Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na:1. ,,budowie zbiornika do celów przeciwpożarowych na potrzeby istniejącego zakładu produkcji świec LKL Paramix Sp. z o. o., wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu- na działce nr 18/2 obręb Błądkowo, gm. Dobra, 2. rozbudowie istniejącego zakładu produkcji świec LKL Paramix Sp. z o. o , wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu- na działce nr 19/6 i 19/4 obręb Błądkowo, gm. Dobra, 3. budowie zaplecza biurowo- socjalnego z mieszkaniem służbowym oraz pakowalni, wraz z łącznikami komunikacyjnymi, na potrzeby istniejącego zakładu produkcji świec LKL Paramix Sp. z o. o., z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu na działkach nr 19/3 i 19/5 w obrębie Błądkowo, gm. Dobra, 4. budowie budynku magazynowego z zapleczem socjalnym, placu manewrowego i wiaty śmietnikowej na potrzeby istniejącego zakładu produkcji świec LKL Paramix Sp. z o. o., wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu na działkach nr 17, 21 i 22/1 w obrębie Błądkowo, gm. Dobra.

Dobra, dnia 09.02.2012 r.

OŚ i GW.6220.2.35.2011.AW

OBWIESZCZENIE

      Działając zgodnie z art. 3 pkt 11, w związku z art. 33 ust. 1, 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), podaję się do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o raporcie oddziaływania na środowisko oraz informuję o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa  w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

1.      ,,budowie zbiornika do celów przeciwpożarowych na potrzeby istniejącego zakładu produkcji świec LKL Paramix Sp. z o. o., wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu- na działce nr 18/2 obręb Błądkowo, gm. Dobra,

2.      rozbudowie istniejącego zakładu produkcji świec LKL Paramix Sp. z o. o , wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu- na działce nr 19/6 i 19/4 obręb Błądkowo, gm. Dobra,

3.      budowie zaplecza biurowo- socjalnego z mieszkaniem służbowym oraz pakowalni, wraz z łącznikami komunikacyjnymi, na potrzeby istniejącego zakładu produkcji świec LKL Paramix Sp. z o. o., z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu – na działkach nr 19/3 i 19/5 w obrębie Błądkowo, gm. Dobra,

4.      budowie budynku magazynowego z zapleczem socjalnym, placu manewrowego i wiaty śmietnikowej na potrzeby istniejącego zakładu produkcji świec LKL Paramix Sp. z o. o., wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu – na działkach nr 17, 21 i 22/1 w obrębie Błądkowo, gm. Dobra.

Postępowanie zostało wszczęte na wniosek firmy  LKL PARAMIXSp. z o. o.  z siedzibą w Błądkowie, z dnia z dnia 18.05.2011 r. (data wpływu do Urzędu Miejskiego
w Dobrej dniu 19.05.2011 r.), uzupełniony w dniu 08.06.2011 r. (zawiadomienie – obwieszczenie o wszczęciu postępowania z dnia 20.06.2011 r. znak:
OŚ iGW.6220.2.3.2011.AW).     

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko został złożony do Urzędu Miejskiego w Dobrej w dniu 07.10.2011 r., uzupełnienie-data wpływu do Urzędu Miejskiego w Dobrej w dniu 08.11.2011 r. oraz kolejne uzupełnienie w dniu 17.01.2012 r.

Burmistrz Dobrej jest organem właściwym do wydania decyzji oraz do rozpatrzenia uwag i wniosków.

Decyzja zostanie wydana po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie i zaopiniowaniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Łobzie.  

Zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko postępowanie niniejsze prowadzone jest z udziałem społeczeństwa. Udział ten zgodnie z przepisem art. 29 przysługuje ,,każdemu”.

Na podstawie art. 33 ust. 1 pkt 1 informuję, że dane o

- wniosku,

- raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i jego uzupełnieniach zostały podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Dobrej: www.bip.dobragmina.com.pl, jak również wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dobrej przy ul. Rynek 1oraz właściwego miejscowo Sołectwa.

Informacje na temat inwestycji wraz z niezbędną dokumentacją sprawy można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Dobrej w pokoju nr 14, tel. 091/ 3914538 od poniedziałku do piątku w godz. 730 – 1530.

Uwagi i wnioski można składać w terminie od 22.02.2012 r. do 15.03.2012 r. w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobrej, ul. Rynek 1,      72-210 Dobra albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia  18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym- na adres sekretariat@dobragmina.pl-
w temacie wniosku należy wpisać ,,Decyzja środowiskowa dotycząca rozbudowy fabryki świec”.   

W powyższej sprawie postępowanie o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko nie jest prowadzone.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego
w Dobrej: www.bip.dobragmina.com.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dobrej przy ul. Rynek 1 oraz tablicy ogłoszeń właściwego miejscowo Sołectwa.

                                                                                                                       Burmistrz Dobrej 

                                                                                                                       Barbara Wilczek

 

                                                                                                      

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Witkowska 10-02-2012 13:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-02-2012
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Witkowska 10-02-2012 13:18