Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o dopuszczeniu udziału w postępowaniu w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na 'Budowie biogazowni o mocy 1 MW na działce nr 157, obręb Błądkowo', dla Fundacji 'Czysta Energia', ul. Piękna 15 lok. 28, 00-549 Warszawa

Dobra, dnia 14.11.2012 r.

OŚiGW.6220.1.24.2012.SK

OBWIESZCZENIE

O DOPUSZCZENIU UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA OCENY ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO

 

Stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa, w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) i art. 49 oraz art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z wnioskiem Fundacji „Czysta Energia”, ul. Piękna 15 lok. 28, 00-549 Warszawa z dnia 08 listopada (data wpływu: 12.11.2012 r.),

zawiadamiam strony postępowania,

że w dniu 14.11.2012 r. w toku postępowania, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na „Budowie biogazowi o mocy 1 MW, na działce nr 157, obręb Błądkowo”, zostało wydane przez Burmistrza Dobrej – Postanowienie (znak: OŚiGW.6220.1.23.2012.SK) o dopuszczeniu Fundacji „Czysta Energia”, ul. Piękna 15 lok. 28, 00-549 Warszawa, na prawach strony, do udziału
w przedmiotowym postępowaniu.

Z treścią Postanowienia można zapoznać się w siedzibie tut. Urzędu, przy ul. Rynek 1 w Dobrej, w pokoju nr 14, w godzinach pracy Urzędu , tj. od poniedziałku do piątku w godz. 730 – 1530 .

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 49 k.p.a. w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz.1227 z późn.zm.) –  niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Dobrej: www.bip.dobragmina.com.pl, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dobrej przy ul. Rynek 1 oraz właściwego miejscowo Sołectwa.

Zgodnie z art. 49 K.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

Burmistrz Dobrej

Barbara Wilczek

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator 15-11-2012 08:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sebastian Kuran 15-11-2012
Ostatnia aktualizacja: - 15-11-2012 08:18