Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Obwieszczenie o rozprawie administracyjnej otwartej dla społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na 'Zmianie sposobu użytkowania fermy norek na terenie dz. nr 87 i 88 obręb Wojtaszyce, gm. Dobra polegającej na zwiększeniu obsady z 59 DJP na 269 DJP'

Dobra, dnia 07.05.2019 r.

IBiZP.6220.01.19.2018.SK

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE O ROZPRAWIE ADMINISTRACYJNEJ

Na podstawie art. 89, 90 i 91 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) oraz art. 33 ust.1 pkt. 9 i art. 36, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.),

zawiadamiam strony i społeczeństwo

że w dniu 30 maja 2019 r.  o godz. 16.00 (czwartek) w sali konferencyjnej Hali Sportowej w Dobrej, przy ul. Sportowej 1, 72-210 Dobra, zostanie przeprowadzona rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa będąca elementem postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Zmianie sposobu użytkowania fermy norek na terenie dz. nr 87 i 88 obręb Wojtaszyce, gm. Dobra polegającej na zwiększeniu obsady z 59 DJP na 269 DJP”.

Postępowanie zostało wszczęte na wniosek z dnia 25.07.2018 r., złożonym przez Joni Mink Van Ansem Spółka Jawna, Żdżary 1, 72-100 Goleniów, reprezentowanym przez pełnomocnika p. Agnieszkę Lipniacką-Piaskowską.

Uwagi i wnioski złożone podczas wyżej wymienionej rozprawy będą rozpatrzone jako uwagi i wnioski złożone w ramach udziału społeczeństwa. Organem właściwym do wydania decyzji w przedmiotowej sprawie jest Burmistrz Dobrej.

Rozprawa nie rozstrzygnie realizacji inwestycji, jest elementem (dowodem) postępowania administracyjnego w ww. sprawie i służy zapewnieniu udziału społeczeństwa w ocenie oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia i zagwarantowaniu dobrej komunikacji społeczeństwa z organem administracji publicznej i inwestorem oraz wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości związanych z oddziaływaniem przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

W związku z powyższym

wzywam

do udziału w niej wszystkie zainteresowane strony w przedmiotowym postępowaniu (osobiście lub przez pełnomocnika).

Pełnomocnictwo powinno być stwierdzone na piśmie i doręczone prowadzącemu rozprawę. Uprzedza się, iż obecność na rozprawie stron należycie wezwanych nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia ( art. 94 §1 k.p.a).

Z dokumentami sprawy, w tym z treścią raportu oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia, jego uzupełnieniami i postanowieniami uprawnionych organów można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Dobrej, ul. Rynek 1, 72-210 Dobra, pok. nr 14 w godzinach 7³º – 15³º.

Niniejsze zawiadomienie – obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Dobrej: www.bip.dobragmina.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dobrej przy ul. Rynek 1 oraz właściwych miejscowo Sołectw.

Burmistrz Dobrej
mgr inż. Krzysztof Wrzesień

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sebastian Kuran 08-05-2019 12:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sebastian Kuran 07-05-2019
Ostatnia aktualizacja: Sebastian Kuran 31-05-2023 15:10