Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Obwieszczenie- zawiadomienie o przedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowej w sprawie wniosku złożonego w dniu 16.05.2014 r., przez P.U.H. ,,Węglostal" z siedzibą w Nowogardzie, przy ul. Boh. Warszawy 27c, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na:,,Realizacji punktu skupu złomu stalowego, złomu metali kolorowych, makulatury i odpadów z tworzyw sztucznych przy ul. Piłsudskiego 28 w miejscowości Dobra".

Dobra, dnia 30.05.2014 r.

OŚ i GW.6220.2.4.2014.AW     

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE

        Na podstawie art. 36 § 1 i 2oraz 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  z 2013 r., 1235 z późn.zm),

zawiadamiam strony postępowania

o przedłużeniu terminu wydania decyzji środowiskowej na podstawie wniosku złożonego w dniu 16.05.2014 r., przez P.U.H. ,,Węglostal” z siedzibą w Nowogardzie, przy ul. Boh. Warszawy 27c, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na:,,Realizacji punktu skupu złomu stalowego, złomu metali kolorowych, makulatury i odpadów z tworzyw sztucznych przy ul. Piłsudskiego 28 w miejscowości Dobra”.
W związku z toczącym się postępowaniem w przedmiocie wydania decyzji środowiskowej na realizację w/w przedsięwzięcia oraz koniecznością przeprowadzenia kontroli, celem dokonania oceny, czy dane przedsięwzięcie jest przedsięwzięciem planowanym czy istniejącym, ustalonej  w dniu 13.06.2014 r. w siedzibie firmy przy ul. Piłsudskiego 28 w m. Dobra, jak również w przypadku przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, przed wydaniem decyzji środowiskowej, organ właściwy do wydania tej decyzji, uzgadnia warunki realizacji przedsięwzięcia z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska, jak również zasięga opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

Burmistrz Dobrej jako organ prowadzący postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, bądź jej zmiany, ma również obowiązek zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w ramach prowadzonego postępowania.

W związku z powyższym, nie jest możliwe wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w terminie przewidzianym w art. 35 § 3 kodeksu postępowania administracyjnego, a w nawiązaniu do art. 36 § 1 i 2 k.p.a. przedłużam termin załatwienia sprawy do dnia 01 sierpnia 2014 r.    

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 49 k.p.a. w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz.1235 z późn.zm.)-niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Dobrej: www.bip.dobragmina.com.pl , wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dobrej przy ul. Rynek 1.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Burmistrz Dobrej

Barbara Wilczek

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Witkowska 30-05-2014 13:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Witkowska 30-05-2014
Ostatnia aktualizacja: Sebastian Kuran 31-05-2023 15:23