Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Obwieszczenie o przeprowadzeniu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia: ,,Budowa obejścia m.Dobra w ciągu drogi wojewodzkiej nr 144 wraz z infrastrukturą techniczną, odwodnieniem oraz usunięciem niezbędnych kolizji"

      Dobra, dnia 08.03.2012 r.

OŚ i GW.AW.7627/03/10     

OBWIESZCZENIE

        Działając zgodnie z art. 3 pkt 11, w związku z art. 33 ust. 1, art. 21 ust. 1 pkt 16, art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), podaję do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o raporcie oddziaływania na środowisko wraz
z uzupełnieniem oraz informuję o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie obejścia m. Dobra w ciągu drogi wojewódzkiej nr 144 wraz z infrastrukturą techniczną, odwodnieniem oraz usunięciem niezbędnych kolizji”.

Postępowanie zostało wszczęte na wniosek z dnia 17.03.2010 r. (data wpływu 22.03.2010 r.),uzupełniony w dniu 26.03.2010 r., złożony przez Biuro Anny Dębowskiej – Raczyńskiej z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 21 E/7 w Szczecinku, (posiadające pełnomocnictwo Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie)-zawiadomienie- obwieszczenie o wszczęciu postępowania z dnia 06.05.2010 r., znak: OŚ i GW.AW. 7627/03/10.     

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, został złożony do Urzędu Miejskiego w Dobrej w dniu 09.01.2012 r., uzupełnienie-data wpływu do Urzędu Miejskiego w Dobrej w dniu 24.02.2012 r.

Burmistrz Dobrej jest organem właściwym do wydania decyzji oraz do rozpatrzenia uwag
i wniosków.

Decyzja zostanie wydana po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska
w Szczecinie i zaopiniowaniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym
w Łobzie. 

Zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji          o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko postępowanie niniejsze prowadzone jest z udziałem społeczeństwa. Udział ten zgodnie z przepisem art. 29 przysługuje ,,każdemu”.

Na podstawie art. 33 ust. 1 pkt 1 informuję, że dane o

- wniosku,

- raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i jego uzupełnieniach zostały podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Dobrej: www.bip.dobragmina.com.pl, jak również wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dobrej przy ul. Rynek 1 oraz właściwych miejscowo Sołectw.

Informacje na temat inwestycji wraz z niezbędną dokumentacją sprawy można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Dobrej w pokoju nr 14, tel. 091/ 39 14 538 od poniedziałku do piątku w godz. 730 – 1530.

Uwagi i wnioski można składać w terminie od 14.03.2012 r. do 05.04.2012 r. w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobrej, ul. Rynek 1,      72-210 Dobra albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia  18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym - na adres sekretariat@dobragmina.pl-
w temacie wniosku należy wpisać ,,Decyzja środowiskowa dotycząca budowy obejścia
m. Dobra
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 144 wraz z infrastrukturą techniczną, odwodnieniem oraz usunięciem niezbędnych kolizji”.   

Rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa odbędzie się w dniu 21.03.2012 r. o godzinie 1600 w sali konferencyjnej Hali Sportowej w Dobrej,
przy ul. Sportowej 1.

W powyższej sprawie postępowanie o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko nie jest prowadzone.

                                                                                                                                                                    BURMISTRZ DOBREJ

                                                                                                                                                                    BARBARA WILCZEK

                                                                     

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Witkowska 09-03-2012 11:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-03-2012
Ostatnia aktualizacja: - 09-03-2012 11:01