Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Obwieszczenie - zawiadominie stron postępowania o wydaniu w dniu 01.03.2021 r. decyzji Burmistrza Dobrej, znak: OŚiGW.6220.2.26.2020.AW o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko jednocześnie określająca warunki realizacji i eksploatacji dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 368 w miejscowości Dobropole, gmina Dobra? dla Inwestora PVE 168 Sp. z. o. o. z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 4/10 w Bydgoszczy.

Dobra, dnia 01.03.2021 r.

OŚiGW.6220.2.27.2020.AW    

OBWIESZCZENIE 

            Działając na podstawie art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r., poz.247), w związku z art. 49 ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.)

zawiadamiam strony postępowania

(podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości 01 marca  się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariancie zaproponowanym przez wnioskodawcę, w tym nieruchomości znajdujących się w obszarze 100 m od granic przewidywanego terenu realizacji przedsięwzięcia),

że w dniu 01 marca 2021 roku, po uzyskaniu opinii  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Gryficach, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie została wydana decyzja Burmistrza Dobrej, znak: OŚiGW.6220.2.26.2020.AW o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko jednocześnie określająca warunki realizacji i eksploatacji dla przedsięwzięcia polegającego na:

,,Budowie elektrowni  fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 368 w miejscowości Dobropole, gmina Dobra”.

Inwestor: PVE 168 Sp. z. o. o. z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 4/10 w Bydgoszczy.

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Urzędzie Miejskim w Dobrej,  przy ul. Rynek 1, 72-210 Dobra, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym (91 3914528).

Od wydanej decyzji służy stronom postępowanie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od daty doręczenia. Doręczenie niniejszej decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

            Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zgodnie z art. 49 k.p.a. w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn.zm.) - niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości przez zamieszczenie
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Dobrej: www.bip.dobragmina.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Dobrej przy ul. Rynek 1 oraz właściwego miejscowo Sołectwa.

BURMISTRZ DOBREJ

KRZYSZTOF WRZESIEŃ

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Witkowska 03-03-2021 09:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Witkowska 03-03-2021
Ostatnia aktualizacja: Sebastian Kuran 31-05-2023 14:45