Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zawiadomienie Burmistrza Dobrej o wydaniu postanowienia o wznowieniu postępowania w przedmiocie uzyskania deczyji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Budoiwe farmy fotowoltaicznej PV Anielino I o mocy wytwórczej do !MW na dizałce o nr ew. nr 100 obręb ANIELINO wraz z niezbędną infrastrukturą techniczn, magazynem energii, stacją ładowania" oraz o wystąpieniu o opinię do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowego Powiatowego Inspektora sanitarnego w Łobzie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Szczecinie

                                                                                                                                                                                        Dobra, dnia 19.07.2019 r.

  OŚiGW.6220.1.17.2019.AW                                                                                                                                                        

ZAWIADOMIENIE

            Burmistrz Dobrej, działając na podstawie art. 10 § 1 w związku z art. 97 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) zawiadamia strony postępowania o:

 1. Wydaniu w dniu 19.07.2019 r. postanowienia (znak:OŚiGW.6220.1.13.2019.AW)
  o wznowieniu postępowania administracyjnego w przedmiocie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

            ,,Budowie farmy fotowoltaicznej PV Anielino I o mocy wytwórczej do 1 MW
            na działce o nr ewidencyjnym 100 obręb Anielino, (gmina Dobra, pow. łobeski)       wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, magazynem energii, stacją  ładowania”.

 1. Wystąpieniu pismem z dnia 19.07.2019 r. znak: OŚiGW.6220.01.14.2019.AW do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
  w Szczecinie, Wydziału Spraw Terenowych w Koszalinie, z prośbą o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.
 2. Wystąpieniu pismem z dnia 19.07.2019 r. znak: OŚiGW.6220.01.15.2019.AW do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie, z prośbą o ponowną opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko lub podtrzymanie dotychczasowej opinii wyrażonej w piśmie z dnia 23 stycznia 2019 r. znak:PS-ZNS-407/1/1/2019.
 3.  Wystąpieniu pismem z dnia 19.07.2019 r. znak: OŚiGW.6220.01.16.2019.AW do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Szczecinie, z prośbą o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko lub podtrzymanie dotychczasowej opinii wyrażonej w piśmie z dnia 25 stycznia 2019 r. znak:SZ.RZŚ.436.1.20.2019.AW
 4. Jednocześnie zawiadamia się strony postępowania o możliwości zapoznania się
  z treścią postanowienia i innymi zebranymi materiałami dowodowymi w przedmiotowej sprawie w Urzędzie Miejskim w Dobrej, w pokoju nr 14, w godzinach pracy Urzędu, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7 30 – 15 30  oraz o możliwości składania uwag i wniosków w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobrej, ul. Rynek 1, 72-210 Dobra albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym- na adres sekretariat@dobragmina.pl - w temacie

W wiadomości należy wpisać ,,Decyzja środowiskowa dotycząca budowy farmy fotowoltaicznej w Anielinie na terenie działki nr 100 obręb Anielino.”

            Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Dobrej.                  

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień i opinii pomocniczych.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Dobrej: bip.dobragmina.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dobrej przy ul. Rynek 1, 72-210 Dobra.

Niniejsze zawiadomienie jest informacją dla stron postępowania o podjętych czynnościach administracyjnych, które staje się skuteczne od dnia doręczenia.
Pouczenie

 Zgodnie z art. 41 § 1 i 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

                                                                                                                                                                                           Krzysztof Wrzesień

Burmistrz Dobrej

Otrzymują:

 1. Greenprojekt 10 Sp. z o. o.

            ul. Długa 3/1

            43-100 Tychy.

 1. Strony postępowania przez zawiadomienie wg rozdzielnika.

 

Do wiadomości:

 1. Regionalna Dyrekcja

            Ochrony Środowiska

            ul. Adama Mickiewicza 26

            75-004 Koszalin.

 1. Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Łobzie

ul. Niepodległości 66

73-150 Łobez.

 1. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie

ul. Tama Pomorzańska 13 A

70-030 Szczecin.

 

Sprawę prowadzi: Agnieszka Witkowska,
tel. 91/39 14 538, e-mail:a.witkowska@dobragmina.pl

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Witkowska 19-07-2019 11:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Witkowska 19-07-2019
Ostatnia aktualizacja: Sebastian Kuran 31-05-2023 15:10