Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zarządzenie Burmistrza Nr 67/2015 z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie wysokości dotacji dla szkół, dla których Gmina Dobra nie jest organem prowadzącym 2017-05-19 09:17
dokument Zarządzenie Burmistrza Nr 66/2015 z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości 2017-05-19 09:10
dokument Zarządzenie Burmistrza Nr 65/2015 z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i miasta Dobra na 2015 r. 2016-01-20 07:56
dokument Zarządzenie Burmistrza Nr 64/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia listy osób uprawnionych do otrzymania lokalu mieszkalnego i lokalu socjalnego na 2016 rok 2016-01-11 10:22
dokument Zarządzenie Nr 63/52015 Burmistrza Dobrej z dnia 30-12-2015 r. w sprawie zmiany budżetu Administracji Mienia Komunalnego na 2015 rok 2016-01-22 08:01
dokument Zarządzenie Burmistrza Nr 62/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wysokości czynszu za lokal użytkowy położony w mieście Dobra przy ul. Boh. Westerplatte 30 2016-01-11 10:21
dokument Zarządzenie Burmistrza Nr 61/2015 z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dobrej 2016-01-11 10:19
dokument Zarządzenie Burmistrza Nr 60/2015 z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i miasta Dobra na 2015 r. 2016-01-11 10:17
dokument Zarządzenie Burmistrza Nr 59/2015 z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Dobrej, Gminnych Centrach Informacji i jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Gminy Dobra na dzień 31.12.2015 r. 2016-01-11 10:16
dokument Zarządzenie Burmistrza Nr 58/2015 z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Urzędzie Miejskim w Dobrej 2016-01-11 10:12
dokument Zarządzenie Burmistrza Nr 57/2015 z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i miasta Dobra na 2015 r. 2015-12-11 12:26
dokument Zarządzenie Nr 56/2015 Burmistrza Dobrej z dnia 27 -11-2015 r. w sprawie ustalenia dnia 28 grudnia 2015 roku dniem wolnym od pracy w zamian za przypadające Święto Bożego Narodzenia w dniu 26 grudnia 2015 roku. 2015-12-15 08:21
dokument Zarządzenie Nr 55/2015 Burmistrza Dobrej z dnia 27 - 11 - 2015 r. w sprawie określenia stawek czynszu za dzierżawę i najem gruntów rolnych, ogrodów, placów składowych, działek, komórek, garaży i innych obiektów stanowiących własność Gminy Dobra 2015-12-01 09:40
dokument Zarządzenie Burmistrza Nr 54/2015 z dnia 30 października 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i miasta Dobra na 2015 rok 2015-11-30 09:08
dokument Zarządzenie Burmistrza Nr 53/2015 z dnia 29-10-2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i miasta Dobra na 2015 r. 2015-11-02 10:52
dokument Zarządzenie nr 52/2015 Burmistrza Dobrej z dnia 22-10-2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do obsługi ogłoszonych na dzień 25 października 2015 r. wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015-10-23 09:02
dokument Zarządzenie Nr 51/2015 Burmistrza Dobrej z dnia 20-10-2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gmin 2015-10-20 08:30
dokument Zarządzenie Nr 50/2015 Burmistrza Dobrej z dnia 20-10-2015 r. w sprawie upoważnienia na wniosek Kierwonika pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy 2015-10-20 08:28
dokument Zarządzenie Nr 49/2015 Burmistrza Dobrej z dnia 19.10.2015 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimantacyjnego dot. przekazywania informacji zobowiązań dłużniuka alimantacyjnego 2015-10-20 08:23
dokument Zarządzenie Nr 48/2015 Burmistrza Dobrej z dnia 05.10.2015 r. w sprawie zmiany w regulaminie wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Dobrej. 2015-10-09 09:26
dokument Zarządzenie Nr 47/2015 Burmistrza Dobrej z dnia 05-10-2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do obsługi ogłoszonych na dzień 25 października 2015 r. wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015-10-08 16:27
dokument Zarządzenie Nr 46A/2015 Burmistrza Dobrej z dnia 30.09.2015 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy i miasta Dobra na 2015 r. 2015-10-22 10:30
dokument Zarządzenie Nr 46/2015 Burmistrza Dobrej z dnia 30-09-2015 r. w sprawie zmiany budżetu Administracji Mienia Komunalnego w Dobrej na 2015 rok 2015-10-08 16:24
dokument Zarządzenie Nr 45 Burmistrza Dobrej z dnia 29-09-2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego nadanego Zarządzeniem nr 27 Burmistrza Dobrej z dnia 28.05.2014 r. 2015-10-08 16:17
dokument Zarządzenie Nr 44/2015 Burmistrza Dobrej z dnia 24 września 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego 2015-09-29 15:20
dokument Zarządzenie Nr 43/2015 Burmistrza Dobrej z dnia 24 września 2015 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji kasy w Urzędzie Miejskim w Dobrej 2015-09-25 09:41
dokument Zarządzenie Nr 42/2015 Burmistrza Dobrej z dnia 21sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji do spraw rozpatrywania wniosków o przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie do istniejących przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobra oraz określenia trybu jej pracy 2015-09-25 09:57
dokument Zarządzenie Nr 41/2015 Burmistrza Dobrej z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji do spraw rozpatrywania wniosków o przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobra oraz określenia trybu jej pracy 2015-08-24 10:16
dokument Zarządzenie Nr 40/2015 Burmistrza Dobrej z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia zasad odpłatnego przejmowania sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej wybudowanej przez inwestorów zewnętrznych z własnych środków na terenie Gminy Dobra 2015-08-18 08:28
dokument Zarządzenie Nr 39/2015 Burmistrza Dobrej z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do obsługi referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r. 2015-08-18 12:10
dokument Zarządzenie Nr 38/2015 Burmistrza Dobrej z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2015-08-18 12:09
dokument Zarządzenie Nr 37/2015 Burmistrza Dobrej z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy i miasta Dobra na 2015 r. 2015-08-18 12:08
dokument Zarządzenie Burmistrza nr 36/2015 Burmistrza Dobrej z dnia 29-07-2015 r. w sprawie ustalenia dnia 14 sierpnia 2015 r. dniem wolnym od pracy w zamian za przypadające w sobotę Święto Wniebowziecia NMP w dniu 15 sierpnia 2015 r. 2015-10-08 16:32
dokument Zarządzenie Nr 35/2015 Burmistrza Dobrej z dnia 20-07-2015 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na terenie miasta i gminy Dobra przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń dot. referendum ogólnopolskiego zarządzonego na dzień 06 września 2015 r. i wyborczych plakatów wszystkich komiteteów wyborczych w wyborach uzupełniających do rady miejskiej w Dobrej wyznaczonych na dzień 27 września 2015 roku. 2015-10-08 16:52
dokument Zarządzenie Nr 34/2015 Burmistrza Dobrej z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i miasta Dobra na 2015 rok. 2015-07-21 12:03
dokument Zarządzenie Nr 33/2015 Burmistrza Dobrej z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie powołania stałej komisji do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Dobrej. 2015-07-21 12:01
dokument Zarządzenie Nr 32/2015 Burmistrza Dobrej z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie powołania komisji do spraw brakoweania druków ścisłego zarachowania do wydawania dowodów osobistych. 2015-07-21 11:51
dokument Zarządzenie Nr 31/2015 Burmistrza Dobrej z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie powołania stałego zespołu spisowego dla celów kontroli oraz przekazania kasy Urzędu Miejskiego w Dobrej. 2015-07-21 11:46
dokument Zarządzenie Nr 30/2015 Burmistrza Dobrej z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie powierzenia Skarbnikowi Gminy prowadzenia spraw wynikających z zakresu zadań i kompetencji Burmistrza Dobrej-jako organu podatkowego. 2015-07-21 11:44
dokument Zarządzenie Nr 29/2015 Burmistrza Dobrej z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Administracji Mienia Komunalnego na 2015 rok. 2015-07-21 11:44
dokument Zarządzenie Burmistrza Nr 28/2015 z dnia 29 czerwca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia stawek czynszu za dzierżawę i najem gruntów rolnych, ogrodów placów składowych działek, komórek, garaży i innych obiektów i budynków stanowiących własność Gminy Dobra. 2015-07-21 11:43
dokument Zarządzenie Nr 27/2015 Burmistrza Dobrej z dnia 17-06-2015 r. w sprawie upoważnienia pracownika ds.obywatelskich 2015-10-08 16:48
dokument Zarządzenie Burmistrza Nr 26/2015 z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert złożonych w ramach ogłoszonych konkursów na stanowiska: refernta ds. obywatelskich oraz na stanowisko urzędnicze ds. pozyskiwania funduszy unijnych 2015-06-30 07:56
dokument Zarządzenie Nr 25/2015 Burmistrza Dobrej z dnia 26-05-2015 r. w sprawie przekazania Zespołowi Placówek Oświatowych w Dobrej w zarządzanie następujących obiektów; "Budynek Szkoły Podstawowej, Budynek Gimnazjum, Kompleks bois sportowych; "Orlik 2012" oraz Hala Sportowa wraz z dobudówką. 2015-10-08 16:46
dokument Zarządzenie Burmistrza Nr 24/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy i miasta DObra na 2015 r. 2015-06-30 07:55
dokument Zarządzenie Burmistrza Nr 23/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy i miasta Dobra na 2015 rok 2015-05-26 09:58
dokument Zarządzenie Nr 22/2015 Burmistrza Dobrej z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Dobrej 2015-04-28 11:20
dokument Zarządzenie Burmistrza Nr 21/2015 z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i miasta Dobra na 2015 r. 2015-04-30 14:31
dokument Zarządzenie Nr 20/2015 Burmistrza Dobrej z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Gminie Dobra w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. 2015-04-22 14:12
dokument Zarządzenie Nr 19/2015 Burmistrza Dobrej z dnia 03 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Dobrtej 2015-04-03 08:33
dokument Zarządzenie Nr 18/2015 Burmistrza Dobrej z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy i miasta Dobra na 2015 r. 2015-04-22 10:56
dokument Zarządzenie Burmistrza Nr 17/2015 z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i miasta Dobra na 2015 rok 2015-04-21 09:23
dokument Zarządzenie Nr 16a/2015 Burmistrza Dobrej z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dobrej 2015-04-10 13:20
dokument Zarządzenie Nr 16/2015 Burmistrza Dobrej z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej pani Anny Kowalczyk do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących niektórych świadczeń opieki zdrowotnej 2015-03-18 15:00
dokument Zarządzenie Nr 15/2015 Burmistrza Dobrej z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Planu Obrony cywilnej Gminy Dobra. 2015-03-17 12:56
dokument Zarządzenie Nr 14/2015 Burmistrza Dobrej z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Dobrej 2015-03-11 15:48
dokument Zarządzenie Burmistrza Nr 13/2015 z dnia 05 marca 2015 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Zarządzeniu Nr 12/2015 Burmistrza Dobrej z dnia 04.03.2015 r. 2015-03-05 16:03
dokument Zarządzenie Burmistrza Nr 12/2015 z dnia 04 marca 2015 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Dobrej 2015-03-04 14:25
dokument Zarządzenie Burmistrza nr 11/2015 z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2015 roku na terenie gminy Dobra. 2015-02-27 14:02
dokument Zarządzenie Burmistrza nr 10/2015 z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację zadania publicznego mającego na celu reintegrację zawodową i społeczną osób dotkniętych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Dobra w 2015 r. 2015-02-27 13:45
dokument Zarządzenie Burmistrza nr 9/2015 z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Dobrej. 2015-02-13 09:39
dokument Zarządzenie Burmistrza nr 8/2015 z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Dobrej. 2015-02-13 09:36
dokument Zarządzenie Burmistrza nr 7/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i miasta Dobra na 2015 r. 2015-02-13 09:32
dokument Zarządzenie Burmistrza nr 6/2015 z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Intertdyscyplinarnego ds.przeciwdziałania przemocy w Dobrej na podstawie uchwały nr XLI/252/2014 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 28 sierpnia 2014 r. 2015-02-13 09:29
dokument Zarządzenie Burmistrza nr 5/2015 z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie prowadzenia postępowania w zakresie przeprowadzania wywiadu alimentacyjnego i odbierania oświadczenia majątkowego,a także upoważnienia do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń alimentacyjnych. 2015-02-13 09:22
dokument Zarządzenie Burmistrza nr 4/2015 z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie stawki czynszu regulowanego za lokale mieszkalne. 2015-02-12 13:19
dokument Zarządzenie Burmistrza nr 3/2015 z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia ceny sprzedaży drewna pozyskanego na gruntach gminnych Gminy Dobra. 2015-02-12 13:20
dokument Zarządzenie Burmistrza nr 2/2015 z dnia 9 stycznia w sprawie powołania Komisji Socjalnej 2015-02-25 14:47
dokument Zarządzenie Nr 1a/2015 Burmistrza Dobrej z dnia 2 stycznia 2015 r. w sprawie powołania stałego zespołu spisowego dla celów kontroli oraz przekazania kasy Urzędu Miejskiego w Dobrej 2015-04-10 13:33
dokument Zarządzenie Burmistrza nr 1/2015 z dnia 2 stycznia 2015 r. w sprawie organizacji stałego dyżuru burmistrza na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny. 2015-02-12 13:21