Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE stron o możliwości zapoznania się z raportem oddziaływania na środowisko dotyczącym rozbudowy fabryki świec w miejscowości Błądkowo (data wpływu do Urzędu Miejskiego w Dobrej w dniu 07.10.2011 r.), wraz z jego ponownym uzupełnieniem (data wpływu do Urzędu Miejskiego w Dobrej w dniu 17.01.2012 r. ).

Dobra, dnia 18.01.2012 r.

OŚ i GW.6220.2.31.2011.AW

OBWIESZCZENIE – ZAWIADOMIENIE

           Stosownie do art. 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późm.zm.) oraz art. 74 ust. 3, art. 77 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.), informuję, że w związku z prowadzeniem sprawy w przedmiocie wydania decyzji środowiskowych dla przedsięwzięcia polegającego na:

1. ,,budowie zbiornika do celów przeciwpożarowych na potrzeby istniejącego zakładu produkcji świec LKL Paramix Sp. z o. o., wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu- na działce nr 18/2 obręb Błądkowo, gm. Dobra,

2. rozbudowie istniejącego zakładu produkcji świec LKL Paramix Sp. z o. o , wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu- na działce nr 19/6 i 19/4 obręb Błądkowo, gm. Dobra,

3. budowie zaplecza biurowo- socjalnego z mieszkaniem służbowym oraz pakowalni, wraz z łącznikami komunikacyjnymi, na potrzeby istniejącego zakładu produkcji świec LKL Paramix Sp. z o. o., z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu – na działkach nr 19/3 i 19/5 w obrębie Błądkowo, gm. Dobra,

4. budowie budynku magazynowego z zapleczem socjalnym, placu manewrowego i wiaty śmietnikowej na potrzeby istniejącego zakładu produkcji świec LKL Paramix Sp. z o. o., wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu – na działkach nr 17, 21 i 22/1 w obrębie Błądkowo, gm. Dobra

zawiadamiam strony postępowania

o możliwości zapoznania się z raportem oddziaływania na środowisko dotyczącym rozbudowy fabryki świec w wyżej wymienionym zakresie w m. Błądkowo (data wpływu do Urzędu Miejskiego w Dobrej w dniu 07.10.2011 r.), wraz z jego ponownym uzupełnieniem (data wpływu do Urzędu Miejskiego w Dobrej w dniu
17.01.2012 r. ).

         Jednocześnie informuję, iż ponowne uzupełnienie raportu (po wezwaniu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie, Wydziału Spraw Terenowych w Koszalinie, ul. Mickiewicza 26, 75-004 Koszalin z dnia 19.12.2011 r., znak:WST.K.4242.5.3.2011.AL), Inwestor przedłożył bezpośrednio do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie, Wydziału Spraw Terenowych w Koszalinie, ul. Mickiewicza 26, 75-004 Koszalin, natomiast organ wydający decyzję-Burmistrz Dobrej skierował ponownie uzupełnienie raportu –pismo z  dnia 18.01.2012 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie, celem wydania opinii.

Inwestorem przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie fabryki świec w miejscowości Błądkowo jest LKL PARAMIX Sp. z o. o. z siedzibą w Błądkowie.

Od poniedziałku do piątku w godz. 730 – 1530, w pokoju nr 14, tel. 91/39 14 538 można zapoznawać się z raportem i jego uzupełnieniem oraz składać uwagi i wnioski w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobrej, ul. Rynek 1, 72-210 Dobra albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym- na adres sekretariat@dobragmina.pl- w temacie wniosku należy wpisać ,,Decyzja środowiskowa dotycząca rozbudowy fabryki świec w miejscowości Błądkowo”.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Dobrej.                   

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 49 k.p.a. w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz.1227 z późn. zm.)- niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Dobrej: www.bip.dobragmina.com.pl,  wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dobrej  przy ul. Rynek 1 oraz właściwego miejscowo Sołectwa.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Witkowska 18-01-2012 14:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Witkowska 18-01-2012
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Witkowska 18-01-2012 14:47