Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Obwieszczenie -zawiadomienie o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodow i materiałów, zgłoszenia żądań, złożenia wyjaśnień oraz przeglądania akt sprawy w związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:,,Budowie obejścia m. Dobra w ciągu drogi wojewódzkiej nr 144 wraz z infrastrukturą techniczną, odwodnieniem oraz usunięciem niezbędnych kolizji"

Dobra, dnia 13.06.2012 r.

                                    

OŚ i GW.AW.7627/ 03 /10                                                              

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE

 

            Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 73 § 1, w związku z art. 79 § 2 - Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),  zawiadamiam o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów,  zgłoszenia żądań, złożenia wyjaśnień oraz przeglądania akt sprawy w związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

,,Budowie obejścia m. Dobra w ciągu drogi wojewódzkiej nr 144 wraz z infrastrukturą techniczną, odwodnieniem oraz usunięciem niezbędnych kolizji”

Jednocześnie zawiadamiam o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację w/w przedsięwzięcia na wniosek: Biura Anny Dębowskiej – Raczyńskiej z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 21 E/7 w Szczecinku, (posiadającego pełnomocnictwo Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, z dnia 17 marca 2010 r. -data wpływu 22.03.2010 r., uzupełnionego w dniu 26.03.2010 r.).

W toku powyższego postępowania uzgodniono warunki realizacji przedsięwzięcia z:

- Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie, Wydział Spraw Terenowych w Koszalinie- postanowienie z dnia 18.05.2012 r. znak: WST.K.4242.7.2012.AL.4

- Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Łobzie- pismo z dnia 02.03.2012 r. OŚiGW.AW.7627/03/10 oraz ponowne pismo z dnia 11.05.2012 r. znak:
OŚiGW.AW.7627/03/10 o wydanie opinii dla przedmiotowego przedsięwzięcia-  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łobzie – nie wydał opinii odpowiednio
w terminie, co traktuje się jako brak zastrzeżeń.

            Stosownie do art. 10 K.p.a. organ administracji obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, do wysłuchania wypowiedzi stron co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron, uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

Związku z powyższym informuję, że z aktami sprawy można zapoznawać się od poniedziałku do piątku w godz. 730 – 1530, w pokoju nr 14, tel. 91/39 14 538.   

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 49 k.p.a.  w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz.1227 z późn. zm.)- niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Dobrej: www.bip.dobragmina.com.pl, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dobrej przy ul. Rynek 1 oraz właściwych miejscowo Sołectw.

BURMISTRZ DOBREJ

BARBARA WILCZEK

 

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

                      

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Witkowska 13-06-2012 13:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Witkowska 13-06-2012
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Witkowska 13-06-2012 13:16