Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Obwieszczenie Burmistrza Dobrej z dnia 25.05.2018 r. znak OŚiGW.602.1.2018.AW o podaniu do publicznej wiadomości informacji o opracowaniu projektu ,,Programu ochrony środowiska dla Gminy Dobra na lata 2018-2021 z perspektywą do 2025" i opiniach dotyczących braku konieczności przeprowadzemnia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego dokumentu.

 

Dobra, dnia 25.04.2018 r.

OŚiGW.602.1.2018.AW

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA DOBREJ

           Na podstawie art. 39 ust. 1, ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017, poz. 1405 ze zm.), Burmistrz Dobrej podaje do publicznej wiadomości informację o opracowaniu projektu „Programu ochrony środowiska dla Gminy Dobra na lata 2018-2021 z perspektywą do 2025” i opiniach dotyczących braku konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływaniana środowisko dla przedmiotowego dokumentu.

Zgodnie z art. 53, 57 i 58 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, po opracowaniu projektu dokumentu Burmistrz Dobrej wystąpił do właściwych organów, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie z wnioskiem o odstąpienie od obowiązku przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego dokumentu.

Wymienione jednostki wyraziły opinię w przedmiotowej sprawie:

  • Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie pismem
    nr WOPN-OS.410.68.2018.MB, stwierdził, że istnieje możliwość odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

  • Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny  w Szczecinie pismem nr NZNS.7040.1.23.2018 uznał, że dla przedmiotowego dokumentu nie jest konieczne przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Mając na uwadze uzyskane uzgodnienia Burmistrz Dobrej odstąpił od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Programu ochrony środowiska dla Gminy Dobra na lata 2018-2021 z perspektywą do 2025”.

Biorąc pod uwagę otrzymane uzgodnienia, Burmistrz Dobrej zgodnie z art. 39 ust. 1, ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017, poz. 1405 ze zm.) w nawiązaniu do art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2017, poz. 519 ze zm.) informuje o możliwościach zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz o miejscu, w którym jest ona wyłożona do wglądu.

„Program ochrony środowiska dla Gminy Dobra na lata 2018-2021 z perspektywą do 2025” będzie wyłożony do wglądu od 30 kwietnia do 22 maja 2018 r. w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Dobrej.

Dokument w wersji elektronicznej został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Dobrej pod adresem www.bip.dobragmina.pl natomiast w wersji papierowej jest dostępny w Urzędzie Miejskim w Dobrej, pokój nr 14 w godz.od 730 do 1530.

Uwagi i wnioski można składać w terminie od 30 kwietnia do 22 maja 2018 r.:

  • w formie pisemnej, kierując je na adres Urzędu Miejskiego w Dobrej (Rynek 1, 72-210 Dobra) z dopiskiem „uwagi POŚ”,

  • ustnie do protokołu w Urzędzie Miejskim w Dobrej,

  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres sekretariat@dobragmina.pl.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Dobrej.
Uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

 

BURMISTRZ DOBREJ

PIOTR HEBDA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Witkowska 25-04-2018 13:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Witkowska 25-04-2018
Ostatnia aktualizacja: Sebastian Kuran 31-05-2023 15:17