Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zarządzenie Nr 46/2017 Burmistrza Dobrej z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia procesu reintegracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym z terenu Gminy Dobra w 2018 roku 2018-01-10 14:25
dokument Zarządzenie Nr 45/2017 Burmistrza Dobrej z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018 roku na terenie gminy Dobra 2018-01-10 14:24
dokument Zarządzenie Nr 44/2017 Burmistrza Dobrej z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia listy osób uprawnionych do otrzymania lokalu mieszkalnego i lokalu socjalnego na 2018 rok 2018-01-10 14:22
dokument Zarządzenie Nr 43/2017 Burmistrza Dobrej z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dobra na 2017 r. 2018-01-15 14:50
dokument Zarządzenie Nr 42/2017 Burmistrza Dobrej z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2017-2027 2018-01-10 09:01
dokument Zarządzenie Nr 41/2017 Burmistrza Dobrej z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Administracji Mienia Komunalnego na 2017 rok 2018-02-15 13:12
dokument Zarządzenie Nr 40/2017 Burmistrza Dobrej z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie powołania stałej komisji do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Dobrej 2017-12-12 15:06
dokument Zarządzenie Nr 39/2017 Burmistrza Dobrej z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dobra na 2017 r. 2017-12-12 07:49
dokument Zarządzenie Nr 38/2017 Burmistrza Dobrej z dnia 29 listopada 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2017-11-30 10:19
dokument Zarządzenie Nr 37/2017 Burmistrza Dobrej z dnia 18 listopada 2017 r. w sprawie regulaminu wunagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Dobrej 2017-11-30 10:13
dokument Zarządzenie Nr 36/2017 Burmistrza Dobrej z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych, których przedmiotem jest 'Program współpracy gminy Dobra z organizacjami pozarządowymi innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2018-2019' 2017-11-13 12:30
dokument Zarządzenie Nr 35/2017 Burmistrza Dobrej z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dobra na 2017 r. 2017-11-17 13:36
dokument Zarządzenie Nr 34/2017 Burmistrza Dobrej z dnia 31 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia 'Instrukcji zaopatrywania pracowników Urzędu Miejskiego w Dobrej w odzież i obuwie robocze, środki ochrony indywidualnej oraz środki higieny osobistej' 2017-11-10 13:24
dokument Zarządzenie Nr 33/2017 Burmistrza Dobrej z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dobra na 2017 rok 2017-10-16 10:10
dokument Zarządzenie Nr 32/2017 Burmistrza Dobrej z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Administracji Mienia Komunalnego na 2017 rok 2017-10-19 08:08
dokument Zarzadzenie Nr 31/2017 Burmistrza Dobrej z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do zarządzenia nr 18/2009 Burmistrza Dobrej z dnia 30 czerwca 2009 r. - stanowiącego wykaz prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet 2017-09-13 11:59
dokument Zarzadzenie Nr 30/2017 Burmistrza Dobrej z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach i wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji osób z budynku Urzędu Miejskiego w Dobrej 2017-09-13 11:56
dokument Zarzadzenie Nr 29/2017 Burmistrza Dobrej z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dobra na 2017 r. 2017-09-15 15:13
dokument Zarzadzenie Nr 28/2017 Burmistrza Dobrej z dnia 03 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2017-08-25 09:20
dokument Zarzadzenie Nr 27/2017 Burmistrza Dobrej z dnia 31 lipiec 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dobra na 2017 rok 2017-08-25 09:12
dokument Zarządzenie Nr 26/2017 Burmistrza Dobrej z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dobra na 2017 r. 2017-07-14 12:25
dokument Zarządzenie Nr 25/2017 Burmistrza Dobrej z dnia 09 czerwca 2017 r. w sprawie ustanowienia 'Nagrody Burmistrza Dobrej dla Najlepszego Ucznia' 2017-06-26 14:53
dokument Zarządzenie Nr 24/2017 Burmistrza Dobrej z dnia 08 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu imprezy masowej pn. 'Zachodniopomorskie Warsztaty Ekologii' 2017-06-28 09:57
dokument Zarządzenie Nr 23/2017 Burmistrza Dobrej z dnia 07 czerwca 2017 r. w sprawie wysokości dotacji dla szkół, dla których Gmina Dobra nie jest organem prowadzącym 2017-06-26 14:52
dokument Zarządzenie Nr 22/2017 Burmistrza Dobrej z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dobra na 2017 r. 2017-06-26 14:50
dokument Zarządzenie Nr 21/2017 Burmistrza Dobrej z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dobra na 2017 r. 2017-05-19 13:28
dokument Zarządzenie Nr 20/2017 Burmistrza Dobrej z dnia 07 kwietnia 2017 r. w sprawie wysokości dotacji dla szkół, dla których Gmina Dobra nie jest organem prowadzącym 2017-04-19 11:23
dokument Zarządzenie Nr 19/2017 Burmisdtrza Dobrej z dnia 07 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Zespołu ds.Wspierania Inicjatyw Lokalnych w zakresie edukacji, oświaty i wychowania oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu 2017-04-11 12:03
dokument Zarządzenie Nr 18/2017 Burmistrza Dobrej z dnia 07 kwietnia 2017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu osób prawnnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadajacych osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w roku 2016 2017-04-10 10:08
dokument Zarządzenie Nr 17A/2017 Burmistrza Dobrej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dopbra na 2017 r. 2017-04-19 11:19
dokument Zarządzenie Nr 17/2017 Burmistrza Dobrej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2017/2018 do oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Dobra 2017-04-03 11:04
dokument Zarządzenie Nr 16/2017 Burmistrza Dobrej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie stawki czynszu regulowanego za lokale mieszkalne 2017-04-03 09:53
dokument Zarządzenie Nr 15/2017 Burmistrza Dobrej z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie zmiany "Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych", stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 4/2010 Burmistrza Dobrej z dnia 28 stycznia 2010 r. 2017-03-29 12:43
dokument Zarządzenie Nr 14/2017 Burmistrza Dobrej z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Dobrej 2017-03-24 07:59
dokument Zarządzenie Nr 13/2017 Burmistrza Dobrej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie organizacji stałego dyżuru burmistrza na czas zewnętrznego zagrożnia bezpieczeństwa państwa i wojny 2017-03-17 10:43
dokument Zarządzenie Nr 12/2017 Burmistrza Dobrej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie upoważnienia pracownika ds. obywatelskich 2017-03-17 10:41
dokument Zarzadzenie Nr 11/2017 Burmistrza Dobrej z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie upoważnienia Skarbnika Gminy Dobra do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, w tym wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń 2017-12-15 10:50
dokument Zarządzenie Nr 10/2017 Burmistrza Dobrej z dnia 09.02.2017 r. w sprawie przekazania uprawnień jednostce organizacyjnej gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2017-02-20 13:44
dokument Zarządzenie Nr 9/2017 Burmistrza Dobrej z dnia 09 lutego 2017 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej do prowadzenia postępowań w sprawach związanych z realizacją ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" 2017-02-10 13:29
dokument Zarządzenie Nr 8/2017 Burmistrza Dobrej z dnia 06 lutego 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania procesu reintegracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym z terenu gminy Dobra w 2017 r. 2017-02-10 13:28
dokument Zarządzenie Nr 7/2017 Burmistrza Dobrej z dnia 06 lutego 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017 roku na terenie gminy Dobra 2017-02-10 13:30
dokument Zarządzenie Nr 6/2017 Burmistrza Dobrej z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej do realizacji zadań określonych w przepisach ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" 2017-02-10 13:32
dokument Zarządzenie Nr 5/2017 Burmistrza Dobrej z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie wyznaczenia komórki organizacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej właściwej do realizacji zadań określonych w przepisach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" 2017-02-10 13:33
dokument Zarządzenie Nr 4/2017 Burmistrza Dobrej z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie powołania składu osobowego komisji likwidacyjnej w Urzędzie Miejskim w Dobrej 2017-03-10 07:45
dokument Zarządzenie Nr 3/2017 Burmistrza Dobrej z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dobra na 2017 r. 2017-02-23 15:25
dokument Zarządzenie Nr 2/2017 Burmistrza Dobrej z dnia 05 stycznia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego budżetu Gminy Dobra na 2017 rok 2017-02-10 13:35
dokument Zarządzenie Nr 1/2017 Burmistrza Dobrej z dnia 05 stycznia 2017 r. w sprawie określenia wysokości czynszu za lokal użytkowy położony w mieście Dobra przy ul. Boh. Westerplatte 30 2017-05-19 13:29