Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Obwieszczenie - zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie biogazowni na terenie działki nr 157 obręb Błądkowo, gm. Dobra"

Dobra, dnia 31.01.2014 r.

OŚiGW.6220.1.86.2012.SK

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Na podstawie art. 10 § 1,  art. 49, art. 73 § 1 oraz  art. 79 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013 r. poz. 267), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013 r. poz. 1235), zawiadamiam, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie biogazowni na terenie działki nr 157 obręb Błądkowo, gm. Dobra”.

Jednocześnie zawiadamiam, że w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w ww. sprawie:

-        Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie, postanowieniem z dnia 05 października 2012 r., znak: WST.K-4240.265.2012.AL, uzgodnił warunki realizacji przedsięwzięcia, zgodnie z art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,

-        Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łobzie – nie wydał opinii odpowiednio w terminie, co traktuje się jako brak zastrzeżeń.

Stosownie do art. 10  §  1  K.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobrej, ul. Rynek 1, 72-210 Dobra, pok. nr 14, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu tj. 730 – 1530, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 49 k.p.a. w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz.1227 z późn. zm.) - niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Dobrej: www.bip.dobragmina.com.pl, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dobrej przy ul. Rynek 1 oraz właściwego miejscowo Sołectwa.

Burmistrz Dobrej

Barbara Wilczek

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator 31-01-2014 09:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sebastian Kuran 31-01-2014
Ostatnia aktualizacja: Sebastian Kuran 31-05-2023 15:24