Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Obwieszczenie- zawiadomienie stron owystąpieniu do organów opiniujących i uzgadniających tj. Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie, Wydział Spraw Terenowych w Koszalinie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie ,

Dobra, dnia 11.05.2012 r.

OŚ i GW.AW.7627/03/10

OBWIESZCZENIE – ZAWIADOMIENIE

       Stosownie do art. 106 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późm.zm.) informuję, że w związku z prowadzeniem sprawy w przedmiocie wydania decyzji środowiskowych dla przedsięwzięcia polegającego na:,, Budowa obejścia m. Dobra w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 144 wraz z infrastrukturą techniczną, odwodnieniem oraz usunięciem niezbędnych kolizji” oraz dostarczeniem do Gminy Dobra uzupełnienia raportu oddziaływania na środowisko w dniu 07.05.2012 r. zwrócono się ponownie do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie, w przedmiocie wyrażenia opinii warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia. Jednocześnie informuję, że stosowne uzupełnienie raportu oddziaływania na środowisko zostało złożone w dniu 24.04.2012 r. przez Wnioskodawcę, bezpośrednio do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie, Wydziału Spraw Terenowych
w Koszalinie, celem uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia.

           Zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 z późn.zm.), jeżeli jest przeprowadzana ocena oddziaływania na środowisko, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach organ właściwy do wydania decyzji zasięga opinii i uzgadnia z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Szczecinie, Wydziałem Terenowym w Koszalinie oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Łobzie.

           Informuję, że zgodnie z art. 10 k.p.a. stronie przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowaniu, w tym również w postępowaniu prowadzonym przed organem opiniującym i uzgadniającym.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 49 k.p.a.  w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz.1227 z późn.zm.)- niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Dobrej: www.bip.dobragmina.com.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dobrej przy ul. Rynek 1 oraz tablicy ogłoszeń właściwych miejscowo Sołectw.

BURMISTRZ DOBREJ

BARBARA WILCZEK

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Witkowska 11-05-2012 14:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Witkowska 11-05-2012
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Witkowska 11-05-2012 14:57