Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zarządzenie Nr 44/2018 Burmistrza Dobrej z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia podmiotu własciwego do realizacji zadań wynikających z Porozumienia Partnerskiego nr ROPS/III/9/16 zawartego 19 maja 2016 r. dotyczącego realizacji zadań Zachodniopomorskiej Karty Rodziny i Zachodniopomorskiej Karty Seniora realizowanych w ramach Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014-2020 Region dla Rodziny 2020-03-03 08:50
dokument Zarządzenie Nr 43/2018 Burmistrza Dobrej z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie przygotowania głównego stanowiska kierowania w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego oraz wojny 2020-03-03 08:44
dokument Zarządzenie Nr 42/2018 Burmistrza Dobrej z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dobra na 2018 r. 2019-01-14 08:19
dokument Zarządzenie Nr 41/18 Burmistrza Dobrej z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Administracji Mienia Komunalnego na 2018 rok 2019-01-25 14:45
dokument Zarządzenie Nr 40/2018 Burmistrza Dobrej z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert złożonych w ramach ogłoszonego konkursu na stanowisko: ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i promocji gminy 2018-12-18 08:01
dokument Zarządzenie Nr 39/2018 Burmistrza Dobrej z dnia 07 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miejskim w Dobrej 2019-01-17 13:31
dokument Zarządzenie Nr 38/2018 Burmistrza Dobrej z dnia 07 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2018-12-10 08:44
dokument Zarządzenie Burmistrza Nr 37/2018 z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dobra na 2018 rok 2018-12-13 09:41
dokument Zarządzenie Nr 36/2018 z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dobra na 2018 r. 2018-11-28 10:46
dokument Zarządzenie Nr 35/2018 z dnia 29 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dobra na 2018 r. 2018-11-28 11:50
dokument Zarządzenie Nr 34/2018 Burmistrza Dobrej z dnia 16 października 2018 r. w sprawie określenia stawki czynszu za dzierżawę powierzchni reklamowej na obiektach stanowiących własność Gminy Dobra 2018-11-28 10:45
dokument Zarządzenie Nr 33/2018 Burmistrza Dobrej z dnia 16 października 2018 r, w sprawie zmiany budżetu gminy Dobra na 2018 rok 2018-10-17 09:05
dokument Zarządzenie Nr 32/2018 Burmistrza Dobrej z dnia 04 października 2018 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Dobrej do sporzadzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach 2018-10-05 12:25
dokument Zarządzenie Nr 31/2018 Burmistrza Dobrej z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dobra na 2018 rok 2018-10-15 11:28
dokument Zarządzenie Nr 30/2018 Burmistrza Dobrej z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemó Alkoholowych w Dobrej 2018-09-21 10:42
dokument Zarządzenie Nr 29/2018 Burmistrza Dobrej z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dobra na 2018 rok 2018-09-21 10:39
dokument Zarządzenie Nr 28/2018 Burmistrza Dobrej z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) w Urzędzie Miejskim w Dobrej 2018-10-15 11:11
dokument Zarządzenie Nr 27/2018 Burmistrza Dobrej z dnia 02 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości 2018-08-22 10:33
dokument Zarządzenie Nr 26/2018 Burmistrza Dobrej z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dobra na 2018 r. 2018-08-22 10:32
dokument Zarządzenie Nr 25/2018 Burmistrza Dobrej z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2018-08-22 10:31
dokument Zarządzenie Nr 24/2018 Burmistrza Dobrej z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2018-08-22 10:27
dokument Zarządzenie Nr 23/2018 Burmistrza Dobrej z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego 2018-08-22 10:25
dokument Zarządzenie Nr 22/2018 Burmistrza Dobrej z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2018-2027 2018-08-22 10:25
dokument Zarządzenie Nr 21/2018 Burmistrza Dobrej z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dobra na 2018 r. 2018-08-22 10:24
dokument Zarządzenie Nr 20/2018 Burmistrza Dobrej z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Administracji Mienia Komunalnego na 2018 rok 2018-08-22 10:23
dokument Zarządzenie Nr 19/2018 Burmistrza Dobrej z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie zasad dotyczących wystawiania upomnień i tytułów wykonawczych 2018-06-14 08:02
dokument Zarządzenie Nr 18/2018 Burmistrza Dobrej z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dobra na 2018 r. 2018-08-22 10:22
dokument Zarządzenienie Nr 17/2018 Burmistrza Dobrej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie określenia stawki czynszu za dzierżawę powierzchni przeznaczonej na przechowywanie dokumentacji w archiwum Urzędu Miejskiego w Dobrej 2018-11-13 09:56
dokument Zarządzenie Nr 16/2018 Burmistrza Dobrej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Dobrej 2018-11-13 09:52
dokument Zarządzenie Nr 15/2018 Burmistrza Dobrej z dnia 07 maja 2018 r. w sprawie powołania Komisji do spraw rozpatrywania wniosków o przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących gospodarce wodnej oraz sposobu jej rozliczania 2018-08-22 10:22
dokument Zarządzenie Nr 14/2018 Burmistrza Dobrej z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dobra na 2018 r. 2018-05-16 09:05
dokument Zarządzenie Nr 13/2018 Burmistrza Dobrej z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania zespołu do szacowania szkód, a także ustalenia wyokości odszkodowania 2018-04-27 12:41
dokument Zarządzenie Nr 12/2018 Burmistrza Dobrej z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania zespołu do szacowania szkód, a także ustalenia wysokości odszkodowania 2018-04-27 12:39
dokument Zarządzenie Nr 11/2018 Burmistrza Dobrej z dnia 06 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Planu Operacyjnego Ochrony Przed Powodzią dla Gminy Dobra 2018-08-22 10:20
dokument Zarządzenie Nr 10/2018 Burmistrza Dobrej z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dobra na 2018 rok 2018-04-13 13:23
dokument Zarządzenie Nr 9/2018 Burmistrza Dobrej z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w roku 2017 2018-03-19 08:55
dokument Zarządzenie Nr 8/2018 Burmistrza Dobrej z dnia 05 marca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym z terenu gminy Dobra w 2018 roku 2018-03-19 08:54
dokument Zarządzenie Nr 7/2018 Burmistrza Dobrej z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dobra na 2018 r. 2018-03-26 09:04
dokument Zarządzenie Nr 6/2018 Burmistrza Dobrej z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019 do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych publicznych szkół prowadzonych przez Gminę Dobra 2018-03-01 12:59
dokument Zarzadzenie Nr 5/2018 Burmistrza Dobrej z dnia 01 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobra 2018-02-15 13:15
dokument Zarządzenie Nr 4/2018 Burmistrza Dobrej z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dobra na 2018 r. 2018-02-16 10:41
dokument Zarządzenie Nr 3/2018 Burmistrza Dobrej z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przciwdziałania przemocy w rodzinie 2018-02-01 11:30
dokument Zarządzenie Nr 2/2018 Burmistrza Dobrej z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie upoważnienia Skarbnika Gminy do prowadzenia spraw gminy w imieniu Burmistrza Dobrej 2018-01-24 10:15
dokument Zarządzenie Nr 1/2018 Burmistrza Dobrej z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego budżetu Gminy Dobra na 2018 rok 2018-01-15 14:52