Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Obwieszczenie zawiadomienie stron postępowania o wezwaniu inwestora do uzupełnienia raportu (uzupelnienia) o oddziaływaniu inwestycji na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie fermy norek 207 DJP wraz z infrastrukturą techniczną, na terenie działek nr 87 i 88 obręb Wojtaszyce, gm. Dobra"

 

                                                                                     Dobra, dnia 16.11.2012 r.

OŚ i GW.6220.5.56.2011.AW

OBWIESZCZENIE – ZAWIADOMIENIE

 

           Stosownie do art. 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późm.zm.) oraz art. 21 ust. 1 pkt 16,  art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.), informuję, że w związku z prowadzeniem sprawy w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie fermy norek 207 DJP wraz z infrastrukturą techniczną, na terenie działek nr 87 i 88 obręb Wojtaszyce, gm. Dobra”

 

zawiadamiam strony postępowania

 

o wezwaniu Inwestora (pismem z dnia 16.11.2012 r. znak: OŚiGW.6220.5.55.2011.AW,do uzupełnienia przedłożonego raportu (uzupełnienia) o oddziaływaniu inwestycji na środowisko w następującym zakresie:

1.                  przedłożenia wypisów z rejestru gruntów, obejmujących przewidywany teren,
na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, z zastrzeżeniem ust. 1a-1c.

- 1a. Jeżeli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać
na środowisko, dla których stwierdzono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania
na środowisko, wypis z rejestru, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, przedkłada się wraz
z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

2.                  uzupełnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko łącznie
w 3 egzemplarzach wraz z ich zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych,

Uzupełnienie należy przedłożyć w terminie do 03.12.2012 r., na adres:

Gmina Dobra

ul. Rynek 1

72-210 Dobra.

           Inwestorem przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy norek 207 DJP wraz
z infrastrukturą techniczną, na terenie działek nr 87 i 88 obręb Wojtaszyce, gm. Dobra jest POLAND FUR PRODUCTION Sp. z o.o., Leszczno  11, 72-110 Przybiernów.

            Od poniedziałku do piątku w godz. 730 – 1530, w pokoju nr 14, tel. 91/39 14 538 można zapoznawać się z pismem wzywającym Inwestora do uzupełnienia raportu oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na ,, Budowie fermy norek 207 DJP wraz z infrastrukturą techniczną, na terenie działek nr 87 i 88 obręb Wojtaszyce, gm. Dobra”.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Dobrej.                   

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 49 k.p.a.      w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz.1227 z późn. zm.)- niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Dobrej: www.bip.dobragmina.com.pl , wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dobrej, przy ul. Rynek 1 oraz właściwego miejscowo Sołectwa.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

BURMISTRZ DOBREJ

BARBARA WILCZEK

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Witkowska 20-11-2012 11:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Witkowska 16-11-2012
Ostatnia aktualizacja: - 20-11-2012 11:50