Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Obwieszczenie - umorzenie postępowania administracyjnego, w związku z rezygnacją przez firmę 'DEUT-POL' Sp. z o..o w Bienicach z prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na 'Budowie biogazowni o mocy 1 MW w Bienicach na działkach nr 251, 252 obręb Bienice'

Dobra, dnia 27.03.2012 r.

OŚiGW.6220.3.49.2011.SK

OBWIESZCZENIE

O UMORZENIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

 

           Na podstawie art. 105 § 2 i § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.), zawiadamiam o umorzeniu postępowania na wniosek z dnia 20.03.2012 r. firmy ,,DEUT- POL” Sp. z o. o z siedzibą w Bienicach, dotyczący rezygnacji z prowadzonego postępowania w sprawiewydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na ,,Budowie biogazowi o mocy 1 MW w Bienicach na działkach nr 251, 252 obręb Bienice”.

            Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 49 k.p.a. w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz.1227 z późn.zm.) – niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Dobrej: http://bip.dobragmina.com.pl (ochrona środowiska/informacje), wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dobrej przy ul. Rynek 1 oraz miejscu planowanej inwestycji.

Zgodnie z art. 10 § 1 K. p. a organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Zgodnie z art. 28 K. p. a, stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy w Urzędzie Miejskim w Dobrej, pok. nr 14, w godzinach pracy Urzędu, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 730 – 1530 w terminie 7 dni od dnia doręczenia.

 

Burmistrz Dobrej

Barbara Wilczek

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dawid Arkadiusz Mitłosz 29-03-2012 14:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sebastian Kuran 29-03-2012
Ostatnia aktualizacja: Dawid Arkadiusz Mitłosz 29-03-2012 14:10