Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o uzupełnieniu raportu oddziaływania na środowisko oraz o rozpoczęciu ponownej procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na :,,Budowie fermy norek 207 DJP wraz z infrastrukturą techniczną, na terenie działek nr 87 i 88 obręb Wojtaszyce, gm. Dobra".

 

                                                                                                    Dobra, dnia 28.12.2012 r.

OŚ i GW.6220.5.65.2011.AW     

OBWIESZCZENIE

 

Działając zgodnie z art. 3 pkt 11, w związku z art. 33 ust. 1, art. 21 ust. 1 pkt 16, art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), podaję do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o uzupełnieniu raportu oddziaływania na środowisko oraz informuję o rozpoczęciu ponownej procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie fermy norek 207 DJP wraz z infrastrukturą techniczną, na terenie działek nr 87 i 88 obręb Wojtaszyce, gm. Dobra”.

Postępowanie zostało wszczęte na wniosek z dnia 22.07.2011 r., uzupełniony w dniu 08.09.2011r., złożony przezfirmę POLAND FUR PRODUCTION Sp. z o. o, reprezentowaną przez pełnomocnika p. Daniela Żurka)-zawiadomienie- obwieszczenie o wszczęciu postępowania z dnia 02.08.2011 r., znak: OŚ i GW. 6220.5.2.2011.AW

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, został złożony do Urzędu Miejskiego w Dobrej w dniu 21.03.2012 r., uzupełnienie-data wpływu w dniu 17.05.2012 r., uzupełnienie-data wpływu 28.08.2012 r., uzupełnienie 13.11.2012 r., uzupełnienie od 28.11.2012 r. do 03.12.2012 r.

Burmistrz Dobrej jest organem właściwym do wydania decyzji oraz do rozpatrzenia uwag i wniosków.

Decyzja zostanie wydana po uwzględnieniu uzgodnienia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie- w dniu 03.12.2012 r. wpłynęło do Urzędu Miejskiego w Dobrej uzgodnienie odmowne -postanowienie z dnia, znak: WST-K.4242.27.2012.AL.6 oraz po uwzględnieniu opinii z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Łobzie-wystosowano pismo z dnia 28.12.2012 r. znak: OŚiGW.6220.60.2011.AW 

Zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko postępowanie niniejsze prowadzone jest z udziałem społeczeństwa. Udział ten zgodnie z przepisem art. 29 przysługuje ,,każdemu”.

Na podstawie art. 33 ust. 1 pkt 1 informuję, że dane o

- wniosku,

- raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i jego uzupełnieniach zostały podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego
w Dobrej: www.bip.dobragmina.com.pl, jak również wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dobrej przy ul. Rynek 1 oraz właściwego miejscowo Sołectwa.

Informacje na temat inwestycji wraz z niezbędną dokumentacją sprawy można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Dobrej w pokoju nr 14, tel. 091/ 39 14 538 od poniedziałku do piątku w godz. 730 – 1530.

Uwagi i wnioski można składać w terminie od 02.01.2013 r. do 22.01.2013 r. w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobrej, ul. Rynek 1,      72-210 Dobra albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia  18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym - na adres sekretariat@dobragmina.pl-
w temacie wniosku należy wpisać ,,Decyzja środowiskowa dotycząca budowy fermy norek 207 DJP wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działek nr 87 i 88 obręb Wojtaszyce gm. Dobra”.

W powyższej sprawie postępowanie o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko nie jest prowadzone.

                                                                     

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Witkowska 31-12-2012 11:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Witkowska 28-12-2012
Ostatnia aktualizacja: Sebastian Kuran 31-05-2023 15:29