Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Obwieszczenie - zawiadomienie stron o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:1. ,,budowie zbiornika do celów przeciwpożarowych na potrzeby istniejącego zakładu produkcji świec LKL Paramix Sp. z o. o., wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu- na działce nr 18/2 obręb Błądkowo, gm. Dobra, 2. rozbudowie istniejącego zakładu produkcji świec LKL Paramix Sp. z o. o , wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu- na działce nr 19/6 i 19/4 obręb Błądkowo, gm. Dobra, 3. budowie zaplecza biurowo- socjalnego z mieszkaniem służbowym oraz pakowalni, wraz z łącznikami komunikacyjnymi, na potrzeby istniejącego zakładu produkcji świec LKL Paramix Sp. z o. o., z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu na działkach nr 19/3 i 19/5 w obrębie Błądkowo, gm. Dobra, 4. budowie budynku magazynowego z zapleczem socjalnym, placu manewrowego i wiaty śmietnikowej na potrzeby istniejącego zakładu produkcji świec LKL Paramix Sp. z o. o., wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu na działkach nr 17, 21 i 22/1 w obrębie Błądkowo, gm. Dobra."

Dobra, dnia 19.03.2012 r.

OŚ i GW.6220.2.43.2011.AW                                                         

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE

 

            Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 73 § 1, w związku z art. 79 § 2 - Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),  zawiadamiam o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów,  zgłoszenia żądań, złożenia wyjaśnień oraz przeglądania akt sprawy
w związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

1.                  ,,budowie zbiornika do celów przeciwpożarowych na potrzeby istniejącego zakładu produkcji świec LKL Paramix Sp. z o. o., wraz z niezbędną infrastrukturą
i zagospodarowaniem terenu- na działce nr 18/2 obręb Błądkowo, gm. Dobra,

2.                  rozbudowie istniejącego zakładu produkcji świec LKL Paramix Sp. z o. o , wraz
z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu- na działce nr 19/6 i 19/4 obręb Błądkowo, gm. Dobra,

3.                  budowie zaplecza biurowo- socjalnego z mieszkaniem służbowym oraz pakowalni, wraz z łącznikami komunikacyjnymi, na potrzeby istniejącego zakładu produkcji świec LKL Paramix Sp. z o. o., z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu – na działkach
nr 19/3 i 19/5 w obrębie Błądkowo, gm. Dobra,

4.                  budowie budynku magazynowego z zapleczem socjalnym, placu manewrowego
i wiaty śmietnikowej na potrzeby istniejącego zakładu produkcji świec LKL Paramix Sp. z o. o., wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu – na działkach nr 17, 21
i 22/1 w obrębie Błądkowo, gm. Dobra.”

 

Jednocześnie zawiadamiam o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację w/w przedsięwzięcia na wniosek:
LKL PARAMIXSp. z o. o  z siedzibą w Błądkowie, z dnia z dnia 18.05.2011 r. (data wpływu do Urzędu Miejskiego w Dobrej dniu 19.05.2011 r.), uzupełniony w dniu 08.06.2011 r.

W toku powyższego postępowania uzgodniono warunki realizacji przedsięwzięcia z :

- Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie, Wydział Spraw Terenowych w Koszalinie- postanowienie z dnia 02.02.2012 r. znak: WST.K.4242.5.5.2011.AL

- Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Łobzie- pismo z dnia 18.11.2011 r. OŚiGW.6220.2.22.2011.AW oraz ponowne pismo z 18.01.2012 r. znak:
OŚiGW.6220.2.30.2011.AW o wydanie opinii dla przedmiotowego przedsięwzięcia-  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łobzie – nie wydał opinii odpowiednio w terminie, co traktuje się jako brak zastrzeżeń.

            Stosownie do art. 10 K.p.a. organ administracji obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, do wysłuchania wypowiedzi stron co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron, uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

Związku z powyższym informuję, że z aktami sprawy można zapoznawać się od poniedziałku do piątku w godz. 730 – 1530, w pokoju nr 14, tel. 91/39 14 538.   

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 49 k.p.a.  w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz.1227 z późn. zm.)- niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Dobrej: www.bip.dobragmina.com.pl, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dobrej przy ul. Rynek 1 oraz właściwego miejscowo Sołectwa.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

                                                                                           BURMISTRZ DOBREJ

                                                                                         BARBARA WILCZEK

 

 

 

                      

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Witkowska 20-03-2012 13:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-03-2012
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Witkowska 20-03-2012 13:48