Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Obwieszczenie o rozpoczęciu ponownej procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie obejścia m. Dobra w ciągu drogi wojewódzkiej nr 144 wraz z infrastrukturą techniczną, odwodnieniem oraz usunięciem niezbędnych kolizji?.

Dobra, dnia 11.05.2012 r.

OŚ i GW.AW.7627/03/10     

OBWIESZCZENIE

Działając zgodnie z art. 3 pkt 11, w związku z art. 33 ust. 1, art. 21 ust. 1 pkt 16, art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), podaję do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danycho ponownym uzupełnieniu raportu oddziaływania na środowisko w dniu 07.05.2012 r. oraz informuję o rozpoczęciu ponownej procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie obejścia m. Dobra w ciągu drogi wojewódzkiej nr 144 wraz z infrastrukturą techniczną, odwodnieniem oraz usunięciem niezbędnych kolizji”.

Postępowanie zostało wszczęte na wniosek z dnia 17.03.2010 r. (data wpływu 22.03.2010 r.),uzupełniony w dniu 26.03.2010 r., złożony przez Biuro Anny Dębowskiej – Raczyńskiej z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 21 E/7 w Szczecinku, (posiadające pełnomocnictwo Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie)-zawiadomienie- obwieszczenie o wszczęciu postępowania z dnia 06.05.2010 r., znak: OŚ i GW.AW. 7627/03/10.     

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, został złożony do Urzędu Miejskiego w Dobrej w dniu 09.01.2012 r., uzupełnienie-data wpływu w dniu 24.02.2012 r. oraz ponowne uzupełnienie raportu – data wpływu w dniu 07.05.2012 r..

Burmistrz Dobrej jest organem właściwym do wydania decyzji oraz do rozpatrzenia uwag i wniosków.

Decyzja zostanie wydana po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie i zaopiniowaniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Łobzie.  

Zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko postępowanie niniejsze prowadzone jest z udziałem społeczeństwa. Udział ten zgodnie z przepisem art. 29 przysługuje ,,każdemu”.

Na podstawie art. 33 ust. 1 pkt 1 informuję, że dane o

- wniosku,

- raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i jego uzupełnieniach zostały podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego
w Dobrej: www.bip.dobragmina.com.pl, jak również wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dobrej przy ul. Rynek 1 oraz właściwych miejscowo Sołectw.

Informacje na temat inwestycji wraz z niezbędną dokumentacją sprawy można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Dobrej w pokoju nr 14, tel. 091/ 39 14 538 od poniedziałku do piątku w godz. 730 – 1530.

Uwagi i wnioski można składać w terminie od 16.05.2012 r. do 05.06.2012 r. w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobrej,
ul. Rynek 1,      72-210 Dobra albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia  18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym - na adres sekretariat@dobragmina.pl-
w temacie wniosku należy wpisać ,,Decyzja środowiskowa dotycząca budowy obejścia m. Dobraw ciągu drogi wojewódzkiej nr 144 wraz z infrastrukturą techniczną, odwodnieniem oraz usunięciem niezbędnych kolizji”.   

W powyższej sprawie postępowanie o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko nie jest prowadzone.

BURMISTRZ DOBREJ

BARBARA WILCZEK

 

                                                                     

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Witkowska 11-05-2012 15:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Witkowska 11-05-2012
Ostatnia aktualizacja: - 11-05-2012 15:13