Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zarządzenie Nr 22/2020 Burmistrza Dobrej z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie zasad dotyczących wystawiania upomnień i tytułów wykonawczych 2020-05-26 08:16
dokument Zarządzenie Nr 21/2020 Burmistrza Dobrej z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie odwołania Pani Magdaleny Żywieckiej ze stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobrej im. Polskich Olimpijczyków 2020-05-15 14:02
dokument Zarządzenie Nr 20/2020 Burmistrza Dobrej z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie określenia stawek czynszu za dzerżawę i najm gruntów rolnych, ogrodów, placów skłaowych, działek, komórek, garaży i innych obiektów i budynkó stanowiących własność Gminy Dobra 2020-05-12 11:58
dokument Zarządzenie Nr 19/2020 Burmistrza Dobrej z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy Dobra na 2020 rok 2020-05-08 13:40
dokument Zarządzenie Nr 18/2020 Burmistrza Dobrej z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw monitorowania wystąpienia strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych przez suszę na terenie gminy Dobra 2020-04-29 10:45
dokument Zarządzenie Nr 17/2020 Burmistrza Dobrej z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy Dobra na 2020 rok 2020-04-28 13:37
dokument Zarządzenie Nr 16/2020 Burmistrza Dobrej z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy Dobra na 2020 r. 2020-04-09 13:28
dokument Zarządzenie Nr 15/2020 Burmistrza Dobrej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia diagnozy potrzeb oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Dobrej, dla którego Gmina Dobra jest organem prowadzącym 2020-03-24 11:09
dokument Zarządzenie Nr 14/2020 Burmistrza Dobrej z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w zakresie obsługi interesantów oraz sposobu funkconowania Urzędu Miejskiego w Dobrej 2020-03-16 11:52
dokument Zarządzenie Nr 13/2020 Burmistrza Dobrej z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy Dobra na 2020 rok 2020-03-24 10:17
dokument Zarządzenie Nr 12/2020 Burmistrza Dobrej z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie Miejskim w Dobrej 2020-03-31 11:46
dokument Zarządzenie Nr 11/2020 Burmistrza Dobrej z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie powołania Komisji do spraw rozpatrywania wniosków o przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służacych gospodarce wodnej oraz sposobu jej rozliczania 2020-03-04 14:37
dokument Zarządzenie Nr 10/2020 Burmistrza Dobrej z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy Dobra na 2020 rok 2020-03-11 11:47
dokument Zarządzenie Nr 9/2020 Burmistrza Dobrej z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania procesu reintegracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym z terenu gminy Dobra w roku 2020 2020-02-27 13:29
dokument Zarządzenie Nr 8/20 Burmistrza Dobrej z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych publicznych szkół prowadzonych przez Gminę Dobre 2020-02-25 11:08
dokument Zarzadzenie Nr 7/2020 Burmistrza Dobrej z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie przekazania środków trwałych stanowiących własność Gminy Dobra na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrej 2020-02-06 14:22
dokument Zarządzenie Nr 6/2020 Burmistrza Dobrej z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy Dobra na 2020 rok 2020-02-06 14:19
dokument Zarządzenie Nr 5/2020 Burmistrza Dobrej z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczacych projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobra w 2020 roku 2020-01-29 11:27
dokument Zarządzenie Nr 4/2020 Burmistrza Dobrej z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ofert złożonych w ramach otwartego konursu na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020 roku na terenie Gminy Dobra 2020-01-29 11:24
dokument Zarządzenie Nr 3/2020 Burmistrza Dobrej z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego 2020-01-16 13:12
dokument Zarządzenie Nr 2/2020 Burmistrza Dobrej z dnia 08 stycznia 2020 r. w sprawie powołania dyrektora Biblioteki Publicznej w Dobrej 2020-01-16 13:10
dokument Zarządzenie Nr 1/2020 Burmistrza Dobrej z dnia 07 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego budżetu Gminy Dobra na 2020 rok 2020-01-16 13:05