nr 336/2 obręb Bienice" 2015-04-03 14:44
katalog Budowa całorocznego domku rekreacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działki nr 85/54, obręb Tucze, gmina Dobra - KATALOG -
dokument Obwieszczenie o umorzeniu postępowania administracyjnego ws. wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na: 'Budowie całorocznego domku rekreacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działki nr 85/54, obręb Tucze, gmina Dobra' 2015-01-15 10:46
dokument Obwieszczenie o wydaniu Decyzji Nr 23/2014 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na: 'Budowie całorocznego domku rekreacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działki nr 85/18, obręb Tucze, gmina Dobra 2014-12-29 10:20
dokument Obwieszczenie - zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na: 'Budowie całorocznego domku rekreacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działki nr 85/18, obręb Tucze, gmina Dobra' 2014-11-26 12:58
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 02/2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: 'Zagospodarowaniu terenu na plac rekreacyjny na terenie zabytkowego parku w Węgorzycach, na dz. 115/5, obręb Węgorzyce, gm. Osina, wpisanego do rejestru zabytków pod nr 941' 2014-10-31 09:10
dokument Obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 20/2014 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na: 'Przebudowie istniejącej oczyszczalni ścieków z rozbudową o biologiczną oczyszczalnię ścieków o przepustowości ok. 8,5 m3/d, na terenie działki oznaczonej w ewid. gruntów nr 432/18, wraz z odprowadzeniem wody do rowu na terenie działki oznaczonej w ewid. gruntów nr 146, obręb Dobropole, gm. Dobra' 2014-10-31 09:01
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: 'Zagospodarowaniu terenu na plac rekreacyjny na terenie zabytkowego parku w Węgorzycach, na dz. 115/5, obręb Węgorzyce, gm. Osina, wpisanego do rejestru zabytków pod nr 941' 2014-10-08 12:38
dokument Obwieszczenie - zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na: 'Przebudowie istniejącej oczyszczalni ścieków z rozbudową o biologiczną oczyszczalnię ścieków o przepustowości ok. 8,5 m3/d, na terenie działki oznaczonej w ewid. gruntów nr 432/18, wraz z odprowadzeniem wody do rowu na terenie działki oznaczonej w ewid. gruntów nr 146, obręb Dobropole, gm. Dobra' 2014-10-08 12:35
dokument Obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na: 'Budowie całorocznego domku rekreacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działki nr 85/18, obręb Tucze, gmina Dobra' 2014-09-24 09:58
dokument Obwieszczenie - zawiadomienie o uzgodnieniach projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na: 'Przebudowie istniejącej oczyszczalni ścieków z rozbudową o biologiczną oczyszczalnię ścieków o przepustowości ok. 8,5 m3/d, na terenie działki oznaczonej w ewid. gruntów nr 432/18, wraz z odprowadzeniem wody do rowu na terenie działki oznaczonej w ewid. gruntów nr 146, obręb Dobropole, gm. Dobra' 2014-09-23 11:32
dokument Obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na: 'Przebudowie istniejącej oczyszczalni ścieków z rozbudową o biologiczną oczyszczalnię ścieków o przepustowości ok. 8,5 m3/d, na terenie działki oznaczonej w ewid. gruntów nr 432/18, wraz z odprowadzeniem wody do rowu na terenie działki oznaczonej w ewid. gruntów nr 146, obręb Dobropole, gm. Dobra' 2014-09-18 08:54
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: 'Zagospodarowaniu terenu na plac rekreacyjny na terenie zabytkowego parku w Węgorzycach, na dz. 115/5, obręb Węgorzyce, gm. Osina, wpisanego do rejestru zabytków pod nr 941' 2014-09-02 14:41
dokument Obwieszczenie o wydaniu Decyzji Nr 15/2014 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na: 'Budowie całorocznego domku rekreacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działki nr 50/12 i 50/11, obręb Tucze, gmina Dobra 2014-08-29 09:40
dokument Obwieszczenie o wydaniu Decyzji Nr 14/2014 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na: 'Budowie całorocznego domku rekreacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działki nr 50/15, obręb Tucze, gmina Dobra' 2014-08-29 09:38
dokument Obwieszczenie - zawiadomienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na: 'Budowie całorocznego domku rekreacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działki nr 85/57, obręb Tucze, gmina Dobra' 2014-08-01 12:34
dokument Obwieszczenie - zawiadomienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na: 'Budowie całorocznego domku rekreacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działki nr 85/53, obręb Tucze, gmina Dobra' 2014-08-01 12:25
dokument Obwieszczenie - zawiadomienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na: 'Budowie całorocznego domku rekreacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działki nr 85/4, obręb Tucze, gmina Dobra' 2014-08-01 12:12
dokument Obwieszczenie - zawiadomienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na: 'Budowie całorocznego domku rekreacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działki nr 85/54, obręb Tucze, gmina Dobra' 2014-08-01 12:00
dokument Obwieszczenie - zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na: 'Budowie całorocznego domku rekreacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działki nr 50/12 i 50/11, obręb Tucze, gmina Dobra 2014-07-31 10:10
dokument Obwieszczenie - zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na: 'Budowie całorocznego domku rekreacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działki nr 50/15, obręb Tucze, gmina Dobra' 2014-07-31 09:55
dokument Obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na: 'Budowie całorocznego domku rekreacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działki nr 50/12, obręb Tucze, gmina Dobra' 2014-06-23 08:36
dokument Obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na: 'Budowie całorocznego domku rekreacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działki nr 50/15, obręb Tucze, gmina Dobra' 2014-06-06 13:13
dokument Obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na: 'Budowie całorocznego domku rekreacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działki nr 85/57, obręb Tucze, gmina Dobra' 2014-06-06 13:03
dokument Obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na: 'Budowie całorocznego domku rekreacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działki nr 85/53, obręb Tucze, gmina Dobra' 2014-06-06 12:57
dokument Obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na: 'Budowie całorocznego domku rekreacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działki nr 85/4, obręb Tucze, gmina Dobra' 2014-06-06 12:45
dokument Obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na: 'Budowie całorocznego domku rekreacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działki nr 85/54, obręb Tucze, gmina Dobra' 2014-06-06 12:39
dokument Obwieszczenie o wydaniu Decyzji Nr 01/2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: 'Budowie przepustu oraz likwidacji przepustu w m. Krzemienna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 146 w km 7+000 oraz km 7+010, zlokalizowanej na nieruchomości oznaczonej nr ewid. gruntów 222 Wp i 311 Wp oraz 308 dr i 109 dr w miejscowości Krzemienna, gmina Dobra' 2014-04-02 10:21
dokument Obwieszczenie - zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: 'Budowie przepustu oraz likwidacji przepustu w m. Krzemienna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 146 w km 7+00 oraz km 7+010, zlokalizowanej na nieruchomości oznaczonej nr ewid. gruntów 222 Wp i 311 Wp oraz 308 dr i 109 dr w miejscowości Krzemienna, gmina Dobra' 2014-03-20 09:09
dokument Obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: 'Budowie przepustu oraz likwidacji przepustu w m. Krzemienna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 146 w km 7+00 oraz km 7+010, zlokalizowanej na nieruchomości oznaczonej nr ewid. gruntów 222 Wp i 311 Wp oraz 308 dr i 109 dr w miejscowości Krzemienna, gmina Dobra' 2014-02-13 14:36
dokument Obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu Decyzji odmawiającej ustalenia warunków zabudowy, dla inwestycji polegającej na: 'Budowie fermy norki amerykańskiej w obsadzie 59 DJP wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na części działki 15/13, obręb Błądkowo, gmina Dobra' 2013-11-07 10:28
katalog Konsultacje społeczne , których przedmiotem jest: Program współpracy Gminy Dobra z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014 - KATALOG -
dokument Obwieszczenie - o wydaniu Postanowienia Burmistrza Dobrej, dotyczącego sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej, na wniosek ENEA Operator Sp. z o.o. w Poznaniu, w ostatecznej Decyzji Nr 04/2012 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2013-10-10 13:09
dokument Obwieszczenie - zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy, dla inwestycji polegającej na: 'Budowie fermy norki amerykańskiej w obsadzie 59 DJP wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na części działki 15/13, obręb Błądkowo, gmina Dobra' 2013-10-07 09:48
dokument Obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy, dla inwestycji polegającej na: 'Budowie fermy norki amerykańskiej w obsadzie 59 DJP wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na części działki 15/13, obręb Błądkowo, gmina Dobra' 2013-09-12 13:07
dokument Obwieszczenie o wydaniu Decyzji Nr 01/2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: 'Budowie linii kablowej nn 0,4 kV, węzła kablowego i złączy kablowo-pomiarowych na terenie działek nr 84, 98, 91/4, obręb Tucze' 2013-07-25 09:46
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: 'Budowie linii kablowej nn 0,4 kV, węzła kablowego i złączy kablowo-pomiarowych na terenie działek nr 84, 98, 91/4, obręb Tucze' 2013-07-03 12:15
dokument Obwieszczenie o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z RDOŚ Złocieniec, dla inwestycji polegającej na: 'Budowie linii kablowej nn 0,4 kV, węzła kablowego i złączy kablowo-pomiarowych na terenie działek nr 84, 98, 91/4, obręb Tucze' 2013-06-06 10:13
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: 'Budowie linii kablowej nn 0,4 kV, węzła kablowego i złączy kablowo-pomiarowych na terenie działek nr 84, 98, 91/4, obręb Tucze' 2013-05-22 15:24
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie obejścia m. Dobra w ciągu drogi wojewódzkiej nr 144 2013-02-22 13:11
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie obejścia m. Dobra w ciągu drogi wojewódzkiej nr 144 2013-02-13 13:54
dokument Obwieszczenie - w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. "Budowie kontenerowej rozdzielni 15kV na działce nr 513 w obrębie geodezyjnym Dobra oraz linii kablowych 15 i 0,4 kV na działkach nr 46; 63; 65; 67; 68; 513; w obrębie geodezyjnym Dobra" 2012-12-10 15:01
katalog konsultacje społeczne, których przedmiotem jest " Program współpracy Gminy Dobra z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego - KATALOG -
dokument Obwieszczenie - zakończenie postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. "Budowie kontenerowej rozdzielni 15kV na działce nr 513 w obrębie geodezyjnym Dobra oraz linii kablowych 15 i 0,4 kV na działkach nr 46; 63; 65; 67; 68; 513; w obrębie geodezyjnym Dobra" 2012-11-13 13:48
dokument Obwieszczenie - wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. "Budowie kontenerowej rozdzielni 15kV na działce nr 513 w obrębie geodezyjnym Dobra oraz linii kablowych 15 i 0,4 kV na działkach nr 46; 63; 65; 67; 68; 513; w obrębie geodezyjnym Dobra" 2012-10-23 13:03
dokument Konsultacje projektów uchwał określających wysokość stawek w podatkach lokalnych gminy Dobra na 2013 rok 2012-10-23 10:53
dokument Obwieszcenie - w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. "Budowie odcinka kanalizacji sanitarnej wraz z lokalną przepompownią ścieków oraz odcinka sieci wodociągowej, na działkach nr 46 obr. Dobra oraz nr 258 obr. Grzęzno - gmina Dobra" 2012-09-10 09:55
dokument Obwieszcenie - zakończenie postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. "Budowie odcinka kanalizacji sanitarnej wraz z lokalną przepompownią ścieków oraz odcinka sieci wodociągowej, na działkach nr 46 obr. Dobra oraz nr 258 obr. Grzęzno - gmina Dobra" 2012-08-23 13:25
dokument Obwieszcenie - wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. "Budowie odcinka kanalizacji sanitarnej wraz z lokalną przepompownią ścieków oraz odcinka sieci wodociągowej, na działkach nr 46 obr. Dobra oraz nr 258 obr. Grzęzno ? gmina Dobra" 2012-08-03 14:29
dokument Obwieszczenie - w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego pn."Budowie linii kablowej nn doziemnej i złączy kablowo pomiarowych na dz. nr 90/14; 436; 88; 90/13; 425/1; 518; 520; 15/1; w rejonie ulic Traugutta, Gen. Bema i Henryka Dąbrowskiego w Dobrej ". 2012-06-19 14:56
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: 'Budowie linii kablowej 0,4 kV wraz z szafkami kablowymi na działkach 29; 36/1 w obrębie Tucze w celu zasilenia domków rekreacyjnych w m. Tucze' 2012-06-01 13:25
dokument Obwieszczenie - zakończenie postępowania w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego pn."Budowie linii kablowej nn doziemnej i złączy kablowo pomiarowych na dz. nr 90/14; 436; 88; 90/13; 425/1; 518; 520; 15/1; w rejonie ulic Traugutta, Gen. Bema i Henryka Dąbrowskiego w Dobrej ". 2012-06-01 11:52
dokument Obwieszczenie - wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego pn."Budowie linii kablowej nn doziemnej i złączy kablowo pomiarowych na dz. nr 90/14; 436; 88; 90/13; 425/1; 518; 520; 15/1; w rejonie ulic Traugutta, Gen. Bema i Henryka Dąbrowskiego w Dobrej ". 2012-05-15 14:33
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: 'Budowie linii kablowej 0,4 kV wraz z szafkami kablowymi na działkach 29; 36/1 w obrębie Tucze w celu zasilenia domków rekreacyjnych w m. Tucze 2012-05-10 11:10
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: 'Budowie linii kablowej 0,4 kV wraz z szafkami kablowymi na działkach 29; 36/1 w obrębie Tucze w celu zasilenia domków rekreacyjnych w m. Tucze' 2012-04-16 13:51
katalog konsultacje ws. Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015 - KATALOG -
katalog konsultacje ws. "Programu współpracy Gminy Dobra z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012 - KATALOG -
dokument Obwieszczenie - zakończenie postępowania w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego pn." Budowa kanału bocznego kanalizacji sanitarnej wraz z lokalną przepompownią ścieków oraz odcinka sieci wodociągowej". 2011-08-04 09:08
dokument Obwieszczenie - wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego pn." Budowa kanału bocznego kanalizacji sanitarnej wraz z lokalną przepompownią ścieków oraz odcinka sieci wodociągowej". 2011-07-18 14:10
dokument Komunikat Burmistrza Dobrej o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra dla części obszaru w obrębie Dobra, w rejonie ul. 3-go Maja wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko 2011-03-01 07:41
dokument Obwieszczenie - Informacja o rozpoczęciu procedury udziału uspołeczeństwa - Budowa domu drewnianego i murowanego, całorocznego domku rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 85/5 obręb ewidencyjny Tucze, gmina Dobra 2011-01-24 13:57
dokument program współpracy Gminy Dobra z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011 2010-10-22 12:13
dokument Zakończenie postępowania dla inwestycji pn. Budowa drogi wewnętrznej wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 18/6, obręb Dobra 2010-10-12 15:06
dokument Wszczęcie postępowania dla inwestycji pn. Budowa drogi wewnętrznej wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 18/6, obręb Dobra" 2010-09-24 08:23
dokument Wszczęcie postępowania dla inwestycji pn. Budowa drogi wewnętrznej wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 15, obszar inwestycyjny nr 15/1, obręb Dobra" 2010-06-30 08:19
dokument Składy Obwodowych Komisji Wyborczych -wybory na prezydenta 2010 2010-06-14 11:02
dokument Komunikat Burmistrza Dobrej o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu 2010-04-06 11:52
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: Wykonaniu uzbrojenia budynków mieszkalnych w energię elektryczną. 2010-02-18 11:29
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania o "Budowie stacji transformatorowej 15/0,4 kV wraz z powiązaniami SN 15 kV oraz n.n. 0,4 kV w celu zasilania w energię eklektyczną hal produkcyjnych w miejscowości Błądkowo na obszarze działek nr 42, 95, 19/6, 18/1, 18/2, 43/2, gm. Dobra" 2010-02-04 07:51
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: Budowie stacji transformatorowej 15/0,4 kV wraz z powiązaniami SN 15 kV oraz n.n. 0,4 kV w celu zasilania w energię eklektyczną hal produkcyjnych w miejscowości Błądkowo na obszarze działek nr 42, 95, 19/6, 18/1, 18/2 gm. Dobra 2009-12-11 15:09
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: Rozbudowie sieci elektroenergetycznej w miejscowości Tucze. 2009-11-10 12:30
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dla inwestycji polegającej na "Zmianie sposobu użytkowania części budynku biblioteki publicznej na działce nr 98/2 przy ul. Armii Krajowej w Dobrej" 2009-10-08 08:09
dokument Obwieszczenie w sprawie Rozbudowie sieci elektroenergetycznej. Stacje transformatorowe słupowe linie kablowe i napowietrzne 15 kW, sieć rozdzielcza kablowa 0,4 (szafki kablowe plus kabel) położonej w miejscowości Tucze na działkach o numerach: 52; 50/14; 82; 50/20; 50/21; 46/14; 83/7; 83/12; 83/18; 83/26; 85/60; 29; 98; 241; 278; 226; 56; 110; 44/4; 265; 64 2009-10-01 12:12
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: Rozbudowie sieci elektroenergetycznej. 2009-09-16 09:11
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na "Zmianie sposobu użytkowania części budynku biblioteki publicznej na działce nr 98/2 przy ul. Armii Krajowej w Dobrej" 2009-09-09 15:29
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na:Budowie linii kablowej nn 0,4 kV i złączy kablowo-pomiarowych w miejscowości Bienice gm. Dobra 2009-09-02 14:50
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na:Budowie linii kablowej nn 0,4 kV i złączy kablowo-pomiarowych w miejscowości Bienice gm. Dobra 2009-07-17 13:58
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: Zmianie sposobu użytkowania wraz z przebudową wnętrza budynku biblioteki publicznej oraz z wykonaniem podjazdu dla osób niepełnosprawnych, oraz z przebudową ganku na działce nr 98/2 przy ul. Armii Krajowej w Dobrej 2009-07-10 12:50
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2009-06-10 12:19
katalog Ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na lokalizacji garażu blaszanego typowego nietrwale połączonego z gruntem o powierzchni ok. 20,00 m kw. na działce nr 2023 przy ul. Słonecznej w Dobrej - KATALOG -
dokument Obwieszczenie - zakończenie postępowania: "Przebudowa Rynku Miejskiego wraz z przyległymi ulicami Armii Krajowej i Kościuszki w obrębie działek nr 369, 368, 373, 326, 204/1 w Dobrej" 2009-05-14 09:15
katalog Wybory do Europarlamentu - KATALOG -
dokument OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO 2009-03-20 12:38
dokument Postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie istniejącej hali produkcyjnej z częścią socjalną, w celu polepszenia warunków pracy przy procesie produkcyjnym na terenie istniejącego zakładu produkcji świec, na działkach nr 19/4, 19/6 obręb Błądkowo" 2009-03-04 11:43
dokument Obwieszczenie dot.zakonczenia lokalizacji Orlik 2012 2008-11-25 09:49
dokument Obwieszczenie dot. przydomowej oczyszczalni scieków zakonczenie 2008-11-25 09:30
dokument Parafia Rzymsko-Katolicka zakończenie postepowania 2008-10-10 14:27
dokument Obwieszczenie dot. przydomowej oczyszczalni scieków 2008-10-03 13:05
dokument Ogłoszenie dot. studium uwarunkowań 2008-09-23 08:08
dokument Parafia Rzymskokatolicka - wszczęcie postępowania 2008-07-15 08:51
dokument Postanowienie w raporcie środowiska 2008-06-30 10:59
dokument Ogłoszenie Dobropole 2008-05-28 10:29
dokument Statut Sołectwo Dobropole 2008-05-28 10:28
dokument Ogłoszenie Grzęzno 2008-05-28 10:28
dokument Statut Sołectwa Grzęzno 2008-05-28 10:26
dokument Ogłoszenie Wojtaszyce 2008-05-21 12:06
dokument Statut Sołectwa Wojtaszyce 2008-05-21 12:04
dokument Ogłoszenie Anielino 2008-05-21 12:04
dokument Statut Sołectwa Anielino 2008-05-21 12:02
dokument Ogłoszenie Krzemienna 2008-05-21 12:01
dokument Statut Sołectwa Krzemienna 2008-05-21 12:01
dokument Ogłoszenie Tucze 2008-05-21 12:00
dokument Statut Sołectwa Tucze 2008-05-21 11:58
dokument OBWIESZCZENIE Boisko Orlik 2008-05-20 14:57
dokument Ogłoszenie 2008-05-19 13:32
dokument Statut Sołectwa Bienice 2008-05-15 12:54
dokument Ogłoszenie 2008-05-15 12:50
dokument Statut Sołectwa Błądkowo 2008-05-15 12:49
dokument Statut Sołectwa Wrześno 2008-05-09 14:40
dokument Ogłoszenie 2008-05-09 14:38
dokument UWAGA ROLNICY!!!!! 2008-04-30 10:41
dokument Inf. o wywieszeniu wykazów-Krzemienna, Dobra dz.370, 64-22, Słowackeigo 7a-1 2008-04-21 09:41
dokument Meliorant obwieszczenie 2008-03-31 12:40
dokument Druk zwrotu akcyzowego 2008-02-25 13:57
katalog MELIORANT - KATALOG -
dokument Obwieszczenie PTK centertel 2007-12-21 13:12
dokument OBWIESZCZENIE 2007-11-07 14:08
dokument INFORMACJA 2007-11-07 14:05
dokument Konkursy otwarte 2007-10-31 15:08
dokument komunikat dla organizacji pożytku publicznego 2007-10-29 12:58
dokument Przedpoborowi rocznik 1989 2007-10-05 12:17
dokument Składy komitetów wyborczych 2007-09-28 14:36
dokument Obwieszczenie o okregach wyborczych 21 pazdziernik 2007 2007-09-21 09:28
dokument Obwieszczenie PTC centertel 2007-09-21 09:24
dokument Obwieszczenie Okreg Grzęzno 2007-07-12 08:25
dokument Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej 2007-06-05 09:01
dokument Obwieszczenie Komisji Obwodowych 2006-10-23 14:05
dokument Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej dot. kandydatów na Burmistrza 2006-10-18 18:43
dokument Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej 2006-10-16 16:36
dokument Miejska Komisja Wyborcza 2006-10-05 07:53