Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Obwieszczenie - zawiadomienie o wezwaniu firmy Deut-Pol Sp. z o.o. w Bienicach do uzupełnienia dokumentacji w ramach prowadzonego postępowania w zakresie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, dotyczącego 'Budowy biogazowni o mocy 1 MW w Bienicach na działkach nr 251, 252 obręb Bienice'

Dobra, dnia 15.02.2012 r.

OŚiGW.6220.3.46.2011.SK

OBWIESZCZENIE – ZAWIADOMIENIE

Stosownie do art. 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późm.zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.), informuję, że w związku z prowadzeniem sprawy w przedmiocie wydania decyzji środowiskowych dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie biogazowni o mocy 1 MW w Bienicach na działkach nr 251, 252 obręb Bienice”,

zawiadamiam strony postępowania

o wezwaniu Inwestora (pismem z dnia 15.02.2012 r., znak: OŚiGW.6220.3.45.2011.SK) do uzupełnienia dokumentacji w ramach prowadzonego postępowania w zakresie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, dotyczącego „Budowy biogazowni o mocy 1 MW w Bienicach na działkach nr 251, 252 obręb Bienice”, w następującym zakresie:

1.      do przedłożenia wypisów z rejestru gruntów, obejmujących obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, tj. zgodnie z zaznaczonym na mapie terenem  obejmującym obszar oddziaływania inwestycji.

Inwestorem przedsięwzięcia polegającego na budowie biogazowni o mocy 1 MW w Bienicach na działkach nr 251, 252 obręb Bienice” jest firma ,,Deut-Pol” Sp. z o. o. z siedzibą w Bienicach.

Od poniedziałku do piątku w godz. 730 – 1530, w pokoju nr 14, tel. 91/39 14 538 można zapoznawać się z raportem, jego uzupełnieniem oraz pismem wzywającym Inwestora do uzupełnienia oraz składać uwagi i wnioski w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobrej, ul. Rynek 1, 72-210 Dobra, albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września  2001 r. o podpisie elektronicznym- na adres sekretariat@dobragmina.pl. W temacie wniosku należy wpisać ,,Decyzja środowiskowa dotycząca budowy biogazowni o mocy 1 MW w Bienicach na działkach nr 251, 252 obręb Bienice”.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Dobrej.                   

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 49 k.p.a. w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz.1227 z późn. zm.) - niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Dobrej: www.bip.dobragmina.com.pl, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dobrej przy ul. Rynek 1 oraz właściwego miejscowo Sołectwa.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Burmistrz Dobrej

Barbara Wilczek

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dawid Arkadiusz Mitłosz 15-02-2012 13:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sebastian Kuran 15-02-2012
Ostatnia aktualizacja: - 15-02-2012 13:16