Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zarządzenie Nr 57/2016 Burmistrza Dobrej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Administracji Mienia Komunalnego w Dobrej na 2016 rok 2017-01-20 09:15
dokument Zarządzenie Nr 56/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia listy osób uprawnionych do otrzymania lokalu mieszkalnego i lokalu socjalnego na 2017 rok 2017-01-09 14:43
dokument Zarządzenie Nr 55/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dobra na 2016 r. 2017-01-17 14:43
dokument Zarządzenie Nr 54/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego 2017-01-09 14:42
dokument Zarządzenie Nr 53/2016 z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie powołania komisji ds. weryfikacji zgłoszeń i głosów w celu wyłonienia ze zgłoszonych przez organizacje pożytku publicznego kandydatów do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego 2016-12-15 11:05
dokument Zarządzenie Nr 52/2016 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dobra na 2016 r. 2016-12-16 08:01
dokument Zarządzenie Nr 51/2016 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług przez Gminę Dobra 2017-01-09 14:41
dokument Zarządzenie Nr 50/2016 Burmistrza Dobrej z dnia 31 października 2016 r. w sprawie powołania osób reprezentujących gminę Dobra w Lokalnej Organizacji Turystycznej Powiatu Łobeskiego 2016-11-04 13:50
dokument Zarządzenie Nr 49/2016 Burmistrza Dobrej z dnia 31 października 2016 r. w sprawie powołania pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych 2016-11-04 13:46
dokument Zarządzenie Nr 48/2016 Burmistrza Dobrej z dnia 31 października 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dobra na 2016 r. 2016-11-22 11:17
dokument Zarządzenie Nr 47/2016 Burmistrza Dobrej z dnia 27 października 2016 r. w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobra 2016-11-02 12:25
dokument Zarządzenie Nr 46/2016 Burmistrza Dobrej z dnia 5 października 2016 r. w sprawie powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania do wydania dowodów osobistych 2016-10-24 15:14
dokument Zarządzenie Nr 45/2016 Burmistrza Dobrej z dnia 05.10.2016 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 10/2011 w sprawie uchylenia zarządzenia nr 10/2011 Burmistrza Dobrej z dnia 7 marca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia i realizacji regulaminu organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej 2016-10-21 10:38
dokument Zarządznie Nr 44/2016 Burmistrza Dobrej z dnia 04.10.2016 r. w sprawie zmiany składu Zespołu Interdyscylinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie powołanego Zarządzeniem Nr 44/2010 Burmistrza Dobrej z dnia 30 września 2010 r. 2016-10-17 15:24
dokument Zarządznie Nr 43/2016 Burmistrza Dobrej z dnia 30.09.2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dobra na 2016 r. 2016-10-21 10:36
dokument Zarządzenie Nr 42/2016 Burmistrza Dobrej z dnia 30.09.2016 r. w sprawie zmiany budżetu Administracji Mienia Komunalnego w Dobrej na 2016 roku 2016-10-21 10:33
dokument Zarządzenie Nr 41/2016 Burmistrza Dobrej z dnia 22 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia wewnętrznych procedur antymobbingowych w Urzędzie Miejskim w Dobrej 2016-10-14 10:18
dokument Zarządzenie Nr 40/2016 Burmistrza Dobrej z dnia 22 września 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji i organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Miejskiej w Dobrej w sprawie określenia ltrybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej 2016-09-30 13:45
dokument Zarządzenie Nr 39/2016 Burmistrza Dobrej z dnia 31.08.2016 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2016-2027 2016-09-13 08:01
dokument Zarządzenie Nr 38/2016 Burmistrza Dobrej z dnia 31.08.2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dobra na 2016 r. 2016-09-12 08:13
dokument Zarządzenie Nr 37/2016 Burmistrza Dobrej z dnia 11.08.2016 r. w sprawie powołania Komisji Egzemninacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzemnacyjnego dla nauczycieli ubiegających sie o awans zawodowy na stpień nauczyciela mianowanego 2016-08-19 07:56
dokument Zarządzenie Nr 36/2016 Burmistrza Dobrej z dnia 01 sierpnia 2016 r. w sprawie upoważnienia Pani Małgorzaty Kłos, Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznejw Dobrej 2016-08-05 14:25
dokument Zarządzenie Nr 35/2016 Burmistrza Dobrej z dnia 01 sierpnia 2016 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia wychowawczego 2016-08-04 12:10
dokument Zarządzenie Nr 34/2016 Burmistrza Dobrej z dnia 01 sierpnia 2016 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej Pani Małgorzaty Kłos do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących świadczeń opieki zdrowotnej 2016-08-04 12:07
dokument Zarządzenie Nr 33/2016 Burmistrza Dobrej z dnia 01.08.2016 r. w sprawie powołania stałej komisji do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Dobrej 2016-08-01 13:56
dokument Zarządzenie Nr 32 Burmistrza Dobrej z dnia 22.07.2016 r. w sprawie określenia stawek czynszu za dzierżawę i najem gruntów rolnych, ogrodów, placów składowych, działek, komórek, garaży i innych obiektów i budynków stanowiących własność Gminy Dobra. 2016-07-27 15:06
dokument Zarządzenie Nr 31/2016 Burmistrza Dobrej z dnia 30.06.2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dobra na 2016 rok 2016-07-27 15:08
dokument Zarządzenie Nr 30/16 Burmistrza Dobrej z dnia 29.06.2016 r. w sprawie zmiany budżetu Administracji Mienia Komunalnego na 2016 rok 2016-07-27 15:08
dokument Zarządzenie Nr 29/2016 Burmistrza Dobrej z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dobra na 2016 r. 2016-06-30 10:03
dokument Zarządzenie Nr 28/2016 Burmistrza Dobrej z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie upoważnienia pracownika do wykonywania w imieniu Burmistrza Dobrej czynności w ramach kwalifikacji wojskowej 2016-06-21 10:15
dokument Zarządzenie Nr 27/2016 Burmistrza Dobrej z dnia 03 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2016-06-08 08:18
dokument Zarządzenie Nr 26/2016 Burmistrza Dobrej z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia regulaminu imprezy masowej pn. "Regulamin porządkowy imprezy II Zachodniopomorskie Targi Ekologii Eko Targi" 2016-05-16 10:09
dokument Zarządzenie Nr 25/2016 Burmistrza Dobrej z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dobra na 2016 r. 2016-05-16 14:30
dokument Zarządzenie Nr 24/2016 Burmistrza Dobrej z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Dobra z organizacjami pozarządowymi na okres czerwiec 2016- grudzień 2017 2016-05-02 11:01
dokument Zarządzenie Nr 23/2016 Burmistrza Dobrej z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie upoważnienia Pani Małgorzaty Kłos, której powierzono obowiązki Kierownika w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrej 2016-04-19 08:30
dokument Zarządzenie Nr 22/2016 Burmistrza Dobrej z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. opniowania ofert złożonych w ramach ogłoszonego konkursu na stanowisko urzędnicze: referenta ds. świadczeń wychowawczych 2016-04-15 13:19
dokument Zarządzenie Nr 21/2016 Burmistrza Dobrej z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie reorganizacji formacji obrony cywilnej na terenie Gminy Dobra 2016-04-19 14:53
dokument Zarządzenie Nr 20/2016 Burmistrza Dobrej z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie stawki czynszu regulowanego za lokale mieszkalne 2016-04-19 10:47
dokument Zarządzenie Nr 19/2016 Burmistrza Dobrej z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dobra na 2016 r. 2016-04-25 10:26
dokument Zarządzenie Nr 18/2016 Burmistrza Dobrej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Administracji Mienia Komunalnego w Dobrej na 2016 r. 2016-04-13 10:02
dokument Zarządzenie Nr 17/2016 Burmistrza Dobrej z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie upoważnienia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej do prowadzenia postępowania w sprawie świadczenia wychowawczego 2016-03-17 13:32
dokument Zarządzenie Nr 16/2016 Burmistrza Dobrej z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dobra na 2016 r. 2016-03-17 12:45
dokument Zarządzenie Nr 15/2016 Burmistrza Dobrej z dnia 16 marca 2016 w sprawie upoważnienia kierownkika wydziału ds. infrastruktury, rolnictwa i ochrony środowiska do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, w tym wydawania decyzji administracyjnych, postanowiń i zaświadczeń 2016-04-21 07:48
dokument Zarządzenie Nr 14/2016 Burmistrza Dobnrej z dnia 03 marca 2016 r. w sprawie upoważnienia kierownika wydziału ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i promocji gminy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, w tym wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń 2016-04-21 07:46
dokument Zarządzenie Nr 13/2016 Burmistrza Dobrej z dnia 02 marca 2016 r. w sprawie zmiany "Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych", stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 4/2010 Burmistrza Dobrej z dnia 28 stycznia 2010 r. 2016-03-16 11:38
dokument Zarządzenie Nr 12/2016 Burmistrza Dobrej z dnia 01 marca 2016 r. w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Dobrej 2016-03-02 11:29
dokument Zarządzenie Nr 11/2016 Burmistrza Dobrej z dnia 01 marca 2016 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Dobrej 2016-03-02 10:02
dokument Zarządzenie Nr 10/2016 Burmistrza Dobrej z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds.opiniowania ofert złożonych w ramach ogłoszonego konkursu na stanowisko: kierownika wydziału współpracy z organizacjami pozarządowymi i promocji gminy 2016-02-26 13:08
dokument Zarządzenie Nr 9 Burmistrza Dobrej z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie przekazania zadania wynikającego z Ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 2016-02-26 11:44
dokument Zarządzenie Nr 8 Burmistrza Dobrej z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Urzędzie Miejskim w Dobrej 2016-02-26 14:55
dokument Zarządzenie Nr 7 Burmistrza Dobrej z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2016-2027 2016-02-24 11:55
dokument Zarządzenie Nr 6 Burmistrza Dobrej z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego nadanego Zarządzeniem nr 27 Burmistrza Dobrej z dnia 28 maja 2014 roku 2016-02-19 08:30
dokument Zarządzenie Burmistrza Nr 5/2016 z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dobra na 2016 rok 2016-02-23 09:44
dokument Zarządzenie Burmistrza Nr 4/2016 z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w roku 2015 2016-02-04 07:59
dokument Zarządzenie Nr 3/2016 w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację zadania publicznego mającego na celu reintegrację zawodową i społeczną osób dotkniętych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Dobra w 2016 roku 2016-02-04 09:01
dokument Zarządzenie Nr 2/2016 Burmistrza Dobrej z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie powołąnia Komisji Konkursowej ds.opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2016 roku na terenie gminy Dobra 2016-02-04 08:58
dokument Zarządzenie Nr 1/2016 Burmistrza Dobrej z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego budżetu Gminy Dobra na 2016 rok 2016-01-26 13:15