Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia Burmistrza Dobrej z dnia 05.11.2020 r. znak:OŚiGW.6220.3.21.2020.AW określającego konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pn.,,Farma fotowoltaiczna Tucze" na nieruchomościach obejmującej działki oznaczone w ewidencji gruntów nr 276/1, 353/5, 358, 359, 360, 361, 363, 364/1 w obrębie Tucze oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko.

 

                                                                                     Dobra, dnia 05.11.2020 r.

OŚiGW.6220.3.21.2020.AW                                    

OBWIESZCZENIE

O WYDANIU POSTANOWIENIA OKREŚLAJĄCEGO KONIECZNOŚĆ PRZEPROWADZENIA OCENY ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA
NA ŚRODOWISKO

         Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020 r., poz. 256 z późn.zm.) w związku z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2020 r., poz. 283 z późn.zm.)

zawiadamiam strony postępowania,

           w dniu 05.11.2020 r. w toku postępowania w sprawie wydania  decyzji  środowiskowej na realizację przedsięwzięcia, polegającego na budowie ,,Farmy fotowoltaicznej Tucze” na nieruchomościach obejmującej działki oznaczone w ewidencji gruntów nr 276/1, 353/5, 358, 359, 360, 361, 363, 364/1 w obrębie Tucze,, zostało wydane przez Burmistrza Dobrej – POSTANOWIENIE (znak: OŚiGW.6220.3.20.2020.AW) o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko ww. przedsięwzięcia.

Postanowienie wydane zostało po uzyskaniu opinii i uzgodnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 22.10.2020 r. znak: WST-K.4220.334.2020.MCD, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie z dnia 13.10.2020 r. znak:ZNS.9022.2.1.15.2020 oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Stargardzie z dnia 07.10.2020 r. znak:SZ.ZZŚ.4360.205.2020.LA.

            Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zgodnie z art. 49 k.p.a. w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn.zm.) - niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości przez zamieszczenie
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Dobrej: www.bip.dobragmina.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Dobrej przy ul. Rynek 1 oraz miejscu planowanej inwestycji.

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 zaleca się przesłanie uwag i wniosków do prowadzonego postępowania za pośrednictwem operatora pocztowego lub dostarczenie dokumentów osobiście poprzez złożenie ich w skrzynce podawczej umieszczonej w budynku Urzędu Miejskiego w Dobrej, ul. Rynek 1, 72-210 Dobra.

W okresie, w którym z powodu wprowadzanych rozwiązań, ograniczeń czy zakazów/nakazów związanych z "COVID-19" ograniczona będzie możliwość osobistego składania uwag i wniosków w sprawie lub zapoznanie się z aktami sprawy, prosimy o kontakt telefoniczny w godzinach pracy Urzędu, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 730 – 1530  pod nr telefonu 91/39 14 528, 729 055 531 lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: sekretariat@dobragmina.pl, celem ustalenia aktualnych możliwości oraz sposobu i miejsca złożenia uwag, wniosków lub udostępnienia stronie akt sprawy.

Zgodnie z art. 49 K.p.a. obwieszczenie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Witkowska 05-11-2020 17:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-11-2020
Ostatnia aktualizacja: Sebastian Kuran 31-05-2023 14:55