Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie oczyszczalni ścieków w Dobrej na terenie działki nr 336/2 obręb Bienice"

Dobra, dnia 02.04.2015 r.

OŚ i GW.6220.3.17.2014.AW 

OBWIESZCZENIE

 

        Działając zgodnie z art. 3 pkt 11, w związku z art. 33 ust. 1, 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.), podaję do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o raporcie oddziaływania na środowisko i jego uzupełnieniu oraz informuję o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie oczyszczalni ścieków w Dobrej na terenie działki nr 336/2 obręb Bienice”.

            Postępowanie zostało wszczęte na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej Sp. z o.o. z dnia 11.09.2014 r. (data wpływu do Urzędu Miejskiego
w Dobrej dniu 12.09.2014 r.), (zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 19.09.2014 r. znak:OŚiGW.6220.3.2.2014.AW).     

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko został złożony do Urzędu Miejskiego w Dobrej w dniu 16.12.2014 r.), uzupełnienie- data wpływu do Urzędu Miejskiego w Dobrej w dniu 24.02.2015 r.  

Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia została uzgodniona z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Szczecinie, na podstawie postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 27 marca 2015 r. znak: WST-K.4242.5.2015.MC, które wpłynęło do Urzędu Miejskiego w Dobrej w dniu 01.04.2015 r. oraz została pozytywnie zaopiniowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnegow Łobzie na podstawie opinii sanitarnej
z dnia 19.01.2015 r.- data wpływu do Urzędu Miejskiego w Dobrej w dniu 26.01.2015 r., znak:PS-ZNS-401-3/64/HŻ/2015 oraz z dnia 12.03.2015 r. - data wpływu do Urzędu Miejskiego w Dobrej w dniu 18.03.2015 r., znak:PS-ZNS-401-10/322/HŻ/2015.      

Burmistrz Dobrej jest organem właściwym do wydania decyzji oraz do rozpatrzenia uwag
i wniosków.

Decyzja zostanie wydana po przeprowadzeniu procedury związanej z udziałem społeczeństwa oraz na podstawie uzgodnienia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie i opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie.  

Zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko postępowanie niniejsze prowadzone jest z udziałem społeczeństwa. Udział ten zgodnie z przepisem art. 29 przysługuje ,,każdemu”.

Na podstawie art. 33 ust. 1 pkt 1 informuję, że dane o

- wniosku,

- raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i jego uzupełnieniach zostały podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Dobrej:www.bip.dobragmina.com.pl, jak również poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dobrej.

 

Informacje na temat inwestycji wraz z niezbędną dokumentacją sprawy można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Dobrej w pokoju nr 14, tel. 91/ 39 14 538
od poniedziałku do piątku w godz. 730 – 1530.

Uwagi i wnioski można składać w terminie od 13.04.2015 r. do 12.05.2015 r. w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobrej,
ul. Rynek 1, 72-210 Dobra albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia  18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym- na adres sekretariat@dobragmina.pl- w temacie wniosku należy wpisać ,,Decyzja środowiskowa dotycząca budowy oczyszczalni ścieków w Dobrej”.   

Uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia, zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z
2013 r. poz. 1235 z późn. zm.)

W powyższej sprawie postępowanie o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko nie jest prowadzone.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Dobrej: www.bip.dobragmina.com.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dobrej przy ul. Rynek 1.

                                                                                            

 

BURMISTRZ DOBREJ

PIOTR HEBDA

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Witkowska 03-04-2015 14:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Witkowska 03-04-2015
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Witkowska 03-04-2015 14:44