Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Obwieszczenie Burmistrza Dobrej o podaniu do publicznej wiadomości informacji o opracowaniu projektu ,,Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dobra na lata 2022-2025, z perspektywą do roku 2029" i opiniach dotyczących braku konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego dokumentu".

Dobra, dnia 16.03.2022 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 39 ust. 1, ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2021, poz. 2373 ze zm.), Burmistrz Dobrej podaje do publicznej wiadomości informację o opracowaniu projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dobra na lata 2022-2025, z perspektywą do roku 2029” i opiniach dotyczących braku konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego dokumentu.

Zgodnie z art. 53, 57 i 58 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, po opracowaniu projektu dokumentu Burmistrz Dobrej wystąpił do właściwych organów tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie z wnioskiem o odstąpienie od obowiązku przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego dokumentu.

Wymienione jednostki uzgodniły odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ww. projektu:

  • Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie pismem
    nr WOPN.410.25.2022.MP z dnia 07.03.2022 r.,
  • Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny  w Szczecinie pismem nr NZNS.7040.1.2.2022 z dnia 03.03.2022 r.

Mając na uwadze ww. uzgodnienia Burmistrz Dobrej odstąpił od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dobra na lata 2022-2025, z perspektywą do roku 2029”.

Realizacja Programu nie spowoduje wystąpienia ryzyka dla zdrowia ludzi, ani zagrożenia dla środowiska. Ustalenia Programu nie spowodują zaistnienia oddziaływania transgranicznego, a przewidziane zadania będą realizowane w granicach administracyjnych Gminy Dobra. Prowadzone inwestycje będą miały na celu podniesienie standardu obsługi mieszkańców w zakresie infrastruktury komunalnej, a prowadzone będą z poszanowaniem walorów i zasobów środowiska oraz przy uwzględnieniu obowiązujących norm prawnych.

Burmistrz Dobrej zgodnie z art. 39 ust. 1, ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w nawiązaniu do art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2021, poz. 1973 ze zm.) informuje o możliwościach zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy i miejscu, w którym jest ona wyłożona do wglądu.

„Program Ochrony Środowiska dla Gminy Dobra na lata 2022-2025, z perspektywą do roku 2029” będzie wyłożony do wglądu od 18 marca do 9 kwietnia 2022 r. w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Dobrej.

Dokument w wersji elektronicznej został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Dobra, natomiast w wersji papierowej jest dostępny w Urzędzie Miejskim w Dobrej. Sprawą zajmuje się Pani Agnieszka Witkowska.

Uwagi i wnioski można składać w terminie od 18 marca do 9 kwietnia 2022 r.:

  • w formie pisemnej, kierując je na adres: Urząd Miejski w Dobrej, Rynek 1,
    72-210 Dobra  z dopiskiem „uwagi POŚ”,
  • ustnie do protokołu w Urzędzie Miejskim w Dobrej, Rynek 1, 72-210 Dobra. Sprawą zajmuje się Pani Agnieszka Witkowska,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres poczty elektronicznej a.witkowska@dobragmina.pl             

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Dobrej. Uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu zostaną pozostawione się bez rozpatrzenia

Burmistrz Dobrej

Krzysztof Wrzesień

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Witkowska 17-03-2022 11:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Witkowska 17-03-2022
Ostatnia aktualizacja: Sebastian Kuran 31-05-2023 14:27