Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa z dnia 30 kwietnia 2024 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa do 65 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 65 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 399/3 w obrębie Korytowo w gminie Maszewo" 2024-05-10 14:57
dokument Rozporządzenie nr 9/2024 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 2 kwietnia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie województwa zachodniopomorskiego (Dz. U. z 2024 r., poz. 1969) 2024-04-11 12:45
dokument Informacja z dnia 03.04.2024 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne tj. na wprowadzanie ścieków przemysłowych pochodzących ze stacji uzdatniania wody (wód popłucznych) w miejscowości Krzemienna do urządzenia wodnego (stawu) zlokalizowanego na tereni działki nr 307/44, obręb Krzemienna, gm. Dobra, powiat łobeski, województwo zachodniopomorskie, znak: SG.ZUZ.4210.22.2.2024.RH 2024-04-09 13:41
katalog BUDOWA ZESPOŁU BUDYNKÓW REKREACJI INDYWIDUALNEJ, DROGI WEWNĘTRZNEJ WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA DZIAŁCE OZNACZONEJ NR 42, OBRĘB 9 TUCZE, GMINA DOBRA - KATALOG -
dokument Obwieszczenie-zawiadomienie z dnia 27.03.2024 r. o przedłużeniu terminu na wniesienie pisemnych wyjaśnień i uzupełnień do Karty informacyjnej przedsięwzięcia pn.:"Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej 4303Z Borkowo-Dobra-Bród na odcinku od m. Dobrkowo do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 146 w m. Dobra wraz z infrastrukturą towarzyszącą", znak: IK.6220.1.2024.ELD 2024-03-28 15:09
dokument Obwieszczenie-zawiadomienie z dnia 27.02.2024 r. o wezwaniu Inwestora do uzupełnienia Karty informacyjnej przedsięwzięcia pn.:"Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej 4303Z Borkowo-Dobra-Bród na odcinku od m. Dobrkowo do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 146 w m. Dobra wraz z infrastrukturą towarzyszącą", znak: IK.6220.1.2024.ELD 2024-03-18 14:27
katalog BUDOWA ZESPOŁU BUDYNKÓW REKREACJI INDYWIDUALNEJ, DROGI WEWNĘTRZNEJ WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA DZIAŁCE OZNACZONEJ NR 83/51, OBRĘB 9 TUCZE, GMINA DOBRA - KATALOG -
dokument Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie z dnia 28 lutego 2024 r., znak: OŚiGW.6220.1.2.2024.JT 2024-02-28 13:15
katalog ORZECZENIA O JAKOŚCI WODY PRODUKOWANEJ I DOSTARCZANEJ Z URZADZEŃ WODOCIĄGOWYCH NA TERENIE GMINY DOBRA - KATALOG -
dokument Rozporządzenie nr 6/2024 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 12 lutego 2024 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie powiatu goleniowskiego oraz powiatu łobeskiego 2024-02-19 09:55
dokument Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Gryficach PGW Wody Polskie z dnia 09.02.2024 r., znak: SZ.ZUZ.1.4210.210.3.2023.EI, o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wygaszenie pozwolenia wodnoprawnego, znak: SZ.ZUZ.1.421.248.2019.SK z dnia 04.05.2020 r. na usługę wodną obejmującą wprowadzanie ścieków komunlanych z oczyszczalni ścieków w m. Dobra do rowu melioracyjnego , a następnie do rzeki Dobrzenicy, gm. Dobra, powiat łobeski 2024-02-16 15:15
dokument Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Gryficach PGW Wody Polskie z dnia 09.02.2024 r., znak: SZ.ZUZ.1.4210.168.3.2023.EI, o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzenia wodnego komunalnych ścieków oczyszczonych z mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w m. Dobra, gm. Dobra, powiat łobeski 2024-02-16 15:10
dokument Obwieszczenie-zawiadomienie stron z dnia 08.02.2024 r. w sprawie wystąpienia do organów , o których mowa w art. 64 ust. 1 ustawy ooś, w postępowaniu o wydanie decyzji środowiskowej dla inwestycji pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej 4303Z Borkowo-Dobra-Bród na odcinku od m. Dobrkowo do skrzyżownia z drogą wojewódzką nr 146 w m. Dobra wraz z infrastrukturą towarzyszącą, znak: IK.6220.1.2024.ELD 2024-02-12 14:16
dokument Rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego nr 5/2024 z dnia 1 lutego 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie powiatu goleniowskiego oraz łobeskiego (Dz. U. 2024, poz. 744) 2024-02-06 13:58
dokument Obwieszczenie stron z dnia 30.01.2024 r. w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji środowiskowych dla inwestycji pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej 4303Z Borkowo-Dobra-Bród na odcinku od m. Dobrkowo do skrzyżownia z drogą wojewódzką nr 146 w m. Dobra wraz z infrastrukturą towarzyszącą, znak: IK.6220.1.2024.ELD 2024-02-02 12:16