Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Obwieszczenie - zawiadomienie o zwróceniu się do organów właściwych do wydania opinii tj.Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie, Wydziału Spraw Terenowych w Koszalinie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie,co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na:,,Budowie 3 zbiorników z parafiną wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na potrzeby rozbudowy instalacji technologicznej zakładu produkcji świec, realizowanych na terenie działek nr 18/1, 19/3, 19/4 i 20 obręb Błądkowo".

 

                                                         Dobra, dnia 11.08.2016 r.

OŚ i GW.6220.01.6.2016.AW   

OBWIESZCZENIE – ZAWIADOMIENIE

 

            Stosownie do art. 106 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późm.zm.) informuję, że w związku z prowadzeniem sprawy na wniosek z dnia 08.08.2016 r. firmy LKL PARAMIX Sp. z o. o. z siedzibą w Błądkowie nr 1c, 72-210 Dobra, reprezentowanej przez pełnomocnika p. Małgorzatę Pruchnicką, o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie 3 zbiorników z parafiną wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na potrzeby rozbudowy instalacji technologicznej zakładu produkcji świec, realizowanych na terenie działek nr 18/1, 19/3, 19/4 i 20 obręb Błądkowo”, zwrócono się do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie, Wydziału Spraw Terenowych w Koszalinie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie, w przedmiocie wyrażenia opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

           Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 77 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn.zm.), jeżeli jest przeprowadzana ocena oddziaływania na środowisko, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach organ właściwy do wydania decyzji zasięga opinii i uzgadnia z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Szczecinie, Wydziałem Spraw Terenowych w Koszalinie oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Łobzie.

           Informuję, że zgodnie z art. 10 k.p.a. stronie przysługuje prawo do czynnego udziału  w każdym stadium postępowaniu, w tym również w postępowaniu prowadzonym przed organem opiniującym.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 49 k.p.a. w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn.zm.) - niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Dobrej: bip.dobragmina.com.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dobrej przy ul. Rynek 1 oraz tablicy ogłoszeń właściwego miejscowo Sołectwa.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Burmisrz Dobrej
Piotr Hebda

 

Do wiadomości: Pani Małgorzata Pruchnicka, ul. Płocka 5, 71-003 Szczecin - pełnomocnik LKL Paramix Sp. z o.o. z siedzibą w Błądkowie.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Witkowska 11-08-2016 11:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Witkowska 11-08-2016
Ostatnia aktualizacja: Sebastian Kuran 31-05-2023 15:21