Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument orzeczenie HK.9022.2.110.2022 o jakości wody produkowanek i dostarczanej z wodociągu - Wojtaszyce , Wrześno 2023-05-31 14:21
dokument orzeczenie HK.9022.2.109.2022 o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzenia wodociągowego - Bienice 2023-05-31 14:21
katalog BUDOWA FARMY FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY DO 218,5 MW - DZIAŁKI 276/1,358,359,360,363,364/1 OBRĘB TUCZE GMINA DOBRA - decyzja - KATALOG -
katalog MODERNIZACJA DROGI POWIATOWEJ NR 4182Z - KATALOG -
katalog BUDOWA FARMY FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY 20MW - DZIAŁKA NR EWID. 337/2 OBRĘB GRZĘZNO, GMINA DOBRA - KATALOG -
dokument Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie w prawie jakości wody do spożycia w wodociągu Tucze 2023-05-31 14:21
dokument Obwieszczenie- zawiadomienie Burmistrza Dobrej o o przedłużeniu terminu wydania decyzji środowiskowej prowadzonej na podstawie wniosku złożonego przez firmę EE Tucze Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Wiślanej w Warszawie, reprezentowanej przez pełnomocnika p. Rafała Odrobińskiego w sprawie wydania decyzji środowiskowej pn. ,,Farma fotowoltaiczna Tucze? na nieruchomościach obejmującej działki oznaczone w ewidencji gruntów nr 276/1, 358, 359, 360, 361, 363, 364/1 w obrębie Tucze. 2023-05-31 14:21
dokument Komunikat nr 4/2022 w sprawie stwierdzenia przydatności wody do spożycia w wodociągu Tucze, gm. Dobra 2023-05-31 14:22
dokument Obwieszczenie Burmistrza Dobrej o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów, zgłoszenia żądań, złożenia wyjaśnień oraz przeglądania akt sprawy w związku z prowadzonym postępowaniem, dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. 'Farma fotowoltaiczna Tucze' na nieruchomościach obejmującej działki oznaczone w ewidencji gruntów nr 276/1, 358, 359, 360, 361, 363, 364/1 w obrębie Tucze 2023-05-31 14:22
katalog Budowa systemu fotowoltaicznego Bienice, w skład którego będzie wchodziła elektrownia fotowoltaiczna o łącznej mocy do 5MW, na działce o nr ewidencyjnym 365, obręb Bienice, gm. Dobra - KATALOG -
dokument Obwieszczenie Burmistrza Dobrej o o przedłużeniu terminu wydania decyzji środowiskowej planowanej na podstawie wniosku z dnia 17.03.2021 r., który wpłynął do Urzędu Miejskiego w Dobrej w dniu 18.03.2021 r., (uzupełnionym w dniu 09.04.2021 oraz 27.04.2021 r.), firmy Solar Polska New Energy PV 30 Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Joachima Lelewela 8a w Szczecinie, reprezentowanej przez pełnomocnika Michała Wawrowicza WAEL o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 50 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki o nr ew.: 425/14 obręb Dobropole, gmina Dobra). 2023-05-31 14:24
dokument Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie usługi usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dobra w 2022 r. 2023-05-31 14:24
dokument Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie 2023-05-31 14:24
dokument Decyzja i komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie 2023-05-31 14:24
dokument Obwieszczenie Burmistrza Dobrej o przedłużeniu terminu wydania decyzji środowiskowej prowadzonej na podstawie wniosku złożonego przez firmę EE Tucze Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Wiślanej w Warszawie, reprezentowanej przez pełnomocnika p. Rafała Odrobińskiego w sprawie wydania decyzji środowiskowej pn. ,,Farma fotowoltaiczna Tucze? na nieruchomościach obejmującej działki oznaczone w ewidencji gruntów nr 276/1, 358, 359, 360, 361, 363, 364/1 w obrębie Tucze. 2023-05-31 14:24
dokument Obwieszczenie Burmistrza Dobrej o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o raporcie oddziaływania na środowisko wraz z jego uzupełnieniami oraz o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.,,Farma fotowoltaiczna Tucze? na nieruchomościach obejmującej działki oznaczone w ewidencji gruntów nr 276/1, 358, 359, 360, 361, 363, 364/1 w obrębie Tucze. 2023-05-31 14:24
dokument Obwieszczenie Burmistrza Dobrej o wpłynięciu postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Wydział Spraw Terenowych w Koszalinie z dnia 21.06.2022 r. znak: WST-K.-4221.6.2021.MCD.8 uzgadniającego realizację przedsięwzięcia pn. ,,Farma fotowoltaiczna Tucze" na nieruchomościach obejmującej działki oznaczone w ewidencji gruntów nr 276/1, 358, 359, 360, 361, 363, 364/1 w obrębie Tucze. 2023-05-31 14:24
dokument Informacja osiągniętym poziomie recyklingu i przygotowania do ponownego użycia oraz poziomie ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2021 r. 2023-05-31 14:24
dokument Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie z dnia 20.05.2022 r. znak:HK.9020.2.2.2022 2023-05-31 14:24
dokument Odpady rolnicze - oferta 2023-05-31 14:23
dokument Obwieszczenie Burmistrza Dobrej o wpłynięciu w dniu 04.05.2022 r. uzupełnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko pn. ,,Farma fotowoltaiczna Tucze i ponownym przekazaniu uzupełnienia raportu do ponownej opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Wydział Spraw Terenowych w Koszalinie na podstawie pisma Burmistrza Dobrej z dnia 06.05.2022 r. znak:OŚiGW.6220.3.105.2020.AW 2023-05-31 14:25
dokument Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie nr 1/22 i decyzja w sprawie warunkowego dopuszczenia do spożycia wody z wodociągu w miejscowości Wojtaszyce, gm. Dobra 2023-05-31 14:25
dokument Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku złożonym przez Krzysztofa Żygisa, zam. przy ul. Konopnickiej 36/3 w Szczecinie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie systemu fotowoltaicznego Bienice, w skład którego będzie wchodziła elektrownia fotowoltaiczna o łącznej mocy do 5MW. W skład całego przedsięwzięcia wchodzą również instalacje elektryczne wraz z kontenerowymi stacjami TRAFO, skrzynki przyłączeniowe, linie kablowe i światłowodowe, maszty odgromowe, ogrodzenie modułowe, tymczasowe drogi dojazdowe i wewnętrzne oraz tymczasowe place montażowe/postojowe potrzebne do dowozu i instalacji i koniecznego jej wyposażenia. System fotowoltaiczny będzie montowany na konstrukcji wolnostojącej w układzie horyzontalnym, opierającym się na stalowych podporach wbijanych w podłoże, nie montowanych na konstrukcji betonowej. Inwestycja będzie zlokalizowana na działce o nr ewidencyjnym 365, jednostka ewidencyjna 321801_5, obręb Bienice, gmina Dobra, powiat łobeski, województwo zachodniopomorskie?. 2023-05-31 14:25
dokument Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Dobra za 2021 r. 2023-05-31 14:25
dokument Obwieszczenie Burmistrza Dobrej o wezwaniu Rafała Odrobińskiego - pełnomocnika firmy EE - Tucze z siedzibą przy ul. Wiślanej 8/7, w Warszawie, pismem Burmistrza Dobrej z dnia 22.02.2022 r., znak: OŚiGW.6220.3.101.2020.AW, do uzupełnienia raportu o odziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko pn. ,,Farma fotowoltaiczna Tucze" na nieruchomościach obejmującej działki oznaczone w ewidencji gruntów nr 276/1, 353/5, 358, 359, 360, 361, 363, 364/1 w obrębie Tucze, w zakresie wskazanym w wezwaniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Wydziału Spraw Terenowych w Koszalinie z dnia 15 kwietnia 2022 r. znak: WST-K.4221.6.2021.MCD.7. 2023-05-31 14:25
dokument Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie farmy fotowoltaicznej ,,Krzemienna" o mocy do 40 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zlokalizowaną w miejscowości Krzemienna, obręb 0004 na działkach nr 27/1, 73, 75, 76, 83/2, 92/1, 93, 94, 95, 96, 323/2" 2023-05-31 14:25
dokument Podanie informacji o wydanej decyzji do publicznej wiadomości dla przedsięwzięcia realizowanego przez AJM- ECO Sp.zo.o.Sp.K. z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Astronomów 9, polegającego na:,,Budowie farmy fotowoltaicznej ,,Krzemienna" o mocy do 40 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zlokalizowaną w miejscowości Krzemienna, obręb 0004 na działkach nr 27/1, 73, 75, 76, 83/2, 92/1, 93, 94, 95, 96, 323/2" 2023-05-31 14:25
dokument Obwieszczenie Burmistrza Dobrej o wydaniu decyzji środowiskowej stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko jednocześnie określającej warunki realizacji i eksploatacji dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie farmy fotowoltaicznej ,,Krzemienna" o mocy do 40 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zlokalizowaną w miejscowości Krzemienna, obręb 0004 na działkach nr 27/1, 73, 75, 76, 83/2, 92/1, 93, 94, 95, 96, 323/2" 2023-05-31 14:25
dokument Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzenia wodociągowego Dobra 2023-05-31 14:25
dokument Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzeń wodociągowych z m. Dobropole, Tucze, Bienice, gm. Dobra 2023-05-31 14:26
dokument Obwieszczenie Burmistrza Dobrej o przedłużeniu terminu wydania decyzji środowiskowej realizowanej na podstawie wniosku z dnia 17.03.2021 r., który wpłynął do Urzędu Miejskiego w Dobrej w dniu 18.03.2021 r., (uzupełnionym w dniu 09.04.2021 oraz 27.04.2021 r.), firmy Solar Polska New Energy PV 30 Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Joachima Lelewela 8a w Szczecinie, reprezentowanej przez pełnomocnika Michała Wawrowicza WAEL o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 50 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki o nr ew.: 425/14 obręb Dobropole, gmina Dobra?. 2023-05-31 14:26
dokument Obwieszczenie Burmistrza Dobrej o przedłużeniu terminu wydania decyzji środowiskowej prowadzonej na podstawie wniosku złożonego przez firmę EE Tucze Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Łostowickiej 29 w Gdańsku, reprezentowanej przez pełnomocnika p. Rafała Odrobińskiego w sprawie wydania decyzji środowiskowej pn. ,,Farma fotowoltaiczna Tucze? na nieruchomościach obejmującej działki oznaczone w ewidencji gruntów nr 276/1, 353/5, 358, 359, 360, 361, 363, 364/1 w obrębie Tucze. 2023-05-31 14:26
dokument Obszarowa ocena jakości wody do spożycia oraz szacowania ryzyka zdrowotnego dla Gminy Dobra za rok 2021 2023-05-31 14:27
dokument Projekt Programu Ochrony Środowiskadla Gmina Dobra na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029 2023-05-31 14:27
dokument Obwieszczenie Burmistrza Dobrej o podaniu do publicznej wiadomości informacji o opracowaniu projektu ,,Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dobra na lata 2022-2025, z perspektywą do roku 2029" i opiniach dotyczących braku konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego dokumentu". 2023-05-31 14:27
dokument Obwieszczenie Burmistrza Dobrej o przedłużeniu terminu wydania decyzji środowiskowej realizowanej na podstawie wniosku z dnia 28.10.2021 r., który wpłynął do Urzędu Miejskiego w Dobrej w dniu 04.11.2021 r., (uzupełniony w dniach 15.11.2021 r.; 26.11.2021 r.), firmy AJM-ECO Sp. z o. o. Sp.k z siedzibą przy ul. Astronomów 9, 80-299 Gdańsk o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie farmy fotowoltaicznej ,,Krzemienna? o mocy do 40 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zlokalizowaną w miejscowości Krzemienna, obręb 0004 na działkach nr 27/1, 73, 75, 76, 83/2, 92/1, 93, 94, 95, 96, 323/2. 2023-05-31 14:27
dokument Obwieszczenie - zawiadomienie Burmistrza Dobrej o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów, zgłoszenia żądań, złożenia wyjaśnień oraz przeglądania akt sprawy w związku z prowadzonym postępowaniem, dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie farmy fotowoltaicznej ,,Krzemienna" o mocy do 40 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zlokalizowaną w miejscowości Krzemienna, obręb 0004 na działkach nr 27/1, 73, 75, 76, 83/2, 92/1, 93, 94, 95, 96, 323/2?. 2023-05-31 14:27
dokument Obwieszczenie Burmistrza Dobrej o wpłynięciu uzupełnienia raportu oddziaływania na środowisko-Aneks nr 4 ,,Farma fotowoltaiczna Tucze" i przesłaniu do ponownej opinii i uzgodnienia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Wydział Spraw Terenowych w Koszalinie. 2023-05-31 14:27
dokument Obwieszczenie Burmistrza Dobrej o opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 08.02.2022 r., która wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Dobrej, w dniu 14.02.2022 r. znak: WST-K.4220.464.2021.BM.3 stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia planowanego przez firmę AJM-ECO Sp. z o. o. Sp.k z siedzibą przy ul. Astronomów 9, 80-299 Gdańsk, polegającego na: Budowie farmy fotowoltaicznej ,,Krzemienna? o mocy do 40 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zlokalizowaną w miejscowości Krzemienna, obręb 0004 na działkach nr 27/1, 73, 75, 76, 83/2, 92/1, 93, 94, 95, 96, 323/2. 2023-05-31 14:27
dokument Obwieszczenie Burmistrza Dobrej o wezwaniu Rafała Odrobińskiego - pełnomocnika firmy EE - Tucze z siedzibą przy ul. Łostowickiej 29 w Gdańsku, pismem Burmistrza Dobrej z dnia 04.02.2022 r., znak: OŚiGW.6220.3.90.2020.AW, do uzupełnienia raportu o odziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko pn. ,,Farma fotowoltaiczna Tucze? na nieruchomościach obejmującej działki oznaczone w ewidencji gruntów nr 276/1, 353/5, 358, 359, 360, 361, 363, 364/1 w obrębie Tucze, w zakresie wskazanym w wezwaniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Wydziału Spraw Terenowych w Koszalinie z dnia 03 lutego 2022 r. znak: WST-K.4221.6.2021.MCD.5. 2023-05-31 14:27
dokument Obiweszczenie Burmistrza Dobrej o opinii Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarządu Zlewni w Gryficach z dnia 21.01.2022 r., która wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Dobrej, w dniu 27.01.2022 r. znak: SZ.ZZŚ.4360.245.2021.AŚ stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia planowanego przez firmę AJM-ECO Sp. z o. o. Sp.k z siedzibą przy ul. Astronomów 9, 80-299 Gdańsk, polegającego na: Budowie farmy fotowoltaicznej ,,Krzemienna? o mocy do 40 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zlokalizowaną w miejscowości Krzemienna, obręb 0004 na działkach nr 27/1, 73, 75, 76, 83/2, 92/1, 93, 94, 95, 96, 323/2. 2023-05-31 14:28
dokument Obwieszczenie Burmistrza Dobrej o wpłynięciu uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia, polegającego na ,,Budowie farmy fotowoltaicznej ?Krzemienna" o mocy do 40 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowaną w miejscowości Krzemienna, obręb 0004 na działkach nr 27/1, 73, 75, 76, 83/2, 92/1, 93, 94, 95, 96, 323/2", przedłożonym w dniu 19.01.2022 r. do Urzędu Miejskiego w Dobrej przez firmę AJM Sp. z o. o. Sp. K. z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Atronomów 9, wynikającego z wezwania Burmistrza Dobrej z dnia 05.01.2022 znak: OŚiGW.6220.7.22.2021.AW. 2023-05-31 14:28
dokument Zarządzenie Burmistrza Dobrej w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierzat na terenie Gminy Dobra w 2022 r. 2023-05-31 14:28
dokument Ogłoszenie dla mieszkańców gminy Dobra w sprawie obowiązku przedkładania informacji o wyrobach zawierających azbest w terminie do 31.01.2022 r. 2023-05-31 14:28
dokument Obwieszczenie Burmistrza Dobrej o wpłynięciu uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie farmy fotowoltaicznej ?Krzemienna" o mocy do 40 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowaną w miejscowości Krzemienna, obręb 0004 na działkach nr 27/1, 73, 75, 76, 83/2, 92/1, 93, 94, 95, 96, 323/2", przedłożonym w dniach 10-17.01.2022 r. do Urzędu Miejskiego w Dobrej przez firmę AJM Sp. z o. o. Sp. K. z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Atronomów 9, wynikającego z wezwania Burmistrza Dobrej z dnia 15.12.2021 znak: OŚiGW.6220.7.12.2021.AW. 2023-05-31 14:28
dokument Orzeczenia o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzeń wodociągowych z miejscowości Dobra, Krzemienna, Bienice, Dobropole, Zapłocie, Grzęzno, Grzęzienko, Wojtaszyce, Wrześno, Tucze na terenie gminy Dobra 2023-05-31 14:28
dokument Obwieszczenie Burmistrza Dobrej o wezwaniu Wnioskodawcy -AJM Sp. z o. o. Sp. K. z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Atronomów 9, pismem Burmistrza Dobrej z dnia 05.01.2022 r. znak: OŚiGW.6220.7.22.2021.AW, na podstawie pisma Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie (data wpływu 05.01.2022 r.), znak: WST-K.4220.464.2021.BM.2 do pisemnego złożenia wyjaśnień i uzupełnień przedłożonej karty informacyjnej przedsięwzięcia, polegającego na "Budowie farmy fotowoltaicznej ?Krzemienna" o mocy do 40 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowaną w miejscowości Krzemienna, obręb 0004 na działkach nr 27/1, 73, 75, 76, 83/2, 92/1, 93, 94, 95, 96, 323/2". 2023-05-31 14:28