Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Obwieszczenie o wpłynięciu w dniu 22.01.2021 r. raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko pn. ,,Farma fotowoltaiczna Tucze? oraz wydaniu w dniu 27.01.2021 r. postanowienia o podjęciu zawieszonego postanowieniem z dnia 04.11.2020 r. znak: OŚiGW.6220.3.20.2020.AW, postępowania administracyjnego prowadzonego z wniosku z dnia 26.08.2020 r., który wpłynął do Urzędu Miejskiego w Dobrej w dniu 01.09.2020 r., (uzupełniony w dniu 28.09.2020 r.), firmy EE Tucze Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Łostowickiej 29 w Gdańsku, reprezentowanej przez pełnomocnika p. Rafała Odrobińskiego w sprawie wydania decyzji środowiskowej pn. ,,Farma fotowoltaiczna Tucze" na nieruchomościach obejmujących działki oznaczone w ewidencji gruntów nr 276/1, 353/5, 358, 359, 360, 361, 363, 364/1 w obrębie Tucze.

 

                                                                                     Dobra, dnia 29.01.2021 r.

OŚiGW.6220.3.29.2020.AW                            

OBWIESZCZENIE

O WYDANIU POSTANOWIENIA O PODJĘCIU ZAWIESZONEGO POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ
 ,,FARMA FOTOWOLTAICZNA TUCZE”

        Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020 r., poz. 256 z późn.zm.) w związku z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2020 r., poz. 283 z późn.zm.)

zawiadamiam strony postępowania o:

  1. wpłynięciu w dniu 22.01.2021 r. raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko pn. ,,Farma fotowoltaiczna Tucze”;
  2. wydaniu w dniu 27.01.2021 r. postanowienia o podjęciu zawieszonego postanowieniem z dnia 04.11.2020 r. znak: OŚiGW.6220.3.20.2020.AW, postępowania administracyjnego prowadzonego z wniosku z dnia 26.08.2020 r., który wpłynął do Urzędu Miejskiego w Dobrej w dniu 01.09.2020 r., (uzupełniony w dniu 28.09.2020 r.), firmy EE Tucze Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Łostowickiej 29 w Gdańsku, reprezentowanej przez pełnomocnika p. Rafała Odrobińskiego w sprawie wydania decyzji środowiskowej
    pn. ,,Farma fotowoltaiczna Tucze” na nieruchomościach obejmujących działki oznaczone w ewidencji gruntów nr 276/1, 353/5, 358, 359, 360, 361, 363, 364/1 w obrębie Tucze.

Postanowienie o podjęciu postępowania zostało wydane w związku z faktem wpłynięcia do Urzędu Miejskiego w Dobrej w dniu 22.01.20201 r. raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, wobec czego ustały przyczyny powodujące zawieszenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie: ,,Farmy fotowoltaicznej Tucze”.

            Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zgodnie z art. 49 k.p.a. w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn.zm.) - niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości przez zamieszczenie
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Dobrej: www.bip.dobragmina.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Dobrej przy ul. Rynek 1 oraz miejscu planowanej inwestycji.

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 zaleca się przesłanie uwag i wniosków do prowadzonego postępowania za pośrednictwem operatora pocztowego lub dostarczenie dokumentów osobiście poprzez złożenie ich w skrzynce podawczej umieszczonej w budynku Urzędu Miejskiego w Dobrej, ul. Rynek 1, 72-210 Dobra.

W okresie, w którym z powodu wprowadzanych rozwiązań, ograniczeń czy zakazów/nakazów związanych z "COVID-19" ograniczona będzie możliwość osobistego składania uwag i wniosków w sprawie lub zapoznanie się z aktami sprawy, prosimy o kontakt telefoniczny w godzinach pracy Urzędu, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 730 – 1530  pod nr telefonu 91/39 14 528, 729 055 531 lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: sekretariat@dobragmina.pl, celem ustalenia aktualnych możliwości oraz sposobu i miejsca złożenia uwag, wniosków lub udostępnienia stronie akt sprawy.

Zgodnie z art. 49 K.p.a. obwieszczenie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

BURMISTRZ DOBREJ

KRZYSZTOF WRZESIEŃ

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Witkowska 29-01-2021 15:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Witkowska 29-01-2021
Ostatnia aktualizacja: Sebastian Kuran 31-05-2023 14:46