Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XXXIX/241/2018 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmiany statutu gminy Dobra 2018-10-02 13:17
dokument Uchwała Nr XXXIX/240/2018 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 26 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ich usytuowanie na terenie gminy Dobra 2018-10-02 13:13
dokument Uchwała Nr XXXIX/239/2018 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy Dobra na 2018 rok 2018-10-02 13:09
dokument Uchwała Nr XXXIX/238/2018 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 26 września 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrej 2018-10-02 13:07
dokument Uchwała Nr XXXVIII/237/2018 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zwolnień z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół prowadzonych przez Gminę Dobra 2018-08-22 09:15
dokument Uchwała Nr XXXVIII/236/2018 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Dobra 2018-08-22 11:26
dokument Uchwała Nr XXXVIII/235/2018 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy Dobra na 2018 r. 2018-08-22 09:07
dokument Uchwała Nr XXXVIII/234/2018 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania doraźnej komisji do zmiany Statutu Gminy Dobra 2018-08-22 09:06
dokument Uchwała Nr XXXVIII/233/2018 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych 2018-08-22 09:05
dokument Uchwała Nr XXXVIII/232/2018 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym 2018-08-22 09:00
dokument Uchwała Nr XXXVIII/231/2018 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Krzemienna poprzez ustanowienie odrębnej własności lokali mieszkalnych 2018-08-22 08:56
dokument Uchwała Nr XXXVIII/230/2018 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa 2018-08-22 08:57
dokument Uchwała Nr XXXVIII/229/2018 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa użytkowego stanowiącego własność Gminy Dobra 2018-08-22 08:55
dokument Uchwała Nr XXXVII/228/2018 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 02 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy Dobra 2018-07-09 12:55
dokument Uchwała Nr XXXVI/227/2018 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia "Programu ochrony środowiska dla Gminy Dobra na lata 2018-2021 z perspektywą do 2025" 2019-04-04 11:26
dokument Uchwała Nr XXXVI/226/2018 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie nieudzielenia absolutorium dla Burmistrza Dobrej za 2017 rok 2018-06-28 11:47
dokument Uchwała Nr XXXVI/225/2018 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok 2018-06-28 11:45
dokument Uchwała Nr XXXVI/224/2018 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej Gminy Dobra na rok 2018 2018-06-28 11:46
dokument Uchwała Nr XXXVI/223/2018 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy Dobra na rok 2018 2018-06-28 11:46
dokument Uchwała Nr XXXVI/222/2018 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/220/2018 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie podziału nieruchomości lokalowej przez jego właściciela 2018-06-28 11:46
dokument Uchwała Nr XXXV/221/2018 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziałów Gminy Dobra we współwłasności nieruchomości położonej w miejscowości Krzemienna 2018-04-09 07:56
dokument Uchwała Nr XXXV/220/2018 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie podziału nieruchomości lokalowej przez jego właściciela 2018-04-09 07:55
dokument Uchwała Nr XXXV/219/2018 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Dobra 2018-04-09 07:54
dokument Uchwała Nr XXXV/218/2018 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziały Gminy Dobra na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 2018-04-09 07:53
dokument Uchwała Nr XXXV/217/2018 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Dobra na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 2018-04-09 07:52
dokument Uchwała Nr XXXV/216/2018 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy Dobra na 2018 rok 2018-04-09 07:51
dokument Uchwała Nr XXXV/215/2018 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dobra w 2018 roku 2018-04-09 07:50
dokument Uchwała Nr XXXIV/214/2018 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia Województwu Zachodniopomorskiemu pomocy finansowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa Drogi Wojewódzkiej nr 144 odc. Dobra-Dobropole" 2018-03-06 10:57
dokument Uchwała Nr XXXIV/213/2018 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuczy 2018-03-06 10:54
dokument Uchwała Nr XXXIV/212/2018 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy Dobra na 2018 rok 2018-03-06 10:53
dokument Uchwała Nr XXXIV/211/2018 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego 2018-03-06 10:51
dokument Uchwała Nr XXXIV/210/2018 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018 2018-03-06 10:40
dokument Uchwała Nr XXXIII/209/2018 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Łobez a Gminą Dobra dotyczącego świadczenia pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi - mieszkańcom Gminy Dobra przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Łobzie 2018-02-09 12:04
dokument Uchwała Nr XXXIII/208/2018 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia 'Gminnego Programu Wspierania Rodziny' w Gminie Dobra na lata 2018-2020 2018-02-09 12:03
dokument Uchwała Nr XXXIII/207/2018 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących gospodarce wodnej oraz sposobu jej rozliczania 2018-04-10 09:32
dokument Uchwała Nr XXXIII/206/2018 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 31 stycznia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/174/2017 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 29 września 2017 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Dobra na lata 2017-2023 2018-02-09 12:02
dokument Uchwała Nr XXXIII/205/2018 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego na rzecz jego dotychczasowego najemcy wraz ze sprzedażą udziału w gruncie stanowiącego własność Gminy Dobra 2018-02-09 11:58
dokument Uchwała Nr XXXIII/204/2018 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie planu pracy Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa na 2018 rok 2018-02-09 11:56
dokument Uchwała Nr XXXIII/203/2018 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie planu pracy Komisji Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu na 2018 rok 2018-02-09 11:55
dokument Uchwała Nr XXXIII/202/2018 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok 2018-02-09 11:54
dokument Uchwała Nr XXXIII/201/2018 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Dobrej na 2018 rok 2018-02-09 11:54
dokument Uchwała Nr XXXII/200/2017 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych, dla których Gmina Dobra nie jest organem prowadzącym, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania 2018-01-10 09:21
dokument Uchwała Nr XXXII/199/2017 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Dobrej nr XIX/129/2004 z dnia 24 kwietnia 2004 r. w sprawie uznania drzew za pomnik przyrody 2018-01-10 09:18
dokument Uchwała Nr XXXII/198/2017 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 29 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych 2018-01-10 09:17
dokument Uchwała Nr XXXII/197/2017 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia zryczałtowanej miesięcznej diety dla sołtysów sołectw w gminie Dobra 2018-01-10 09:16
dokument Uchwała Nr XXXII/196/2017 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Dobra oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania 2018-01-10 09:15
dokument Uchwała Nr XXXII/195/2017 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 29 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIX/172/2017 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 29 września 2017 roku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 2018-01-10 09:13
dokument Uchwała Nr XXXII/194/2017 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dobra na lata 2018-2022 2018-01-10 09:11
dokument Uchwała Nr XXXII/193/2017 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia 'Programu współpracy Gminy Dobra z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2018-2019' 2018-01-10 09:10
dokument Uchwała Nr XXXII/192/2017 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2018-2027 2018-01-10 09:09
dokument Uchwała Nr XXXII/191/2017 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobra na 2018 rok 2018-01-10 09:08
dokument Uchwała Nr XXXII/190/2017 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy Dobra na 2017 r. 2018-01-10 09:07
dokument Uchwała Nr XXXII/189/2017 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuczy 2018-01-10 09:06
dokument Uchwała Nr XXXI/188/2017 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrej 2017-11-23 11:14
dokument Uchwała Nr XXXI/187/2017 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy Dobra na 2017 r. 2017-11-23 11:13
dokument Uchwała Nr XXXI/186/2017 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Dobrej im. Polskich Olimpijczyków w ośmioletnią Szkołę 2017-11-23 11:12
dokument Uchwała Nr XXXI/185/2017 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 17 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę nr IV/25/2003 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 30 stycznia 2003 r. uchwalającą Statut Gminy Dobra 2017-11-23 11:10
dokument Uchwała Nr XXXI/184/2017 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Dobra do Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego 2017-11-23 11:09
dokument Uchwała Nr XXXI/183/2017 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie przystąpienia Gminy Dobra do związku międzygminnego pod nazwą "Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego" i przyjęcia jego stanu 2017-11-23 11:08
dokument Uchwała Nr XXXI/182/2017 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszklanego stanowiącego własność Gminy Dobra wraz ze sprzedażą udziału w gruncie 2017-11-23 11:05
dokument Uchwała Nr XXXI/181/2017 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dobra w latach 2018-2022 2017-11-23 11:04
dokument Uchwała Nr XXXI/180/2017 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2017-11-23 11:01
dokument Uchwała Nr XXXI/179/2017 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobra 2017-11-23 10:58
dokument Uchwała Nr XXXI/178/2017 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych 2017-11-23 10:57
dokument Uchwała Nr XXXI/177/2017 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2017-11-23 10:50
dokument Uchwała Nr XXX/176/2017 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 17 października 2017 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy Dobra 2017-10-20 08:56
dokument Uchwała Nr XXIX/175/2017 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 29 września 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrej 2017-10-05 14:42
dokument Uchwała Nr XXIX/174/2017 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 29 września 2017 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Dobra na lata 2017-2023 2017-10-05 14:41
dokument Uchwała Nr XXIX/173/2017 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 29 września 2017 r. w sprawie uchylenia upoważnienia dla Kierownika Administracji Mienia Komunalnego w Dobrej do załatwiania spraw z zakresu administracji publicznej 2017-10-05 14:40
dokument Uchwała Nr XXIX/172/2017 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 2017-10-05 14:39
dokument Uchwała Nr XXIX/171/2017 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 29 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Dobra 2017-10-05 14:38
dokument Uchwała Nr XXIX/170/2017 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 29 września 2017 r. zmieniająca uchwałę nr XXVIII/167/2017 z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie regulaminu korzystania z plaży miejskiej na terenie Gminy Dobra 2017-10-05 14:37
dokument Uchwała Nr XXIX/168/2017 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobra na 2017 rok 2017-10-05 14:36
dokument Uchwała Nr XXVIII/167/2017 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie zmiany regulaminu korzystania z plaży miejskiej zlokalizowanej na terenie Gminy Dobra 2017-07-27 09:13
dokument Uchwała Nr XXVIII/166/2017 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia 'Strategii Rozwoju dla Gminy Dobra na lata 2017-2026' 2017-07-27 09:11
dokument Uchwała Nr XXVIII/165/2017 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie podziału nieruchomości lokalowej przez jego właściciela 2017-07-27 09:08
dokument Uchwała Nr XXVIII/164/2017 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Dobra 2017-07-27 09:07
dokument Uchwała Nr XXVIII/163/2017 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia zryczałtowanej miesięcznej diety dla sołtysów sołectw w Gminie Dobra 2017-07-27 09:06
dokument Uchwała Nr XXVIII/162/2017 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobra na 2017 rok 2017-07-27 09:04
dokument Uchwała Nr XXVII/161/2017 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Dobrej z tytułu wykonania budżetu za rok 2016 2017-06-02 12:14
dokument Uchwała Nr XXVII/160/2017 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok 2017-06-02 12:12
dokument Uchwała Nr XXVII/159/2017 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zmiany budzetu Gminy Dobra na 2017 rok 2017-06-02 12:10
dokument Uchwała Nr XXVII/158/2017 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuczy 2017-06-02 12:00
dokument Uchwała Nr XXXVII/157/2017 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie skargi dotyczącej działań Burmistrza Dobrej 2017-06-02 11:57
dokument Uchwała Nr XXVII/156/2017 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie prawa użytkowania wieczystego działki nr 350, obręb Dobra 2017-06-02 11:54
dokument Uchwała Nr XXVII/155/2017 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej Gminy Dobra 2017-06-02 11:50
dokument Uchwała Nr XXVII/154/2017 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn."Kompleksowy program rozwoju edukacji w szkołach podstawowych i gimnazjalnych w Gminach Powiatu Łobeskiego" 2017-06-02 11:43
dokument Uchwała Nr XXVI/153/2017 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy Dobra na 2017 rok 2017-04-11 12:59
dokument Uchwała Nr XXVI/152/2017 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych członków ochotniczej straży pożarnej 2017-04-11 12:58
dokument Uchwała Nr XXVI/151/2017 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobra 2017-04-11 12:56
dokument Uchwała Nr XXVI/150/2017 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie stanowiącego własność Gminy Dobra 2017-04-11 12:56
dokument Uchwała Nr XXVI/149/2017 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobra w 2017 roku 2017-04-11 12:54
dokument Uchwała Nr XXVI/148/2017 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych i klas I Publicznej Szkoły Podstawowej, dla których Gmina Dobra jest organem prowadzącym 2017-04-11 12:52
dokument Uchwała Nr XXVI/147/2017 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, zlokalizowanych na terenie Gminy Dobra 2017-04-11 12:51
dokument Uchwała Nr XXV/146/2017 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie listu otwartego mieszkańca gminy Dobra stanowiącego skargę na działalność Burmistrza gminy Dobra i kierownika gminnej jednostki organizacyjnej 2017-03-06 09:58
dokument Uchwała Nr XXV/145/2017 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, zlokalizowanych na terenie Gminy Dobra 2017-03-06 09:57
dokument Uchwała Nr XXV/144/2017 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017 2017-03-06 09:55
dokument Uchwała Nr XXIV/143/2017 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie planu pracy Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa na 2017 rok 2017-02-03 12:27
dokument Uchwała Nr XXIV/142/2017 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie planu pracy Komisji Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu na 2017 rok 2017-02-03 12:26
dokument Uchwała Nr XXIV/141/2017 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok 2017-02-03 12:25
dokument Uchwała Nr XXIV/140/2017 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Dobrej na 2017 rok 2017-02-03 12:24
dokument Uchwała Nr XXIV/139/2017 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa 2017-02-03 12:23
dokument Uchwała Nr XXIV/138/2017 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Dobra 2017-02-03 12:22
dokument Uchwała Nr XXIII/137/2016 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2017-2017 2017-02-03 13:14
dokument Uchwała Nr XXIII/136/2016 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobra na 2017 rok 2016-12-28 12:23
dokument Uchwała Nr XXIII/135/2016 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie powołania przedstawicieli zespołu ds. wspierania inicjatyw lokalnych 2016-12-28 12:21
dokument Uchwała Nr XXIII/134/2016 Rady Miejskiej w Dobrej z dnias 20 grudnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dobra na 2016 rok 2016-12-28 12:19
dokument Uchwała Nr XXIII/133/2016 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuczy 2016-12-28 12:13
dokument Uchwała Nr XXIII/132/2016 Rady Miejskiej w Dobrej z dnias 20 grudnia 2016 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobra 2016-12-28 12:11
dokument Uchwała Nr XXIII/131/2016 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, dla których Gmina Dobra nie jest organem prowadzącym, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania 2016-12-28 12:08
dokument Uchwała Nr XXIII/130/2016 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin 2016-12-28 12:00
dokument Uchwała Nr XXII/129/20146 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie opinii Rady Miejskiej w Dobrej popierającej budowę drogi ekspresowej S6 zgodnie z ustalonym harmonogramem 2016-12-06 09:33
dokument Uchwała Nr XXII/128/2016 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dobra na 2016 rok 2016-12-06 09:29
dokument Uchwała Nr XXII/127/2016 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowej 2016-12-06 09:26
dokument Uchwała Nr XXII/126/2016 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2016-12-06 09:23
dokument Uchwala Nr XXII/125/2016 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej 2016-12-06 09:21
dokument Uchwała Nr XXII/124/2016 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Łobeskiemu pomocy finansowej na wykonanie zatoki autobusowej przy ul. Błotnej w Dobrej 2016-12-06 09:19
dokument Uchwała Nr XXII/123/2016 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie skargi dotyczącej działań Burmistrza Dobrej 2016-12-06 09:16
dokument Uchwała Nr XXI/122/2016 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 14 października 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Dobra, udostępnionych dla operatorów i przewoźników 2016-10-26 09:28
dokument Uchwała Nr XXI/121/2016 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 14 października 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy Dobra na 2016 tok 2016-10-26 09:16
dokument Uchwała Nr XXI/120/2016 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 14 października 2016 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrej 2016-10-26 09:13
dokument Uchwała Nr XXI/119/2016 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 14 października 2016 r. w sprawie powoływania członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz określenia organizacji i trybu jej działania 2016-10-26 09:08
dokument Uchwała Nr XXI/118/2016 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 14 października 2016 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobra 2016-10-26 09:06
dokument Uchwała Nr XXI/117/2016 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 14 października 2016 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej 2016-10-26 09:02
dokument Uchwała Nr XXI/116/2016 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 14 października 2016 r. w sprawie skargi dotyczącej działań Burmistrza Dobrej 2016-10-26 08:55
dokument Uchwała Nr XX/115/2016 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dobra na rok 2016 2016-10-10 13:47
dokument Uchwała Nr XX/114/2016 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmiany terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2016-10-10 13:46
dokument Uchwała Nr XX/113/2016 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Dobrej nr XXX/194/2009 z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dobra 2016-10-10 13:45
dokument Uchwała Nr XX/112/2016 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 29 września 2016 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem działki 127, obręb Błądkowo 2016-10-10 13:42
dokument Uchwała Nr XX/111/2016 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zbycia prawa własności działki stanowiącej własność Gminy Dobra na rzecz jej użytkowników wieczystych 2016-10-10 13:41
dokument Uchwała Nr XX/110/2016 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 29 września 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu pobierania przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej 2016-10-10 14:05
dokument Uchwała Nr XX/109/2016 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 29 września 2016 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Dobrej 2016-10-10 13:39
dokument Uchwała Nr XX/108/2016 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 29 września 2016 r. w sprawie przyjęcia do realizacji "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Dobra" 2016-10-10 13:38
dokument Uchwała Nr XIX/107/2016 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobra 2016-10-10 13:36
dokument Uchwała Nr XIX/106/2016 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobra 2016-07-25 10:57
dokument Uchwała Nr XIX/105/2016 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz wykazu dokumentów potwierdzających dane zawarte w tej deklaracji 2016-07-25 10:55
dokument Uchwała Nr XIX/104/2016 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2016-07-25 10:53
dokument Uchwała Nr XIX/103/2016 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty 2016-07-25 10:49
dokument Uchwała Nr XIX/102/2016 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2016-07-25 10:46
dokument Uchwała Nr XIX/101/2016 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie nieodpłatnego dowozu dzieci do placówek oświatowych na terenie Gminy Dobra 2016-07-25 10:44
dokument Uchwała Nr XIX/100/2016 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie sprzedaży udziału 1/2 w nieruchomości gruntowej, zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 246 położonej w obrebie Grzęzno 2016-07-25 10:41
dokument Uchwała Nr XIX/99/2016 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa 2016-07-25 10:37
dokument Uchwała Nr XIX/98/2016 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie wysokości stawek opłaty targowej 2016-07-25 10:34
dokument Uchwała Nr XIX/97/2016 Rady Miejskiej w Dobrejz dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Dobra lub podległym jej jednostkom organizacyjnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej Na 2016-07-25 10:26
dokument Uchwała XIX/96/2016 Rady Miejskiej w Dobrejz dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy Dobra na 2016 r. na 2016-07-25 10:23
dokument Uchwała Nr XVIII/95/2016 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Dobra z organizacjami pozarządowymi na okres czerwiec 2016 - grudzień 2017 2016-06-28 15:13
dokument Uchwała Nr XVIII/94/2016 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia Województwu Zachodniopomorskiemu pomocy finansowej z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn. "Budowa obejścia m. Dobra w ciągu drogi wojewódzkiej nr 144" 2016-06-28 15:12
dokument Uchwała Nr XVIII/93/2016 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Dobrej 2016-06-28 15:10
dokument Uchwała Nr XVIII/92/2016 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 17 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę nr XI/57/2015 Rady Miejskiej w Dobrej w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobra 2016-06-28 15:10
dokument Uchwała Nr XVIII/91/2016 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Dobra na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobra 2016-06-28 15:08
dokument Uchwała Nr XVIII/90/2016 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuczy 2016-06-28 15:07
dokument Uchwała Nr XVIII/89/2016 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy Dobra na 2016 r. 2016-06-28 15:06
dokument Uchwała Nr XVIII/88/2016 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok 2016-06-28 15:05
dokument Uchwała Nr XVIII/87/2016 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie wniesienia nieruchomości w formie aportu do spółki Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dobrej 2016-06-28 15:04
dokument Uchwała Nr XVII/86/2016 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy Dobra na 2016 rok 2016-04-25 09:56
dokument Uchwała Nr XVII/85/2016 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Dobrej do realizacji zadania inwestycyjnego 2016-04-25 09:52
dokument Uchwała Nr XVII/84/2016 Rady MIejskiej w Dobrej z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości gruntowej niezabudowanej na rzecz Gminy Dobra od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział w Szczecinie 2016-04-25 09:44
dokument Uchwała Nr XVII/83/2016 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dobra w 2016 roku 2016-04-25 09:31
dokument Uchwała Nr XVII/82/2016 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do podnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Dobra 2016-04-25 09:25
dokument Uchwała Nr XVI/81/2016 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 27 lutego 2016 r. w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Dobra 2016-03-02 11:30
dokument Uchwała Nr XV/80/2016 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Dobra 2016-03-01 15:17
dokument Uchwała Nr XV/79/2016 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości rolnej niezabudowanej oznaczonej numerem 103/2 obręb Wojtaszyce 2016-03-01 15:14
dokument Uchwała Nr XV/78/2016 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie przekazania nieruchomości na cele publiczne w formie darowizny działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 432/23 położonej w obrębie Dobropole 2016-03-01 15:13
dokument Uchwała Nr XV/77/2016 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016 2016-03-01 15:11
dokument Uchwała Nr XIV/76/2016 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania, cofania i zbywania udziałów akcji 2016-02-10 09:56
dokument Uchwała Nr XIV/75/2016 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie planu pracy Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa na 2016 rok 2016-02-10 09:54
dokument Uchwałą Nr XIV/74/2016 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu na 2016 rok 2016-02-10 09:52
dokument Uchwała Nr XIV/73/2016 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok 2016-02-10 09:46
dokument Uchwała Nr XIV/72/2016 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Dobrej na rok 2016. 2016-02-10 09:27
dokument Uchwała Nr XIII/71/2015 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i miasta Dobra na 2015 r. 2016-01-11 14:08
dokument Uchwała Nr XIII/70/2015 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2027 Gminy Dobra 2016-01-11 14:05
dokument Uchwała Nr XIII/69/2015 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/208/2015 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 27 września 2013 r. w sprawie wyemitowania obligacji przez Gminę Dobra oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 2016-01-11 13:47
dokument Uchwała Nr XIII/68/2015 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobra na 2016 rok 2016-01-11 13:41
dokument Uchwała Nr XIII/67/2015 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie skargi dotyczącej działań Burmistrza Dobrej 2016-01-11 13:39
dokument Uchwała Nr XIII/66/2015 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej numerem działki 330/2 położonej przy ul. Jana Piwnika "Ponurego" 7a w Dobrej 2016-01-11 13:36
dokument Uchwała Nr XII/65/2015 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Dobra na 2015 r. 2015-12-04 14:09
dokument Uchwała Nr XII/64/2015 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2015-12-04 14:09
dokument Uchwała Nr XI/63/2015 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobra na 2015 rok 2015-12-03 12:25
dokument Uchwała Nr XI/62/2015 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie wysokości stawek opłaty targowej 2015-12-03 12:22
dokument Uchwała Nr XI/61/2015 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 2015-12-03 12:21
dokument Uchwała Nr XI/60/2015 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych 2015-12-03 12:20
dokument Uchwała Nr XI/59/2015 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości rolnej niezabudowanej oznaczonej numerem 270 obręb Błądkowo 2015-12-03 12:19
dokument Uchwała Nr XI/58/2015 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/88/91 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 31 lipca 1991 r. w sprawie sprzedaży domów jednorodzinnych i lokali mieszkalnych 2015-12-03 12:17
dokument Uchwała Nr XI/57/2015 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobra 2015-12-03 12:13
dokument Uchwała Nr XI/56/2015 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie uzupełnienia składu Komisji Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu 2015-12-03 12:14
dokument Uchwała Nr XI/55/2015 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie skargi dotyczącej działań Burmistrza Dobrej 2015-12-03 12:14
dokument Uchwała Nr X/54/2015 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 15 października 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Dobrej nr XXX/194/2009 z dnia 19 lutego 2009 roku, w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dobra 2015-10-21 12:03
dokument Uchwała Nr X/53/2015 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 15 października 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych na terenie Gminy Dobra 2015-10-21 12:01
dokument Uchwała Nr X/52/2015 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 15 października 2015 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku nr 14 w Błądkowie wraz z udziałem w działce gruntowej nr 8/8 oraz pomieszczenia gospodarczego z udziałem do 190/1000 w budynku gospodarczym i działce gruntowej nr 8/7 2015-10-21 12:00
dokument Uchwała Nr X/51/2015 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 15 października 2015 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobra 2015-10-21 11:59
dokument Uchwała Nr X/50/2015 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 15 października 2015 r. w sprawie współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego przy realizacji zadania publicznego i wydzielenia na ten cel odpowiedniego majątu 2015-10-21 11:58
dokument Uchwała Nr IX/49/2015 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 02 września 2015 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej numerem działki 2036 położonej przy ul. Armii Krajowej 12a w Dobrej 2015-09-10 09:38
dokument Uchwała Nr IX/48/2015 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 02 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały określającej przystanki komunikacyjne oraz warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Dobra, udostępnionych dla operatorów i przewoźników 2015-09-10 09:37
dokument Uchwała Nr IX/47/2015 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 02 września 2015 r. w sprawie skargi dotyczącej zatrudnienia w Zespole Placówek Oświatowych w Dobrej 2015-09-10 09:35
dokument Uchwała Nr IX/46/2015 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 02 września 2015 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z plaży miejskiej zlokalizowanej na terenie Gminy Dobra 2015-09-10 09:35
dokument Uchwała Nr IX/45/2015 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 02 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Dobra na 2015 r. 2015-09-10 09:34
dokument Uchwała Nr IX/44/2015 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 02 września 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrej 2015-09-10 09:33
dokument Uchwała Nr IX/43/2015 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 02 września 2015 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zwolnień z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół prowadzonych przez Gminę Dobra 2015-09-10 09:32
dokument Uchwała Nr IX/42/2015 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 02 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/53/99 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 16 lutego 1999 r. w sprawie założenia gimnazjum w Dobrej 2015-09-10 09:31
dokument Uchwała Nr IX/41/2015 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 02 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/57/99 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 12 marca 1999 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobra, zmienionej Uchwałą Nr XXXIII/212/2001 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 30 marca 2001 roku o zmianie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobra 2015-09-10 09:30
dokument Uchwała Nr VIII/40/2015 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Dobrej do realizacji zadania inwestycyjnego 2015-07-07 15:26
dokument Uchwała Nr VIII/39/2015 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości gruntowej niezabudowanej na rzecz gminy Dobra od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział w Szczecinie 2015-07-07 15:25
dokument Uchwała Nr VIII/38/2015 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy Dobra na 2015 r. 2015-07-07 15:23
dokument Uchwała Nr VIII/37/2015 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia stopy oprocentowania części ceny sprzedawanej na raty w drodze bezprzetargowej lub w drodze rokowań 2015-07-07 15:22
dokument Uchwała Nr VIII/36/2015 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie powołania skarbnika gminy Dobra 2015-07-07 15:21
dokument Uchwała Nr VIII/35/2015 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie odwołania skarbnika gminy Dobra 2015-07-07 15:20
dokument Uchwała Nr VIII/34/2015 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobra 2015-07-07 15:19
dokument Uchwała Nr VII/33/2015 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej nr 94/1 położonej w obrębie Dobropole 2015-06-18 14:17
dokument Uchwała Nr VII/32/2015 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości wspólnej, dotyczącego działek zabudowanych Nr 330/1 i 330/2 obręb miasta Dobra przy ul. Jana Piwnika "Ponurego" 7 2015-06-18 14:15
dokument Uchwała Nr VII/31/2015 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność gminy Dobra 2015-06-18 14:14
dokument Uchwała Nr VII/30/2015 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Dobra na 2015 r. 2015-06-18 14:12
dokument Uchwała Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie skargi dotyczącej działań Burmistrza Dobrej 2015-04-21 15:26
dokument Uchwała Nr VI/28/2015 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 30.03.2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2015-2021 2015-04-21 14:30
dokument Uchwała Nr VI/27/2015 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 30.03.2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobra na 2015 rok 2015-04-21 14:32
dokument Uchwała Nr VI/26/2015 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 30.03.2015 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dobra w 2015 roku 2015-04-21 14:24
dokument Uchwała Nr VI/25/2015 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 30.03.2015 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Dobra na lata 2015-2021 2015-04-21 14:20
dokument Uchwała Nr VI/24/2015 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 30.03.2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 2015-04-21 14:17
dokument Uchwała Nr V/23/2015 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia trzyletniego ,,Gminnego Programu Wspierania Rodziny" w Gminie Dobra na lata 2015 - 2017 2015-03-10 10:07
dokument Uchwała Nr V/22/2015 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnegoi do oddziałów przedszkolnych w Zespole Placówek Oświatowych w Dobrej prowadzonych przez Gminę Dobra 2015-03-10 09:52
dokument Uchwała Nr V/21/2015 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Dobra 2015-03-10 09:42
dokument Uchwała Nr V/20/2015 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunlanymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiornikó bezopdływowych na terenie Gminy Dobra 2015-03-10 09:37
dokument Uchwała Nr V/19/2015 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie poboru podatków i opłat inkasa 2015-03-10 08:57
dokument Uchwała Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2015 - 2021 2015-02-11 10:15
dokument Uchwała Nr IV/17/2015 Rady Miejskiej w Dobrej w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobra na 2015 rok 2015-02-11 09:52
dokument Uchwała Nr IV/16/2015 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu 2015-02-11 09:45
dokument Uchwała Nr IV/15/2015 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wyznaczenia delegata do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania 2015-02-11 09:34
dokument Uchwała Nr IV/14/2015 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wyznaczenia Delegata Gminy Dobra do Zgromadzenia Celowego Związku Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie 2015-02-11 09:31
dokument Uchwała Nr IV/13/2015 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie planu pracy Komisji Budżetu, Rozwoju Gospohdarczego i Rolnictwa na rok 2015 2015-02-11 09:29
dokument Uchwała Nr IV/12/2015 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie planu pracy Komisji Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu na rok 2015 2015-02-11 09:28
dokument Uchwała Nr IV/11/2015 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2015 2015-02-11 09:25
dokument Uchwała Nr IV/10/2015 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Dobrej na rok 2015 2015-02-11 09:21
dokument Uchwała Nr III/9/2014 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa 2015-01-07 14:02
dokument Uchwała Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu 2015-01-07 14:00
dokument Uchwała Nr III/7/2014 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 2015-01-07 13:58
dokument Uchwała Nr III/6/2014 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru członków Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa 2015-01-07 13:54
dokument Uchwała Nr III/5/2014 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru członków Komisji Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu 2015-01-07 13:53
dokument Uchwała Nr III/4/2014 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej 2015-01-07 13:50
dokument Uchwała Nr III/3/2014 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy Dobra. 2015-01-07 13:44
dokument Uchwała Nr I/2/2014 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Dobrej 2014-12-08 11:32
dokument Uchwała Nr I/1/2014 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Dobrej 2014-12-08 11:33