Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Decyzja Burmistrza Dobrej z dnia 22.10.2021 r. znak:OŚiGW.6220.5.19.2021.AW o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działkach nr 91, 92/2 obręb Błądkowo, gmina Dobra". 2023-05-31 14:31
dokument Obwieszczenie Burmistrza Dobrej o wpłynięciu i ponownym przekazaniu uzupełnienia raportu oddziaływania na środowisko - aneks nr 3 ,,Farma fotowoltaiczna Tucze" do opinii i uzgodnienia. 2023-05-31 14:30
dokument Obwieszczenie Burmistrza Dobrej o wezwaniu Wnioskodawcy -AJM-ECO Sp. z o. o. Sp. K pismem Burmistrza Dobrej z dnia 29.12.2021 r. znak: OŚiGW.6220.7.19.2021.AW, na podstawie pisma Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 9 grudnia 2021 r., znak: SZ.ZZŚ.1.4360.245.2021.AŚ do pisemnego złożenia wyjaśnień i uzupełnień przedłożonej karty informacyjnej przedsięwzięcia, polegającego na "Budowa farmy fotowoltaicznej ?Krzemienna" o mocy do 40 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowaną w miejscowości Krzemienna, obręb 0004 na działkach nr 27/1, 73, 75, 76, 83/2, 92/1, 93, 94, 95, 96, 323/2" złożonego na wniosek: AJM-ECO Sp. z o.o. Sp. komandytowa, ul. Astronomów 9, 80-299 Gdańsk. 2023-05-31 14:30
dokument Obwieszczenie Burmistrza Dobrej o wezwaniu pełnomocnika firmy EE-TUcze z siedzibą w Gdańsku do uzupełnienia raportu o odziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko pn. ,,Farma fotowoltaiczna Tucze" na nieruchomościach obejmującej działki oznaczone w ewidencji gruntów nr 276/1, 353/5, 358, 359, 360, 361, 363, 364/1 w obrębie Tucze, w zakresie wskazanym w wezwaniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Wydziału Spraw Terenowych w Koszalinie z dnia 22 grudnia 2021 r. znak: WST-K.4221.6.2021.MCD.4. 2023-05-31 14:30
dokument Orzeczenie o jakosci wody produkowanej i dostarczanej z urządzenia wodociągowego w Błądkowie oraz Krzemiennej, gm. Dobra. 2023-05-31 14:30
dokument Obwieszczenie Burmistrza Dobrej z dnia 17.12.2021 r. znak:OŚiGW.6220.1.55.2021.AW o przedłużeniu terminu wydania decyzji środowiskowej realizowanej na podstawie wniosku z dnia 17.03.2021 r., który wpłynął do Urzędu Miejskiego w Dobrej w dniu 18.03.2021 r., (uzupełnionym w dniu 09.04.2021 oraz 27.04.2021 r.), firmy Solar Polska New Energy PV 30 Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Joachima Lelewela 8a w Szczecinie, reprezentowanej przez pełnomocnika Michała Wawrowicza WAEL o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 50 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki o nr ew.: 425/14 obręb Dobropole, gmina Dobra". 2023-05-31 14:30
dokument Obwieszczenie Burmistrza Dobrej z dnia 15.12.2021 r. znak:OŚiGW.6220.3.79.2020.AW o przedłużeniu terminu wydania decyzji środowiskowej prowadzonej na podstawie wniosku złożonego przez firmę EE Tucze Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Łostowickiej 29 w Gdańsku, reprezentowanej przez pełnomocnika p. Rafała Odrobińskiego w sprawie wydania decyzji środowiskowej pn. ,,Farma fotowoltaiczna Tucze" na nieruchomościach obejmującej działki oznaczone w ewidencji gruntów nr 276/1, 353/5, 358, 359, 360, 361, 363, 364/1 w obrębie Tucze. 2023-05-31 14:30
dokument Obwieszczenie Burmistrza Dobrej z dnia 15.12.2021 r. znak:OŚiGW.6220.3.78.2020.AW o potrzymaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie pismem z dnia 08.12.2021 r., które wpłynęło do Urzędu Miejskiego w Dobrej, w dniu 09.12.2021 r., znak: ZNS.9022.2.3.5.2021, uzgadniającej warunki realizacji przedsięwzięcia pn. ,,Farma fotowoltaiczna Tucze" na nieruchomościach obejmującej działki oznaczone w ewidencji gruntów nr 276/1, 353/5, 358, 359, 360, 361, 363, 364/1 w obrębie Tucze, planowanego przez firmę EE Tucze Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Łostowickiej 29 w Gdańsku, reprezentowanej przez pełnomocnika p. Rafała Odrobińskiego, wydanej na podstawie uzupełnienia raportu o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia. 2023-05-31 14:31
dokument Obwieszczenie Burmistrza Dobrej z dnia 15.12.2021 r. znak:OŚiGW.6220.7.14.2021.AW o przedłużeniu terminu wydania decyzji środowiskowej prowadzonej na podstawie wniosku złożonego przez firmę AJM-ECO Sp. z o. o. Sp.k z siedzibą przy ul. Astronomów 9, 80-299 Gdańsk o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie farmy fotowoltaicznej ,,Krzemienna? o mocy do 40 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zlokalizowaną w miejscowości Krzemienna, obręb 0004 na działkach nr 27/1, 73, 75, 76, 83/2, 92/1, 93, 94, 95, 96, 323/2. 2023-05-31 14:31
dokument Obwieszczenie Burmistrza Dobrej z dnia 15.12.2021 r. znak:OŚiGW.6220.7.13.2021.AW o wezwaniu inwestora pismem Burmistrza Dobrej z dnia 15.12.2021 r. znak: OŚiGW.6220.7.12.2021.AW, na podstawie pisma Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 9 grudnia 2021 r., znak: SZ.ZZŚ.1.4360.245.2021.AŚ do pisemnego złożenia wyjaśnień i uzupełnień przedłożonej karty informacyjnej przedsięwzięcia, polegającego na "Budowie farmy fotowoltaicznej ?Krzemienna" o mocy do 40 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowaną w miejscowości Krzemienna, obręb 0004 na działkach nr 27/1, 73, 75, 76, 83/2, 92/1, 93, 94, 95, 96, 323/2" złożonego na wniosek: AJM-ECO Sp. z o.o. Sp. komandytowa, ul. Astronomów 9, 80-299 Gdańsk. 2. przekazaniu oświadczenia do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie Wydziału Spraw Terenowych w Koszalinie w piśmie z dnia 15.12.2021 r. znak: OŚiGW.6220.7.11.2021.AW. 2023-05-31 14:31
dokument Obwieszczenie Burmistrza Dobrej z dnia 29.11.2021 r. znak: OŚiGW.6220.7.9.2021.AW o wystąpieniu do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie, Wydziału Spraw Terenowych w Koszalinie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Gryficach w przedmiocie wyrażenia opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji:,,Budowa farmy fotowoltaicznej ,,Krzemienna? o mocy do 40 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zlokalizowaną w miejscowości Krzemienna, obręb 0004 na działkach nr 27/1, 73, 75, 76, 83/2, 92/1, 93, 94, 95, 96, 323/2." 2023-05-31 14:31
dokument Obwieszczenie Burmistrza Dobrej z dnia 29.11.2021 r. znak:OŚiGW.6220.7.4.2021.AW o o wszczęciu postępowania na wniosek z dnia 28.10.2021 r., który wpłynął do Urzędu Miejskiego w Dobrej w dniu 04.11.2021 r., (uzupełniony w dniach 15.11.2021 r.; 26.11.2021 r.), firmy AJM-ECO Sp. z o. o. Sp.k z siedzibą przy ul. Astronomów 9, 80-299 Gdańsk o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie farmy fotowoltaicznej ,,Krzemienna? o mocy do 40 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zlokalizowaną w miejscowości Krzemienna, obręb 0004 na działkach nr 27/1, 73, 75, 76, 83/2, 92/1, 93, 94, 95, 96, 323/2. 2023-05-31 14:31
dokument Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku złożonym przez AJM-ECO Sp. z o. o. Sp.k z siedzibą przy ul. Astronomów 9, 80-299 Gdańsk o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie farmy fotowoltaicznej Krzemienna o mocy do 40 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zlokalizowaną w miejscowości Krzemienna, obręb 0004 na działkach nr 27/1, 73, 75, 76, 83/2, 92/1, 93, 94, 95, 96, 323/2. 2023-05-31 14:31
dokument Orzeczenie o jakosci wody produkowanej i dostarczanej z urządzenia wodociągowego Wojtaszyce, gm. Dobra 2023-05-31 14:31
dokument Obwieszczenie Burmistrza Dobrej o wpłynięciu uzupełnienia raprotu oddziaływania na środowisko -Aneks nr 3 ,,Farma fotowoltaiczna Tucze" do Urzędu Miejskiego w Dobrej w dniu 21.11.2021 r. oraz przesłaniu pismami z dnia 23.11.2021 r. do ponownej opinii i uzgodnienia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie, Wydziałem Spraw Terenowych w Koszalinie oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Łobzie 2023-05-31 14:31
dokument Obwieszczenie Burmistrza Dobrej o wydaniu w dniu 25.10.2021 r. Postanowienia Burmistrza Dobrej, znak: OŚiGW.6220.1.52.2021.AW o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 50 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki o nr ewid.: 425/14 obręb Dobropole, gmina Dobra" 2023-05-31 14:31
dokument Podanie informacji do publicznej wiadomości o wydanej decyzji Burmistrza Dobrej, znak: OŚiGW.6220.5.17.2021.AW o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działkach nr 91, 92/2 obręb Błądkowo, gmina Dobra".. 2023-05-31 14:32
dokument Obwieszczenie Burmistrza Dobrej o wydaniu w dniu 22.10.2021 r. decyzji Burmistrza Dobrej, znak: OŚiGW.6220.5.17.2021.AW o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko jednocześnie określająca warunki realizacji i eksploatacji dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działkach nr 91, 92/2 obręb Błądkowo, gmina Dobra".. 2023-05-31 14:32
dokument Obwieszczenie Burmistrza Dobrej o przedłużeniu terminu wydania decyzji środowiskowej na podstawie wniosku złożonego przez firmę EE Tucze Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Łostowickiej 29 w Gdańsku, reprezentowanej przez pełnomocnika p. Rafała Odrobińskiego w sprawie wydania decyzji środowiskowej pn. ,,Farma fotowoltaiczna Tucze? na nieruchomościach obejmującej działki oznaczone w ewidencji gruntów nr 276/1, 353/5, 358, 359, 360, 361, 363, 364/1 w obrębie Tucze. 2023-05-31 14:32
dokument Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzeń wodociągowych na terenie gminy Dobra 2023-05-31 14:32
dokument Obwieszczenie Burmistrza Dobrej o wpłynięciu pisma Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie z dnia 24.09.2021 r. znak: ZNS.90222.1.34.2021 informujące, że uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 50 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki o nr ew.: 425/14 obręb Dobropole, gmina Dobra? nie wpłynie na rozstrzygnięcie zawarte w opinii sanitarnej z dnia 14.06.2021 r. znak:ZNS.9022.2.1.16.2021. 2023-05-31 14:32
dokument Obwieszczenie Burmistrza Dobrej o przedłużeniu terminu wydania decyzji środowiskowej realizowanej na podstawie wniosku z dnia 17.03.2021 r., który wpłynął do Urzędu Miejskiego w Dobrej w dniu 18.03.2021 r., (uzupełnionym w dniu 09.04.2021 oraz 27.04.2021 r.), firmy Solar Polska New Energy PV 30 Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Joachima Lelewela 8a w Szczecinie, reprezentowanej przez pełnomocnika Michała Wawrowicza WAEL o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 50 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki o nr ew.: 425/14 obręb Dobropole, gmina Dobra?. 2023-05-31 14:32
dokument Obwieszczenie Burmistrza Dobrej o wpłynięciu pisma Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Stargardzie informującego, że uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 50 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki o nr ew.: 425/14 obręb Dobropole, gmina Dobra nie wpłynie na rozstrzygnięcie zawarte w opinii Dyrektora Zarządu Zlewni w Stargardzie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 10.05.2021 r. znak:SZ.ZZS.3.4360.115.2021.LA. jak również w dniu 24.09.2021 r. w toku postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej na realizację ww. zostało wydane przez Burmistrza Dobrej - POSTANOWIENIE (znak: OŚiGW.6220.1.46.2021.AW) o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko ww. przedsięwzięcia. 2023-05-31 14:32
dokument Obwieszczenie Burmistrza Dobrej o wydaniu postanowienia z dnia 24.09.2021 r. znak:OŚiGW.6220.5.31.2020.AW o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej. 2023-05-31 14:32
dokument Obwieszczenie Burmistrza Dobrej o wydaniu postanowienia z dnia 24.09.2021 r. znak:OŚiGW.6220.6.50.2020.AW o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej. 2023-05-31 14:32
dokument Obwieszczenie Burmistrza Dobrej o wydaniu postanowienia z dnia 24.09.2021 r. znak:OŚiGW.6220.2.30.2020.AW o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej. 2023-05-31 14:33
dokument Obwieszczenie Burmistrza Dobrej o wydaniu postanowienia z dnia 24.09.2021 r. znak:OŚiGW.6220.7.27.2020.AW o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej. 2023-05-31 14:33
dokument Obwieszczenie Burmistrza Dobrej o zakończeniu postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 91, 92/2 w obrębie Błądkowo, gm. Dobra". 2023-05-31 14:33
dokument Decyzja Burmistrza Dobrej z dnia 16.09.2021 r. znak:OŚiGW.6220.4.11.2021.AW o środowiskowych uwarukowaniach na realizację przedsięwzięcia przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce nr 156/1 obręb Anielino, gmina Dobra" wydana na wniosek z dnia 09.06.2021 r. (data wpływu 10.06.2021 r.), uzupełniony w dniu 06.07.2021 r. dla firmy PCWO Energy Projekt Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Emilii Pater 53, 00-113 Warszawa 2023-05-31 14:33
dokument Podanie informacji o wydanej decyzji Burmistrza Dobrej z dnia 16.09.2021 r. znak:OŚiGW.6220.4.11.2021.AW o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i jednocześnie określająca warunki realizacji i eksploatacji dla przedsięwzięcia polegającego na:,,Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce nr 156/1 obręb Anielino, gmina Dobra" 2023-05-31 14:33
dokument Obwieszczenie Burmistrza Dobrej o wpłynięciu uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia, polegającego na ,,Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 50 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki o nr ew.: 425/14 obręb Dobropole, gmina Dobra?, złożonym przez firmę Solar Polska New Energy PV30 Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, reprezentowaną przez pełnomocnika WAEL Michała Wawrowicza, które wpłynęło do Urzędu Miejskiego w Dobrej w dniu 07.09.2021 r. oraz przesłaniu tego uzupełnienia do opinii RDOŚ, Wydział Spraw Terenowych w Koszalinie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Stargardzie. 2023-05-31 14:33
dokument Obwieszczenie Burmistrza Dobrej o opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie oraz Regionalnego Dyrektora ochrony Środowiska w Szczecinie, Wydziału Spraw terenowych w Koszalinie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia planowanego przez firmę PCWO ENERGY PROJEKT Sp. z o. o., ul. Emilii Plater 53,00-113 Warszawa o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 91, 92/2 w obrębie Błądkowo, gm. Dobra". 2023-05-31 14:33
dokument Obwieszczenie - zawiadomienie stron postępowania o opinii Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarządu Zlewni w Gryficach z dnia 18.08.2021 r., która wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Dobrej, w dniu 23.08.2021 r., znak: SZ.ZZŚ.3.4360.154.2021.AŚ stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia planowanego przez firmę PCWO ENERGY PROJEKT Sp. z o. o., ul. Emilii Plater 53,00-113 Warszawa o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 91, 92/2 w obrębie Błądkowo, gm. Dobra" 2023-05-31 14:33
dokument Obwieszczenie Burmistrza Dobrej o 1. wpłynięciu pisma Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Wydział Spraw Terenowych w Koszalinie, z dnia 13.08.2021 r. znak: WST-K.4220.145.2021.AP.3 o wyrażeniu zgody w sprawie przedłużenia terminu na przekazanie uzupełnienia i wyjaśnień do karty informacyjnej przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 50 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki o nr ew. 425/14 obręb Dobropole, gm. Dobra? do dnia 10.09.2021 r. 2. przesłaniu pisma Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Wydział Spraw Terenowych w Koszalinie, z dnia 13.08.2021 r. znak: WST-K.4220.145.2021.AP.3 o wyrażeniu zgody w sprawie przedłużenia terminu na przekazanie uzupełnienia i wyjaśnień do karty informacyjnej przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 50 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki o nr ew. 425/14 obręb Dobropole, gm. Dobra? do dnia 10.09.2021 r. firmie Solar Polska New Energy PV 30 Sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinie oraz pełnomocnikowi firmy Solar Polska Energy PV 30 Sp. z o. o. WAEL Michałowi Wawrowiczowi, przy ul. Beżowej 24, 70-781 Szczecin. 2023-05-31 14:33
dokument Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzeń wodociągowych na terenie gminy Dobra w m.Wojtaszyce, Błądkowo 2023-05-31 14:34
dokument Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzeń wodociągowych na terenie gminy Dobra w m. Krzemienna i Dobra 2023-05-31 14:34
dokument Obwieszczenie Burmistrza Dobrej o wezwaniu Rafała Odrobińskiego - pełnomocnika firmy EE - Tucze z siedzibą przy ul. Łostowickiej 29 w Gdańsku, pismem Burmistrza Dobrej z dnia 16.08.2021 r., znak: OŚiGW.6220.3.66.2020.AW, do uzupełnienia raportu o odziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko pn. ,,Farma fotowoltaiczna Tucze? na nieruchomościach obejmującej działki oznaczone w ewidencji gruntów nr 276/1, 353/5, 358, 359, 360, 361, 363, 364/1 w obrębie Tucze, w zakresie wskazanym w wezwaniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Wydziału Spraw Terenowych w Koszalinie z dnia 10 sierpnia 2021 r. znak: WST-K.4221.6.2021.MCD.3, (data wpływu 13.08.2021 r.). 2023-05-31 14:34
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Dobrej o o przedłużeniu terminu wydania decyzji środowiskowej w związku z wnioskiem złożonym przez firmę PCWO ENERGY PROJEKT Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce nr 91, 92/2 obręb Błądkowo, gmina Dobra" 2023-05-31 14:34
dokument Obwieszczenie - zawiadomienie stron postępowania że w związku z prowadzeniem sprawy na wniosek z dnia 21.07.2021 r., który wpłynął do Urzędu Miejskiego w Dobrej w dniu 23.07.2021 r., uzupełniony w dniu 06.08.2021 r. firmy PCWO ENERGY PROJEKT Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce nr 91, 92/2 obręb Błądkowo, gmina Dobra? zwrócono się do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie, Wydziału Spraw Terenowych w Koszalinie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Gryficach w przedmiocie wyrażenia opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 2023-05-31 14:34
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania na wniosek z dnia 21.07.2021 r., który wpłynął do Urzędu Miejskiego w Dobrej w dniu 23.07.2021 r., (uzupełniony w dniu 06.08.2021r.), firmy PCWO ENERGY PROJEKT Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na:,,Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce nr 91, 92/2 obręb Błądkowo, gmina Dobra?. 2023-05-31 14:34
dokument Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku złożonym przez PCWO Energy Projekt Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Emilii Plater 53 w Warszawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce nr 91, 92/2 obręb Błądkowo, gmina Dobra?. 2023-05-31 14:34
dokument Obwieszczenie Burmistrza Dobrej o 1. wpłynięciu pisma firmy Solar Polska New Energy PV30 Sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinie, reprezentowanej przez pełnomocnika WAEL Michała Wawrowicza z prośbą o przedłużenie terminu na złożenie wyjaśnień karty informacyjnej przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 50 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki o nr ew. 425/14 obręb Dobropole, gm. Dobra? do dnia 10.09.2021 r. 2. przesłaniu pismem Burmistrza Dobrej z dnia 04.08.2021 r. znak:OŚiGW.6220.1.35.2021.AW prośby firmy Solar Polska New Energy PV30 Sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinie, reprezentowanej przez pełnomocnika WAEL Michała Wawrowicza z dnia 02.08.2021 (data wpływu 03.08.2021 r.) do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Wydziału Spraw Terenowych w Koszalinie. 2023-05-31 14:34
dokument Obwieszczenie Burmistrza Dobrej o 1. wpłynięciu zawiadomienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Wydział Spraw Terenowych w Koszalinie z dnia 19.07.2021 r., znak: WST-K.4220.145.2021.AP.2, wyrażającego zgodę na przedłużenie terminu złożenia wyjaśnień do dnia 06.08.2021 r. 2. przesłaniu do firmy Solar Polska New Energy PV30 Sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinie, reprezentowanej przez pełnomocnika WAEL Michała Wawrowicza, zawiadomienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Wydziału Spraw Terenowych w Koszalinie z dnia 19.07.2021 r. znak: WST-K.4220.145.2021.AP. pismem Burmistrza Dobrej z dnia 21.07.2021 r. znak:OŚiGW.6220.1.32.2021.AW. 2023-05-31 14:34
dokument Obwieszczenie Burmistrza Dobrej o przedłużeniu terminu wydania decyzji środowiskowej realizowanej na podstawie wniosku z dnia 17.03.2021 r., który wpłynął do Urzędu Miejskiego w Dobrej w dniu 18.03.2021 r., (uzupełniony w dniu 09.04.2021 oraz 27.04.2021 r.), firmy Solar Polska New Energy PV 30 Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Joachima Lelewela 8a w Szczecinie, reprezentowanej przez pełnomocnika Michała Wawrowicza WAEL o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 50 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki o nr ew.: 425/14 obręb Dobropole, gmina Dobra? 2023-05-31 14:34
dokument Obwieszczenie Burmistrza Dobrej o przedłużeniu terminu wydania decyzji środowiskowej prowadzonej na podstawie wniosku złożonego przez firmę EE Tucze Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Łostowickiej 29 w Gdańsku, reprezentowanej przez pełnomocnika p. Rafała Odrobińskiego w sprawie wydania decyzji środowiskowej pn. ,,Farma fotowoltaiczna Tucze? na nieruchomościach obejmującej działki oznaczone w ewidencji gruntów nr 276/1, 353/5, 358, 359, 360, 361, 363, 364/1 w obrębie Tucze. 2023-05-31 14:35
dokument Obwieszczenie Burmistrza Dobrej o podtrzymaniu opinii Państowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie pismem z dnia 06.07.2021 r., które wpłynęło do Urzędu Miejskiego w Dobrej, w dniu 07.07.2021 r., znak: ZNS.9022.2.3.4.2021, uzgadniającej warunki realizacji przedsięwzięcia pn. ,,Farma fotowoltaiczna Tucze" na nieruchomościach obejmującej działki oznaczone w ewidencji gruntów nr 276/1, 353/5, 358, 359, 360, 361, 363, 364/1 w obrębie Tucze, planowanego przez firmę EE Tucze Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Łostowickiej 29 w Gdańsku, reprezentowanej przez pełnomocnika p. Rafała Odrobińskiego, wydanej na podstawie uzupełnienia raportu o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia. 2023-05-31 14:35
dokument Ogłoszenie Burmistrza Dobrej z dnia 08.07.2021 r. na temat szczegółowych wytycznych w zakresie zwalczania Barszczu Sosnowskiego 2023-05-31 14:35
dokument Zgłoszenie występowania barszczu Sosnowskiego na terenie gminy Dobra 2023-05-31 14:35
dokument Ogłoszenie -inwentaryzacja stanowisk występowania Barszczu Sosnowskiego na terenie gminy Dobra 2023-05-31 14:35
dokument Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku złożonym przez firmę PCWO Energy Projekt Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Emilii Plater 53 w Warszawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce nr 156/1 obręb Anielino, gmina Dobra". 2023-05-31 14:35
dokument Ogłoszenie Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie o konsultacjach społecznych projektu ,,Programu ochrony środowiska województwa zachodniopomorskiego 2030 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko skutków realizacji tego programu" 2023-05-31 14:35
dokument Obwieszczenie- zawiadomienie stron postępowania 1. wpłynięciu uzupełnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko pn.,,Farma fotowoltaiczna Tucze Aneksu nr 2 do Urzędu Miejskiego w Dobrej w dniach 22-23.06.2021 r. 2. przesłaniu pismem z dnia 24.06.2021 r. znak: OŚiGW.6220.3.55.2020.AW uzupełnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (aneks nr 2) do ponownego uzgodnienia warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia, mogącego potencjalnie oddziaływać na środowisko przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Wydział Spraw Terenowych w Koszalinie, 3. przesłaniu pismem z dnia 24.06.2021 r. znak: OŚiGW.6220.3.56.2020.AW uzupełnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (aneks nr 2) do ponownej opinii lub podtrzymania dotychczasowej opinii warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia, mogącego potencjalnie oddziaływać na środowisko przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie. 2023-05-31 14:35
dokument Obwieszczenie -zawiadomienie stron postępowania o opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie z dnia 14.06.2021 r., która wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Dobrej, w dniu 21.06.2021 r., znak:.ZNS.9022.2.1.16.2021 stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 50 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki o nr ew.: 425/14 obręb Dobropole, gmina Dobra?, planowanego przez firmę Solar Polska New Energy PV 30 Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Joachima Lelewela 8a w Szczecinie, reprezentowanej przez pełnomocnika Michała Wawrowicza WAEL 2023-05-31 14:35
dokument Obwieszczenie - zawiadomienie stron postępowania o wpłynięciu pisma firmy Solar Polska New Energy PV30 Sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinie, reprezentowanej przez pełnomocnika WAEL Michała Wawrowicza z dnia 14.06.2021 (data wpływu 16.06.2021 r.) i przesłaniu go do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Wydziału Spraw Terenowych w Koszalinie. 2023-05-31 14:38
dokument Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku złożonym w dniu 10.05.2021 r. przez ,,Żwirownię Dobra? Żwirownię Dobropole Sp. z o. o. Sp. k. z siedzibą przy ul. Tama Pomorzańska 13H w Szczecinie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ,,Wylesieniu w celu zmiany czasowego sposobu użytkowania części działki nr 343/3 obręb Dobropole, gm. Dobra, powiat łobeski?. Wniosek został uzupełniony w dniach 25.05.2021 oraz 15.06.2021 r. 2023-05-31 14:38
dokument Podanie informacji o wydanej decyzji do publicznej wiadomości o wydanej decyzji wydana decyzja Burmistrza Dobrej, znak: OŚiGW.6220.6.46.2020.AW o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko jednocześnie określająca warunki realizacji i eksploatacji dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie farmy fotowoltaicznej Anielino III o mocy do 15 MW, realizowanej w granicach części działek o nr 100 i 103 obręb Anielino, gm. Dobra wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym z magazynem energii i stacją ładowania" dla firmy Kopalniaenergii.pl 3 Sp. z o. o., ul. "Górników z Danuty" 25/60,43-600 Jaworzno. 2023-05-31 14:38
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji Burmistrza Dobrej, znak: OŚiGW.6220.6.46.2020.AW o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko jednocześnie określająca warunki realizacji i eksploatacji dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie farmy fotowoltaicznej Anielino III o mocy do 15 MW, realizowanej w granicach części działek o nr 100 i 103 obręb Anielino, gm. Dobra wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym z magazynem energii i stacją ładowania" dla firmy Kopalniaenergii.pl 3 Sp. z o. o., ul. "Górników z Danuty" 25/60,43-600 Jaworzno. 2023-05-31 14:38
dokument Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie farmy fotowoltaicznej Anielino III o mocy do 15 MW, realizowanej w granicach części działek o nr 100 i 103 obręb Anielino, gm. Dobra wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym z magazynem energii i stacją ładowania" stwierdziająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko wydana na wniosek firmy Kopalniaenergii.pl 3 Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Górników z Danuty 25/60, 43-600 Jaworzno. 2023-05-31 14:38
dokument Obwieszczenie - zawiadomienie stron postępowania podtrzymaniu opinii Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, przekazanej pismem z dnia 31.05.2021 r., które wpłynęło do Urzędu Miejskiego w Dobrej w dniu 02.06.2021 r., znak:SZ.ZZŚ.3.4360.115.1.2021.LA, dotyczącej braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia planowanego przez firmę Solar Polska New Energy PV30 Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, reprezentowaną przez pełnomocnika WAEL Michała Wawrowicza, polegającego na ,,Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 50 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki o nr ew.: 425/14 obręb Dobropole, gmina Dobra. 2023-05-31 14:38
dokument Informacja Starosty Łobeskiego dotycząca realizacji opracowania pod nazwą: ,,Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w Kraju w latach 2020-2024" 2023-05-31 14:38
dokument Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzenia wodociągowego Tucze 2023-05-31 14:38
dokument Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzenia wodociągowego Krzemienna 2023-05-31 14:39
dokument Decyzja z dnia 21.05.2021 r. znak:OŚiGW.6220.7.21.2020.AW I. stwierdzajca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na:,,Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 25 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ew.: 423/1; 423/2; 440/1; 440/2 oraz 424 obręb Dobropole, gmina Dobra" wydana na wniosek firmy PVE 193 Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Jana Karola Chodkiewicza 7/1C, 85-065 Bydgoszcz. 2023-05-31 14:39
dokument Informacja o wydanej decyzji w dniu 21 maja 2021 roku, po uzyskaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 10.03.2021 r. znak:WST-K.4220.78.2021.AP, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie z dnia 08.03.2021 r.znak:ZNS.9022.2.1.7.2021 oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Stargardzie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 05.03.2021 r.znak:SZ.ZZŚ.3.4360.54.2021.MM, została wydana decyzja Burmistrza Dobrej, znak: OŚiGW.6220.7.21.2020.AW o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko jednocześnie określająca warunki realizacji i eksploatacji dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 25 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ew.: 423/1; 423/2; 440/1; 440/2 oraz 424 obręb Dobropole, gmina Dobra? 2023-05-31 14:41
dokument Obwieszczenie zawiadomienie stron postępowania 1. wpłynięciu uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia, polegającego na ,,Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 50 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki o nr ew.: 425/14 obręb Dobropole, gmina Dobra?, złożonym przez firmę Solar Polska New Energy PV30 Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, reprezentowaną przez pełnomocnika WAEL Michała Wawrowicza, które wpłynęło do Urzędu Miejskiego w Dobrej w dniu 25.05.2021 r. 2. przesłaniu pismem Burmistrza Dobrej z dnia 27.05.2021 r. znak:OŚiGW.6220.1.20.2021.AW uzupełnienia karty informacyjnej ww. przedsięwzięcia do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie z prośbą o ponowną opinię dotyczącą obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie oddziaływać na środowisko, zgodnie z wezwaniem z dnia 10.05.2021 r. znak:ZNS.9011.2.1.2021 (data wpływu 12.05.2021 r.). 2023-05-31 14:41
dokument Podanie informacji, że w dniu 21.05.2021 r. po uzyskaniu opinii RDOŚ w Szczecinie z dnia 10.03.2021 r., PPIS w Łobzie z dnia 08.03.2021 r., Dyrektora Zarządu Zlewni w Stargardzie PGW Wody Polskie z dnia 05.03.2021 r. została wydana decyzja Burmistrza Dobrej, znak: OŚiGW.6220.7.21.2020.AW o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko jednocześnie określająca warunki realizacji i eksploatacji dla przedsięwzięcia polegającego na: 'Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 25 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ew.: 423/1, 423/2, 440/1, 440/2 oraz 424 obręb Dobropole, gmina Dobra 2023-05-31 14:42
dokument Obwieszczenie -zawiadomienie stron postępowania, że w dniu 21.05.2021 r. po uzyskaniu opinii RDOŚ w Szczecinie z dnia 10.03.2021 r., PPIS w Łobzie z dnia 08.03.2021 r., Dyrektora Zarządu Zlewni w Stargardzie PGW Wody Polskie z dnia 05.03.2021 r. została wydana decyzja Burmistrza Dobrej, znak: OŚiGW.6220.7.21.2020.AW o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko jednocześnie określająca warunki realizacji i eksploatacji dla przedsięwzięcia polegającego na: 'Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 25 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ew.: 423/1, 423/2, 440/1, 440/2 oraz 424 obręb Dobropole, gmina Dobra 2023-05-31 14:42
dokument Obwieszczenie -zawiadomienie stron postępowania o wezwaniu inwestora - Solar Polska New Energy PV30 Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, reprezentowanego przez pełnomocnika WAEL Michała Wawrowicza, pismem Burmistrza Dobrej z dnia 20.05.2021 r. znak: OŚiGW.6220.1.17.2021.AW, na podstawie wezwania Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Wydział Spraw Terenowych w Koszalinie z dnia 18.05.2021 r., znak: WST.-K.145.2021.AP, które wpłynęło do Urzędu Miejskiego w Dobrej w dniu 19.05.2021 r. do pisemnego złożenia wyjaśnień i uzupełnień przedłożonej karty informacyjnej przedsięwzięcia, polegającego na ,,Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 50 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki o nr ew.: 425/14 obręb Dobropole, gmina Dobra. 2023-05-31 14:42
dokument Obwieszczenie -zawiadomienie stron postępowania o wezwaniu Rafała Odrobińskiego - pełnomocnika firmy EE - Tucze z siedzibą przy ul. Łostowickiej 29 w Gdańsku, pismem Burmistrza Dobrej z dnia 20.05.2021 r., znak: OŚiGW.6220.3.51.2020.AW, do uzupełnienia raportu o odziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko pn. ,,Farma fotowoltaiczna Tucze? na nieruchomościach obejmującej działki oznaczone w ewidencji gruntów nr 276/1, 353/5, 358, 359, 360, 361, 363, 364/1 w obrębie Tucze, w zakresie wskazanym w wezwaniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Wydziału Spraw Terenowych w Koszalinie z dnia 18 maja 2021 r. znak: WST-K.4221.6.2021.MCD.2, (data wpływu 19.05.2021 r.). 2023-05-31 14:42
dokument Obwieszczenie- zawiadomienie stron postępowania o wezwaniu inwestora pismem Burmistrza Dobrej z dnia 12.05.2021 r. znak: OŚiGW.6220.1.14.2021.AW, na podstawie pisma Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie z dnia 10.05.2021 r., znak: ZNS.9011.2.1.2021, które wpłynęło do Urzędu Miejskiego w Dobrej w dniu 12.05.2021 r. do pisemnego złożenia wyjaśnień i uzupełnień przedłożonej karty informacyjnej przedsięwzięcia, polegającego na ,,Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 50 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki o nr ew.: 425/14 obręb Dobropole, gmina Dobra?. 2023-05-31 14:42
dokument Obwieszczenie - zawiadomienie stron postępowania o przedłużeniu terminu wydania decyzji środowiskowej realizowanej na podstawie wniosku z dnia 17.03.2021 r., który wpłynął do Urzędu Miejskiego w Dobrej w dniu 18.03.2021 r., (uzupełniony w dniu 09.04.2021 oraz 27.04.2021 r.), firmy Solar Polska New Energy PV 30 Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Joachima Lelewela 8a w Szczecinie, reprezentowanej przez pełnomocnika Michała Wawrowicza WAEL o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 50 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki o nr ew.: 425/14 obręb Dobropole, gmina Dobra?. 2023-05-31 14:42
dokument Obwieszczenie zawiadomienie stron postępowania o opinii Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarządu Zlewni w Stargardzie z dnia 10.05.2021 r., która wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Dobrej, w dniu 12.05.2021 r., znak: SZ.ZZŚ.3.4360.115.2021.LA stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia planowanego przez firmę Solar Polska New Energy PV 30 Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Joachima Lelewela 8a w Szczecinie, reprezentowanej przez pełnomocnika Michała Wawrowicza WAEL o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 50 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki o nr ew.: 425/14 obręb Dobropole, gmina Dobra. 2023-05-31 14:42
dokument Obwieszczenie - zawiadomienie stron postępowania o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów, zgłoszenia żądań, złożenia wyjaśnień oraz przeglądania akt sprawy w związku z prowadzonym postępowaniem, dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie farmy fotowoltaicznej Anielino III o mocy do 15 MW, realizowanej w granicach części działek o nr 100 i 103 obręb Anielino, gm. Dobra wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym magazynem energii i stacją ładowania. 2023-05-31 14:42
dokument Obwieszczenie Burmistrza Dobrej o przedłużeniu terminu wydania decyzji środowiskowej na podstawie wniosku złożonego przez firmę EE Tucze Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Łostowickiej 29 w Gdańsku, reprezentowanej przez pełnomocnika p. Rafała Odrobińskiego w sprawie wydania decyzji środowiskowej pn. ,,Farma fotowoltaiczna Tucze? na nieruchomościach obejmującej działki oznaczone w ewidencji gruntów nr 276/1, 353/5, 358, 359, 360, 361, 363, 364/1 w obrębie Tucze. 2023-05-31 14:42
dokument Obwieszczenie Burmistrza Dobrej o wpłynięciu pisma z dnia 20.04.2021 r. znak: ZNS.9022.2.3.3.2021 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie o podtrzymaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie z dnia 15.02.2021 r., znak: ZNS.9022.2.3.1.2021, uzgadniającej warunki realizacji przedsięwzięcia pn. ,,Farma fotowoltaiczna Tucze? na nieruchomościach obejmującej działki oznaczone w ewidencji gruntów nr 276/1, 353/5, 358, 359, 360, 361, 363, 364/1 w obrębie Tucze, planowanego przez firmę EE Tucze Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Łostowickiej 29 w Gdańsku, reprezentowanej przez pełnomocnika p. Rafała Odrobińskiego. 2023-05-31 14:43
dokument Obwieszczenie Burmistrza Dobrej o przedłużeniu terminu wydania decyzji środowiskowej na podstawie wniosku złożonego przez firmę Kopalniaenergii.pl 3 Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Górników z Danuty 25/60, 43-600 Jaworzno o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie farmy fotowoltaicznej Anielino III o mocy do 15 MW, realizowanej w granicach części działek o nr 100 i 103 obręb Anielino, gm. Dobra wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym magazynem energii i stacją ładowania". 2023-05-31 14:43
dokument Obwieszczenie o opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Wydział Spraw Terenowych w Koszalinie z dnia 26.04.2021 r., która wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Dobrej, w dniu 27.04.2021 r., znak: WST-K.4220.4.2021.AW.3 dotyczącej braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa farmy fotowoltaicznej Anielino III o mocy do 15 MW, realizowanej w granicach części działek o nr 100 i 103 obręb Anielino, gm. Dobra wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym magazynem energii i stacją ładowania?, planowanego przez firmę Kopalniaenergii.pl 3 Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Górników z Danuty 25/60, 43-600 Jaworzno, z jednoczesnym określeniem warunków korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych. 2023-05-31 14:43
dokument Obwieszczenie -zawiadomienie stron postępowania o zwróceniu się do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie, Wydziału Spraw Terenowych w Koszalinie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Dyrektora Zarządu Zlewni w Stargardzie w przedmiocie wyrażenia opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 50 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki o nr ew.: 425/14 obręb Dobropole". 2023-05-31 14:43
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania na wniosek z dnia 17.03.2021 r., który wpłynął do Urzędu Miejskiego w Dobrej w dniu 18.03.2021 r., (uzupełniony w dniu 09.04.2021 oraz 27.04.2021 r.), firmy Solar Polska New Energy PV 30 Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Joachima Lelewela 8a w Szczecinie, reprezentowanej przez pełnomocnika Michała Wawrowicza WAEL o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 50 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki o nr ew.: 425/14 obręb Dobropole, gmina Dobra?. 2023-05-31 14:43
dokument Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku z dnia 17.03.2021 r. który wpłynął do Urzędu Miejskiego w Dobrej w dniu 18.03.2021 r. uzupełnionym w dniach 09.04.2021 oraz 27.04.2021 r. złożonym przez Solar Polska New Energy PV 30 Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Joachima Lelewela 8a w Szczecinie, reprezentowana przez pełnomocnika Michała Wawrowicza ,,WAEL? o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 50 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki o nr ew.: 425/14 obręb Dobropole, gmina Dobra. 2023-05-31 14:43
dokument Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzenia wodociągowego Dobra 2023-05-31 14:43
dokument Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Dobra za 2020 r. 2023-05-31 14:43
dokument Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzeń wodociągowych na terenie gminy Dobra, miejscowości Tucze, Błądkowo 2023-05-31 14:43
dokument Obwieszczenie - zawiadomienie stron postępowania o wpłynęciu uzupełnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko pn.,,Farma fotowoltaiczna Tucze do Urzędu Miejskiego w Dobrej w dniu 13.04.2021 r. oraz przesłaniu pismem z dnia 16.04.2021 r. znak: OŚiGW.6220.3.42.2020.AW raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko do ponownego uzgodnienia warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia, mogącego potencjalnie oddziaływać na środowisko przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Wydział Spraw Terenowych w Koszalinie, przesłaniu pismem z dnia 16.04.2021 r. znak: OŚiGW.6220.3.43.2020.AW raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko do ponownej opinii warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia, mogącego potencjalnie oddziaływać na środowisko przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie. 2023-05-31 14:43
dokument Obwieszczenie o przedłużeniu terminu wydania decyzji środowiskowej dla firmy PVE 193 Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Jana Karola Chodkiewicza 7/1C, 85-065 Bydgoszcz na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 25 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ew.: 423/1; 423/2; 440/1; 440/2 oraz 424 obręb Dobropole, gmina Dobra. 2023-05-31 14:43
dokument Obwieszczenie zawiadomienie stron postępowania o wpłynięciu uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia, polegającego na ,,Budowie farmy fotowoltaicznej Anielino III o mocy do 15 MW, realizowanej w granicach części działek o nr 100 i 103 obręb Anielino, gm. Dobra wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym magazynem energii i stacją ładowania?, przedłożonym w dniu 12.04.2021 r., do Urzędu Miejskiego w Dobrej przez firmę Kopalniaenergii.pl 3 Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Górników z Danuty 25/60, 43-600 Jaworzno, wynikającego z wezwania Burmistrza Dobrej z dnia 12.03.2021 znak: OŚiGW.6220.6.33.2020.AW oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie, Wydziału Spraw Terenowych w Koszalinie, z dnia 09.03.2021 r., znak: WST-K.4220.4.2021.AW.2 2023-05-31 14:44
dokument Rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego nr 12/2021 z dnia 06.04.2021 r. w sprawie nakazu wykonania odstrzału sanitarnego dzików do dnia 14 grudnia 2021 r. 2023-05-31 14:44
dokument Obwieszczenie - zawiadomienie stron postępowania o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów, zgłoszenia żądań, złożenia wyjaśnień oraz przeglądania akt sprawy w związku z prowadzonym postępowaniem, dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 25 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 423/1, 423/2, 440/1, 440/2 oraz 424 obręb Dobropole, gm. Dobra 2023-05-31 14:44
dokument Obwieszczenie o przedłużeniu terminu wydania decyzji środowiskowej na podstawie wniosku złożonego przez firmę Kopalniaenergii.pl 3 Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Górników z Danuty 25/60, 43-600 Jaworzno o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie farmy fotowoltaicznej Anielino III o mocy do 15 MW, realizowanej w granicach części działek o nr 100 i 103 obręb Anielino, gm. Dobra wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym magazynem energii i stacją ładowania". 2023-05-31 14:44
dokument Obszarowa ocena jakości wody do spożycia oraz szacowanie ryzyka zdrorowtnego dla Gminy Dobra za rok 2020 2023-05-31 14:44
dokument Obwieszczenie - zawiadomienie stron postępowania o wezwaniu Rafała Odrobińskiego - pełnomocnika firmy EE - Tucze z siedzibą przy ul. Łostowickiej 29 w Gdańsku, pismem Burmistrza Dobrej z dnia 15.03.2021 r., znak: OŚiGW.6220.3.38.2020.AW, do uzupełnienia raportu o odziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko pn. ,,Farma fotowoltaiczna Tucze? na nieruchomościach obejmującej działki oznaczone w ewidencji gruntów nr 276/1, 353/5, 358, 359, 360, 361, 363, 364/1 w obrębie Tucze, w zakresie wskazanym w wezwaniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Wydziału Spraw Terenowych w Koszalinie z dnia 8 marca 2021 r. znak: WST-K.4221.6.2021.MCD, (data wpływu 12.03.2021 r.). 2023-05-31 14:44
dokument Obwieszczenie zawiadomienie stron postępowania o opinii Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie, Wydziału Spraw Terenowych w Koszalinie, wydanej na podstawie postanowienia z dnia 10.03.2021 r., znak:WST-K.4220.78.2021.AP, stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia planowanego przez firmę PVE 193 Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Jana Karola Chodkiewicza 7/1C, w Bydgoszczy, polegającego na: ,,Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 25 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ew.: 423/1; 423/2; 440/1; 440/2 oraz 424 obręb Dobropole, gmina Dobra?, z jednoczesną koniecznością określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach istotnych warunków korzystania ze środowiska w fazie realizacji oraz eksploatacji przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych 2023-05-31 14:44
dokument Obwieszczenie - zawiadomienie stron postępowania o ponownym wezwaniu inwestora pismem Burmistrza Dobrej z dnia 12.03.2021 r. znak: OŚiGW.6220.6.33.2020.AW, do pisemnego uzupełnienia przedłożonej karty informacyjnej przedsięwzięcia, polegającego na ,,Budowie farmy fotowoltaicznej Anielino III o mocy do 15 MW, realizowanej w granicach części działek o nr 100 i 103 obręb Anielino, gm. Dobra wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym magazynem energii i stacją ładowania?, na podstawie wezwania Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie, Wydziału Spraw Terenowych w Koszalinie, z dnia 9.03.2021 r., które wpłynęło do Urzędu Miejskiego w Dobrej w dniu 11.03.2021 r., znak: WST-K.4220.4.2021.AW.2. 2023-05-31 14:44
dokument Obwieszczenie -zawiadomienie stron postępowania 1. opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z dnia 08.03.2021 r., która wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Dobrej, w dniu 08.03.2021 r., znak: ZNS.9022.2.1.7.2021, stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia planowanego przez firmę PVE 193 Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Jana Karola Chodkiewicza 7/1C, 85-065 Bydgoszcz polegającego na: ,,Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 25 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ew.: 423/1; 423/2; 440/1; 440/2 oraz 424 obręb Dobropole, gmina Dobra. 2. opinii Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarządu Zlewni w Stargardzie z dnia 05.03.2021 r., która wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Dobrej, w dniu 08.03.2021 r., znak: SZ.ZZŚ.3.4360.54.2021.MM, stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia planowanego przez firmę PVE 193 Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Jana Karola Chodkiewicza 7/1C, 85-065 Bydgoszcz polegającego na: ,,Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 25 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ew.: 423/1; 423/2; 440/1; 440/2 oraz 424 obręb Dobropole, gmina Dobra. 2023-05-31 14:46
dokument Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzenia wodociągowego Wojtaszyce, Wrześno. 2023-05-31 14:44
dokument Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzenia wodociągowego Tucze. 2023-05-31 14:45
dokument Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzenia wodociągowego Dobropole, Zapłocie, Grzęzno, Grzęzienko.. 2023-05-31 14:45
dokument Podanie informacji o wydanej decyzji Burmistrza Dobrej z dnia 04.03.2021 r. znak: OŚiGW.6220.5.29.2020.AW do publicznej wiadomości o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, określającej jednocześnie warunki realizacji i eksploatacji dla przedsięwzięcia polegającego na: ,, Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW i powierzchnią zabudowy do 2,3 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 77 w miejscowości Anielino, gm. Dobra. 2023-05-31 14:45
dokument Obwieszczenie - zawiadomienie stron postępowania, że w dniu 04 marca 2021 roku, po uzyskaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Gryficach, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, została wydana decyzja Burmistrza Dobrej, znak: OŚiGW.6220.5.27.2020.AW o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko jednocześnie określająca warunki realizacji i eksploatacji dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW i powierzchnią zabudowy do 2,3 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 77 w miejscowości Anielino, gm. Dobra 2023-05-31 14:45
dokument Podanie informacji o wydanej decyzji środowiskowej do publicznej wiadomości dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na:,,Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 368 w miejscowości Dobropole, gmina Dobra, realizowanego przez firmę PVE 168 Sp. z. o. o. z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 4/10 w Bydgoszczy. 2023-05-31 14:45
dokument Obwieszczenie - zawiadominie stron postępowania o wydaniu w dniu 01.03.2021 r. decyzji Burmistrza Dobrej, znak: OŚiGW.6220.2.26.2020.AW o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko jednocześnie określająca warunki realizacji i eksploatacji dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 368 w miejscowości Dobropole, gmina Dobra? dla Inwestora PVE 168 Sp. z. o. o. z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 4/10 w Bydgoszczy. 2023-05-31 14:45
dokument Obwieszczenie Burmistrza Dobrej o opinii Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 24.02.2021 r. która wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Dobrej, w dniu 26.02.2021 r., znak: SZ.ZZŚ.4360.1.4.2021.AŚ dotyczącej braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa farmy fotowoltaicznej Anielino III o mocy do 15 MW, realizowanej w granicach części działek o nr 100 i 103 obręb Anielino, gm. Dobra wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym magazynem energii i stacją ładowania planowanego przez firmę Kopalniaenergii.pl 3 Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Górników z Danuty 25/60, 43-600 Jaworzno, z jednoczesnym określeniem warunków realizacji przedsięwzięcia chroniącego środowisko gruntowo- wodne. 2023-05-31 14:45
dokument Obwieszczenie - zawiadomienie stron postępowania o przedłużeniu terminu wydania wydania decyzji środowiskowej na podstawie wniosku złożonego przez firmę PVE 193 Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Jana Karola Chodkiewicza 7/1C, 85-065 Bydgoszcz z dnia 15.12.2020 r., który wpłynął do Urzędu Miejskiego w Dobrej w dniu 17.12.2020 r., uzupełniony w dniach 14.01.2021 r.; 27.01.2021 r.; 18.02.2021 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 25 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ew.: 423/1; 423/2; 440/1; 440/2 oraz 424 obręb Dobropole, gmina Dobra?. 2023-05-31 14:45
dokument Obwieszczenie - zawiadomienie stron postępowania o wystąpieniu o opinię do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie, Wydziału Spraw Terenowych w Koszalinie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Gryficach w przedmiocie wyrażenia opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na ,,Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 25 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ew.: 423/1; 423/2; 440/1; 440/2 oraz 424 obręb Dobropole. 2023-05-31 14:45
dokument Obwieszczenie Burmistrza Dobrej o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 15.12.2020 r., który wpłynął do Urzędu Miejskiego w Dobrej w dniu 17.12.2020 r., uzupełniony w dniach 14.01.2021 r.; 27.01.2021 r.; 18.02.2021 r. firmy PVE 193 Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Jana Karola Chodkiewicza 7/1C, 85-065 Bydgoszcz o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 25 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ew.: 423/1; 423/2; 440/1; 440/2 oraz 424 obręb Dobropole, gmina Dobra. 2023-05-31 14:46
dokument Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku z dnia 17.12.2020 r. , uzupełnionym w dniach 14.01.2021 r.; 27.01.2021 r. ; 18.02.2021 r. złożonym przez PVE 193 Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Jana Karola Chodkiewicza nr 7/1C, 85-065 Bydgoszcz o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 25 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach e o nr ew.: 423/1; 423/2; 440/1; 440/2 oraz 424 obręb Dobropole, gmina Dobra?. 2023-05-31 14:46
dokument Obwieszczenie Burmistrza Dobrej o wpłynięciu uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie farmy fotowoltaicznej Anielino III o mocy do 15 MW, realizowanej w granicach części działek o nr 100 i 103 obręb Anielino, gm. Dobra wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym magazynem energii i stacją ładowania?, przedłożonym w dniu 18.02.2021 r., do Urzędu Miejskiego w Dobrej przez firmę Kopalniaenergii.pl 3 Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Górników z Danuty 25/60, 43-600 Jaworzno.Uzupełnienie przesłane zostało do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie, Wydziału Spraw Terenowych w Koszalinie oraz Zarządu Zlewni w Gryficach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z ponowną prośbą o wyrażenie opinii dotyczącej obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie oddziaływać na środowisko. 2023-05-31 14:46
dokument Obwieszczenie Burmistrza Dobrej o opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie z dnia 15.02.2021 r., która wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Dobrej, w dniu 16.02.2021 r., znak: ZNS.9022.2.3.1.2021, uzgadniającej warunki realizacji przedsięwzięcia pn. ,,Farma fotowoltaiczna Tucze? na nieruchomościach obejmującej działki oznaczone w ewidencji gruntów nr 276/1, 353/5, 358, 359, 360, 361, 363, 364/1 w obrębie Tucze, planowanego przez firmę EE Tucze Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Łostowickiej 29 w Gdańsku, reprezentowanej przez pełnomocnika p. Rafała Odrobińskiego. 2023-05-31 14:46
dokument Obwieszczenie Burmistrza Dobrej o ponownym wezwaniu inwestora pismem Burmistrza z dnia 17.02.2021 r. znak: OŚiGW.6220.6.24.2020.AW, do pisemnego uzupełnienia przedłożonej karty informacyjnej przedsięwzięcia, polegającego na ,,Budowie farmy fotowoltaicznej Anielino III o mocy do 15 MW, realizowanej w granicach części działek o nr 100 i 103 obręb Anielino, gm. Dobra wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym magazynem energii i stacją ładowania?, zgodnie z art. art. 74 ust 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.). 2023-05-31 14:46
dokument Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzeń wodociągowych na terenie gminy Dobra 2023-05-31 14:46
dokument Obwieszczenie o wezwaniu inwestora pismem Burmistrza Dobrej z dnia 28.01.2021 r. znak: OŚiGW.6220.6.20.2020.AW, na podstawie pisma Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 25 stycznia 2021 r., znak: SZ.ZZŚ.1.4360.1.4.2021.AŚ do pisemnego złożenia wyjaśnień i uzupełnień przedłożonej karty informacyjnej przedsięwzięcia, polegającego na ,,Budowie farmy fotowoltaicznej Anielino III o mocy do 15 MW, realizowanej w granicach części działek o nr 100 i 103 obręb Anielino, gm. Dobra wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym magazynem energii i stacją ładowania?. 2023-05-31 14:46
dokument Obwieszczenie o wpłynięciu w dniu 22.01.2021 r. raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko pn. ,,Farma fotowoltaiczna Tucze? oraz wydaniu w dniu 27.01.2021 r. postanowienia o podjęciu zawieszonego postanowieniem z dnia 04.11.2020 r. znak: OŚiGW.6220.3.20.2020.AW, postępowania administracyjnego prowadzonego z wniosku z dnia 26.08.2020 r., który wpłynął do Urzędu Miejskiego w Dobrej w dniu 01.09.2020 r., (uzupełniony w dniu 28.09.2020 r.), firmy EE Tucze Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Łostowickiej 29 w Gdańsku, reprezentowanej przez pełnomocnika p. Rafała Odrobińskiego w sprawie wydania decyzji środowiskowej pn. ,,Farma fotowoltaiczna Tucze" na nieruchomościach obejmujących działki oznaczone w ewidencji gruntów nr 276/1, 353/5, 358, 359, 360, 361, 363, 364/1 w obrębie Tucze. 2023-05-31 14:46
dokument Obwieszczenie Burmistrza Dobrej o opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z dnia 22.01.2021 r., która wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Dobrej, w dniu 25.01.2021 r., znak: ZNS.9022.2.1.1.2021, stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia planowanego przez firmę Kopalniaenergii.pl 3 Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Górników z Danuty 25/60, 43-600 Jaworzno o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie farmy fotowoltaicznej Anielino III o mocy do 15 MW, realizowanej w granicach części działek o nr 100 i 103 obręb Anielino, gm. Dobra wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym magazynem energii i stacją ładowania". 2023-05-31 14:46
dokument Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dobra w 2021 r. 2023-05-31 14:46
dokument Konsultacje społeczne dotyczące projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobra w 2021 r. 2023-05-31 14:47
dokument Obwieszczenie o wezwaniu inwestora do pisemnego złożenia wyjaśnień i uzupełnień przedłożonej karty informacyjnej przedsięwzięcia, polegającego na 'Budowie farmy fotowoltaicznej Anielino III o mocy do 15 MW, realizowanej w grniacach części działek o nr 100 i 103 obręb Anielino, gm. Dobra wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym magazynem energii i stacją ładowania' 2023-05-31 14:47
dokument Orzeczenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie z dnia 12.01.2021 r. o jakości wody produkowanej i dostaczanej z urządzeń wodociągowych na terenie gminy Dobra - stwierdzajace przydatność do spożycia wody w stacji uzdatniania wody w m. Dobra 2023-05-31 14:47
dokument Obwieszczenie - zawiadomienie możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów, zgłoszenia żądań, złożenia wyjaśnień oraz przeglądania akt sprawy w związku z prowadzonym postępowaniem, dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 368 w miejscowości Dobropole, gmina Dobra? złożonym przez firmę PVE 168 Sp. z.o.o., z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 4/10 w Bydgoszczy?. 2023-05-31 14:47
dokument Obwieszczenie - zawiadomienie o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów, zgłoszenia żądań, złożenia wyjaśnień oraz przeglądania akt sprawy w związku z prowadzonym postępowaniem, dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW i powierzchnią zabudowy do 2,3 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 77 w miejscowości Anielino, gm. Dobra, złożonym przez firmę Green Capital S.A. z o. o. z siedzibą przy ul. Słowackiego nr 59 w Aleksandrowie Kujawskim. 2023-05-31 14:47
dokument Obwieszczenie -zawiadomienie o przedłużeniu terminu wydania decyzji środowiskowej na podstawie wniosku złożonego przez firmę Kopalniaenergii.pl 3 Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Górników z Danuty 25/60, 43-600 Jaworzno o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie farmy fotowoltaicznej Anielino III o mocy do 15 MW, realizowanej w granicach części działek o nr 100 i 103 obręb Anielino, gm. Dobra wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym magazynem energii i stacją ładowania?. 2023-05-31 14:47
dokument Obwieszczenie -zawiadomienie stron postępowania o wystąpieniu do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie, Wydziału Spraw Terenowych w Koszalinie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Gryficach w przedmiocie wyrażenia opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na ,,Budowie farmy fotowoltaicznej Anielino III o mocy do 15 MW, realizowanej w granicach części działek o nr 100 i 103 obręb Anielino, gm. Dobra wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym magazynem energii i stacją ładowania? w związku z wnioskiem z dnia 26.11.2020 r., który wpłynął do Urzędu Miejskiego w Dobrej w dniu 30.11.2020 r., uzupełniony w dniach 08-12.01.2021 r. firmy Kopalniaenergii.pl 3 Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Górników z Danuty 25/60, 43-600 Jaworzno 2023-05-31 14:47
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania na wniosek z dnia 26.11.2020 r., który wpłynął do Urzędu Miejskiego w Dobrej w dniu 30.11.2020 r., uzupełniony w dniach 08 -12.01.2021 r. firmy Kopalniaenergii.pl 3 Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Górników z Danuty 25/60, 43-600 Jaworzno o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie farmy fotowoltaicznej Anielino III o mocy do 15 MW, realizowanej w granicach części działek o nr 100 i 103 obręb Anielino, gm. Dobra wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym magazynem energii i stacją ładowania?. 2023-05-31 14:47
dokument Informacja o zamieszczeniu w pbulicznie dostępnym wykazie danych o wniosku z dnia 26.11.2020 r. (data wpływu 30.11.2020 r. ), złożony przez Kopalnięenergii.pl 3 Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Górników z Danuty 25/60, 43-600 Jaworzno o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie farmy fotowoltaicznej Anielino III o mocy do 15 MW, realizowanej w granicach części działek o nr 100 i 103 obręb Anielino, gm. Dobra wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym magazynem energii i stacją ładowania?. 2023-05-31 14:47