Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzeń wodociągowych na terenie gminy Dobra z dnia 20.12.2023 r., znak: HK.9022.1.55.2023 2023-12-29 13:57
katalog BUDOWA FARMY FOTOWOLTAICZNEJ ZLOKALIZOWANEJ NA CZĘŚCI DZ. NR 353/3 W OBRĘBIE TUCZE, GMINA DOBRA - KATALOG -
dokument Obwieszczenie o wydaniu 25 paździenika 2023 r. przez Burmistrza Nowogardu postanowienia, znak: GKMiOŚ.6220.15.2023.MP, w sprawie zawieszenia postępowania dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa i eksploatacja farmy fotowoltaicznej (PV Ostrzyca) o lącznej mocy do 20 MW włącznie z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ew. 357/2, ob. Ostrzyca, gmina Nowogard", do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu na środowisko, znak: GKMiOŚ.6220.15.2023.MP 2023-10-30 15:27
dokument Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostaczanej z urządzeń wodociągowych w miejscowości Dobropole, Zapłocie, Grzęzno, Grzezienko i Grzezienko i Bienice, na terenie gminy Dobra 2023-10-25 15:02
dokument Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostaczanej z urządzeń wodociągowych w miejscowości Wojtaszyce i Wrześno na terenie gminy Dobra 2023-10-25 14:55
dokument Obwieszczenie o wydaniu postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. "Budowa i eksploatacja farmy fotowoltaicznej (PV Ostrzyca) o łącznej mocy do 20MW włącznie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczna na działce o nr ewid. 357/2, ob. Ostrzyca, gmina Nowogard", znak: GKMiOŚ.6220.15.2023.MP 2023-09-15 13:38
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 18.08.2023 r. o wydaniu postanowienia stwierdzającego, czy aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia polagającego na budowie zachodniego drogowego obejścia miasta Szczecina, określone w decyzji Regionalnego Dyrektora Ochronay Środowiska w Szczecinie z dnia 26.04.2017 r., znak: WONS.4200.1.2016.DK.AC.4 2023-08-21 11:25
dokument Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzeń wodociągowych na terenie gminy Dobra w miejscowościach Dobropole, Zapłocie, Grzęzno, Grzęzienko, Dobra i Błądkowo 2023-08-09 09:09
dokument Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu Uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie określenia Aktualizacji Programu ochrony powietrza wraz z planem działań krótkoterminowych dla strefy zachodniopomorskiej 2023-07-19 07:46
dokument Pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z 6 lipca 2023 r., znak: WOPN.070.15.2023.2023.KA, w spr. możliwości skorzystania z pomocy Pana dr hab. wet. Michała K. Krzysiaka z Białowieskiego Parku Narodowego w odbiorze i diagnostyce padłych wilków Canis lupus 2023-07-11 14:44
dokument Komunikat nr 3/23 z dn. 05.07.2023 r. w sprawie warunkowego dopuszczenia do spożycia wody z wodociągu w miejscowości Tucze, gm. Dobra Tucze 2023-07-11 12:24
dokument Rozporządzenie nr 13/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 30 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego 2023-07-05 10:37
dokument Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzeń wodociągowych na terenie gminy Dobra, znak: HK.9022.2.48.2023 2023-06-27 14:15
dokument Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzeń wodociągowych na terenie gminy Dobra, znak: HK.9022.2.49.2023 2023-06-27 14:06
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa i eksploatacja farmy fotowoltaicznej (PV Ostrzyca) o łącznej mocy do 20 MW włącznie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną", znak: GKMiOŚ.6220.15.2023.MP 2023-06-19 14:54
dokument Informacja o osiągniętych poziomach za 2022 rok - gospodarka odpadami komunalnymi 2023-06-19 08:14
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w spr. o udzielenie pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych na działce nr 8/8 i 209, obr. Bienice oraz prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rurociągów , znak: SZ.ZUZ.1.4210.45.2.2023.SK 2023-05-31 14:37
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w spr. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną - odprowadzania wod opadowych i roztopowych z terenu zlewni drogi powiatowej nr 4180Z za pomocą projektowanych wylotów Wyl. 1 do wód powierzchniowych Dopływu z Bienic na działce nr 8/8, obr. Bienice, Wyl. 2 oraz Wyl. 3 do rowu zlokalizowanego na działce nr 209, obr. Bienice, gm. Dobra, powiat łobeski, woj. zachodniopomorskie, znak: SZ.ZUZ.1.4210.44.2.2023.SK 2023-05-31 14:36
katalog BUDOWA BUDYNKÓW REKREACJI INDYWIDUALNEJ WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA DZIAŁKACH NR 52/1, 52/2 I 52/3, OBR. TUCZE, GM. DOBRA - KATALOG -
dokument Zawiadomienie o wpływie wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynków rekreacji indywidualnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 52/1,52/2, 52/3 obręb Tucze, gmina Dobra, znak: OŚiGW.6220.1.2023.JT 2023-05-31 14:16
dokument Informacja Regoinalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie o niekorzystnej sytuacji epidemiologicznej związanej ze stwierdzeniem występowania na terenie Polski ognisk ptasiej grypy (AI) oraz możliwością przemoszeina przez dzikie ptactwo wirusa podtypu H5N1, znak: WOPN.070.6.2023.DM.KA 2023-05-31 14:16
dokument Rozporządzenie nr 10/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie województwa zachodniopomorskiego 2023-05-31 14:17
dokument Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Dobra za 2022 r. 2023-05-31 14:17
katalog Wylesienie w celu zmiany czasowego sposobu użytkowania części działki nr 343/3 obręb Dobropole, gm. Dobra, powiat łobeski - KATALOG -
katalog ORZECZENIA O JAKOŚCI WODY PRODUKOWANEJ I DOSTARCZANEJ Z URZADZEŃ WODOCIĄGOWYCH NA TERENIE GMINY DOBRA - KATALOG -
dokument Podanie do publicznej wiadomości informacji o przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.,,Wylesienie w celu zmiany czasowego sposobu użytkowania części działki nr 343/3 obręb Dobropole, gm. Dobra, powiat łobeski" - dokument stracił ważność 2023-05-31 14:17
dokument orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzeń na terenie gminy Dobra, HK.9022.1.4.2023 2023-05-31 14:17
dokument orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzenia wodociągowego Dobra, HK.9022.2.136.2022 2023-05-31 14:17
dokument orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzenia wodociągowego Krzemienna, gm. Dobra, HK.9022.2.135.2022 2023-05-31 14:18
dokument Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Łobzie o przystąpieniu do opracowania projektu Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Łobeskiego na lata 2023-2026 z uwzględnieniem lat 2027-2030 wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko ustaleń tego programu na potrzeby strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 2023-05-31 14:18