Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Obwieszczenie - zawiadomienie o uzgodnieniach projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na: 'Przebudowie istniejącej oczyszczalni ścieków z rozbudową o biologiczną oczyszczalnię ścieków o przepustowości ok. 8,5 m3/d, na terenie działki oznaczonej w ewid. gruntów nr 432/18, wraz z odprowadzeniem wody do rowu na terenie działki oznaczonej w ewid. gruntów nr 146, obręb Dobropole, gm. Dobra'

Dobra, dnia 22.09.2014 r.

DGMiK.6730.26.5.2014.SK

OBWIESZCZENIE – ZAWIADOMIENIE O UZGODNIENIACH PROJEKTU DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013 r. poz. 267) oraz art. 59 ust. 1 ustawy z dnia  27  marca  2003 r. o planowaniu i  zagospodarowaniu  przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz.647 z późn. zm.), podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 22.09.2014 r. został wysłany wniosek do:

  1. Starostwa Powiatowego w Łobzie, Wydział Ochrony Środowiska, ul. Konopnickiej 41, 73-150 Łobez,
  2. Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie, Terenowy Oddział Nowogard, ul. Boh. Warszawy 35, 72-200 Nowogard

o uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na „Przebudowie istniejącej oczyszczalni ścieków z rozbudową o biologiczną oczyszczalnię ścieków o przepustowości ok. 8,5 m3/d, na terenie działki oznaczonej w ewid. gruntów nr 432/18, wraz z odprowadzeniem wody do rowu na terenie działki oznaczonej w ewid. gruntów nr 146, obręb Dobropole, gm. Dobra”.

Postępowanie administracyjne zostało wszczęte w dniu 17.09.2014 r., na podstawie wniosku złożonego przez: AquaEco Sp. z o.o., ul. Skrzetuskiego 7, 60-177 Poznań, w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na: „Przebudowie istniejącej oczyszczalni ścieków z rozbudową o biologiczną oczyszczalnię ścieków o przepustowości ok. 8,5 m3/d, na terenie działki oznaczonej w ewid. gruntów nr 432/18, wraz z odprowadzeniem wody do rowu na terenie działki oznaczonej w ewid. gruntów nr 146, obręb Dobropole, gm. Dobra”.

Zgodnie z art. 10 § 1 K.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Zgodnie z art. 28 K.p.a, stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy w Urzędzie Miejskim w Dobrej, pok. nr 14, w godzinach pracy Urzędu, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 730 – 1530.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 49 K.p.a. – niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Dobrej: www.bip.dobragmina.com.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dobrej przy ul. Rynek 1, 72-210 Dobra oraz właściwego miejscowo Sołectwa.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Burmistrz Dobrej
Barbara Wilczek

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator 23-09-2014 11:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sebastian Kuran 23-09-2014
Ostatnia aktualizacja: - 23-09-2014 11:32