Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Obwieszczenie - zawiadomienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na: 'Budowie całorocznego domku rekreacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działki nr 85/53, obręb Tucze, gmina Dobra'

Dobra, dnia 31.07.2014 r.

DGMiK.6730.13.7.2014 .SK

OBWIESZCZENIE – ZAWIADOMIENIE

 

           Stosownie do art. 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013 r. poz. 267), w związku art. 96 ust 2 pkt 1, ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013 r. poz. 1235), w związku ze złożonym wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy przez Pana Lecha Frankowskiego, zam. ul. Wkrzańska 16, 72-010 Police, oraz postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 18 lipca 2014 r. (data wpływu: 21.07.2014 r.), znak: WST-Z.612.664.2014.KA, który nie uzgodnił projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na: „Budowie całorocznego domku rekreacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działki nr 85/53, obręb Tucze, gmina Dobra”,

zawiadamiam strony postępowania

  1. O wydanym przez Burmistrza Dobrej postanowieniu z dnia 31.07.2014 r., znak: DGMiK.6730.13.5.2014.SK o nałożeniu obowiązku na Pana Lecha Frankowskiego, zam. ul. Wkrzańska 16, 72-010 Police do przedłożenia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Wydział Spraw Terenowych w Koszalinie, ul. A. Mickiewicza 26, 75-004 Koszalin, dokumentów, określonych w art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013 r. poz. 1235):
  1. wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, który został złożony do Urzędu Miejskiego w Dobrej w dniu 26.05.2014 r., dla inwestycji polegającej na: „Budowie całorocznego domku rekreacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działki nr 85/53, obręb Tucze, gmina Dobra”;
  2. kartę informacyjną  przedsięwzięcia, zawierającą dane określone w  art. 3 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia  7 listopada 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. Nr 199 poz.1227 z późn. zm.);
  3. poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;
  4. wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony, albo informację o jego braku.
  1. O wydanym przez Burmistrza Dobrej postanowieniu z dnia 31.07.2014 r., znak: DGMiK.6730.13.6.2014.SK o zawieszeniu postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, dla inwestycji polegającej na „Budowie całorocznego domku rekreacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działki nr 85/53, obręb Tucze, gmina Dobra”, na podstawie wniosku z dnia 26.05.2014 r. złożonego przez Pana Lecha Frankowskiego, zam. ul. Wkrzańska 16, 72-010 Police, do czasu przedłożenia Postanowienia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie, dotyczącego stwierdzenia obowiązku bądź braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na analizowanym terenie Natura 2000.

            Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 49 k.p.a. w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013 r. poz. 1235) - niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Dobrej: www.bip.dobragmina.com.pl, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dobrej przy ul. Rynek 1 oraz właściwego miejscowo Sołectwa.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z up. Burmistrza
Sekretarz Gminy
inż.Dorota Kisiel
 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator 01-08-2014 12:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-08-2014
Ostatnia aktualizacja: - 01-08-2014 12:25