Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Obwieszczenie - zawiadomienie o raporcie oddziaływania na środowisko i jego uzupełnieniu, dotyczącym 'Budowy biogazowni o mocy 1 MW w Bienicach na działkach nr 251, 252 obręb Bienice'

Dobra, dnia 04.01.2012 r.

OŚiGW.6220.3.35.2011.SK

OBWIESZCZENIE – ZAWIADOMIENIE

Stosownie do art. 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późm.zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa, w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) informuję, że w związku z prowadzeniem sprawy w przedmiocie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie biogazowni o mocy 1 MW w Bienicach na działkach nr 251, 252 obręb Bienice”,

zawiadamiam strony postępowania

o możliwości zapoznania się z raportem oddziaływania na środowisko, dotyczącym „Budowy biogazowi o mocy 1 MW w Bienicach na działce nr 251 obręb Bienice”, wraz z jego uzupełnieniem. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko został złożony do Urzędu Miejskiego w Dobrej w dniu 28.10.2011 r., natomiast uzupełnienie raportu zostało przedłożone w dniu 30.12.2011 r.

Inwestorem przedmiotowego przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie biogazowi o mocy 1 MW w Bienicach na działkach nr 251,252 obręb Bienice” jest firma ,,DEUT-POL” Sp. z o. o.

           Od poniedziałku do piątku w godz. 730 – 1530 w pokoju nr 14, tel. (91)3914538 można zapoznać się z raportem i jego uzupełnieniem oraz składać uwagi i wnioski w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobrej, ul. Rynek 1, 72-210 Dobra, albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września  2001 r. o podpisie elektronicznym - na adres sekretariat@dobragmina.pl.
W temacie wniosku należy wpisać ,,Decyzja środowiskowa dotycząca budowy biogazowni o mocy 1 MW w Bienicach na działkach nr 251, 252 obręb Bienice”.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Dobrej.                   

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 49 k.p.a.      w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz.1227 z późn. zm.) – niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Dobrej: www.bip.dobragmina.com.pl, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dobrej przy ul. Rynek 1 oraz właściwego miejscowo Sołectwa.

Zgodnie z art. 49 K.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

 

Burmistrz Dobrej

Barbara Wilczek

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 05-01-2012 10:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sebastian Kuran 04-01-2012
Ostatnia aktualizacja: - 05-01-2012 10:01