Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Obwieszczenie- zawiadomienie, iż w wyniku wznowienia postępowania sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: Budowa linii kablowej 15kV wraz ze słupem linii napowietrznej, stacji transformatorowej, linii kablowej 0,4kV, wraz ze złączami ZKP i SK6 na oznaczonej nr ewid. 13 i 64, obręb Tucze, gmina Dobra, oraz na działce oznaczonej nr ewid. 330, 314/55, 314/32 i 313, obręb Dobropole, gmina Dobra, w dniu 18.03.2024 r. Burmistrz Dobrej wydał decyzję znak: WZ.6733.4.19.2023.AW o odmowie uchylenia ostatecznej decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego nr 4/2023 Burmistrza Dobrej z dnia 17.11.2023 r., znak: WZ.6733.4.8.2023.AW dla inwestycji polegającej na: Budowie linii kablowej 15kV wraz ze słupem linii napowietrznej, stacji transformatorowej, linii kablowej 0,4kV, wraz ze złączami ZKP i SK6 na oznaczonej nr ewid. 13 i 64, obręb Tucze, gmina Dobra, oraz na działce oznaczonej nr ewid. 330, 314/55, 314/32 i 313, obręb Dobropole, gmina Dobra. 2024-03-18 14:25
dokument Obwieszczenie - zawiadomienie o o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 13 i 64, obręb Tucze, 330, 314/55, 314/32 i 313, obręb Dobropole, położonych na terenie gmina Dobra, dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowej 15 kV wraz ze słupem linii napowietrznej, stacji transformatorowej, linii kablowej 0,4 kV, wraz ze złączami ZKP i SK6 2024-02-15 15:01
dokument Obwieszczenie o wycofaniu projektu zmiany decyzji z uzgodnienia Starosty Łobeskiego o ustaleniu inwestycji celu publicznego na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 13 i 64, obręb Tucze, gmina Dobra, oraz na działkach oznaczonych nr ewid. 330, 314/55, 314/32 i 313, obręb Dobropole, gmina Dobra, dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowej 15 kV wraz ze słupem linii napowietrznej, stacji transformatorowej, linii kablowej 0,4 kV, wraz ze złączami ZKP i SK6 2024-02-13 14:23
dokument Obwieszczenie o przekazaniu do uzgodnienia Starosty Łobeskiego na wniosek Wnioskodawcy z dnia 09.02.2024 r. projektu zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowej 15 kV wraz ze słupem linii napowietrznej, stacji transformatorowej, linii kablowej 0,4 kV, wraz ze złączami ZKP i SK6 na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 13 i 64, obręb Tucze, gmina Dobra, oraz na działkach oznaczonych nr ewid. 330, 314/55, 314/32 i 313, obręb Dobropole, gmina Dobra 2024-02-09 10:26
dokument Obwieszczenie o wznowieniu postępowania i przekazaniu projektu decyzji do uzgodnienia w przedmiocie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 13 i 64, obręb Tucze, gmina Dobra, oraz na działkach oznaczonych nr ewid. 330, 314/55, 314/32 i 313, obręb Dobropole, gmina Dobra, dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowej 15 kV wraz ze słupem linii napowietrznej, stacji transformatorowej, linii kablowej 0,4 kV, wraz ze złączami ZKP i SK6 2024-02-05 13:52
dokument Obwieszczenie o wydanej decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego na działce oznaczonej nr ewid. 13 i 64, obręb Tucze, gmina Dobra, oraz na działce oznaczonej nr ewid. 330, 314/55, 314/32 i 313, obręb Dobropole, gmina Dobra, dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowej 15kV wraz ze słupem linii napowietrznej, stacji transformatorowej, linii kablowej 0,4kV, wraz ze złączami ZKP i SK6 2023-11-17 13:27
dokument OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek Enea Operator Sp. z o. o. ul. Strzeszyńska 58 60-479 Poznań, reprezentowana przez pełnomocnika- Marek Kublicki, ul. Mazurska 17c/3, 70-443 Szczecin w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 13, 64 obręb Tucze, 330; 314/55; 314/32; 313 obręb Dobropole, dla inwestycji polegającej na: Budowie linii kablowej 15kV, 0,4 kV stacji transformatorowej wraz ze złączami ZKP i SK 6 2023-10-26 12:44
dokument Obwieszczenie o przekazaniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 13, 64 obręb Tucze, 330; 314/55; 314/32; 313 obręb Dobropole, położonych na terenie gmina Dobra, dla inwestycji polegającej na: Budowie linii kablowej 15kV, 0,4 kV stacji transformatorowej wraz ze złączami ZKP i SK 6 do uzgodnienia z właściwymi organami, w tym z właściwym zarządcą drogi w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego... 2023-09-26 14:05
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej 15 kV, 0,4 kV stacji transformatorowej wraz ze złaczami ZKP i SK na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 13, 64 obręb Tucze, 330; 314/55; 314/32; 313 obręb Dobropole, położonych na terenie gmina Dobra 2023-09-25 11:58