Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Obwieszczenie Burmistrza Dobrej o wpłynięciu pisma Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Stargardzie informującego, że uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 50 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki o nr ew.: 425/14 obręb Dobropole, gmina Dobra nie wpłynie na rozstrzygnięcie zawarte w opinii Dyrektora Zarządu Zlewni w Stargardzie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 10.05.2021 r. znak:SZ.ZZS.3.4360.115.2021.LA. jak również w dniu 24.09.2021 r. w toku postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej na realizację ww. zostało wydane przez Burmistrza Dobrej - POSTANOWIENIE (znak: OŚiGW.6220.1.46.2021.AW) o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko ww. przedsięwzięcia.

 

                                                                                     Dobra, dnia 24.09.2021 r.

OŚiGW.6220.1.47.2021.AW                                           

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA DOBREJ

         Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020 r., poz. 256 z późn.zm.) w związku z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2020 r., poz. 283 z późn.zm.)

zawiadamiam strony postępowania, że

  1. w dniu 20.09.2021 r. do Urzędu Miejskiego w Dobrej wpłynęło pismo Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Stargardzie informujące, że uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 50 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki o nr ew.: 425/14 obręb Dobropole, gmina Dobra” nie wpłynie na rozstrzygnięcie zawarte w opinii Dyrektora Zarządu Zlewni w Stargardzie,  Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 10.05.2021 r. znak:SZ.ZZS.3.4360.115.2021.LA. 
  2. w dniu 24.09.2021 r. w toku postępowania w sprawie wydania  decyzji  środowiskowej na realizację przedsięwzięcia, polegającego na budowie ,,Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 50 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki o nr ew.: 425/14 obręb Dobropole, gmina Dobra” zostało wydane przez Burmistrza Dobrej – POSTANOWIENIE (znak: OŚiGW.6220.1.46.2021.AW) o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko ww. przedsięwzięcia.

Postanowienie wydane zostało po uzyskaniu postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 21.09.2021 r. znak: WST-K.4220.145.2021.JC.4, uzgadniającego konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ze względu na oddziaływanie na obszar Natura 2000 pn. „Ostoja Ińska".

            Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zgodnie z art. 49 k.p.a. w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn.zm.) - niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości przez zamieszczenie
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Dobrej: www.bip.dobragmina.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Dobrej przy ul. Rynek 1 oraz właściwego miejscowo Sołectwa.

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 zaleca się przesłanie uwag i wniosków do prowadzonego postępowania za pośrednictwem operatora pocztowego lub dostarczenie dokumentów osobiście poprzez złożenie ich w skrzynce podawczej umieszczonej w budynku Urzędu Miejskiego w Dobrej, ul. Rynek 1, 72-210 Dobra.

W okresie, w którym z powodu wprowadzanych rozwiązań, ograniczeń czy zakazów/nakazów związanych z "COVID-19" ograniczona będzie możliwość osobistego składania uwag i wniosków w sprawie lub zapoznanie się z aktami sprawy, prosimy o kontakt telefoniczny w godzinach pracy Urzędu, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 730 – 1530  pod nr telefonu 91/39 14 528, 729 055 531 lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: sekretariat@dobragmina.pl, celem ustalenia aktualnych możliwości oraz sposobu i miejsca złożenia uwag, wniosków lub udostępnienia stronie akt sprawy.

Zgodnie z art. 49 K.p.a. obwieszczenie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

BURMISTRZ DOBREJ

KRZYSZTOF WRZESIEŃ

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Witkowska 28-09-2021 14:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-09-2021
Ostatnia aktualizacja: Sebastian Kuran 31-05-2023 14:32