Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Obwieszczenie Burmistrza Dobrej o wydaniu postanowienia z dnia 24.09.2021 r. znak:OŚiGW.6220.6.50.2020.AW o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej.

                                                                                     Dobra, dnia 24.09.2021 r.

OŚiGW.6220.6.51.2020.AW

OBWIESZCZENIE  Burmistrza Dobrej

            Działając na podstawie art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r., poz. 247), w związku z art. 49 ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.),

zawiadamiam strony postępowania,

że w dniu 24.09.2021 r. zostało wydane postanowienie Burmistrza Dobrej znak: OŚiGW.6220.6.50.2020.AW o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji Burmistrza Dobrej z dnia 16.06.2021 r. znak:  OŚiGW.6220.6.46.2020.AW o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie farmy fotowoltaicznej Anielino III o mocy do 15 MW, realizowanej w granicach części działek o nr 100 i 103 obręb Anielino, gm. Dobra wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym z magazynem energii i stacją ładowania”.

Równocześnie zawiadamiam, że

na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego postanowienia, za pośrednictwem organu, który je wydał.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zgodnie z art. 49 k.p.a. w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn.zm.) - niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Dobrej: www.bip.dobragmina.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Dobrej przy ul. Rynek 1 oraz właściwego miejscowo Sołectwa.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

BURMISTRZ DOBREJ

KRZYSZTOF WRZESIEŃ

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Witkowska 24-09-2021 14:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-09-2021
Ostatnia aktualizacja: Sebastian Kuran 31-05-2023 14:32